Generering af medier med Shopify Magic

Du kan ændre produktbilleder ved hjælp af kunstig intelligens (AI) med Shopify Magics integration i billedredigeringsprogrammet.

Du kan udføre følgende handlinger med Shopify Magic i billedredigeringsprogrammet:

Krav til redigering af billeder med Shopify Magic

Hvis du vil bruge Shopify Magic i billedredigeringsprogrammet, skal du opfylde følgende krav:

 • Din kontos sprog skal være angivet til engelsk.
 • Du skal bruge en stationær computer. Du kan ikke redigere billeder med Shopify Magic på mobilenheder.
 • Du skal have rettighederne til ethvert billede, som du får Shopify Magic til at ændre for dig. Få mere at vide om beskyttelse af persondata.

Priser

I en begrænset periode er Shopify Magic i billedredigeringsprogrammet tilgængelig på alle Shopify-abonnementer (undtagen dem, der er på en gratis prøveperiode) uden ekstra omkostninger.

Overvejelser i forbindelse med redigering af billeder med Shopify Magic

Før du begynder at bruge Shopify Magic i billedredigeringsprogrammet, skal du gennemgå følgende overvejelser:

 • Shopify Magic genererer og udskifter kun baggrunden på billeder. Det genererer ikke nye forgrundssubjekter.
 • Som standard er dimensionerne på de genererede billeder 1024 x 1024 pixels, eller 1 megapixel (MP) opløsning for dit billedes størrelsesforhold.

  • Billeder, der er større end 1 MP, skaleres ned til segmentering og billedgenerering.
  • Billeder, der er betydeligt mindre end 1 MP, skaleres op ved hjælp af AI til segmentering og billedgenerering og skaleres derefter til at matche det originale billede.
 • Ændrede billeder gemmes som standard som PNG-filer. Hvis det oprindelige billede er et JPEG-billede, gemmes det som en JPEG. Billeder med gennemsigtige baggrunde gemmes dog altid som PNG-filer uafhængigt af det oprindelige billedformat.

 • Forgrundssubjekter, der er delvist gennemsigtige (såsom myggenet, tennisketsjere eller glas), kan mangle definerede konturer og kan resultere i AI-genererede resultater af lavere kvalitet.

 • Shopify Magic genererer 4 AI-genererede scener ad gangen. Du kan generere sæt af 4 scener flere gange under en billedredigeringssession, men alle ubrugte scener gemmes ingen steder, medmindre du gemmer billederne på din enhed. Når du lukker editoren, slettes alle ubrugte scener, og du kan ikke få adgang til dem igen.

 • Tekstbaserede billedprompter kan kun tilføje indhold til din baggrundsscene. Du kan ikke fjerne eller ekskludere specifikke baggrundsobjekter ved hjælp af en tekstbaseret prompt.

 • Der anvendes et usynligt vandmærke på genererede billeder, der er oprettet med Shopify Magic. Indholdet i vandmærket kan stadig bruges til kommercielle formål. Usynlige vandmærker kan ikke fjernes.

Vælg et billedes subjekt

Når du vælger at optimere baggrunden i billedredigeringsprogrammet, analyserer Shopify Magic automatisk billedet for at identificere og adskille subjektet fra baggrunden. Du kan dog manuelt justere, hvad Shopify Magic anser for at være en del af subjektet, hvis det automatiske valg ikke helt fanger dit ønskede subjekt.

Trin:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på et produkt, hvis billede du vil redigere.

 3. Klik Rediger på det billede, du vil ændre, i afsnittet Medier for at åbne billedredigeringsprogrammet.

 4. Klik på ikonet for at optimere baggrunden i billedredigeringsprogrammet.

 5. Der vises en Analyserer billede-meddelelse, og subjektet blinker, omgivet af en ramme. Klik på Vælg subjekt, hvis det automatiske valg af subjekt ikke er helt registreret.

 6. Afhængigt af hvordan du vil justere valget af subjektet, skal du udføre et af følgende trin:

  1. Klik på et hvilket som helst område i billedet for at tilføje det markerede område til subjektet. Det valgte område vises med en lilla overlejring. Du skal muligvis klikke på flere områder på et objekt for at vælge hele subjektet. Klik på et cirkulært markeringspunkt igen for at fortryde markeringen af det pågældende område.
  2. Hold Shift nede, og klik derefter for at fjerne et område fra subjektsvalget. Det kan være nødvendigt at klikke på flere områder i en markering for at fravælge et helt subjekt. Klik på et rødt markeringspunkt igen for at fortryde fjernelsen af området.
 7. Klik på Anvend, når du er tilfreds med valget af subjekt.

Fjern et billedes baggrund

Du kan fjerne et billedes baggrund for at gøre baggrunden helt gennemsigtig.

Trin:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på et produkt, hvis billede du vil redigere.

 3. Klik Rediger på det billede, du vil ændre, i afsnittet Medier for at åbne billedredigeringsprogrammet.

 4. Klik på ikonet for at optimere baggrunden i billedredigeringsprogrammet.

 5. Bekræft, at subjektet er valgt korrekt. Du kan om nødvendigt justere valget af subjekt manuelt.

 6. Klik på Fjern i afsnittet Fjern baggrund.

 7. Klik på Udført.

 8. Klik på Gem eller Gem som ny for at gemme dit billede.

Hvis du vil kassere alle ændringer af billedet, skal du klikke på Tilbage til original.

Erstatter et billedes baggrundsbillede

Du kan erstatte et billedes baggrund med en AI-genereret scene eller en dækkende farve.

Erstat et billedes baggrund med en AI-genereret scene

Du kan erstatte et billedes baggrund med en anden baggrundsscene genereret med AI. Disse baggrunde er mere komplekse end en ensfarvet baggrund og kan hjælpe med at placere dit produkt i den kontekst, det sandsynligvis vil blive brugt i. For eksempel kan et billede af en bænk i dit værksted ændres til at vise den samme bænk i et hjems indgangsparti.

Scener genereres ved at bruge en tekstprompt til at beskrive det eksisterende subjekt og den baggrund, du ønsker. Du kan også vælge fra en liste over forslag til scenemeddelelser baseret på en scenestil, som f.eks. Studie eller By, som du også kan tilpasse yderligere.

Du kan også rapportere alle genererede billeder, der indeholder upassende eller skadeligt indhold.

Trin:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på et produkt, hvis billede du vil redigere.

 3. Klik Rediger på det billede, du vil ændre, i afsnittet Medier for at åbne billedredigeringsprogrammet.

 4. Klik på ikonet for at optimere baggrunden i billedredigeringsprogrammet.

 5. Bekræft, at subjektet er valgt korrekt. Du kan om nødvendigt justere valget af subjekt manuelt.

 6. I afsnittet Erstat baggrund skal du klikke på fanen Scene.

 7. I afsnittet Beskriv subjektet skal du kort beskrive subjektet ved hjælp af søgeord eller korte udtryk adskilt af kommaer.

 8. I afsnittet Beskriv den baggrund, du vil bruge, skal du tilføje en tekstbaseret meddelelse for at beskrive dit ønskede baggrundsbillede ved at gøre et af følgende trin:

  1. Valgfrit: Klik på Se flere i afsnittet Forslag, og klik derefter på en af forudindstillingerne for scenen, f.eks. Studio eller City, for at føje denne meddelelse til afsnittet Beskriv den baggrund, du ønsker. Du kan derefter ændre den forudindstillede tekstprompt som ønsket.
  2. Valgfrit: Beskriv kort din ønskede baggrundsscene med dine egne ord ved hjælp af søgeord eller korte sætninger adskilt af kommaer.
 9. Klik på Generér.

 10. Sammen med det oprindelige billede vises fire miniaturebilleder med de nye versioner af billedet nederst i editoren, som du kan se en forhåndsvisning af. Klik på miniaturen for at vælge det billede, du vil bruge i din endelige version.

 11. Valgfrit: Klik på Generér igen, hvis du vil have et andet sæt billeder. Du bør muligvis også ændre din tekstprompt.

 12. Klik på Udført, når du er tilfreds med resultaterne.

 13. Klik på Gem eller Gem som ny for at gemme dit billede.

Hvis du vil kassere alle ændringer af billedet, skal du klikke på Tilbage til original.

Erstat et billedes baggrund med en dækkende farve

Du kan erstatte et billedes baggrund med en dækkende farve. Forudindstillede farveprøver udvælges direkte fra det genererede billede.

Trin:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på et produkt, hvis billede du vil redigere.

 3. Klik Rediger på det billede, du vil ændre, i afsnittet Medier for at åbne billedredigeringsprogrammet.

 4. Klik på ikonet for at optimere baggrunden i billedredigeringsprogrammet.

 5. Bekræft, at subjektet er valgt korrekt. Du kan om nødvendigt justere valget af subjekt manuelt.

 6. Klik på fanen Farve i afsnittet Erstat baggrund.

 7. Vælg den ønskede baggrundsfarve ved at gøre et af følgende:

  1. Klik på en af de forudindstillede farveprøver. Forudindstillingerne omfatter Monokrom og Dominante farver, som automatisk udvælges direkte fra billedet, samt Supplerende farver.
  2. I afsnittet Tilpasset skal du klikke på + for at indtaste en farvekode eller bruge farvevælgeren til at vælge din farve manuelt.
 8. Klik på Udført, når du er tilfreds med resultaterne.

 9. Klik på Gem eller Gem som ny for at gemme dit billede.

Hvis du vil kassere alle ændringer af billedet, skal du klikke på Tilbage til original.

Gem genererede billeder på din enhed

Du kan gemme ethvert billede, du genererer, direkte på din enheds lokale lager. Genererede billeder, der ikke gemmes, går tabt, når redigeringssessionen er færdig.

Trin:

 1. Følg trinnene for at generere et udvalg af AI-modificerede baggrunde, men klik ikke på Udførtfor at lukke editoren.
 2. Klik på miniaturen for det billede, du vil gemme.
 3. I forhåndsvisningen af billedet skal du klikke på -ikonet for at downloade billedet til din enheds lokale lagerplads.

Rapportér indholdet i genererede billeder

Shopify Magic bruger trænede modeller, der implementerer filtre og sikkerhedsforanstaltninger til at genkende og blokere skadeligt eller stødende indhold. Du kan dog manuelt rapportere alle genererede billeder, der stadig indeholder upassende eller skadeligt indhold. Din feedback er med til at forbedre kvaliteten af de scener, der genereres af Shopify Magic.

Trin:

Når du har fulgt trinnene til at generere et udvalg af AI-genererede scener og er stødt på upassende eller skadeligt indhold:

 1. Klik på miniaturebilledet for det billede, du vil rapportere.
 2. I forhåndsvisningen af billedet skal du klikke på flagikonet ⚐ for at anmelde indhold.
 3. Vælg, hvad du vil rapportere om billedet i dialogboksen Rapporter billede.
 4. Valgfrit: Angiv specifikke oplysninger om, hvad du vil rapportere, i afsnittet Tilføj flere oplysninger.
 5. Klik på Send.

Tips til brug af Shopify Magic-mediegenerering

De følgende tips kan hjælpe med at forbedre kvaliteten af AI-genereret indhold og sikre, at det matcher tonen og personligheden i dit brand.

I øjeblikket er Shopify Magic begrænset til kun at redigere baggrunden på produktbilledet. Du vil ikke kunne redigere, ændre eller generere dele af det valgte subjekt.

Optimering af billeder, før du redigerer med Shopify Magic

Ved at følge nogle bedste fremgangsmåder bliver dine produktbilleder af højere kvalitet og kan resultere i pålideligt bedre resultater, når du ændrer billedet med Shopify Magic.

Overvej følgende bedste fremgangsmåder for AI-venlige produktbilleder:

 • Brug billeder, der er tæt på 1 megapixel (eller 1024 x 1024 pixels) i dimension, da dette er den endelige dimension, der bruges til alle AI-genererede billeder.
 • Brug billeder med tydeligt synlige produktkanter. Undgå billeder med slørede kanter eller andre skarphedseffekter, der kan påvirke omridset af dit produkt.
 • Brug billeder, der viser dit produkt tydeligt i rammen, og på en enkel kontrastfuld baggrund.
 • Undgå billeder med flere motiver eller objekter i rammen. For eksempel giver et billede af en enkelt pose hundemad resultater af højere kvalitet end et billede af tre poser hundemad grupperet sammen eller et billede af en pose hundemad og flere dekorative stykker hundelegetøj omkring den.
 • Undgå, at andre objekter blokerer for nogen del af dit produkt.
 • Hvis dit produkt er delvist gennemsigtigt (f.eks. et vinglas eller et myggenet), skal du undgå, at andre genstande er synlige bag eller gennem produktet.

Få mere at vide om, hvordan du tager produktbilleder.

Tilpasning af din mediegenerering med tekstmeddelelser

Når du genererer baggrundsscener med Shopify Magic, skal du starte med at vælge en skabelon, der er tættest på dit ønskede resultat, f.eks. Studie eller Køkken, og derefter redigere den forudindstillede tekst for at tilpasse din prompt.

Æstetik og typografier kan hjælpe med at forbedre gengivelsen af søgeord og udtryk. Her er nogle eksempler, du bør overveje, da de indeholder følgende typer beskrivelser:

 • Lokation: indendørs, udendørs, under vandet, i storbyen
 • Belysning: varm, jævn belysning, omgivende, overskyet, neon, studiebelysning, blitzfotografering
 • Farve: levende, dæmpet, lyst, monokromt, sort og hvidt, pastel
 • Materiale eller tekstur: messing, bronze, guld, beton, stof, vinyl, lærred, træ, klud
 • Størrelse (i forhold til subjektet): ekstremt nærbillede, vidvinkel, 6” x 4” x 2”
 • Kameravinkel: forfra, nærbillede, oppefra

Overvej følgende bedste fremgangsmåder, når du udformer din tekstprompt:

 • Tekstprompts skal være mindst 3-7 ord lange. Ideelt set skal du formatere prompten med korte søgeord eller sætninger adskilt af kommaer.
 • Undgå lange lister med anmodninger og instruktioner. I modsætning til en stor sprogmodel (LLM) eller en chatbot er tekstprompteren til mediegenerering ikke samtalepræget.
 • Hvis dit produkt virker for stort eller for lille i forhold til baggrundsscenen, skal du inkludere størrelsesoplysninger for at hjælpe generatoren med at skalere baggrunden til dit produkt korrekt. For eksempel, 200 ml duftlys eller 80 cm x 120 cm kuffert.
 • For at undgå at objekter "svæver" i baggrundsscenen, skal du angive, hvordan objektet skal være forankret i forhold til baggrunden. For eksempel drikkeflaske på bord eller støvler på gulvet op ad væg.
 • Prompter, der tilføjer mennesker eller dyr til baggrundsscenen, kan føre til resultater af lavere kvalitet.
 • At bede om en anden slags belysning end den, der blev brugt til at fotografere subjektet, kan resultere i resultater af lavere kvalitet, der ser uoverensstemmende ud.
 • Du kan ikke fjerne eller ekskludere specifikke baggrundsobjekter ved hjælp af en tekstbaseret sceneprompt. F.eks. virker instruktioner som fjern træer eller storbygader, men ikke York City ikke.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis