Tips för hur du använder Shopify Magics textgenerering

Följande tips och överväganden kan bidra till att förbättra kvaliteten på automatiskt genererad text och bidra till att säkerställa att den matchar varumärkets ton och personlighet.

Överväganden när du använder automatisk textgenerering

Även om Shopify Magics modeller har fått tillräckligt med sammanhang och vägledning för att ta hänsyn till deras inneboende skevhet och risker för hallucinationer så ska du tänka på följande:

 • All text som genereras av Large Language Models (LLMs) håller inte lika hög kvalitet. Ibland genererar LLMs utdata som är irrelevanta, orimliga eller till och med stötande. Granska utdatan noga för att säkerställa att den är korrekt och uppfyller dina standarder. Det är ditt ansvar att granska all genererad text innan den publiceras.
 • LLM:er är bara så neutrala som de data de lär sig av. Om de data som används för att utbilda LLM:er är partisk så kan den genererade texten också bli partisk. Du kan rapportera skadligt eller partiskt genererat innehåll för automatiskt genererade produktbeskrivningar med hjälp av feedbackkontrollerna som finns i funktionen.

Välj en språkton för ditt genererade innehåll

​ Tonen i butikens innehåll är det sätt du kommunicerar ditt varumärkes personlighet på och den kan påverka kundernas upplevelse när de läser ditt innehåll. Din ton bör matcha informationen som du levererar, situationen, kundens förväntningar och vara konsekvent med ditt varumärke.

När du genererar automatisk e-post, produktbeskrivning och tematext kan du välja från fördefinierade toner, eller ange en anpassad ton. Om du inte är säker på vilken ton du ska använda kan du experimentera med toninställningen för att generera olika versioner av texten och hitta en passande version för din produkt, ditt varumärke och dina kunder.

När du har valt ett alternativ kommer innehållet att matcha det alternativ som du har valt. Detta inkluderar typen av vokabulär, meningsstruktur och interpunktion av utdata.

Följande fördefinierade tonlägen finns:

 • Expert: Skrivs utifrån ett produkt- eller branschexpertperspektiv och gör texten professionell genom att använda ett professionellt och objektivt språk och faktautdrag.
 • Utmanande: Skrivs utifrån perspektivet av en person som utmanar kunden att vara modig och äventyrlig. Den här tonen använder handlingskraftiga ord för att motivera och inspirera.
 • Lekfull: Skrivs utifrån perspektivet av en person som inte tar sig själv eller livet på för stort ansvar, använder sig av ett skämtsamt eller lustigt språk, inklusive humor och ett slanguttryck.
 • Sofistikerad: Skrivs utifrån ett perspektiv av ett varumärke som säljer premiumprodukter, den här tonen låter sofistikerad och förfinad, med ett språk som tilltalar köparens känsla av kvalitet och smak.
 • Övertygande: Skrivs utifrån perspektivet av en person som är passionerat övertygad om produktens värde, låter övertygande och inspirerande, använder ett språk som tilltalar sinnena och inspirerar till starka känslor hos kunden. Som standard är tonen för ämnesrader och text i e-postmeddelanden inställd till Övertygande.
 • Stödjande: Skrivs utifrån ett perspektiv som bryr sig om och vill hjälpa kunden. Denna språkton är stödjande och använder språk som är vänligt, tillmötesgående och rättframt.
 • Anpassad ton: Genom att välja Anpassad ton i rullgardinsmenyn för Ton kan du anpassa din ton genom att lägga till beskrivningar, till exempel Sarkastisk och vitsig. När du har skapat en anpassad ton är den tillgänglig som ett alternativ för varje produkt du skapar beskrivningar för, om du inte ersätter den anpassade tonetiketten med en annan, till exempel Självsäker.

Använda specialinstruktioner

När du genererar text för e-postmeddelanden och produktbeskrivningar kan du ge instruktioner direkt till Shopify Magic för att ange sådant som innehållslängd eller format.Du kan till exempel lägga till en instruktion för att skriva innehåll som är 40 ord eller mindre, skriva produktbeskrivningen på ett annat språk som stöds eller ersätta vissa ord med emojis.

Du kan lägga till en särskild instruktion när du genererar automatisk text genom att klicka på ikonen Särskilda instruktioner och ange instruktionen i fältet Särskilda instruktioner. Du kan skriva dina instruktioner som en enkel fras såsom Inkludera emoji eller ett mer komplext kommando såsom Använd regionala uttryck och slang från södra USA.

I vissa fall kanske specialinstruktioner inte tolkas korrekt och din genererade text kanske inte ser ut som du förväntat dig. Du kan försöka att generera texten på nytt eller formulera om dina instruktioner tills du får önskat resultat. Att ge flera instruktioner samtidigt kan också ge resultat som är inkonsekventa. Överväg att förenkla instruktionerna för att få bättre förslag. Om du får resultat som du inte förväntar dig, till exempel text på engelska när du har tillhandahållit en instruktion om att skriva på spanska, kan du uttryckligen säga vad du inte vill ha i din utdata. Skriv till exempel Skriv inte på engelska. Skriv på spanska. Du kan också försöka vara så specifik som möjligt. Skriv till exempel snarare Inkludera 5 emojier än Inkludera många emojier.

Ge feedback på förslag

Du kan ge feedback till Shopify om genererade förslag för att flagga olämpligt eller skadligt innehåll. Din feedback hjälper oss att förbättra kvaliteten på förslag som genereras av Shopifys Magic.

Steg:

 1. Håll muspekaren över föreslaget innehåll och gör sedan något av följande när du genererar automatisk text:

  • Klicka på knappen tumme upp för att ge positiv feedback.
  • Klicka på knappen tumme ner för att ge negativ feedback.
 2. Välj en av de fördefinierade feedbacktyperna och ange sedan eventuella ytterligare uppgifter som du vill lägga till.

 3. Klicka på Skicka för att skicka oss din feedback.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis