Klantensegmenten beheren

Nadat je klantsegmenten hebt gemaakt, kun je de editor gebruiken om een klantsegment te bewerken, te hernoemen of te verwijderen. Je kunt ook Shopify Email gebruiken om een e-mail naar een specifiek klantsegment te sturen.

Klantensegmenten beheren

Beheer klantensegmenten op de segmentenindexpagina.

Onder Klantgrootte staat het percentage klanten in dit segment in vergelijking met alle klanten, zodat je zicht hebt op de grootte van dit segment. Telkens wanneer een nieuwe klant aan de criteria voor het segment voldoet, wordt deze automatisch aan het segment toegevoegd. De telling op de segmentenindex wordt bijgewerkt wanneer je het segment bekijkt door naar de pagina met segmentgegevens te gaan of wanneer het segment wordt gebruikt in een app, zoals Shopify Email. Beweeg met de muis over de telling om te zien wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt in de segmentenindex.

De kolom Auteur geeft aan wie het segment heeft aangemaakt. Een segment kan zijn aangemaakt door Shopify, een merchant of een app.

Stappen:

  1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

  2. Klik op Segmenten.

  3. Doe een van de volgende dingen:

    • Klik op het segment in de lijst om de pagina met segmentgegevens te bekijken.
    • Klik op Zoeken om segmenten op naam te zoeken. Je kunt segmenten zoeken op naam en sorteren op de laatste activiteit van het segment.
    • Klik op de koptekst van de kolom Laatste activiteit om de sortering van de segmenten te wijzigen. Laatste activiteit geeft aan wanneer dit segment is aangemaakt of voor het laatst is bewerkt.

Een klantensegment bewerken

Een klantensegment hernoemen

Controleer of er geen andere klantensegmenten worden bewerkt voordat je de naam van een klantensegment probeert te wijzigen. In de segmentenindex wordt Concept weergegeven naast klantensegmenten die op dat moment worden bewerkt.

Stappen:

Een e-mailmarketingcampagne naar een klantensegment verzenden

De Shopify Email-app wordt gebruikt om een e-mailmarketingcampagne te verzenden naar klanten in een geselecteerd segment. Als je de Shopify Email-app niet hebt geïnstalleerd, wordt je gevraagd deze te installeren wanneer je voor het eerst een e-mailcampagne probeert te verzenden.

Als je een record wilt maken van welke klanten je in je e-mailcampagne hebt opgenomen, kun je een CSV-klantenbestand exporteren met alleen de profielen van de klanten in het segment dat je hebt geselecteerd.

Voordat je begint

Als je de Shopify Email-app nog niet eerder hebt gebruikt, controleer dan of je winkel voldoet aan de vereisten voor het gebruik van de app.

Een e-mailmarketingcampagne naar een klantensegment verzenden

Een kortingscode voor een klantsegment aanmaken

Je kunt een kortingscode voor een klantsegment aanmaken.

Een klantensegment naar een CSV-bestand exporteren

Je kunt een klantensegment naar een CSV-bestand van de klant exporteren. Lees voordat je begint de aandachtspunten voor CSV-bestanden van klanten.

Stappen:

Een klantensegment verwijderen

Stappen:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis