Produkttyper

Ved å oppgi detaljert informasjon om produktene blir det enklere for kundene å finne det de leter etter, og det hjelper deg med å holde produktene organisert.

Hvert av produktene kan bare ha én produktkategori og én produkttype. Produkttyper kreves ikke, men de er nyttige.

Produktkategori og produkttyper

Produktkategorier og produkttyper brukes for å merke og kategorisere produkter. Produktkategori og produkttype er imidlertid ikke det samme.

En produktkategori er den forhåndsdefinerte kategorien til et produkt. Du trenger ikke å bruke en produktkategori, men den kan hjelpe deg med å administrere produktene dine bedre i Shopify.

Kategorien brukes til:

 • bestem satsen et produkt avgiftsbelegges etter. Produktene dine kan være underlagt spesialsatser eller unntak. Når et produkt er kategorisert riktig innhentes den mest nøyaktige avgiftssatsen i kassen.
 • gjør det enklere å selge produkter i andre kanaler som krever en standardisert produkttype, som Facebook.

For å bruke en produktkategori må du velge en fra Shopifys produkttaksonomi.

Et eksempel på en produktkategori er Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

En produkttype, tidligere kalt egendefinert produkttype, er en etikett du kan definere og som beskriver produktkategorien. Produkttypen lar deg bruke andre produktkategorier enn de som er tilgjengelige i den forhåndsdefinerte produktkategorilisten.

Et eksempel på en produkttype er Colorful linens.

Hensyn ved bruk av produktkategorier

Når du konfigurerer apper og kanaler, som Google, til å synkronisere med produkter, importeres produktopplysninger du angir i Shopify. Send data av høy kvalitet om produkter, slik at apper og kanaler har mest mulig nøyaktig informasjon.

Før du legger til en produktkategori bør du vurdere følgende punkter:

 • Bruk bare en forhåndsdefinert Shopify-produktkategori oppført i Shopifys produkttaksonomi.
 • I en CSV-fil kan du sende inn enten ID-nummeret eller banen til produktkategorien, men ikke begge. Både ID og bane er tilgjengelig i Shopifys produkttaksonomi.
 • Bruk produktkategorien som best beskriver produktet. Velg kategorien basert på produktets hovedfunksjon. Hvis produktet for eksempel er en vekkerklokke som har andre funksjoner, som lys, er hovedfunksjonen at det er en vekkerklokke. I dette tilfellet bruker du kategorien vekkerklokker. I en CSV-fil bruker du formatet Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (eller ID 3097).
 • Bruk den mest spesifikke kategorien som er mulig. For en vekkerklokke bruker du for eksempel vekkerklokkekategorien. I en CSV-fil bruker du formatet Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (eller ID 3097). Ikke bruk bare: Clocks (eller ID: 3096).
 • Hvis taksonomien for produktkategorier ikke er tilgjengelig på ditt språk kan du bruke engelske verdier eller en numerisk ID.
 • Hvis du allerede har en Google-produktkategori for produktene og foretrekker å bruke denne taksonomien kobler Shopify riktig produktkategori til produktene. Google-produktkategorien må samsvare med Googles verdier på engelsk, eller ID-nummeret. Se Googles produktkategori-taksonomi for godtatte kategorier og ID-er.
 • Hvis kundene dine betaler direkte på Instagram eller Facebook må du oppgi Google-produktkategorier av skatteårsaker selv om du allerede oppgir en standard Shopify-produktkategori.

Legg til en produktkategori

Inntil du har tilordnet en produktkategori til hvert produkt kan det vises et forslag for hvert produkt, som du kan velge å godta eller avslå. Hvis forslaget ikke stemmer, eller hvis du ønsker å bla gjennom produktkategoriene for å finne en mer nøyaktig type, kan du søke etter den beste produktkategorien.

Steg:

Legge til en produkttype

Alt i alt er det bedre å bruke produktkategorier, men du kan legge til en egendefinert produkttype i tillegg til en produktkategori for hvert enkelt produkt. Du definerer produkttypene. Du trenger ikke å følge en forhåndsdefinert taksonomi. Produktkategorier fungerer imidlertid best, og anerkjennes i hele Shopify. Hvis produktet ditt ikke har en kategori som passer dine behov, kan du opprette en produkttype i produkttypefeltet.

Steg:

Masseredigere produkttyper

Du kan redigere produktkategori og egendefinert produkttype for mange produkter samtidig, i stedet for ett av gangen.

 1. Klikk på Produkter fra Shopify-administrator.
 2. Velg produktene du vil endre ved å gjøre en av følgende:

  • Hvis du bare vil redigere bestemte produkter, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av hvert produkt.
  • Hvis du bare vil redigere varianter av ett produkt velger du dette produktet.
  • Merk av i avmerkingsboksen øverst i produktlisten for å velge alle varer på en side.
  • For å velge alle produkter i butikken merker du av i avmerkingsboksen øverst i produktlisten, og klikker deretter på Velg alle 50+ varer fra butikken.
 3. Klikk på Legg til felter, og velg deretter enten Produktkategori, Produkttype eller begge.

 4. Godta eller avvis hvert automatisk genererte forslag, om nødvendig.

 5. Klikk på Produktkategorier for å søke etter eller navigere gjennom kategorier og finne den mest nøyaktige.

 6. Klikk på Lagre.

Administrere produkttyper ved hjelp av en CSV-fil

Du kan importere produkttyper ved hjelp av en CSV-produktimport. I tillegg kan du legge til og redigere produktkategorier og produkttyper i CSV-filen.

For å kontrollere at produktkategoriverdiene samsvarer med Shopifys forhåndsdefinerte liste kan du se Shopifys produkttaksonomi.

Hvis du allerede har en Google-produktkategori for produktene dine og foretrekker å bruke denne taksonomien, kartlegger Shopify riktig produktkategori til produktene dine dersom de samsvarer nøyaktig med en taksonomiverdi på engelsk, eller dersom UID er oppgitt.

Du kan gjøre følgende:

 • Henvis til den nøyaktige Google-produktkategorien med google_product_category-feltet i CSV-oppdateringen.
 • Angi en støttet kategori fra Googles produkttaksonomi.
 • Oppgi enten kategoristi eller ID-nummer, som du kan med Shopifys produktkategori.

Du kan laste ned og se et eksempel på en produkt-CSV-fil som du kan bruke som mal.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis