เคล็ดลับการใช้ Shopify Magic การสร้างข้อความ

เคล็ดลับและข้อควรพิจารณาต่อไปนี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้อความที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความตรงกับบุคลิกและน้ำเสียงของแบรนด์

ข้อควรพิจารณาเมื่อใช้การสร้างข้อความอัตโนมัติ

แม้ว่าโมเดลของ Shopify Magic จะได้รับบริบทและแนวทางที่เพียงพอที่จะคำนึงถึงอคติโดยธรรมชาติและความเสี่ยงในการเกิดอาการหลอน แต่พึงระลึกถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

 • ข้อความทั้งหมดที่สร้างโดยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ไม่ใช่ข้อความที่มีคุณภาพเท่ากันเสมอไป บางครั้ง LLM ก็สร้างผลลัพธ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง ไม่สมเหตุสมผล หรือไม่เหมาะสม โปรดตรวจสอบผลลัพธ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและตรงตามมาตรฐานของคุณ คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อความที่สร้างทั้งหมดก่อนที่จะเผยแพร่
 • LLM ทำงานโดยไร้ซึ่งอคติตามข้อมูลที่โปรแกรมได้เรียนรู้ หากข้อมูลที่ใช้ในการฝึก LLM เป็นข้อมูลที่มีอคติ ข้อความที่สร้างก็อาจมีอคติด้วย สำหรับคำอธิบายสินค้าที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือมีอคติที่ถูกสร้างขึ้นได้โดยใช้การควบคุมความคิดเห็นที่มาพร้อมกับฟีเจอร์นี้

การเลือกน้ำเสียงสำหรับเนื้อหาที่สร้าง

​ น้ำเสียงของเนื้อหาในร้านค้าคือวิธีที่คุณสื่อสารตัวตนของแบรนด์ และสามารถส่งผลต่อความรู้สึกที่ลูกค้าอาจรู้สึกเมื่ออ่านเนื้อหาของคุณ น้ำเสียงของคุณควรตรงกับข้อมูลที่คุณถ่ายทอด สถานการณ์ ความคาดหวังของลูกค้า และสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ

เมื่อสร้างอีเมลแบบอัตโนมัติ คำอธิบายสินค้าและข้อความธีม คุณสามารถเลือกได้จากน้ำเสียงที่กําหนดล่วงหน้า หรือระบุน้ำเสียงแบบกําหนดเอง หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะใช้น้ำเสียงแบบใด ให้ทดลองใช้การตั้งค่าน้ำเสียงเพื่อสร้างข้อความหลายๆ เวอร์ชันเพื่อค้นหาข้อความที่เหมาะสมกับสินค้า แบรนด์ และลูกค้าเป้าหมาย

หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกน้ำเสียง ระบบจะเปลี่ยนลักษณะของเนื้อหาที่เสนอแนะให้ตรงกับน้ำเสียงที่คุณเลือก ซึ่งรวมถึงประเภทของคำศัพท์ โครงสร้างประโยค ตลอดจนเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในงานเขียน

มีตัวเลือกน้ำเสียงที่กําหนดไว้ล่วงหน้าต่อไปนี้พร้อมให้ใช้งาน:

 • เชิงเชี่ยวชาญ: เขียนจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าหรืออุตสาหกรรม โดยน้ำเสียงนี้มีลักษณะที่เป็นมืออาชีพโดยใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์และเป็นกลาง ตลอดจนการแถลงข้อเท็จจริง
 • เชิงท้าทาย: เขียนจากมุมมองของผู้ที่ท้าให้ลูกค้ารู้สึกกล้าหาญและโลดโผน โดยน้ำเสียงนี้ใช้คำที่หนักแน่นซึ่งกระตุ้นให้ดำเนินการเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ
 • เชิงสนุกสนาน: เขียนจากมุมมองของผู้คนที่ไม่เครียดกับตนเองหรือชีวิตมากเกินไป โดยน้ำเสียงนี้ใช้ภาษาที่สนุกสนาน ขี้เล่น รวมถึงมุกตลกและคำแสลงด้วย
 • เชิงมีระดับ: เขียนในสไตล์ของแบรนด์หรูที่ขายสินค้าระดับพรีเมี่ยม โดยน้ำเสียงนี้มีลักษณะหรูหราและมีระดับ โดยใช้ภาษาที่ดึงดูดให้ผู้ซื้อต้องการคุณภาพและรสนิยมระดับสูง
 • เชิงโน้มน้าว: เขียนจากมุมมองของผู้ที่มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของสินค้า โดยน้ำเสียงนี้มีลักษณะเชิงโน้มน้าวและเชิงกระตุ้น ใช้ภาษาที่ดึงดูดอารมณ์และปลุกความรู้สึกในตัวลูกค้า น้ำเสียงสำหรับบรรทัดชื่อเรื่องและข้อความของอีเมลจะตั้งค่าเป็นเชิงโน้มน้าวตามค่าเริ่มต้น
 • เชิงสนับสนุน: เขียนจากมุมมองของผู้ที่เอาใจใส่ลูกค้าและต้องการที่จะช่วยเหลือพวกเขา โดยน้ำเสียงนี้มีลักษณะเชิงสนับสนุน และใช้ภาษาที่เป็นกันเอง เข้าถึงง่าย และตรงไปตรงมา
 • น้ำเสียงแบบกำหนดเอง: เมื่อเลือกน้ำเสียงแบบกำหนดเองจากเมนูดรอปดาวน์น้ำเสียงแล้ว คุณสามารถปรับแต่งน้ำเสียงด้วยการเพิ่มตัวอธิบาย เช่น เสียดสีและมีชั้นเชิง หลังจากที่คุณสร้างน้ำเสียงแบบกำหนดเองแล้ว ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานกับสินค้าแต่ละรายการที่คุณสร้างคำอธิบายให้ เว้นแต่คุณจะแทนที่น้ำเสียงแบบกำหนดเองด้วยน้ำเสียงอื่น เช่น มั่นใจ

การใช้คําแนะนําพิเศษ

เมื่อคุณสร้างข้อความสำหรับอีเมลและคำอธิบายสินค้า คุณสามารถให้คําแนะนําโดยตรงไปยัง Shopify Magic เพื่อระบุสิ่งต่างๆ เช่น ความยาวเนื้อหาหรือรูปแบบได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มคำแนะนำเพื่อเขียนเนื้อหาที่มี 40 คำหรือน้อยกว่า เขียนคำอธิบายสินค้าเป็นภาษาอื่นที่รองรับ หรือเปลี่ยนคำเป็นอีโมจิ

หากต้องการเพิ่มคำแนะนำพิเศษขณะที่คุณกำลังสร้างข้อความอัตโนมัติ ให้คลิกไอคอน “คำแนะนำพิเศษ” แล้วป้อนคำแนะนำในช่องคำแนะนำพิเศษ คุณสามารถเขียนคำแนะนำเป็นวลีง่ายๆ เช่น ใส่อิโมจิ หรือคำสั่งที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ใช้คำกล่าวและคำสแลงตามพื้นที่ในภูมิภาคอเมริกาใต้

ในบางกรณี คําแนะนําพิเศษอาจไม่ได้รับการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง และข้อความที่คุณสร้างขึ้นอาจไม่ปรากฏตามที่คุณคาดหวังไว้ คุณสามารถลองสร้างข้อความอีกครั้ง หรือปรับข้อความคำแนะนำของคุณจนกว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ การให้คําแนะนําหลายรายการพร้อมกันอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน ให้ลองลดความซับซ้อนของคําแนะนําเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า หากคุณได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดหวัง (ตัวอย่างเช่น ได้รับผลลัพธ์เป็นภาษาอังกฤษในขณะที่คุณสั่งให้เขียนเป็นภาษาสเปน) คุณสามารถสั่งอย่างชัดเจนได้ว่าไม่ต้องการสิ่งใดในผลลัพธ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น สั่งว่า “อย่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้เขียนเป็นภาษาสเปน” นอกจากนี้คุณยังสามารถลองระบุให้เจาะจงที่สุดได้ ตัวอย่างเช่น สั่งว่า “ใส่อีโมจิ 5 ตัว” แทนที่จะเป็น “ใส่อีโมจิเยอะๆ

ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่แนะนำ

คุณสามารถมอบความคิดเห็นแก่ Shopify เกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่สร้างขึ้นเพื่อปักธงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย ความคิดเห็นของคุณช่วยพัฒนาคุณภาพของคำแนะนำที่สร้างด้วย Shopify Magic ได้

ขั้นตอน:

 1. ขณะสร้างข้อความอัตโนมัติ ให้เลื่อนเมาส์ไปที่เนื้อหาที่แนะนำ แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก ให้คลิกปุ่มยกนิ้วขึ้น
  • หากต้องการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบ ให้คลิกปุ่มคว่ำนิ้วลง
 2. เลือกประเภทความคิดเห็นที่กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว จากนั้นจึงระบุรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม

 3. คลิก “ส่ง” เพื่อส่งความคิดเห็นของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี