Tips til bruk av tekstgenerering med Shopify Magic

Følgende tips og vurderinger kan bidra til å forbedre kvaliteten på automatisk generert tekst, og bidra til å sikre at den samsvarer med merkevarens tone og personlighet.

Hensyn ved bruk av automatisk tekstgenerering

Selv om Shopify Magics modeller har tilstrekkelig kontekst og retning til å ta høyde for integrert bias og fare for hallusinering, må du huske på følgende:

 • Ikke all tekst som genereres av store språkmodeller (LLM-er) er av like god kvalitet, og LLM-er kan generere resultater som er irrelevante, usammenhengende eller til og med støtende. Gå nøye gjennom resultatet for å sikre at det stemmer og oppfyller dine standarder. Det er ditt ansvar å gå gjennom all generert tekst før publisering.
 • LLM-er er bare så upartiske som dataene de lærer av. Hvis dataene som brukes til å lære opp LLM-ene er partiske, kan den genererte teksten også være partisk. For automatisk genererte produktbeskrivelser kan du rapportere skadelig eller partisk generert innhold ved tilbakemeldingskontrollene i funksjonen.

Velge en tone for det genererte innholdet

​ Tonen i butikkens innhold er måten du kommuniserer merkevarens personlighet på, og det påvirker følelsene kundene får når de leser innholdet. Tonen bør samsvare med informasjonen du leverer, situasjonen, kundens forventninger, og være i samsvar med merkevaren.

Ved generering av automatisk tekst for e-postmeldinger, produktbeskrivelser og tematekster, kan du velge fra forhåndsdefinerte toner, eller angi en tilpasset tone. Hvis du er usikker på hvilken tone du bør bruke, kan du eksperimentere med toneinnstillingen for å generere ulike versjoner av teksten for å finne noe som passer produktet og målgruppen.

Når du har valgt et alternativ for ordlyd, endres det foreslåtte innholdet slik at det samsvarer med ordlyden du velger. Dette inkluderer type vokabular, setningsstruktur og tegnsetting i resultatet.

Følgende forhåndsdefinerte toner er tilgjengelige:

 • Ekspert: skrevet fra perspektivet til en produkt- eller bransjeekspert, med en profesjonell tone ved å bruke et vitenskapelig eller objektivt språk og erklære fakta.
 • Utfordrende: skrevet fra perspektivet til noen som utfordrer kunden til å være modig og eventyrlysten, med kraftige ord som oppfordrer til handling, og skal motivere og inspirere.
 • Leken: skrevet fra perspektivet til noen som ikke tar seg selv eller livet for alvorlig, med en tone som bruker morsomt eller rart språk, inkludert humor og slanguttrykk.
 • Sofistikert: skrevet fra perspektivet til en luksusmerkevare som selger premiumprodukter, med en tone som høres sofistikert og raffinert ut, med språk som appellerer til kjøperens ønske om høy kvalitet og god smak.
 • Overbevisende: skrevet fra perspektivet til noen som har en lidenskapelig tro på produktets verdi, med en tone som høres overbevisende og inspirerende ut, med språk som appellerer til sansene og inspirerer til sterke følelser hos kunden. Som standard er tonen for emnelinjer og tekst i e-postmeldinger angitt til Overbevisende.
 • Støttende: skrevet fra perspektivet til noen som har empati med kunden og ønsker å hjelpe dem, med en støttende tone som bruker språk som er vennlig, tilgjengelig og rett frem.
 • Egendefinert tone: Ved å velge Egendefinert tone fra rullegardinmenyen Tone kan du tilpasse tonen ved å legge til beskrivende tekst, for eksempel Sarkastisk og vittig. Når du har opprettet en egendefinert tone, er den tilgjengelig som et alternativ for hver produkt du oppretter beskrivelser for, med mindre du erstatter den tilpassede toneetiketten med en annen, som Selvsikker.

Bruke spesielle instruksjoner

Når du genererer tekst til e-postmeldinger og produktbeskrivelser, kan du oppgi instruksjoner direkte til Shopify Magic for å spesifisere ting som innholdslengde og format. Du kan for eksempel legge til en instruksjon for å skrive innhold som er på 40 ord eller mindre, skrive produktbeskrivelsen på et annet støttet språk, eller bytte ut enkelte ord med emojier.

Klikk på ikonet Spesielle instruksjoner og skriv inn instruksjonene i feltet Spesielle instruksjoner for å legge til en spesiell instruksjon når du genererer automatisk tekst. Du kan skrive instruksjonen som en enkel frase, som Bruk emojier, eller en mer komplisert kommando som Bruk regionale uttrykk og slang fra de amerikanske sørstatene.

I noen tilfeller kan det hende at spesielle instruksjoner tolkes feil, slik at den genererte teksten ikke blir som du forventer. Da kan du generere teksten igjen, eller justere ordlyden i instruksjonen til du får ønsket resultat. Hvis du oppgir flere instruksjoner samtidig, kan det også gi inkonsekvente resultater. Du bør vurdere å forenkle instruksjonene for bedre utdata. Hvis du får resultater du ikke forventer (for eksempel resultater på engelsk når du har gitt en instruksjon om å skrive på spansk), kan du eksplisitt skrive hva du ikke ønsker i resultatet. Du kan for eksempel skrive Ikke skriv på engelsk. Skriv på spansk. Du kan også prøve å være så spesifikk som mulig. Du kan for eksempel si Inkluder 5 emojier, i stedet for Inkluder mange emojier.

Gi tilbakemeldinger på forslag

Du kan gi tilbakemelding til Shopify om genererte forslag for å flagge upassende eller skadelig innhold. Tilbakemeldingen din hjelper oss med å forbedre kvaliteten på forslagene som genereres av Shopify Magic.

Trinn:

 1. Når du genererer automatisk tekst, kan du holde musepekeren over det foreslåtte innholdet og gjøre en av følgende:

  • Klikk på knappen med tommel opp for å gi en positiv tilbakemelding.
  • Klikk på knappen med tommel ned for å gi en negativ tilbakemelding.
 2. Velg fra de forhåndsdefinerte tilbakemeldingstypene, og oppgi eventuell tilleggsinformasjon du vil legge til.

 3. Klikk på Send for å sende tilbakemeldingen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis