Generer emnefelter og innholdstekst for e-postmeldinger automatisk

Shopify Magic bruker kunstig intelligens (AI) til å bruke detaljer du oppgir, som kampanjetype og produktsøkeord, og generere forslag til emnefelter for e-postmeldinger i Shopify Email. Hvis du allerede har et utkast av emnefeltet til e-postmeldingen, genereres søkeord automatisk basert på emnefeltet. Før du genererer automatisk tekst for e-postmeldinger, må du gå gjennom Tips til bruk av tekstgenerering med Shopify Magic.

Støttede språk

​ Støtte for automatisk genererte e-postemnelinjer og brødtekst er for øyeblikket tilgjengelig på følgende språk:

 • Engelsk
 • Tysk
 • Spansk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Japansk
 • Portugisisk (brasiliansk)
 • Forenklet kinesisk

Som standard er amerikansk engelsk dialekten som brukes til engelske forslag. Språkdataene som brukes av den kunstige intelligensen kommer hovedsakelig fra nord-amerikanske kilder, så det genererte innholdet kan inneholde ord og uttrykk som er lokale for dette området. Du kan endre alle del av innholdsforslagene slik at de passer med det kundene dine forventer.

Språket som brukes til å generere utdataforslag bestemmes av standardspråket for butikkfronten. Hvis standardspråket for butikkfronten ikke er et av de støttede språkene, er ikke denne funksjonen tilgjengelig i Shopify-administrator. Du kan oppdatere denne språkinnstillingen ved å gå til Innstillinger > Språk og klikke på Endre standard.

Selv om listen over støttede språk er språkene som er bekreftet, kan det hende tekstgenerering fungerer for flere språk med ulik grad av kvalitet. Hvis du vil prøve å generere resultater på ditt foretrukne språk, kan du bruke spesielle instruksjoner for å spesifisere språket du vil bruke til resultatene. Du kan for eksempel legge inn instruksjonen Skriv beskrivelsen på norsk. Ettersom kvaliteten på resultatene kan variere, bør du bare bruke denne metoden for språk du er komfortabel med å lese og evaluere. En annen strategi er å generere engelske resultater, og deretter bruke Translate and Adapt-appen til å oversette de genererte resultatene til ditt foretrukne språk. ​

Opprette emnefelter for e-postmeldinger

Når du oppretter en Shopify Email-kampanje, kan du bruke Shopify Magic til å generere et emnefelt og innholdstekst til e-postmeldingen. Amerikansk engelsk er standarddialekten som brukes til engelske forslag. Språkdataene som brukes av den kunstige intelligensen er i hovedsak fra nord-amerikanske kilder, så det genererte innholdet kan inneholde språk og uttrykk som er lokale for dette området. Du kan endre alle deler av innholdsforslagene slik at de samsvarer med kundenes forventninger.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på E-post og deretter på Åpne app fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk på Opprett kampanje, og velg deretter en mal.
 4. Fullfør et av følgende trinn:

  • Klikk på ikonet Generer tekst i feltet Emne for å lage et utkast til et emnefelt for en e-postmelding.
  • Klikk på ikonet Generer tekst i redigeringsprogrammet for rik tekst for tekstdelen for å lage et utkast til innholdstekst.
 5. Oppgi informasjon om hva slags type e-postmelding du sender, og legg til søkeord. Desto flere detaljer du legger inn, jo mer relevant blir det foreslåtte innholdet.

 6. Valgfritt: Velg en tone fra rullegardinmenyen Tone. Finn ut mer om å velge en tone for e-postmeldinger.

 7. Valgfritt: Skriv tilleggsinstruksjoner som du ønsker å legge til i feltet Spesielle instruksjoner. Se Bruke spesielle instruksjoner for mer informasjon om hvilke typer instruksjoner du kan oppgi.

 8. Klikk på Generer tekst for å generere tre versjoner av det foreslåtte innholdet.

 9. Fullfør et av følgende trinn:

  • Klikk på Prøv på nytt for å se de ulike resultatene.
  • Velg en annen tone eller endre opplysningene du har oppgitt, og klikk på Prøv igjen.
 10. Klikk på Behold for å velge et forslag du ønsker å bruke.

Når du har generert og valgt teksten, kan du fullføre tilpasning av e-postmeldingen, eller klikke på ikonet Generer tekst for å finne tidligere forslag og generere nye.

Rediger eksisterende innholdstekst for en e-postmelding

Hvis du har et Shopify Email-kampanjeutkast som inneholder tekst du vil redigere, kan du bruke Shopify Magic til å omformulere, utvide eller forenkle innholdet.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på E-post og deretter på Åpne app fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk på tittelen til kampanjeutkastet du vil redigere.
 4. Klikk på ikonet Generer tekst, og velg en av følgende fra rullegardinmenyen:

  • Klikk på Omformuler for å omformulere innholdet.
  • Klikk på Utvid for å gjøre innholdet lenger.
  • Klikk på Forenkle for å forenkle innholdet.
 5. Valgfritt: Velg en tone fra rullegardinmenyen Tone. Finn ut mer om å velge en tone for e-postmeldinger.

 6. Valgfritt: Legg til eller rediger instruksjoner i feltet Spesielle instruksjoner. Se Bruke spesielle instruksjoner for å få mer informasjon om hvilke typer instruksjoner du kan oppgi.

 7. Klikk på Prøv på nytt.

 8. Klikk på Behold for å velge et forslag du ønsker å bruke.

Forbedre innholdsforslagene du mottar

Når du evaluerer genererte forslag for Shopify Email, bør du vurdere hva som er effektivt innhold i e-postmeldinger. Den beste måten å forbedre de genererte forslagene på, er å gi AI-verktøyet mer informasjon om kampanjen, slik som kampanjemål, produktinformasjon og bestemte søkeord. Du bør også velge en tone som passer merkevaren.

For å forbedre resultatene fra tekstgenerering, bør du vurdere å legge til følgende typer informasjon i e-postkampanjene:

 • Kampanjetype: Alle kampanjespesifikasjoner du oppgir bidrar til å generere bedre resultater. For eksempel produkt tilbake på lager, vårsalg eller bursdagsrabatt.
 • Produktsøkeord. Hvis du skriver om et bestemt produkt, bør du prøve å legge inn navnet og produkttypen. Hvis produktnavnet er generelt, bør du oppgi søkeord som beskriver produktet eller kategorien, som sterk saus eller såpestykke. Legg til eventuelle beskrivende ord som fremhever hva som gjør produktet unikt, eller hvorfor folk vil kjøpe det. Monaco er for eksempel ikke beskrivende. Ved å bruke et sett med søkeord som Nyheter, Monaco, 10 % rabatt og Lette solbriller med skilpaddemønster kan du fortelle Shopify Magic hva den skal skrive om. Søkeordene kan være enkle eller komplekse, og du kan skrive en hel setning eller bare bruke nøkkelord. Du kan også inkludere emojier.
 • Viktige søkeord eller terminologi for merkevaren. Selv om resultatene vil inneholde ulike ord for informasjonen du oppgir beholdes ofte spesielle ord eller fraser, som merkevarenavn eller unike beskrivende ord. Hvis du inkluderer merkevarens navn i informasjonen du oppgir, vil det vanligvis inkluderes i resultatene. Hvis du for eksempel beskriver en mintleppepomade som mint-astisk i søkeordene, inneholder de genererte forslagene ofte dette begrepet.
 • Andre detaljer om e-postmeldingen. Alle tilleggsopplysninger som er relevante for den typen innhold du genererer bør oppgis. Hvis du for eksempel vil opprette en salgsmelding, må du sikre å legge ved salgsbeløpet og typen produkter som er en del av salget. Shopify Magic bruker detaljene du oppgir i e-postmeldingen for å automatisk foreslå ideer til hvilke søkeord du kan gi.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis