Generera produktbeskrivningar automatiskt

Du kan använda Shopify Magic för att skriva och redigera produktbeskrivningar med automatisk textgenerering. Funktionen använder artificiell intelligens (AI) för att ta in information som du anger, såsom produktnamn och sökord, och genererar ett förslag till produktbeskrivning. Shopify Magic kan också ge förslag som hjälper dig att skriva om text från en befintlig beskrivning.

Innan du genererar automatisk text för dina produktbeskrivningar bör du granska tips för hur du använder Shopify Magics textgenerering.

Språk som stöds

​ Stöd för automatiskt genererade produktbeskrivningar är för närvarande tillgängligt på följande språk:

 • Engelska
 • Tyska
 • Spanska
 • Franska
 • Italienska
 • Japanska
 • Portugisiska (brasiliansk portugisiska)
 • Kinesiska (förenklad)

Som standard är amerikansk engelska det som används för förslag på engelska. De språkdata som AI använder kommer främst från nordamerikanska källor så genererat innehåll kan innehålla felaktigheter och uttryck som är lokala för den regionen. Du kan ändra vilken del som helst av innehållsförslagen så att de matchar det som dina kunder förväntar sig.

Det språk som används för att generera dina förslag bestäms av standardspråket för ditt skyltfönster. Om ditt standardspråk för skyltfönster inte är ett av de språk som stöds är den här funktionen inte tillgänglig i din Shopify-admin. Du kan uppdatera språkinställningen i Inställningar > Språk och klicka på Ändra standardspråk.

Listan över språk som stöds är de språk som har verifierats, men textgenereringen kan fungera för ytterligare språk med varierande kvalitet. Om du vill försöka generera utdata på ditt föredragna språk kan du använda särskilda instruktioner för att ange vilket utdataspråk du vill använda. Du kan till exempel inkludera instruktionen Skriv beskrivningen på norska. Eftersom utdatakvalitet kan variera betydligt bör du endast använda den här metoden för språk som du är bekväm med att läsa och utvärdera. En annan strategi är att generera det engelska resultatet och sedan använda Translate and Adapt-appen för att översätta genererat resultat till det språk du föredrar. ​

Skapa en fullständig produktbeskrivning

När du behöver skriva en ny produktbeskrivning kan du använda automatiskt genererade beskrivningar som hjälp för att komma igång. fTonläget för genererat innehåll är som standard inställt på det senaste alternativet du använde, men du kan ändra det innan du genererar nytt innehåll. I de flesta fall är det bäst att vara konsekvent i produktbeskrivningar för din butik.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Produkter och klickar sedan på en produkt.
 2. I textrutan produktbeskrivning klickar du på ikonen Generera text i verktygsfältet.
 3. Ange några produktegenskaper eller sökord. Ju mer information du lägger till, desto mer relevant blir det föreslagna innehållet.
 4. Alternativt kan du välja ett nytt tonläge för beskrivningen. Du kan välja bland fördefinierade tonlägen eller lägga till ett anpassat tonläge. Mer information om att välja ett tonläge för dina produktbeskrivningar.
 5. Valfritt: Om du vill ge ytterligare instruktioner för att generera din beskrivning kan du lägga till instruktioner i fältet för Särskilda instruktioner. Se Använda särskilda instruktioner för information om vilka typer av instruktioner du kan ge.
 6. Klicka på Generera för att generera den första versionen av ditt föreslagna innehåll.
 7. Alternativ: Du kanske vill följa stegen nedan för att generera och granska flera versioner av en produktbeskrivning innan du väljer en som utkast:

  • Klicka på Generera igen för att uppdatera det föreslagna innehållet och få en ny version.
  • Om du vill ändra tonen i det genererade innehållet väljer du ett annat alternativ för ton och klickar sedan på Generera igen.
  • Använd pilarna under genererad text för att gå framåt och bakåt bland versionerna för att se olika versioner som du har genererat.
 8. Klicka på Behåll för att lägga till det föreslagna innehållet till din beskrivning och stänga fönstret.

 9. Redigera och formatera produktbeskrivningen för att matcha din produkt och ditt varumärke och klicka sedan på Spara. Publicerade produkter visar genast den nya produktbeskrivningen.

Redigera befintliga produktbeskrivningar

Du kan använda Shopify Magic för att redigera delar i en befintlig produktbeskrivning.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Produkter och klickar sedan på en produkt.
 2. Välj den text som du vill redigera och klicka sedan på ikonen Generera text för att visa en meny med redigeringsalternativ:

  • Vill du generera en ny version av den valda texten väljer du ton för den omskrivna texten och klickar sedan på Formulera om.
  • Om du vill generera en kortare eller förenklad version av den valda texten klickar du på Förenkla.
  • Om du vill göra det valda innehållet längre, till exempel genom att lägga till en ytterligare mening, klickar du på Utöka.
 3. Valfritt: Du kan följa dessa steg för att generera och granska flera versioner av en produktbeskrivning innan du väljer en som utkast:

 4. Tryck på Generera igen för att uppdatera det föreslagna innehållet och få en ny version.

 5. Om du vill ändra tonen i det genererade innehållet väljer du ett annat alternativ för ton och trycker sedan på Generera igen.

 6. Om du vill ge ytterligare instruktioner för att generera din beskrivning, till exempel ändra längd, format eller andra anpassade uppgifter så kan du klicka på ikonen Specialinstruktioner och sedan lägga till instruktioner i fältet Specialinstruktioner. Se Använda specialinstruktioner för mer information om vilka typer av instruktioner du kan tillhandahålla.

 7. Använd pilarna under genererad text för att gå framåt och bakåt bland versionerna för att se olika versioner som du har genererat.

 8. Klicka på Behåll för att lägga till ny text i produktbeskrivningen i stället för den ursprungliga texten.

Förbättra innehållsförslagen som du får

​ När du utvärderar genererade förslag för dina produktbeskrivningar bör du överväga vad som utgör en bra produktbeskrivning. Produktbeskrivningar måste förmedla produktens fördelar på ett icke-generiskt sätt som återspeglar din butiks varumärke. När du genererar beskrivningsinnehåll automatiskt får du bättre resultat genom att ta med mer information och genom att noga välja ett tonläge som matchar ditt företag.

Det bästa sättet att förbättra genererade förslag på är att ge verktyget mer information om din produkt. Ange minst ett produktnamn och minst två produktfunktioner eller sökord innan du genererar en beskrivning. Om du lägger till fler sökord eller fraser får du mer exakt och unikt genererat innehåll.

Överväg att lägga till följande typer av information i dina produktbeskrivningar för att förbättra resultaten:

 • Sökord för produkttyp: Om ditt produktnamn inte tydligt beskriver typ av produkt, som till exempel produktnamnet Washington som inte inkluderar glasögon, så kan du få resultat med lägre kvalitet. Ange sökord som indikerar produkttyp eller kategori, till exempel stark sås eller flytande tvål.
 • Information om kunden: De bästa produktbeskrivningarna återspeglar din målkunds behov och intressen. Inkludera några sökord om vilka produkten är bra för, som demografi (unga vuxna) eller deras värderingar (miljömedvetna, naturnära). Denna information hjälper till att generera produktfördelar och bestämma vilket ordval som används i dina resultat.
 • Specifik information om material, produktionsmetod, passform, avsedd användning: Alla produktspecifikationer du anger kan omvandlas till paragrafer i dina genererade beskrivningar.
 • Viktiga sökord eller termer för varumärket: Även om resultaten innefattar olika formuleringar av den information du tillhandahåller, sparas ofta speciella ord eller fraser, till exempel varumärkesnamn eller unika beskrivande ord. Om du till exempel beskriver ditt mint-läppbalsam som mint-astisk i sökorden kommer de genererade förslagen i många fall att innehålla den termen.
 • Andra produktdetaljer: Du kan använda de uppgifter som du har lagt till för din produkt i Shopify för att få förslag om vilka sökord du ska ange. Om din produkt har varianter kan du till exempel ange variantalternativen, såsom storlek och färg som sökord. Andra produktuppgifter kan även väljas, som till exempel säljare, kategori eller produktserienamn.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis