Produkttyper

Ved å oppgi detaljert informasjon om produktene blir det enklere for kundene å finne det de leter etter, og det hjelper deg med å holde produktene organisert.

Hvert av produktene kan bare ha én standard produkttype og én egendefinert produkttype. Produkttyper er ikke obligatorisk, men de er nyttige.

Standard og egendefinerte produkttyper

Standard produkttyper og egendefinerte produkttyper brukes til å merke og kategorisere produktene dine. Standard produkttyper og egendefinerte produkttyper er imidlertid ikke det samme.

En standard produkttype er den forhåndsdefinerte kategorien for et produkt. Du trenger ikke å bruke en standard produkttype, men den kan hjelpe deg med å administrere produktene dine bedre i Shopify. Du kan for eksempel bruke en standard produkttype som en betingelse for en automatisert samling, eller som en hjelp til å filtrere produktlisten. I tillegg gjør en standard produkttype det enklere å selge produkter i andre kanaler som krever en standard produkttype, som Facebook. Hvis du vil bruke en standard produkttype, må du velge en fra Shopifys produkttaksonomi.

Et eksempel på en standard produkttype er Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

En egendefinert produkttype, tidligere kalt produkttype, er en etikett du selv kan definere, og som beskriver produktkategorien. Den egendefinerte produkttypen lar deg bruke andre produktkategorier enn de som er tilgjengelige i den forhåndsdefinerte listen over standard produkttyper.

Et eksempel på en egendefinert produkttype er Colorful linens.

Hensyn ved bruk av standard produkttyper

Når du konfigurerer apper og kanaler, som Google, til å synkronisere med produktene dine, importeres produktdetaljene du har angitt i Shopify. Det er viktig å sende inn data av høy kvalitet for produktene dine, slik at appene og kanalene har mest mulig nøyaktig informasjon.

Før du legger til standard produkttyper, bør du gjøre følgende vurderinger:

 • Bruk bare en forhåndsdefinert Shopify-standardprodukttype som oppført i Shopifys produkttaksonomi.
 • Du kan sende inn enten ID-nummer eller banen til en produktkategori i en CSV-fil, men ikke begge deler. Både ID og banen er tilgjengelige i Shopifys produkttaksonomi.
 • Bruk den standard produkttypen som best beskriver produktet. Velg kategorien basert på produktets hovedfunksjon. Hvis produktet for eksempel er en vekkerklokke som har andre funksjoner, som et lys, er hovedfunksjonen at det er en vekkerklokke. I dette tilfellet bruker du vekkerklokkekategorien. I en CSV-fil bruker du formatet Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (eller ID 3097).
 • Bruk den mest spesifikke kategorien som er mulig. For en vekkerklokke bruker du for eksempel vekkerklokkekategorien. I en CSV-fil bruker du formatet Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (eller ID 3097). Ikke bruk bare: Clocks (eller ID: 3096).
 • Hvis taksonomien for standard produkttyper ikke er tilgjengelig på ditt språk, bruker du de engelske verdiene eller en numerisk ID.
 • Hvis det ikke finnes noen standard produkttyper som samsvarer med produktet, kan du legge til en egendefinert produkttype.
 • Hvis du allerede har en Google-produktkategori for produktene dine og foretrekker å bruke denne taksonomien, kartlegger Shopify riktige standard produkttyper til produktene dine. Google-produktkategorien må samsvare med Googles verdier på engelsk, eller med ID-nummeret. Se Googles produktkategori-taksonomi for godtatte kategorier og ID-er.

Legg til en standard produkttype

Inntil du tilordner en standard produkttype til hvert produkt, kan du se et forslag for mulige typer for hvert produkt, som du kan godta eller avvise. Hvis forslaget er unøyaktig, eller om du ønsker å bla gjennom standard produkttyper for en mer nøyaktig type, kan du søke etter produkttypen.

Steg:

 1. Klikk på Produkter fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på et produkt.

 3. I seksjonen PRODUKTTYPE, under Standard produkttype, klikker du på Søk i produkttyper.

 4. Gjør en av følgende under STANDARD PRODUKTTYPER:

- Velg en type under FORESLÅTTE PRODUKTTYPER. - Angi produkttypen og velg det mest nøyaktige resultatet fra listen. - Klikk Bla gjennom alle, og klikk deretter gjennom hvert nivå av kategoriene og underkategoriene for å finne produkttypen.

 1. Klikk på Lagre.

Legg til en egendefinert produkttype

Alt i alt er det bedre å bruke standard produkttyper, men du kan legge til en egendefinert produkttype i tillegg til en standard produkttype for hvert produkt. Du definerer egendefinerte produkttyper. Du trenger ikke å følge en forhåndsdefinert taksonomi, men standard produkttyper fungerer best. Hvis produktet ditt ikke har en type, må du legge til en egendefinert type gjennom søkefeltet for standard produkttyper.

Steg:

 1. Klikk på Produkter fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på et produkt.

 3. Gjør ett av følgende:

- Hvis du ikke allerede har en standard produkttype, klikker du på Søk i produkttyper under Standard produkttype i seksjonen PRODUKTTYPE. - Hvis du allerede har en standard produkttype, klikker du Legg til en egendefinert produkttype.

 1. Angi produkttypen og gjør en av følgende:

- Klikk på det mest nøyaktige valget under EGENDEFINERTE PRODUKTTYPER. - Hvis du legger til en helt ny produkttype, kan du fortsette å angi produkttypen til typen er nøyaktig.

 1. Klikk på Lagre.

Masseredigere produkttyper

Du kan masseredigere produktets standard og egendefinerte produkttype, i stedet for én av gangen.

 1. Klikk på Produkter fra Shopify-administrator.

 2. Velg produktene du vil endre ved å gjøre en av følgende:

* To only edit specific products, check the check box next to each product.
* To only edit the variants of just one product, select only that product.
* To select [all list items on a page](/manual/shopify-admin/productivity-tools/bulk-actions#all-list) on the page as well as [every product in your store](/manual/shopify-admin/productivity-tools/bulk-actions#50-plus), check the check box at the top of the product list.
 1. Klikk på Legg til felter, og velg enten Standard produkttype, Egendefinert produkttype eller begge.

 2. Godta eller avvis hvert automatisk genererte forslag, om nødvendig.

 3. Klikk på Søk i produkttyper for å søke etter eller navigere gjennom kategoriene for å finne den mest nøyaktige typen.

 4. Klikk på Lagre.

Administrere produkttyper ved hjelp av en CSV-fil

Du kan importere produkttyper med en CSV-produktimport. I tillegg kan du legge til og redigere standard og egendefinerte produkttyper i CSV-filen.

For å bekrefte at standard produkttypeverdiene samsvarer med Shopifys forhåndsdefinerte liste, kan du se Shopifys produkttaksonomi.

Hvis du allerede har en Google-produktkategori for produktene dine og foretrekker å bruke denne taksonomien, kartlegger Shopify riktig standard produkttype til produktene dine dersom de samsvarer nøyaktig med en taksonomiverdi på engelsk, eller dersom UID er oppgitt.

Du kan gjøre følgende:

 • Henvis til den nøyaktige Google-produktkategorien med google_product_category-feltet i CSV-oppdateringen.
 • Angi en støttet kategori fra Googles produkttaksonomi.
 • Oppgi enten kategoristien eller ID-nummeret, som du kan med Shopifys standard produkttype.

Du kan laste ned og se et eksempel på en produkt-CSV-fil som du kan bruke som mal.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis