Generere automatiske produktbeskrivelser

Du kan bruke Shopify Magic til å skrive og redigere produktbeskrivelser ved hjelp av automatisk tekstgenerering. Denne funksjonen bruker kunstig intelligens (AI) til å hente inn detaljer du oppgir, som produkttittel og søkeord, og genererer et forslag til produktbeskrivelse. Shopify Magic kan også tilby forslag for å hjelpe deg å skrive om valgt tekst fra en eksisterende beskrivelse.

Før du genererer automatisk tekst til produktbeskrivelser, bør du se gjennom Tips til bruk av tekstgenerering med Shopify Magic.

Støttede språk

​ Støtte for automatisk genererte produktbeskrivelser er for øyeblikket tilgjengelig på følgende språk:

 • Engelsk
 • Tysk
 • Spansk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Japansk
 • Portugisisk (brasiliansk)
 • Forenklet kinesisk

Som standard er amerikansk engelsk dialekten som brukes til engelske forslag. Språkdataene som brukes av den kunstige intelligensen kommer hovedsakelig fra nord-amerikanske kilder, så det genererte innholdet kan inneholde ord og uttrykk som er lokale for dette området. Du kan endre alle del av innholdsforslagene slik at de passer med det kundene dine forventer.

Språket som brukes til å generere utdataforslag bestemmes av standardspråket for butikkfronten. Hvis standardspråket for butikkfronten ikke er et av de støttede språkene, er ikke denne funksjonen tilgjengelig i Shopify-administrator. Du kan oppdatere denne språkinnstillingen ved å gå til Innstillinger > Språk og klikke på Endre standard.

Selv om listen over støttede språk er språkene som er bekreftet, kan det hende tekstgenerering fungerer for flere språk med ulik grad av kvalitet. Hvis du vil prøve å generere resultater på ditt foretrukne språk, kan du bruke spesielle instruksjoner for å spesifisere språket du vil bruke til resultatene. Du kan for eksempel legge inn instruksjonen Skriv beskrivelsen på norsk. Ettersom kvaliteten på resultatene kan variere, bør du bare bruke denne metoden for språk du er komfortabel med å lese og evaluere. En annen strategi er å generere engelske resultater, og deretter bruke Translate and Adapt-appen til å oversette de genererte resultatene til ditt foretrukne språk. ​

Skrive ut en full produktbeskrivelse

Når du har behov for å skrive nye produktbeskrivelser, kan du bruke automatisk genererte beskrivelser som et utgangspunkt. Tonen for det genererte innholdet angis som standard til det siste alternativet du brukte, men du kan endre det før du genererer nytt innhold. I de fleste tilfeller er det best å opprettholde en konsekvent tone i produktbeskrivelsene på tvers av butikken.

Trinn:

 1. Gå til Produkter fra Shopify-administrator og klikk på et produkt.
 2. Klikk på ikonet Generer tekst i verktøylinjen i tekstboksen for produktbeskrivelse.
 3. Skriv inn noen produktfunksjoner eller nøkkelord. Desto flere detaljer du legger til, jo mer relevant blir det foreslåtte innholdet.
 4. Valgfritt: Du kan velge en ny tone for beskrivelsen. Du kan velge en av de forhåndsdefinerte tonene, eller legge til en egendefinert tone. Finn ut mer om valg av tone for produktbeskrivelser.
 5. Valgfritt: Hvis du ønsker å gi ytterligere instruksjoner til generering av beskrivelsen, kan du legge til instruksjoner i feltet Spesielle instruksjoner. Se Bruke spesielle instruksjoner for å få informasjon om hvilke typer instruksjoner du kan oppgi.
 6. Klikk på Generer for å generere den første versjonen av det foreslåtte innholdet.
 7. Valgfritt: du vil kanskje bruke følgende trinn for å generere og gå gjennom flere versjoner av en produktbeskrivelse før du velger en som utkast:

  • Klikk på Generer på nytt for å oppdatere det foreslåtte innholdet og få en ny versjon.
  • Hvis du vil endre tonen for det genererte innholdet, velger du et annet tonealternativ og klikker på Generer på nytt.
  • For å se ulike versjoner du har generert, kan du bruke piltastene under den genererte teksten til å bevege deg frem og tilbake gjennom versjonene.
 8. Klikk på Behold for å legge til det foreslåtte innholdet i beskrivelsen og lukke vinduet.

 9. Rediger og formater produktbeskrivelsen til å samsvare med produktet og merkevaren din, og klikk på Lagre. Den nye produktbeskrivelsen vises umiddelbart i publiserte produkter.

Redigere eksisterende produktbeskrivelser

Du kan bruke Shopify Magic til å redigere seksjoner i en eksisterende produktbeskrivelse.

Trinn:

 1. Gå til Produkter fra Shopify-administrator og klikk på et produkt.
 2. Velg teksten du vil redigere, og klikk deretter på ikonet Generer tekst for å vise en meny med redigeringsalternativer:

  • Velg tonen for den omskrevne teksten og klikk deretter på Omformuler for å generere en ny versjon av den valgte teksten.
  • Klikk på Forenkle for å generere en kortere eller forenklet versjon av den valgte teksten.
  • Klikk på Utvid for å gjøre det valgte innholdet lenger, for eksempel ved å legge til en ekstra setning.
 3. Valgfritt: du kan bruk følgende trinn til å generere og gå gjennom flere versjoner av en produktbeskrivelse før du velger en som utkast:

 4. Trykk på Generer på nytt for å oppdatere det foreslåtte innholdet og få en ny versjon.

 5. Hvis du vil endre tonen for det genererte innholdet, velger du et annet tonealternativ og trykker på Generer på nytt.

 6. Hvis du vil oppgi mer informasjon for generering av beskrivelsen, for eksempel for å endre lengde, format eller andre detaljer, kan du klikke på ikonet Spesielle instruksjoner og legge til instruksjonene i feltet Spesielle instruksjoner. Se Bruke spesielle instruksjoner for å få mer informasjon om hva slags type instruksjoner du kan oppgi.

 7. For å se ulike versjoner du har generert, kan du bruke piltastene under den genererte teksten til å bevege deg frem og tilbake gjennom versjonene.

 8. Klikk på Behold for å legge den nye teksten til produktbeskrivelsen og erstatte det opprinnelige valget.

Forbedre innholdsforslagene du mottar

​ Når du evaluerer de genererte forslagene til produktbeskrivelser, bør du vurdere hva som utgjør en god produktbeskrivelse. Produktbeskrivelser må kommunisere produktets fordeler på en ikke-generisk måte, som gjenspeiler butikkens merkevare. Når du automatisk genererer beskrivelsesinnhold, får du bedre resultater ved å legge inn mer informasjon og ved å velge en tone som passer bedriften.

Den beste måten å forbedre de genererte forslagene på er å gi verktøyet mer informasjon om produktet. Oppgi minst en produkttittel og minst to produktfunksjoner eller nøkkelord før du genererer en beskrivelse. Hvis du legger til flere søkeord eller fraser, får du mer nøyaktig og unikt generert innhold.

For å forbedre resultatene bør du vurdere å legge til følgende typer informasjon i produktbeskrivelsene:

 • Søkeord om produkttype: Hvis produkttittelen ikke beskriver produkttypen eksplisitt, for eksempel et produktnavn som Washington som ikke inneholder briller, kan du få resultater med lavere kvalitet. Oppgi søkeord som indikerer produkttype eller kategori, som sterk saus eller såpestykke.
 • Informasjon om kunden: De beste produktbeskrivelsene reflekterer målkundens behov og interesser. Legg ved noen nøkkelord om hvem produktet passer for, som demografi (unge foreldre) eller deres verdier (opptatt av miljø, turinteressert). Denne informasjonen er nyttig for å generere produktfordeler og avgjøre hvilken type vokabular som vises i resultatene.
 • Bestemte detaljer om materialer, produksjonsmetode, passform, tiltenkt bruk: Alle produktspesifikasjoner du oppgir kan gjøres om til avsnitt i de genererte beskrivelsene.
 • Viktige søkeord eller terminologi: Selv om resultatene inneholder ulike ord for informasjonen du oppgir, beholdes ofte spesielle ord eller fraser, som merkevarenavn eller unike beskrivende ord. Hvis du for eksempel beskriver en leppepomade med mynte som mynt-astisk i søkeordene, inneholder de genererte forslagene ofte dette begrepet.
 • Andre produktdetaljer: du kan bruke detaljene du har lagt til for produktet i Shopify til å få ideer om hvilke nøkkelord du bør oppgi. Hvis produktet for eksempel har varianter, kan du oppgi variantalternativer som størrelse eller farge som nøkkelord. Andre produktdetaljer kan også vurderes, som leverandør, kategori eller samlingsnavn.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis