Shopify-filters voor klantsegmenten

Gebruik deze naslaggids om de filternamen, operators en waarden te begrijpen die worden gebruikt om klantsegmenten te bouwen die zijn gebaseerd op de standaard Shopify-filters.

Datum afgebroken checkout

abandoned_checkout_date

Omvat klanten op de datum dat ze hun winkelwagen voor het laatst hebben verlaten.

Operators Precies op datum: =
Niet op datum: !=
Op of voor datum: <=
Voor datum: <
Op of na datum: >=
Na datum: >
Tussen datums: BETWEEN <date1> AND <date2>
Bestaat niet: IS NULL
Bestaat: IS NOT NULL
Waarden
Indeling Absolute datum: YYYY-MM-DD
Voorbeelden van datumverschuiving: -4w, -10y
Genoemde datum:
 • Vandaag: = today
 • Gisteren: = yesterday
 • In de afgelopen 7 dagen: >= 7_days_ago
 • In de afgelopen 30 dagen: >= 30_days_ago
 • In de afgelopen 90 dagen: >= 90_days_ago
 • In de afgelopen 12 maanden: >= 12_months_ago
De genoemde datums zijn standaardwaarden en kunnen niet worden gewijzigd. Gebruik voor aangepaste datums een datumverschuiving
Voorbeeld

Voeg klanten toe die hun winkelwagen voor het laatst in de afgelopen week hebben verlaten: abandoned_checkout_date >= 7_days_ago

Voeg klanten toe die hun winkelwagen voor het laatst in de afgelopen acht maanden hebben verlaten: abandoned_checkout_date > -8m

Aantekeningen Datumwaarden zijn gebaseerd op volledige dagen en zijn afhankelijk van de tijdzone waarin je winkel zich bevindt.

Jubileum

anniversary()

Voeg klanten toe volgens de datum van de gebeurtenis die aan de datumparameter is gekoppeld.

Functieparameters datum (verplicht): Gebruik deze parameter om op te geven op welke gebeurtenis je wilt filteren.
Operators Precies op datum: =
Tussen datums: BETWEEN <date1> AND <date2>
Waarden
Indeling Absolute datum: YYYY-MM-DD
Voorbeelden van datumverschuiving: +4w, +3m
Genoemde datum:
 • Vandaag: = today
 • In de komende 7 dagen: BETWEEN today AND +7d
 • In de komende 30 dagen: BETWEEN today AND +30d
Voorbeeld

Voeg klanten toe met een verjaardag in de komende 30 dagen:
anniversary(date: 'metafields.facts.birth_date') BETWEEN today AND +30d

Aantekeningen
 • Het jaar wordt niet gebruikt om te segmenteren bij het gebruik van absolute datums.
 • Datumwaarden zijn gebaseerd op volledige dagen en zijn afhankelijk van de tijdzone waarin je winkel zich bevindt.
 • Als je op geboortedatums wilt filteren, schakel je het standaard metaveld facts.birth_date in óf maak je zelf een aangepast metaveld. Lees meer over het toevoegen van standaard metavelden of het aanmaken van aangepaste metavelddefinities.

Uitgegeven bedrag

amount_spent

Omvat klanten op basis van hoeveel geld ze in je winkel hebben uitgegeven.

Operators Is gelijk aan: =
Is niet gelijk aan: !=
Groter dan: >
Kleiner dan: <
Kleiner of gelijk aan: <=
Groter of gelijk aan: >=
Tussen: BETWEEN
Waarden
Indeling Aantalbereik: # AND #
Nummer: #
Decimaal getal: het decimaal getal (.) wordt gebruikt als decimaal scheidingsteken.
Scheidingsteken voor duizendtallen, zoals komma's of spaties, worden niet geaccepteerd.
Taalspecifieke indelingsnummers worden niet geaccepteerd.
Voorbeeld Voeg klanten toe die 1 tot 999,99 in je winkel hebben uitgegeven:
amount_spent BETWEEN 1 AND 999.99
Aantekeningen
 • De valuta die wordt gebruikt, is gebaseerd op de valuta die is geselecteerd voor je winkel. Als je geen valuta wilt opgeven, voer je een valutasymbool in.
 • BETWEEN bevat zowel de begin- als de eindwaarden. amount_spent BETWEEN 1 AND 100 Omvat bijvoorbeeld klanten die minstens 1 en maximaal 100 hebben uitgegeven.

Plaatsen

customer_cities

Omvat ook klanten die een adres in de opgegeven stad hebben. Klanten die meerdere adressen hebben, kunnen worden opgenomen in meer dan één klantensegment dat dit filter gebruikt.

Operators Bevat deze exacte plaats: CONTAINS
Bevat niet deze exacte plaats: NOT CONTAINS
Bestaat niet: IS NULL
Bestaat: IS NOT NULL
Waarden
Indeling countryCode-regionCode-cityCode
Voorbeeld Voeg klanten toe die een adres in New York City hebben:
customer_cities CONTAINS 'US-NY-NewYorkCity'
Aantekeningen Als je een stad wilt vinden, kun je beginnen met het typen van de naam van de stad en vervolgens de juiste waarde selecteren in de lijst die wordt weergegeven.

Bedrijven

companies

Inclusief klanten van bedrijven die zijn geconfigureerd als B2B-klanten.

Operators Bevat deze exacte bedrijfs-ID: CONTAINS
Bevat niet deze exacte bedrijfs-ID: NOT CONTAINS
Bestaat niet: IS NULL
Bestaat: IS NOT NULL
Waarden Bedrijfs-ID
Indeling
Voorbeeld Is een B2B-klant:
companies IS NOT NULL
Is geen B2B-klant:
companies IS NULL
Inclusief klanten die zijn verbonden aan een specifiek bedrijf:
companies CONTAINS 3778915041302
Aantekeningen
 • Wanneer je het klantensegment maakt, kun je het product selecteren op naam of afbeelding in de lijst die wordt weergegeven. Je kunt ook de titel van het product typen en deze vervolgens in de lijst selecteren.
 • Het bedrijfs-ID, niet de bedrijfsnaam, wordt in de code ingevoerd. Wanneer je met je cursor over de bedrijfs-ID beweegt, wordt de bedrijfsnaam weergegeven.

Landen of regio's

customer_countries

Omvat klanten die een adres hebben in het opgegeven land of de opgegeven regio. Klanten die meerdere adressen hebben, kunnen worden opgenomen in meer dan één klantensegment dat dit filter gebruikt.

Operators Bevat deze exacte locatie: CONTAINS
Bevat niet deze exacte locatie: NOT CONTAINS
Bestaat niet: IS NULL
Bestaat: IS NOT NULL
Waarden Gebruik de ISO-landcode van twee letters.
Indeling
Voorbeeld Voeg klanten toe die een adres in de Verenigde Staten hebben:
customer_countries CONTAINS 'US'
Aantekeningen Als je een land wilt zoeken, begin je de naam van dat land te typen en selecteer je vervolgens de betreffende waarde in de lijst die wordt weergegeven.

Aangemaakt via app-ID

created_by_app_id

Geldt ook voor klanten die door de opgegeven app zijn aangemaakt.

Operators Is gelijk aan: =
Is niet gelijk aan: !=
Waarden De ID van de app voor het segmenteren.
Indeling App-ID
Voorbeeld Geldt ook voor klanten die zijn aangemaakt in het Shopify-beheercentrum:
created_by_app_id = 1830279
Aantekeningen
 • Wanneer je het klantensegment aanmaakt, kun je het product op naam of afbeelding selecteren in de lijst die wordt weergegeven. Je kunt ook de naam van de app beginnen te typen en deze vervolgens in de lijst selecteren.
 • De app-ID, niet de naam van de app, wordt in de code ingevoerd. Wanneer je met de cursor over de app-ID beweegt, wordt de naam van de app weergegeven.

Status klantaccount

customer_account_status

Omvat de klanten die de opgegeven status van het klantaccount hebben.

Operators Is gelijk aan: =
Is niet gelijk aan: !=
Waarden Afgewezen: 'DECLINED' de klant is uitgenodigd om een account te maken, maar heeft dit afgewezen.
Uitgeschakeld: 'DISABLED' de klant heeft geen account gemaakt.
Ingeschakeld: 'ENABLED' de klant heeft een account gemaakt.
Uitgenodigd: 'INVITED' de klant is uitgenodigd om een account aan te maken.
Indeling
Voorbeeld Voeg klanten toe die zijn uitgenodigd om een account te maken, maar dit hebben afgewezen:
customer_account_status = 'DECLINED'
Aantekeningen

Datum klant toegevoegd

customer_added_date

Omvat klanten op basis van de datum waarop ze aan je winkel zijn toegevoegd.

Operators Precies op datum: =
Niet op datum: !=
Op of vóór datum: <=
Vóór datum: <
Op of na datum: >=
Na datum: >
Tussen datums: BETWEEN <date1> AND <date2>
Waarden
Indeling Absolute datum: YYYY-MM-DD
Voorbeelden van datumverschuiving: -4w, -10y
Genoemde datum:
 • Vandaag: = today
 • Gisteren: = yesterday
 • In de afgelopen 7 dagen: >= 7_days_ago
 • In de afgelopen 30 dagen: >= 30_days_ago
 • In de afgelopen 90 dagen: >= 90_days_ago
 • In de afgelopen 12 maanden: >= 12_months_ago
De genoemde datums zijn standaardwaarden die niet kunnen worden gewijzigd. Voor aangepaste datums gebruik je een datumverschuiving.
Voorbeeld

Voeg klanten toe die in de afgelopen week zijn toegevoegd:
customer_added_date >= 7_days_ago

Voeg klanten toe die in de afgelopen acht maanden zijn toegevoegd:
customer_added_date > -8m

Voeg klanten toe die zijn toegevoegd tijdens een specifiek datumbereik:
customer_added_date BETWEEN 2022-12-01 AND 2022-12-31

Aantekeningen Datumwaarden zijn gebaseerd op volledige dagen en zijn afhankelijk van de tijdzone waarin je winkel zich bevindt.

Domein van e-mailadres van de klant

customer_email_domain

Omvat klanten van wie het e-mailadres tot het opgegeven domein behoort. De domeinnaam is het deel van het e-mailadres achter het @, bijvoorbeeld gmail.com.

Operators Is gelijk aan: =
Is niet gelijk aan: !=
Bestaat niet: IS NULL
Bestaat: IS NOT NULL
Waarden

De volgende domeinnamen worden aangeboden als suggesties. Je bent niet beperkt tot deze domeinnamen. Je kunt handmatig andere geldige domeinnamen invoeren.

gmail.com: 'gmail.com'
yahoo.com: 'yahoo.com'
hotmail.com: 'hotmail.com'
aol.com: 'aol.com'
msn.com: 'msn.com'
live.com: 'live.com'
outlook.com: 'outlook.com'
yahoo.ca: 'yahoo.ca'
Indeling
Voorbeeld Voeg klanten toe van wie het e-maildomein shopify.com is:
customer_email_domain = 'shopify.com'
Aantekeningen

Taal klant

customer_language

Omvat klanten op basis van de taal die de klant gebruikt om met je winkel te communiceren.

Operators Is gelijk aan: =
Is niet gelijk aan: !=
Bestaat niet: IS NULL
Bestaat: IS NOT NULL
Waarden Gebruik de taalcode ISO 639-1 die uit twee letters bestaat.
Indeling

De volgende waarden zijn voorbeelden van enkele veelgebruikte ISO-taalcodes. Je gegevens zijn niet beperkt tot deze taalcodes. Je kunt handmatig andere geldige taalcodes invoeren, maar de waarden die je als voorgestelde waarden in de editor worden aangeboden, zijn de enige die beschikbaar zijn in je klantgegevens.

Engels: 'en'
Frans: 'fr'
Spaans: 'es'
Duits: 'de'
Italiaans: 'it'
Japans: 'ja'
Russisch: 'ru'
Voorbeeld

Voeg klanten toe die in het Engels met je winkel communiceren:
customer_language = 'en'

Sluit klanten uit die in het Canadees-Engels met je winkel communiceren:
customer_language != 'en‑CA'

Aantekeningen
 • Je kunt de lokale ISO-code aan de waarde toevoegen om een dialect voor die taal op te geven. Je kunt bijvoorbeeld 'en‑US' gebruiken voor de Verenigde Staten en 'en‑GB' voor het Verenigd Koninkrijk, of 'pt‑PT' voor Portugal en 'pt‑BR' voor Brazilië.
 • Als alleen het taalvoorvoegsel is opgegeven, werkt de filterwaarde als een jokerteken. Als de filterwaarde bijvoorbeeld 'en' is, dan bevatten de resultaten klanten van wie de taal is ingesteld op 'en' en klanten van wie de taal is ingesteld op 'en‑GB', 'en‑CA', enzovoort.

Tags voor klanten

customer_tags

Omvat klanten op basis van hun tags.

Operators Bevat deze exacte tag: CONTAINS
Bevat deze exacte tag niet: NOT CONTAINS
Bestaat niet: IS NULL
Bestaat: IS NOT NULL
Waarden De naam van een klanttag.
Indeling
Voorbeeld Voeg klanten toe die de GoldStatus-tag hebben:
customer_tags CONTAINS 'GoldStatus'
Aantekeningen

Tags zijn niet hoofdlettergevoelig.

Meer informatie over tags en hun overwegingen.

E-mailgebeurtenissen

shopify_email.EVENT()

Voor klanten op basis van bepaalde e-mailgebeurtenissen. Ondersteunde gebeurtenissen (EVENT) zijn onder meer:

 • Niet afgeleverd: bounced
 • Geklikt: clicked
 • Afgeleverd: delivered
 • Gemarkeerd als spam: marked_as_spam
 • Geopend: opened
 • Afgemeld: unsubscribed
Functieparameters activity_id (optioneel): gebruik deze parameter om de marketingactiviteit-ID te selecteren waarop je wilt filteren.
count_at_least (optioneel): gebruik deze parameter om het minimum aantal keren op te geven dat een e-mailgebeurtenis zich heeft voorgedaan.
count_at_most (optioneel): gebruik deze parameter om het maximaal aantal keren op te geven dat een e-mailgebeurtenis zich heeft voorgedaan.
count (optioneel): gebruik deze parameter om het exacte aantal keren op te geven dat een e-mailgebeurtenis zich heeft voorgedaan.
since (optioneel): gebruik deze parameter om een begindatum voor de gebeurtenis op te geven.
until (optioneel): gebruik deze parameter om een einddatum voor de gebeurtenis op te geven.
Operators Is gelijk aan: =
Is niet gelijk aan: !=
Waarde true, false
Indeling Ondersteunde notaties voor activity_id:
 • ID (enkele waarde)
 • List <ID>: Een reeks waarden met impliciet 'OR'. Een List is een reeks door komma's gescheiden waarden die tussen haakjes staan. Bijvoorbeeld: (1, 2, 3). Er is een limiet van 500 activiteit-ID's in een lijst.

  Ondersteunde datumindelingen voor since en until:
  Absolute datum: YYYY-MM-DD
  Voorbeelden van datumverschillen:
  7 dagen geleden: :-7d
  4 weken geleden: :-4w
  3 maanden geleden: :-3m
  1 jaar geleden: :-1y

  Datum met naam: :today, :yesterday
  De genoemde datums zijn standaardwaarden en je kunt deze niet wijzigen. Voor aangepaste datums gebruik je een datumverschuiving.

  E-mailgebeurtenissen zijn beschikbaar voor de afgelopen 26 maanden, met gegevens vanaf maart 2022.

  Ondersteunde indelingen voor count_at_least, count_at_most en count:
  Nummer: #
 • Voorbeeld Geef op of een e-mailgebeurtenis is opgetreden met behulp van de operator = of !=:
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) = false
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) != true

  Gebruik de parameter activity_id om de marketingactiviteit-ID op te geven waarop je wilt filteren:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518) = true

  Gebruik de parameter since om een begindatum voor een e-mailgebeurtenis op te geven:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, since: 2022-01-01) = false

  Gebruik de parameter until om een einddatum voor een e-mailgebeurtenis op te geven:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, until: 2022-01-01) = true

  Gebruik de parameters since en until om zowel een begin- als een einddatum voor een e-mailgebeurtenis op te geven:
  shopify_email.bounced(activity_id: 135195754518, since: 12_months_ago, until: today) = false
  Aantekeningen
  • Wanneer je een klantsegment aanmaakt met de parameter activity_id, kun je de marketingactiviteit op naam selecteren in de lijst die wordt weergegeven.
  • Vanwege het bewaren van gegevens betekent het ontbreken van de parameters sinds en tot dat de resultaten worden gefilterd voor de afgelopen 26 maanden, zonder vaste begin- of einddatum.
  • Als activity_id ontbreekt, filter je op alle e-mailactiviteiten van Shopify.

  Status e-mailabonnement

  email_subscription_status

  Omvat klanten op basis van of ze zich hebben geabonneerd op je e-mails over marketing.

  Operators Is gelijk aan: =
  Is niet gelijk aan: !=
  Bestaat niet: IS NULL
  Bestaat: IS NOT NULL
  Waarden Niet geabonneerd: 'NOT_SUBSCRIBED' de klant heeft zich niet geabonneerd op je e-mails over marketing.
  Geabonneerd: 'SUBSCRIBED' de klant is geabonneerd op je e-mails over marketing.
  In behandeling: 'PENDING' de klant is bezig zich te abonneren op je e-mails over marketing.
  Ongeldig: 'INVALID' de marketingstatus van het e-mailadres van de klant is ongeldig.
  Indeling
  Voorbeeld Voeg klanten toe die zich hebben geabonneerd op je e-mails over marketing:
  email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Aantekeningen

  Laatste besteldatum

  last_order_date

  Omvat klanten die hun laatste bestelling hebben geplaatst op de opgegeven datum.

  Operators Precies op datum: =
  Niet op datum: !=
  Op of voor datum: <=
  Voor datum: <
  Op of na datum: >=
  Na datum: >
  Tussen datums: BETWEEN <date1> AND <date2>
  Bestaat niet: IS NULL
  Bestaat: IS NOT NULL
  Waarden
  Indeling Absolute datum: YYYY-MM-DD
  Voorbeelden van datumverschuiving: -4w, -10y
  Genoemde datum:
  • Vandaag: = today
  • Gisteren: = yesterday
  • In de afgelopen 7 dagen: >= 7_days_ago
  • In de afgelopen 30 dagen: >= 30_days_ago
  • In de afgelopen 90 dagen: >= 90_days_ago
  • In de afgelopen 12 maanden: >= 12_months_ago
  De genoemde datums zijn standaardwaarden die niet kunnen worden gewijzigd. Voor aangepaste datums gebruik je een datumverschuiving.
  Voorbeeld

  Voeg klanten toe van wie de laatste bestelling sinds vorige week is geplaatst:
  last_order_date >= 7_days_ago

  Voeg klanten toe van wie de laatste bestelling sinds acht maanden geleden is geplaatst:
  last_order_date > -8m

  Aantekeningen Datumwaarden zijn gebaseerd op volledige dagen en zijn afhankelijk van de tijdzone waarin je winkel zich bevindt.

  Aantal bestellingen

  number_of_orders

  Omvat klanten op basis van het aantal bestellingen dat ze in je winkel hebben geplaatst.

  Operators Is gelijk aan: =
  Is niet gelijk aan: !=
  Groter dan: >
  Kleiner dan: <
  Kleiner of gelijk aan: <=
  Groter of gelijk aan: >=
  Tussen: BETWEEN
  Waarden De waarde die je invoert moet een geheel getal zijn.
  Indeling Aantalbereik: # AND #
  Aantal: #
  Voorbeeld Voeg klanten toe die meer dan tien bestellingen hebben geplaatst:
  number_of_orders > 10
  Aantekeningen BETWEEN bevat zowel de begin- als de eindwaarden. number_of_orders BETWEEN 1 AND 100 Omvat bijvoorbeeld klanten die minstens 1 en maximaal 100 bestellingen hebben geplaatst.

  Bestellingen geplaatst

  orders_placed()

  Inclusief klanten die bestellingen hebben geplaatst of een bepaald bedrag hebben uitgegeven tijdens een opgegeven datumbereik.

  Functieparameters

  count_at_least (optioneel): gebruik deze parameter om het minimum aantal keren op te geven dat een bestelling is geplaatst.

  count_at_most (optioneel): gebruik deze parameter om het maximaal aantal keren op te geven dat een bestelling is geplaatst.

  count (optioneel): gebruik deze parameter om het exacte aantal keren op te geven dat een bestelling is geplaatst.

  amount_at_least (optioneel): gebruik deze parameter om het minimumbedrag op te geven dat aan een bestelling is besteed.

  amount_at_most (optioneel): gebruik deze parameter om het maximumbedrag op te geven dat aan een bestelling is besteed.

  amount (optioneel): gebruik deze parameter om het exacte bedrag op te geven dat aan een bestelling is besteed.

  sum_amount_at_least (optioneel): gebruik deze parameter om het minimumbedrag op te geven dat aan alle bestellingen is besteed.

  sum_amount_at_most (optioneel): gebruik deze parameter om het maximumbedrag op te geven dat aan alle bestellingen is besteed.

  sum_amount (optioneel): gebruik deze parameter om het bedrag op te geven dat aan alle bestellingen is besteed.

  since (optioneel): gebruik deze parameter om een begindatum voor de gebeurtenis op te geven.

  until (optioneel): gebruik deze parameter om een einddatum voor de gebeurtenis op te geven.

  Operators

  Is gelijk aan: =

  Is niet gelijk aan: !=

  Waarden true, false
  Indeling

  Ondersteunde indelingen voor count_at_least, count_at_most en count:
  Nummer: #

  Ondersteunde indelingen voor amount_at_least, amount_at_most en amount:
  Nummer: #

  Ondersteunde indelingen voor sum_amount_at_least, sum_amount_at_most en sum_amount:
  Nummer: #

  Ondersteunde Date-indelingen voor since en until:
  Absolute datum: YYY-MM-DD
  Voorbeelden datumverschil:

  7 dagen geleden: :-7d
  4 weken geleden: :-4w
  3 maanden geleden: :-3m
  1 jaar geleden: :-1y

  Genoemde datum:

  • Vandaag: :today
  • Gisteren: :yesterday

  De genoemde datums zijn standaardwaarden die niet kunnen worden gewijzigd.

  Voorbeeld Geef op of een bestelling is geplaatst met de operator = of !=:

  orders_placed() = true

  orders_placed() = false

  Klanten filteren die minstens drie bestellingen hebben geplaatst in de afgelopen zes maanden:

  orders_placed(count_at_least:3, since:-6m) = true

  Klanten filteren die de afgelopen drie maanden minstens $ 1000 hebben uitgegeven:

  orders_placed(sum_amount_at_least: 1000, since:-90d) = true

  Klanten filteren die vorige week maximaal $ 100 hebben uitgegeven:

  orders_placed(sum_amount_at_most: 100, since:-7d) = true

  Klanten filteren die minstens $ 1000 hebben uitgegeven en minstens drie bestellingen hebben geplaatst sinds 1 januari 2023:

  orders_placed(sum_amount_at_least: 1000, count_at_least: 3, since: 2023-01-01) = true

  In datumbereiken maakt de volgorde van de parameters since en until niet uit. Het tijdvak van 1 januari 2023 tot en met 1 juni 2023 kun je op twee manieren uitdrukken:

  Van 1 januari 2023 tot en met 1 juni 2023:

  orders_placed(count_at_least:3, since: 2023-01-01, until: 2023-06-01) = true

  Van 1 januari 2023 tot en met 1 juni 2023:

  orders_placed(count_at_least:3, until: 2023-06-01, since: 2023-01-01) = true

  Aantekeningen
  • Wanneer je met je cursor over het bedrag beweegt, wordt de valuta weergegeven die wordt gebruikt om klanten te filteren.
  • Wanneer je met je cursor over de volgende syntaxis beweegt:
   amount_at_least, amount_at_most, amount, sum_amount_at_least, sum_amount_at_most en sum_amount wordt de beschrijving van de syntaxis weergegeven.
  • Afwezigheid van parameters betekent dat je filter alle bestellingen bevat die in de loop van de tijd zijn geplaatst.

  Voorspeld uitgavenniveau

  predicted_spend_tier

  Omvat klanten die binnen het opgegeven voorspelde uitgavenniveau vallen.

  Dit filter is alleen beschikbaar als je winkel meer dan 100 verkopen heeft gedaan.

  Meer informatie over voorspeld uitgavenniveau.

  Operators Is gelijk aan: =
  Is niet gelijk aan: !=
  Bestaat niet: IS NULL
  Bestaat: IS NOT NULL
  Waarden 'HIGH'
  'MEDIUM'
  'LOW'
  Indeling
  Voorbeeld Voeg klanten toe die zich in op HIGH-niveau bevinden:
  predicted_spend_tier = 'HIGH'
  Aantekeningen

  Status productabonnementen

  product_subscription_status

  Omvat klanten die de opgegeven status productabonnement hebben.

  Dit filter is alleen beschikbaar als je een abonnementsapp gebruikt.

  Operators Is gelijk aan: =
  Is niet gelijk aan: !=
  Bestaat niet: IS NULL
  Bestaat: IS NOT NULL
  Waarden Actief: 'SUBSCRIBED' de klant heeft een actief productabonnement.
  Geannuleerd: 'CANCELLED' de klant heeft het productabonnement geannuleerd.
  Verlopen: 'EXPIRED' het productabonnement van de klant is verlopen.
  Mislukt: 'FAILED' de klant heeft een mislukte betaling. Nooit geabonneerd: 'NEVER_SUBSCRIBED' de klant heeft zich nooit geabonneerd.
  Gepauzeerd: 'PAUSED' de klant heeft het productabonnement gepauzeerd.
  Indeling
  Voorbeeld Voeg klanten toe die een actief productabonnement hebben:
  product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Aantekeningen

  Producten gekocht

  products_purchased()

  Omvat klanten die het gespecificeerde product hebben gekocht. Je kunt ook klanten opnemen die het product gedurende een bepaald datumbereik hebben gekocht.


  Functieparameters id (optioneel): gebruik deze parameter om het product op te geven dat een klant heeft gekocht en dat je wilt filteren.
  quantity_at_least (optioneel): gebruik deze parameter om de minimale hoeveelheid producten op te geven die per bestelling zijn gekocht.
  quantity_at_most (optioneel): gebruik deze parameter om de maximale hoeveelheid producten op te geven die per bestelling zijn gekocht.
  quantity (optioneel): gebruik deze parameter om de hoeveelheid producten op te geven die per bestelling zijn gekocht.
  sum_quantity_at_least (optioneel): gebruik deze parameter om de minimale hoeveelheid producten op te geven die voor alle bestellingen zijn gekocht.
  sum_quantity_at_most (optioneel): gebruik deze parameter om de maximale hoeveelheid producten op te geven die voor alle bestellingen zijn gekocht.
  sum_quantity (optioneel): gebruik deze parameter om de hoeveelheid producten op te geven die voor alle bestellingen zijn gekocht.
  since (optioneel): gebruik deze parameter om een begindatum voor de gebeurtenis op te geven.
  tag (optioneel): gebruik deze parameter om een producttag voor gekochte producten op te geven die je wilt filteren.
  until (optioneel): gebruik deze parameter om een einddatum voor de gebeurtenis op te geven.
  Operators Is gelijk aan: =
  Is niet gelijk aan: !=
  Waarde true, false
  Indeling Ondersteunde indelingen voor tag:
  Tekenreeks (enkele waarde)
  Ondersteunde indelingen voor id: ID (enkele waarde)
  Lijst <ID>: een reeks waarden die als lijst worden opgegeven. Bijvoorbeeld: (1012132033639, 2012162031638, 32421429314657). Er is een limiet van 500 product-ID's in een lijst.
  Ondersteunde datumindelingen voor since en until:
  Absolute datum: YYYY-MM-DD
  Voorbeelden van datumverschillen:
  7 dagen geleden: :-7d
  4 weken geleden: :-4w
  3 maanden geleden: :-3m
  1 jaar geleden: :-1y

  Datum met naam: :today, :yesterday
  De genoemde datums zijn standaardwaarden die je niet kunt wijzigen.
  Ondersteunde indelingen voor quantity_at_least, quantity_at_most en quantity:
  Nummer: #
  Ondersteunde indelingen voor sum_quantity_at_least, sum_quantity_at_most en sum_quantity:
  Nummer: #
  Voorbeeld Geef op of een product is gekocht met behulp van een operator = of !=:
  products_purchased() != true
  products_purchased(id: 2012162031638) = true
  products_purchased(id: (2012162031638, 1012132033639)) = false products_purchased(tag: 'red') = true


  Filter klanten die een specifiek product hebben gekocht vanaf 1 januari 2022 tot vandaag:
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: today) = true
  Filter klanten die een product met de tag 'red' hebben gekocht vanaf 1 januari 2022 tot vandaag:
  products_purchased(tag: 'Red', since: 2022-01-01, until: today) = true
  In de afgelopen 30 dagen:
  products_purchased(since: -30d) = true
  Tot 1 januari 2022:
  products_purchased(until: 2022-01-01) = true

  In datumbereiken maakt de volgorde van de parameters since en until niet uit. Het tijdvak van 1 januari 2022 tot en met 1 juni 2022 kun je op twee manieren uitdrukken:

  Van 1 januari 2022 tot en met 1 juni 2022:
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: 2022-06-01) = true
  Van 1 januari 2022 tot en met 1 juni 2022:
  products_purchased(id: 1012132033639, until: 2022-06-01, since: 2022-01-01) = true
  Filter klanten die onlangs een groot aantal producten hebben gekocht met een specifieke tag:
  products_purchased(tag: 'product_tag', sum_quantity_at_least: 3, since: -90d) = true
  Aantekeningen
  • Wanneer je het klantsegment met de parameter id aanmaakt, kun je het product in de weergegeven lijst selecteren aan de hand van de naam of een afbeelding. Je kunt ook de titel van het product beginnen te typen en deze vervolgens in de lijst selecteren.
  • De product-ID, niet de producttitel, wordt ingevoerd in de code. Wanneer je met je cursor over de product-ID beweegt, worden de producttitel en -afbeelding weergegeven.
  • Als de parameters since en until allebei ontbreken, betekent dit dat de resultaten worden gefilterd voor alle tijden, zonder begin- of einddatum.
  • Afwezigheid van parameters betekent dat je filter alle producten bevat die in de loop van de tijd zijn gekocht.

  Status van sms-abonnement

  sms_subscription_status

  Omvat klanten op basis van of ze zich hebben geabonneerd op je sms-berichten over marketing.

  Meer informatie over het verzamelen van contactgegevens van klanten.

  Operators Is gelijk aan: =
  Is niet gelijk aan: !=
  Bestaat niet: IS NULL
  Bestaat: IS NOT NULL
  Waarden Geabonneerd: 'SUBSCRIBED' De klant is geabonneerd op je marketing-sms'jes.
  In behandeling: 'PENDING' De klant is bezig zich te abonneren op je marketing-sms'jes.
  Gewist: 'REDACTED' De klant heeft een aanvraag tot permanente verwijdering gedaan in verband met de AVG en wacht nu op wissing
  Afgemeld: 'UNSUBSCRIBED' De klant heeft zich afgemeld voor je marketing-sms'jes.
  Niet geabonneerd: 'NOT_SUBSCRIBED' De klant heeft zich nooit geabonneerd op je marketing-sms'jes.
  Indeling
  Voorbeeld Voeg klanten toe die zich hebben geabonneerd op je sms-berichten over marketing:
  sms_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Aantekeningen

  Staten of provincies

  customer_regions

  Omvat klanten die een adres hebben in de opgegeven regio binnen een land. Klanten die meerdere adressen hebben, kunnen worden opgenomen in meer dan één klantensegment dat dit filter gebruikt.

  Operators Bevat deze exacte locatie: CONTAINS
  Bevat niet deze exacte locatie: NOT CONTAINS
  Bestaat niet: IS NULL
  Bestaat: IS NOT NULL
  Waarden Gebruik de ISO-landcode met de ISO 3166-2-subverdelingscode.
  Indeling
  Voorbeeld Als je klanten wilt opnemen die een adres hebben in de staat New York, gebruik je:
  customer_regions CONTAINS 'US-NY'
  Aantekeningen Als je een regio wilt zoeken, begin je de naam van die regio te typen en selecteer je vervolgens de betreffende waarde in de lijst die wordt weergegeven.

  Webshopgebeurtenissen

  storefront.EVENT()

  Inclusief klanten op basis van webshopgebeurtenissen. Ondersteunde gebeurtenissen (EVENT) zijn onder meer:

  • Product bekeken: product_viewed
  • Collectie bekeken: collection_viewed


  Functieparameters id (optioneel): gebruik deze parameter om de producten of collecties op te geven waarop je wilt filteren.
  since (optioneel): gebruik deze parameter om een begindatum voor de gebeurtenis op te geven.
  until (optioneel): gebruik deze parameter om een einddatum voor de gebeurtenis op te geven.
  count_at_least (optioneel): gebruik deze parameter om het minimum aantal keren op te geven dat een product of collectie is bekeken.
  count_at_most (optioneel): gebruik deze parameter om het maximaal aantal keren op te geven dat een product of collectie is bekeken.
  count (optioneel): gebruik deze parameter om het exacte aantal keren op te geven dat een product of collectie is bekeken.
  Gebeurtenisspecifieke parameters tag (optioneel): Gebruik deze parameter om de producttag op te geven waar je op wilt filteren. Dit werkt hetzelfde als filteren op elke product-ID met die tag.
  Operators Is gelijk aan: =
  Is niet gelijk aan: !=
  Waarde true, false
  Indeling Ondersteunde indelingen voor id:
 • ID (enkele waarde)
 • List <ID>: een reeks waarden die als lijst worden opgegeven. Bijvoorbeeld: (1012132033639, 2012162031638, 32421429314657). Er is een limiet van 500 product-ID's in een lijst.

  Ondersteunde indelingen voor tag:
 • String (enkele waarde)

  Ondersteunde Date-notaties voor since en until:

  Absolute datum: YYYY-MM-DD
  Voorbeelden van datumverschuiving:
  • 7 dagen geleden: :-7d
  • 4 weken geleden: :-4w
  • 3 maanden geleden: :-3m
  • Een jaar geleden: :-1y
  • In de afgelopen 90 dagen: >= 90_days_ago
  Genoemde datum:
  • Vandaag: :today
  • Gisteren: :yesterday
  Webshopgebeurtenissen zijn beschikbaar voor de afgelopen 26 maanden, met gegevens vanaf mei 2023.

  De genoemde datums zijn standaardwaarden en kunnen niet worden gewijzigd. Voor aangepaste datums gebruik je een datumverschuiving.
 • Voorbeeld Geef aan of er een webshopgebeurtenis heeft plaatsgevonden met de operator = of !=: storefront.product_viewed() = true
  storefront.collection_viewed() = false

  Gebruik de parameter id om aan te geven op welke producten je wilt filteren:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638) = true
  storefront.collection_viewed(id: (2012162031638, 456, 789)) = true

  Gebruik de parameter tag om aan te geven op welke producttags je wilt filteren:
  storefront.product_viewed(tag: 'jeans') = true

  Gebruik de parameter since om een begindatum voor een webshopgebeurtenis op te geven:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-04-03) = true
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since:-30d) = true

  Gebruik de parameter until om een einddatum voor een webshopgebeurtenis op te geven:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, until: 2023-04-30) = true
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, until:-7d) = true

  Gebruik de parameters since en until om een begin- en einddatum voor een webshopgebeurtenis op te geven:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-04-03, until: 2023-04-30) = true
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since: -90d, until: -30d) = true

  Filter op klanten die de afgelopen 30 dagen een bepaald product hebben bekeken:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, since: -30d) = true

  Filter op klanten die van 1 januari 2023 tot vandaag een bepaalde collectie hebben bekeken:
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-01-01, until: today) = true

  In datumbereiken maakt de volgorde van de parameters since en until niet uit. Het tijdvak van 1 januari 2022 tot en met 1 juni 2022 kun je op twee manieren uitdrukken:

  Van 1 januari 2023 tot en met 1 juni 2023:
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-01-01, until: 2023-06-01) = true

  Van 1 januari 2023 tot en met vandaag:
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, until: today, since: 2023-01-01,) = true
  Aantekeningen
  • Wanneer je het klantsegment met de parameter id aanmaakt, kun je het product of de collectie in de weergegeven lijst selecteren aan de hand van de naam of een afbeelding. Je kunt ook de titel van het product of de collectie beginnen te typen en deze dan in de lijst selecteren.
  • De product- of collectie-ID, niet de titel, wordt in de code ingevoerd. Wanneer je met je cursor over de ID beweegt, worden de product- of collectietitel en -afbeelding weergegeven.
  • Collecties gebruiken de afbeelding die is opgeslagen als de miniatuurafbeelding van de collectie, indien van toepassing. Zo niet, dan wordt een generieke tijdelijke afbeelding weergegeven.
  • Vanwege het bewaren van gegevens betekent het ontbreken van de parameters sinds en tot dat de resultaten worden gefilterd voor de afgelopen 26 maanden, zonder vaste begin- of einddatum.
  • Afwezigheid van id betekent dat je filter alle producten bevat.

  Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

  Probeer het gratis