Administrere kundesegmenter

Når du har opprettet kundesegmenter, kan du bruke redigeringsverktøyet til å redigere, omdøpe eller slette et kundesegment. Du kan også bruke Shopify Email til å sende en e-postmelding til et bestemt kundesegment.

Administrer kundesegmenter

Administrer kundesegmenter ved å gå til siden for segmentoversikt.

Fra kundestørrelse kan du se prosentandelen av kunder i dette segmentet sammenlignet med alle kunder, slik at du forstår størrelsen på segmentet. Hver gang en ny kunde oppfyller kriteriene for segmentet, blir de automatisk lagt til i segmentet. Antallet i segmentoversikten oppdateres når du ser segmentet ved å gå til segmentdetaljsiden, eller når en app, som Shopify Email, bruker segmentet. For å se når antallet sist ble oppdatert i segmentoversikten, kan du holde musepekeren over antallet.

Forfatter-kolonnen viser hvem som har opprettet segmentet. Et segment kan være opprettet av Shopify, forhandlere eller apper.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

  2. Klikk på Segmenter.

  3. Gjør ett av følgende:

    • Klikk på segmentet i listen for å åpne segmentdetaljsiden.
    • Klikk på søk for å søke etter segmenter etter navn. Du kan søke etter segmenter etter navn og sortere segmenter etter siste aktivitet i segmentet.
    • Klikk på overskriften i kolonnen for siste aktivitet for å endre segmentsorteringen. Siste aktivitet viser når segmentet ble opprettet, eller når det sist ble redigert.

Redigere et kundesegment

Gi nytt navn til et kundesegment

Før du forsøker å endre navn på et kundesegment, må du bekrefte at ingen andre kundesegmenter redigeres. I segmentoversikten vises Utkast ved siden av kundesegmenter når de redigeres.

Trinn:

Sende en e-postmarkedsføringskampanje til et kundesegment

Shopify Email-appen brukes for å sende en e-postmarkedsføringskampanje til kunder i et utvalgt segment. Hvis du ikke har Shopify Email-appen installert blir du bedt om å installere den første gang du forsøker å sende en e-postkampanje.

Hvis du vil registrere hvilke kunder du har inkludert i e-postkampanjen, kan du eksportere en kunde-CSV-fil som bare inneholder profilene til kundene i segmentet du har valgt.

Før du setter i gang

Hvis du ikke har brukt Shopify Email-appen tidligere, må du kontrollere at butikken oppfyller kravene for bruk av appen.

Send en e-postmarkedsføringskampanje til et kundesegment

Opprett en rabattkode for et kundesegment

Du kan opprette en rabattkode for et kundesegment.

Eksportere et kundesegment til en CSV-fil

Du kan eksportere et kundesegment til en kunde-CSV-fil. Før du starter bør du se gjennom vurderinger for kunde-CSV-filer.

Trinn:

Slette et kundesegment

Trinn:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis