Opprett en markedsføringskampanje for e-post med Shopify Email

Fra Shopify-administrator kan du opprette og sende e-poster direkte fra Shopify Email. Du kan tilpasse eller bygge dine egne merkevarebaserte maler. Du kan også velge hvilke kundegrupper som skal motta e-postene.

E-postutkastene lagres automatisk mens du redigerer, og vil ikke bli sendt før du bekrefter at e-posten er klar. Du kan også planlegge e-poster på forhånd for å planlegge fremover.

Se veiledningen vår om Shopifys beste praksis for e-postmarkedsføring for en full liste over forslag, designtips og strategier.

Sett opp en markedsføringsaktivitet for e-post

Shopify Email lar deg sende e-post til kundegrupper som har abonnert på e-postmarkedsføring fra butikken din. For å sende e-postkampanjer til bestemte publikum, kan du finne ut mer om å opprette kundegrupper.

Du må legge til et emne i e-posten. Når du legger til et emne, blir e-postaktiviteten lagret med dette navnet. Du kan endre dette når som helst.

Trinn:

 1. I Shopify går du til Markedsføring.

 2. Klikk Opprett kampanje.

 3. Klikk på Shopify Email.

 4. Velg en e-postmal.

 5. Klikk Til-feltet for å velge fra en liste over kundegrupper.

 6. Angi et emne for e-posten.

 7. Valgfritt: Angi tekst for forhåndsvisning for å tilpasse teksten som vises etter emnet i innbokser for kunde-e-post. For eksempel More fresh finds for your summer wardrobe.

Når du har satt opp detaljene for e-postaktiviteten, kan du tilpasse innholdet i e-postteksten.

Endre avsender-e-postadressen din

Avsender-e-postadressen er den e-postadressen som vises i Fra-feltet i meldinger som kundene mottar fra deg. Noen domener kan kreve ytterligere autentisering, hvis ikke kan avsender-e-postadressen din vises med via shopifyemail.com, eller som store@shopifyemail.com.

Trinn:

 1. Klikk på Butikkdetaljer.

 2. Endre e-postadressen under Avsender-e-post i seksjonen Butikkens kontaktinformasjon.

 3. Klikk på Lagre.

Tilpasse e-postmeldingene dine

Avhengig av hva slags melding du sender til kundene, kan du velge en rekke merkede maler i Shopify Email. Noen maler inneholder automatisk materiell fra butikken, som logo, produkter og farger.

Standardinnholdet i Shopify Email-malene er basert på beste praksis for e-postmarkedsføring, og inkluderer standardtekst, bilder og koblinger i seksjoner som er basert på informasjon fra butikken din.

Du kan tilpasse innholdet i markedsføringsaktiviteter på e-post ved å legge til, redigere eller fjerne seksjoner. Endringene lagres bare til den bestemte e-postmarkedsføringsaktiviteten du redigerer.

Legge til, rediger eller fjerne en seksjon i e-postinnholdet

 1. I Shopify går du til Markedsføring.

 2. Klikk på Opprett kampanje > Shopify Email.

 3. Velg en mal du ønsker å tilpasse. Du kan gjøre følgende endringer i e-postens innhold:

- For å legge til en seksjon bruker du musen til å holde pekeren over e-postinnholdet der du ønsker den nye seksjonen, og klikker på +-ikonet. - For å fjerne en seksjon fra e-postinnholdet må du først klikke på den for å åpne redigeringsalternativer, og deretter klikke på søppelbøtteikonet for å fjerne seksjonen. - Klikk på seksjonen du vil redigere for å se redigeringsalternativer. Redigeringsalternativene avgjøres av seksjonstypen.

Tekst

Attributter for en tekstseksjon.
Redigeringsalternativer
 • Rediger tekst
 • endre skrifttype, farge, vekt, justering eller bruk kursiv
 • legg til en kobling

Endringer i tekststiler gjelder for hele e-posten. Hvis du for eksempel angir at Overskrift 1 skal bruke skrifttypen Times New Roman, vil all tekst som bruker Overskrift 1 vises i Times New Roman.

Teksten for Pris kan ikke endres. Prisen på et produkt må endres inne i selve produktet.

Knapp

Attributter for en knappeseksjon.
Redigeringsalternativer
 • endre skrifttype, størrelse, hjørnestiler (rett, kurvet, avrundet), fyll (helfarget eller kantlinje), tekstfarge, bakgrunnsfarge og justering
 • legg til en kobling

Bilde

Attributter for en bildeseksjon.
Redigeringsalternativer
 • rediger bredde, bakgrunnsfarge
 • legg til alt. tekst
 • legg til en kobling

Et bilde kan velges fra Shopify-filene dine, eller du kan laste opp et nytt bilde.

Krav
 • filstørrelse: maksimalt 20 megabyte
 • oppløsning: maksimalt 20 megapiksler
 • høyde-/breddeforhold: mellom 100:1 og 1:100
 • filformat: jpg eller png

Overskrift

Attributter for en overskriftsseksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass med butikkens logo eller navn, eller endre skrifttype, tekststørrelse, tekstfarge, tekstjustering eller bakgrunnsfarge
 • kan være skjult

Produkt

Attributter for en produktseksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass tekst, knapp, layout, bakgrunnsfarge, størrelsesforhold og tekstjustering
 • kan være en multikolonne-layout for å fremheve produkter i ulike retninger
 • velg et nytt produktbilde (vil ikke endre bildet i Produkt-innstillingene)
 • inntil ni produkter kan legges til

Prisen for et produkt kan bare endres i Produkter-seksjonen der malen henter produktdetaljene fra. Den kan ikke endres i Shopify Email-redigeringsprogrammet.

Gavekort

Attributter for en gavekortseksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass med et nytt bilde, tekst, knapp, justering eller bakgrunnsfarge
 • kan være skjult

Gavekort må være tidligere aktive i butikken. De kan ikke opprettes eller redigeres fra Shopify Email-redigeringsprogrammet.

Rabatt

Attributter for en rabattseksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass tekst, tekststørrelse, tekstfarge og knapp

Rabatter må eksistere i butikken fra før. De kan ikke opprettes eller redigeres fra Shopify Email-redigeringsprogrammet.

Bilde med tekst

Attributter for et bilde med tekst-seksjon
Redigeringsalternativer
 • tilpass tekst, knapp, bildestil, posisjonering, marg, justering og bakgrunnsfarge
 • sikre at en kobling er lagt til på eventuelle knapper
 • skjul eller vis tekst og knapper, men bilder må alltid være valgt

Flere kolonner

Attributter for en flerkolonne-seksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass kolonner med bildestil, posisjonering, marg, justering og bakgrunnsfarge
 • slå på eller av ulike elementer i hver kolonne (eksempel: den første kolonnen kan ha bilde og knapp skjult men tekst på, og den andre kolonnen kan ha bildet skjult, men tekst og knapp på)
 • skjul eller vis bilder, men teksten må alltid være inkludert

Bunntekst

Attributter for en bunntekstseksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass skrifttype, tekstfarge, koblingsfarge, bakgrunn og skillelinjefarge
 • vis butikkadresse, telefonnummer og ikoner for sosiale medier

Bunntekstseksjonen kan ikke fjernes.

Butikkadressen og telefonnummeret tilpasses i butikkinnstillingene.

For å legge til koblinger til sosiale medier i e-posten, må du bruke temaene Brooklyn, Debut, Kagami, Minimal, Narrative eller Parallax.

Forhåndsvis en e-post før utsendelse

 1. Klikk på Send test fra e-postredigeringsverktøyet for å forhåndsvise e-posten slik den vil se ut for kundene. Du kan sende en test-e-post til e-postadressen som er knyttet til Shopify-butikken.
 2. Klikk Gjennomgå for å se en oversikt over e-postaktiviteten.
 3. Når du er klar til å sende e-posten klikker du på Send, og på Send igjen for å bekrefte. Hvis du vil gjøre endringer i e-posten klikker du på Rediger e-postinnhold.

Personalisere e-postmeldingene dine

Du kan legge til personalisert tekst i e-postkampanjer, som kundens fornavn, etternavn, e-post, sted, stat, provins og land. Hvis du legger til personalisert innhold i en bestemt seksjon i e-postmeldingen, bruker Shopify Email automatisk kundeinformasjon i denne seksjonen, hvis det finnes for kunden som mottar e-posten. Du kan legge til personalisert tekst i emnefeltet, forhåndsvisningsteksten og e-postens innholdsfelt. Personalisering skaper en mer skreddersydd opplevelse for e-postabonnentene, og kan øke åpningsrater, konverteringer og engasjement.

Du kan bare ha to personaliserte verdier i e-postens emnefelt og forhåndsvisningstekst. I emnefeltet kan du for eksempel bruke First name og Last name, men ikke en tredje personaliseringsverdi. Du kan ha maksimalt ti personaliseringsverdier i e-postens innhold. Du kan også legge til standardinformasjon som brukes når bestemte typer kundeopplysninger ikke er tilgjengelig.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Markedsføring.
 2. Klikk på Opprett kampanje > Shopify Email.
 3. Velg en mal som skal tilpasses.
 4. For å personalisere et emnefelt, en forhåndsvisningstekst, en overskrift eller e-postteksten, klikker du blyantikonet i den aktuelle seksjonen.
 5. Velg verdien du vil personalisere fra alternativene som vises. Velg for eksempel City hvis du vil at e-posten skal inkludere kundens by.
 6. Valgfritt: Angi en standardverdi som brukes hvis kundens informasjon ikke er tilgjengelig. Hvis du ikke angir en standardverdi, vil plassen for personalisert tekst stå tom.
 7. Klikk på Lagre.

Tilpasse og opprette nye Shopify Email-maler

Alle e-poster du oppretter med Shopify Email kan redigeres og tilpasses. Du kan ikke lagre tilpassede maler, men du kan bruke en tidligere e-post som et utgangspunkt. Velg Tidligere e-poster når du oppretter en ny e-postaktivitet, så oppretter du en kopi av en tidligere e-post som du kan bruke og redigere som et separat utkast.

Legge til spesialtegn i e-poster

Du kan legge til internasjonale tegn i emnelinjer og tekst i e-post. Shopify oversetter ikke e-postinnholdet, men du kan manuelt oversette innhold som skal sendes til internasjonale kundegrupper.

E-postemnelinjer støtter også emojier.

Oversette e-postinnhold

E-poster sendes bare på det språket du skriver dem på, og oversettes ikke automatisk. Du kan opprette kundegrupper for å målrette mot et bestemt publikum blant kundebasen din basert på språk.

Send eller planlegg en e-post

Det er lurt å korrekturlese e-postinnholdet før du sender e-posten. Shopify ser ikke etter skrivefeil eller andre typer feil. Du kan sende en test-e-post til deg selv for å se hvordan e-posten ser ut i en innboks.

Shopify Email lar deg sende ut fem e-postkampanjer per uke, og dette nullstilles hver syvende dag ved midnatt UTC. Du kan sende e-post til opptil 40 000 abonnenter per kampanje. Hvis du har mer enn 40 000 abonnenter, kan du opprette kundegrupper for å målrette mot bestemte abonnenter med bestemte kampanjer, eller dele opp listen din i mindre grupper.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis