Produktinsikter

Produktinsikter visar uppgifter om produkternas resultat under de senaste 90 dagarna. Detta kan hjälpa dig att förstå vem som köper specifika produkter, hur dessa kunder kom till din butik och hur den produkten har sålt över tid.

På den här sidan

Visa produktinsikter

Du kan se produktinsikter från en produkts informationssida.

  1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

  2. Klicka på namnet på den produkt som du vill visa.

  3. Klicka på Visa detaljer på sidan för produktdetaljer under Insikter.

Produktinsikter visar för varje produkt:

Beskrivning av Insights-avsnitt
Avsnitt Definition
Nettoförsäljning Enhetspris för produkt multiplicerat med totalt antal sålda enheter, minus rabatter och returer. Jämförelsen görs mot nettoförsäljningen för föregående 90-dagarsperiod.
Nettoförsäljning över tid En sammanställning av alla värden som räknas in i nettoförsäljningen. Nettoförsäljningen hittas genom att dra av rabatter och returer från bruttoförsäljning.
Nettoförsäljning per kanal Försäljningskanaler som genererade mest nettoförsäljning för denna produkt.
Enheter sålda genom trafikkälla Trafikkällor som förde kunder till din webbshop och som ledde till flest sålda enheter. Negativa värden kan visas när fler artiklar returnerades än såldes.
Kunder Antal kunder som gjorde ett inköp i din butik för första gången jämfört med dem som har gjort minst ett tidigare köp.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis