Generera media med Shopify Magic

Du kan ändra produktbilder genom att använda den artificiella intelligensens (AI) kraft med Shopify Magics integration i bildredigeraren.

Du kan göra följande åtgärder med Shopify Magic i bildredigeraren:

Krav för att redigera bilder med Shopify Magic

Du måste uppfylla följande krav för att kunna använda Shopify Magic i bildredigeraren:

 • Ditt kontospråk måste vara inställt till engelska.
 • Du måste använda en stationär dator. Du kan inte redigera bilder med Shopify Magic på mobila enheter.
 • Du måste ha rätt till alla bilder som du låter Shopify Magic modifiera. Mer information om Sekretess.

Prissättning

Under en begränsad tid finns Shopify Magic i bildredigeraren tillgänglig i alla Shopify-planer (exklusive dem som har en gratis testversion) utan extra kostnad.

Överväganden vid redigering av bilder med Shopify Magic

Granska följande överväganden innan du börjar använda Shopify Magic i bildredigeraren:

 • Shopify Magic genererar och ersätter endast bildernas bakgrund. Det genereras inte några nya objekt i förgrunden.
 • Som standard är måtten på genererade bilder 1 024 x 1 024 pixlar eller 1 megapixel (MP) upplösning för din bilds bildförhållande.

  • Bilder större än 1 MP skalas ned för segmentering och bildgenerering.
  • Bilder som är betydligt mindre än 1 MP skalas upp med hjälp av AI för segmentering och bildgenerering och skalas sedan om för att matcha originalbilden.
 • Som standard sparas ändrade bilder som PNG-filer. Om originalbilden är en JPEG sparas den som en JPEG. Bilder med transparenta bakgrunder sparas dock alltid som PNG-filer, oavsett det ursprungliga bildformatet.

 • Objekt som är delvis transparenta (t.ex. myggnät, tennisrack eller glasföremål) kan sakna definierade konturer vilket kan resultera i AI-genererade resultat av lägre kvalitet.

 • Shopify Magic genererar fyra AI-genererade scener på en gång. Du kan generera uppsättningar med fyra scener flera gånger under en bildredigeringssession, men oanvända scener lagras inte någonstans såvida du inte sparar bilderna på din enhet. När du stänger redigeraren raderas alla oanvända scener och du kan inte komma åt dem igen.

 • Textbaserade bildinstruktioner kan bara lägga till innehåll i din bakgrundsbild. Du kan inte ta bort eller utesluta specifika bakgrundsobjekt med hjälp av en textbaserad instruktion.

 • En osynlig vattenstämpel tillämpas på genererade bilder som skapas med Shopify Magic. Det vattenstämplade innehållet är fortfarande tillgängligt att användas för kommersiella ändamål. Osynliga vattenstämplar kan inte tas bort.

Välj en bilds objekt

När du väljer Förbättra bakgrund i bildredigeraren analyserar Shopify Magic automatiskt bilden för att identifiera och separera objektet från bakgrunden. Du kan dock manuellt justera vad Shopify Magic anser vara en del av objektet när det automatiska urvalet inte till fullo fångar upp ditt önskade objekt.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på en produkt vars bild du vill ändra.

 3. I avsnittet Media klickar du på Redigera på bilden som du vill ändra för att öppna bildredigeraren.

 4. Klicka på ikonen Förbättra bakgrund i bildredigeraren.

 5. Meddelandet Analyserar bild visas och objektet blinkar samt omges av en kontur. Om den automatiska objektsmarkeringen inte fungerar som väntat klickar du på Välj objekt.

 6. Följ något av följande steg, beroende på hur du vill justera valet av objekt:

  1. Klicka på ett område i bilden för att lägga till det urvalet i objektet. Det valda området visas med en lila överlagring. Du kan behöva klicka på flera områden på ett objekt för att välja hela objektet. Klicka på valfri cirkulär markeringspunkt igen för att ångra valet av område.
  2. Håll ner Skift-tangenten och klicka för att ta bort ett område från objektmarkeringen. Du kan behöva klicka på flera områden i en markering för att avmarkera ett helt objekt. Klicka på valfri röd markeringspunkt igen för att ångra borttagning av område.
 7. När du är nöjd med valet av objekt klickar du på Tillämpa.

Ta bort bakgrunden från en bild

Du kan ta bort en bilds bakgrund för att göra bakgrunden helt transparent.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på en produkt vars bild du vill ändra.

 3. I avsnittet Media klickar du på Redigera på bilden som du vill ändra för att öppna bildredigeraren.

 4. Klicka på ikonen Förbättra bakgrund i bildredigeraren.

 5. Bekräfta att objektet har markerats på ett korrekt sätt. Vid behov kan du justera objektsmarkeringen manuellt.

 6. Klicka på Ta bort i avsnittet Ta bort bakgrund.

 7. Klicka på Klar.

 8. Klicka på Spara eller Spara som ny för att spara din bild.

Om du vill kasta alla ändringar av bilden så klickar du på Återställ till original.

Byta ut en bilds bakgrund

Du kan byta ut en bilds bakgrund mot en AI-genererad scen eller en enstaka färg.

Byt ut en bilds bakgrund mot en AI-genererad scen

Du kan byta ut en bilds bakgrund mot en annan bakgrundsscen som genererats med hjälp av AI. Dessa bakgrunder är mer komplexa än en enstaka färg och kan bidra till att placera produkten i det sammanhang som den sannolikt skulle användas i. En bild av en bänk i din verkstad kan till exempel ändras så att du visar samma bänk i hallen i ditt hem.

Scener genereras genom att använda textinstruktioner för att beskriva det objekt och den bakgrund som du vill ha. Du kan även välja från en lista med förslag på sceninstruktioner, baserat på en scenstil, till exempel Studio eller Stad, som du även kan anpassa ytterligare.

Du kan också rapportera alla genererade bilder som innehåller olämpligt eller skadligt innehåll.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på en produkt vars bild du vill ändra.

 3. I avsnittet Media klickar du på Redigera på bilden som du vill ändra för att öppna bildredigeraren.

 4. Klicka på ikonen Förbättra bakgrund i bildredigeraren.

 5. Bekräfta att objektet har markerats på ett korrekt sätt. Vid behov kan du justera objektsmarkeringen manuellt.

 6. Klicka på fliken Scen i avsnittet Byt ut bakgrund.

 7. I avsnittet Beskriv objektet beskriver du kort objektet med nyckelord eller korta fraser separerade med kommatecken.

 8. I avsnittet Beskriv den bakgrund du vill ha så lägger du till en textbaserad instruktion för att beskriva önskad bakgrundsscen genom att följa något av följande steg:

  1. Valfritt: I avsnittet Förslag klickar du på Visa mer. Sedan klickar du på en av de förinställda scenerna, som till exempel Studio eller City, för att lägga till den instruktionen i avsnittet Beskriv den bakgrund du vill ha. Du kan sedan ändra den förinställda textinstruktionen efter önskemål.
  2. Valfritt: Beskriv kort din önskade bakgrundsscen med egna ord. Ta hjälp av nyckelord eller korta fraser separerade med kommatecken.
 9. Klicka på Generera.

 10. En förhandsgranskning av fyra miniatyrbilder med de nya versionerna av bilden visas tillsammans med originalbilden längst ner i redigeraren. Klicka på miniatyrbilden för att välja den bild som du vill använda i din slutgiltiga version.

 11. Valfritt: Om du vill ha en annan uppsättning bilder klickar du på Generera igen. Det kan också vara bra att justera textinstruktionen.

 12. Klicka på Klar när du är nöjd med resultaten.

 13. Klicka på Spara eller Spara som ny för att spara din bild.

Om du vill kasta alla ändringar av bilden så klickar du på Återställ till original.

Ersätt en bilds bakgrund med en enstaka färg

Du kan ersätta en bilds bakgrund med en enstaka färg. Förinställda färgprover hämtas direkt från den genererade bilden.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på en produkt vars bild du vill ändra.

 3. I avsnittet Media klickar du på Redigera på bilden som du vill ändra för att öppna bildredigeraren.

 4. Klicka på ikonen Förbättra bakgrund i bildredigeraren.

 5. Bekräfta att objektet har markerats på ett korrekt sätt. Vid behov kan du justera objektsmarkeringen manuellt.

 6. Klicka på fliken Färg i avsnittet Byt ut bakgrund.

 7. Välj den bakgrundsfärg du vill ha genom att göra ett av följande alternativ:

  1. Klicka på en av de förinställda färgproverna. Bland förinställningarna finns Enfärgat och Dominanta färger som hämtats automatiskt från bilden, samt Kompletterande färger.
  2. I avsnittet Anpassa klickar du på + för att skriva in en färgkod eller använda färgväljarfönstret för att välja färg manuellt.
 8. Klicka på Klar när du är nöjd med resultaten.

 9. Klicka på Spara eller Spara som ny för att spara din bild.

Om du vill kasta alla ändringar av bilden så klickar du på Återställ till original.

Spara genererade bilder på din enhet

Du kan spara alla bilder du genererar direkt i enhetens lokala lagringsutrymme. Genererade bilder som inte sparas förloras när redigeringssessionen är klar.

Steg:

 1. Följ stegen för att generera ett urval av AI-modifierade bakgrunder, men klicka inte på Klar för att stänga redigeraren.
 2. Klicka på miniatyrbilden för den bild som du vill spara.
 3. I förhandsgranskningen av bilden klickar du på ikonen för att ladda ner bilden till enhetens lokala lagringsutrymme.

Rapportera innehållet i genererade bilder

Shopify Magic använder tränade modeller som implementerar filter och skyddsåtgärder för att känna igen och blockera skadligt eller stötande innehåll. Du kan dock manuellt rapportera alla genererade bilder som fortfarande innehåller olämpligt eller skadligt innehåll. Din feedback hjälper till att förbättra kvaliteten av scener som genereras av Shopify Magic.

Steg:

När du har följt stegen för att generera ett urval av AI-genererade scener och stött på olämpligt eller skadligt innehåll:

 1. Klicka på miniatyrbilden av den bild som du vill anmäla.
 2. Klicka på flaggikonen ⚐ i förhandsgranskningsbilden för att rapportera innehåll.
 3. I dialogrutan Rapportera bild väljer du vad du vill rapportera om bilden.
 4. Valfritt: I avsnittet Lägg till mer information anger du specifik information om vad du vill rapportera.
 5. Klicka på Skicka.

Tips om hur du använder Shopify Magic

Följande tips kan bidra till att förbättra kvaliteten på AI-genererat innehåll och bidra till att säkerställa att det matchar varumärkets ton och personlighet.

Shopify Magic är för närvarande begränsat till att endast redigera produktbildens bakgrund. Du kommer inte att kunna redigera, ändra eller generera delar av det valda objektet.

Optimera bilder innan du redigerar med Shopify Magic

Genom att följa några standard-bästa praxis kommer dina produktfoton att få högre kvalitet och kan resultera i ett tillförlitligt bättre resultat när du ändrar bilden med hjälp av Shopify Magic.

Överväg följande bästa praxis för AI-vänliga produktbilder:

 • Använd bilder som har ett mått på ungefär 1 megapixel (eller 1 024 x 1 024 pixlar), eftersom detta är den slutgiltiga måttet som används för alla AI-genererade bilder.
 • Använd bilder med tydligt synliga produktkanter. Undvik bilder med suddiga kanter eller andra skarpa effekter som kan påverka produktens kontur.
 • Använd bilder som visar produkten på ett framträdande sätt i ramen, på en enkel, kontrasterande bakgrund.
 • Undvik bilder med flera ämnen eller objekt i ramen. En bild av en enda påse hundmat ger exempelvis resultat av högre kvalitet än en bild av tre påsar med hundmat i grupp eller en bild av en påse hundmat omgiven av dekorativa hundleksaker.
 • Undvik att andra objekt döljer någon del av din produkt.
 • Om din produkt är delvis transparent (som t.ex. ett vinglas eller ett myggnät) så ska du undvika att ha andra föremål som syns bakom eller genom produkten.

Mer information om att ta produktfoton.

Anpassa din mediagenerering med hjälp av textinstruktioner

När du genererar bakgrundsscener med Shopify Magic så ska du börja med att välja en mall som ligger så nära önskat resultat som möjligt, till exempel Studio eller Kök, och redigera sedan den förinställda texten för att anpassa din instruktion.

Nyckelord och fraser om estetik och stil kan bidra till att förbättra återgivningens sista detaljer. Överväg exempelvis att inkludera några av följande typer av beskrivningar::

 • Plats: inomhus, utomhus, under vatten, i stan
 • Belysning: varmt, jämnt ljus, omgivningsljus, molnigt, neon, studiobelysning, fotoblixt
 • Färg: klara, dova, starka, enfärgat, svartvitt, pastellfärg
 • Material eller struktur: mässing, brons, guld, betong, tyg, vinyl, canvas, trä, muslin
 • Storlek (i förhållande till objektet): extrem närbild, vidvinkel, 6” x 4” x 2”
 • Kameravinklar: bild framifrån, närbild, ovanifrån

Överväg följande bästa praxis när du skapar din textinstruktion:

 • Textinstruktionerna bör vara minst 3-7 ord långa. Helst bör du formatera instruktionen med korta nyckelord eller fraser separerade med kommatecken.
 • Undvik långa listor med förfrågningar och instruktioner. Till skillnad från en stor språkmodell (LLM) eller chatbot är textinstruktionsskaparen för mediagenerering inte konversationell.
 • Om din produkt verkar vara för stor eller för liten i förhållande till bakgrundsbildens kontext så bör du inkludera storleksinformation för att hjälpa generatorn att skala bakgrunden till din produkt på rätt sätt. Till exempel, ljus i burk på 8 oz eller resväska på 26” x 18”.
 • Du kan undvika att objekt "flyter" i bakgrundsscenen genom att ange hur objektet ska jordas i förhållande till bakgrunden. Till exempel, dryckesflaska står på bordet eller kängor står på golvet lutade mot väggen.
 • Instruktioner som lägger till personer eller djur i bakgrundsscenen kan leda till resultat med lägre kvalitet.
 • Att ge instruktioner om en annan typ av belysning än den som använts för att fotografera objektet kan ge resultat av lägre kvalitet som inte verkar passa.
 • Du kan inte ta bort eller utesluta specifika bakgrundsobjekt med hjälp av en textbaserad sceninstruktion. Instruktioner som ta bort tallar eller stadsgator, men inte New York City kommer till exempel inte att fungera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis