Generowanie multimediów Shopify Magic

Możesz modyfikować obrazy produktów, wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji dzięki integracji narzędzia Shopify Magic z edytorem obrazów.

Za pomocą narzędzia Shopify Magic możesz wykonać poniższe czynności w edytorze obrazów:

Wymagania dotyczące edycji obrazów za pomocą narzędzia Shopify Magic

Aby używać Shopify Magic w edytorze obrazów, musisz spełniać poniższe wymagania:

 • Język Twojego konta musi być ustawiony na angielski.
 • Musisz korzystać z komputera stacjonarnego. Nie możesz edytować obrazów za pomocą narzędzia Shopify Magic na urządzeniach mobilnych.
 • Musisz posiadać prawa do każdego obrazu modyfikowanego za pomocą narzędzia Shopify Magic. Dowiedz się więcej o prywatności.

Ceny

Przez ograniczony czas narzędzie Shopify Magic w edytorze obrazów jest dostępne we wszystkich planach Shopify (z wyjątkiem planów w ramach darmowej wersji) bez dodatkowych kosztów.

Informacje dotyczące edycji obrazów za pomocą narzędzia Shopify Magic

Zanim zaczniesz korzystać z narzędzia Shopify Magic w edytorze obrazów, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Shopify Magic generuje i zastępuje tylko tło obrazów. Nie generuje nowych obiektów na pierwszym planie.
 • Domyślnie wymiary generowanych obrazów wynoszą 1024 x 1024 piksele, co odpowiada rozdzielczości 1 megapiksela (MP) dla współczynnika proporcji obrazu.

  • Obrazy większe niż 1 megapiksel są zmniejszane do celów segmentacji i generowania obrazu.
  • Obrazy znacznie mniejsze niż 1 megapiksel są powiększane przy użyciu sztucznej inteligencji do celów segmentacji i generowania obrazu, a następnie przeskalowywane w celu dopasowania do oryginalnego obrazu.
 • Zmodyfikowane obrazy są domyślnie zapisywane jako pliki PNG. Jeśli oryginalny obraz to JPEG, jest on zapisywany jako JPEG. Jednak obrazy z transparentnym tłem są zawsze zapisywane jako pliki PNG, niezależnie od ich oryginalnego formatu.

 • Obiekty, które są częściowo przezroczyste (takie jak moskitiery, rakiety tenisowe lub szklane naczynia) mogą nie mieć zdefiniowanych konturów i mogą skutkować niższą jakością wyników generowanych przez sztuczną inteligencję.

 • Shopify Magic generuje jednocześnie 4 scenerie generowane przez sztuczną inteligencję. Podczas sesji edycji obrazów możesz wielokrotnie generować zestawy 4 scenerii, ale niewykorzystane scenerie nie zostaną nigdzie zachowane, chyba że zapiszesz obrazy na swoim urządzeniu. Po zamknięciu edytora wszystkie niewykorzystane scenerie zostaną usunięte i nie będzie można do nich ponownie uzyskać dostępu.

 • Tekstowe podpowiedzi obrazów mogą jedynie dodawać zawartość do scenerii w tle. Za pomocą podpowiedzi tekstowej nie można usuwać ani wykluczać określonych obiektów tła.

 • Do wygenerowanych obrazów utworzonych za pomocą narzędzia Shopify Magic stosowany jest niewidoczny znak wodny. Zawartość z widocznym znakiem wodnym nadal pozostaje dostępna do użytku w celach komercyjnych. Niewidocznych znaków wodnych nie można usuwać.

Wybierz obiekt obrazu

Gdy zdecydujesz się na ulepszenie tła w edytorze obrazów, Shopify Magic automatycznie przeanalizuje obraz, aby zidentyfikować i oddzielić obiekt od tła. Możesz jednak ręcznie dostosować to, co Shopify Magic uważa za obiekt, gdy automatyczny wybór w pełni nie uwzględnia żądanego obiektu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, którego obraz chcesz zmodyfikować.

 3. W sekcji Multimedia kliknij opcję Edytuj dla obrazu, który chcesz zmodyfikować, aby otworzyć edytor obrazów.

 4. W edytorze obrazów kliknij ikonę Ulepsz tło.

 5. Wyświetla się komunikat Analiza obrazu, a obiekt miga otoczony konturem. Jeśli automatyczny wybór obiektu nie jest w pełni odzwierciedlony, kliknij opcję Wybierz obiekt.

 6. W zależności od tego, jak chcesz dostosować wybór obiektu, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  1. Kliknij dowolny obszar obrazu, aby dodać ten wybór do obiektu. Wybrany obszar jest wyświetlany z fioletową nakładką. Może być konieczne kliknięcie wielu obszarów obiektu w celu wybrania całego obiektu. Kliknij ponownie dowolny okrągły punkt wyboru, aby cofnąć wybór tego obszaru.
  2. Przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij, aby usunąć obszar z wyboru obiektu. Usunięcie wyboru całego obiektu może wymagać kliknięcia wielu wybranych obszarów. Kliknij ponownie dowolny czerwony punkt wyboru, aby cofnąć usunięcie obszaru.
 7. Jeśli wybór obiektu odpowiada Twoim wymaganiom, kliknij opcję Zastosuj.

Usuń tło obrazu

Możesz usunąć tło obrazu, aby było ono całkowicie przezroczyste.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, którego obraz chcesz zmodyfikować.

 3. W sekcji Multimedia kliknij opcję Edytuj dla obrazu, który chcesz zmodyfikować, aby otworzyć edytor obrazów.

 4. W edytorze obrazów kliknij ikonę Ulepsz tło.

 5. Potwierdź, że obiekt jest poprawnie wybrany. W razie potrzeby możesz ręcznie dostosować wybór obiektu.

 6. W sekcji Usuń tło kliknij opcję Usuń.

 7. Kliknij Gotowe.

 8. Kliknij opcję Zapisz lub Zapisz jako nowy, aby zapisać obraz.

Jeśli chcesz odrzucić wszystkie zmiany w obrazie, kliknij opcję Przywróć oryginał.

Zastąpienie tła obrazu

Możesz zastąpić tło obrazu scenerią wygenerowaną przez AI lub jednolitym kolorem.

Zastąp tło obrazu scenerią wygenerowaną przez AI

Tło obrazu możesz zastąpić inną scenerią tła wygenerowaną za pomocą sztucznej inteligencji. Takie tła są bardziej złożone niż jednolity kolor i mogą pomóc Ci umieścić produkt w kontekście, w którym prawdopodobnie będzie on używany. Na przykład obraz ławki w warsztacie można zmodyfikować, tak aby przedstawić tę samą ławkę w przedpokoju mieszkania.

Scenerie są generowane przy użyciu podpowiedzi tekstowych opisujących obiekt i żądane tło. Możesz również dokonać wyboru z listy sugerowanych podpowiedzi scenerii opartych na stylu scenerii, takich jak Studio lub Miasto, które można również dostosować.

Możesz również zgłaszać wszelkie wygenerowane obrazy zawierające nieodpowiednie lub szkodliwe treści.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, którego obraz chcesz zmodyfikować.

 3. W sekcji Multimedia kliknij opcję Edytuj dla obrazu, który chcesz zmodyfikować, aby otworzyć edytor obrazów.

 4. W edytorze obrazów kliknij ikonę Ulepsz tło.

 5. Potwierdź, że obiekt jest poprawnie wybrany. W razie potrzeby możesz ręcznie dostosować wybór obiektu.

 6. W sekcji Zmień tło kliknij kartę Sceneria.

 7. W sekcji Opisz obiekt opisz krótko obiekt, używając słów kluczowych lub krótkich fraz oddzielonych przecinkami.

 8. W sekcji Opisz żądane tło dodaj podpowiedź tekstową opisująca żądaną scenerię tła, wykonując jedną z poniższych czynności:

  1. Opcjonalnie: W sekcji Sugestie kliknij opcję Wyświetl więcej, a następnie kliknij jedno z ustawień wstępnych scenerii, np. Studio lub City, aby dodać podpowiedź do sekcji Opisz żądane tło. Następnie możesz w razie potrzeby zmodyfikować wstępnie ustawioną podpowiedź tekstową.
  2. Opcjonalnie: Własnymi słowami opisz krótko żądaną scenerię tła, używając słów kluczowych lub krótkich fraz oddzielonych przecinkami.
 9. Kliknij opcję Generuj.

 10. W dolnej części edytora wraz z oryginalnym obrazem wyświetlane są 4 miniatury z nowymi wersjami obrazu do podglądu. Kliknij miniaturę, aby wybrać obraz, którego chcesz użyć w ostatecznej wersji.

 11. Opcjonalnie: Jeśli chcesz użyć innego zestawu obrazów, kliknij ponownie opcję Generuj. Możesz także dostosować podpowiedź tekstową.

 12. Jeśli wyniki są zgodne z Twoimi oczekiwaniami, kliknij opcję Gotowe.

 13. Kliknij opcję Zapisz lub Zapisz jako nowy, aby zapisać obraz.

Jeśli chcesz odrzucić wszystkie zmiany w obrazie, kliknij opcję Przywróć oryginał.

Zastąp tło obrazu jednolitym kolorem

Tło obrazu możesz zastąpić jednolitym kolorem. Wstępnie ustawione próbki kolorów są wybierane bezpośrednio z wygenerowanego obrazu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, którego obraz chcesz zmodyfikować.

 3. W sekcji Multimedia kliknij opcję Edytuj dla obrazu, który chcesz zmodyfikować, aby otworzyć edytor obrazów.

 4. W edytorze obrazów kliknij ikonę Ulepsz tło.

 5. Potwierdź, że obiekt jest poprawnie wybrany. W razie potrzeby możesz ręcznie dostosować wybór obiektu.

 6. W sekcji Zmień tło kliknij kartę Kolor.

 7. Wybierz kolor tła, wykonując jedną z poniższych czynności:

  1. Kliknij jedną ze wstępnie ustawionych próbek kolorów. Ustawienia wstępne obejmują opcje: Monochromatyczny i Kolory dominujące automatycznie wybierane bezpośrednio z obrazu, a także Kolory uzupełniające.
  2. W sekcji Niestandardowe kliknij +, aby wpisać kod koloru, lub użyj okna selektora kolorów, aby ręcznie wybrać kolor.
 8. Jeśli wyniki są zgodne z Twoimi oczekiwaniami, kliknij opcję Gotowe.

 9. Kliknij opcję Zapisz lub Zapisz jako nowy, aby zapisać obraz.

Jeśli chcesz odrzucić wszystkie zmiany w obrazie, kliknij opcję Przywróć oryginał.

Zapisz wygenerowane obrazy na urządzeniu

Możesz zapisać dowolny wygenerowany obraz bezpośrednio w lokalnej pamięci swojego urządzenia. Wygenerowane obrazy, które nie zostały zapisane, zostaną utracone po zakończeniu sesji edycji.

Kroki:

 1. Wykonaj poniższe kroki, aby wygenerować wybór tła zmodyfikowanego przez AI, ale nie klikaj opcji Gotowe, aby zamknąć edytor.
 2. Kliknij miniaturę obrazu, który chcesz zapisać.
 3. W podglądzie obrazu kliknij ikonę , aby pobrać obraz do lokalnej pamięci urządzenia.

Zgłoś treści wygenerowanych obrazów

Shopify Magic korzysta z przeszkolonych modeli, które wdrażają filtry i zabezpieczenia w celu rozpoznawania i blokowania szkodliwych lub obraźliwych treści. Możesz jednak ręcznie zgłaszać wszelkie wygenerowane obrazy, które nadal zawierają nieodpowiednie lub szkodliwe treści. Twoja opinia pomoże poprawić jakość scenerii generowanych przez Shopify Magic.

Kroki:

Gdy wykonasz kroki w celu wygenerowania scenerii wygenerowanych przez AI i napotkasz nieodpowiednie lub szkodliwe treści:

 1. Kliknij miniaturę obrazu, który chcesz zgłosić.
 2. W podglądzie obrazu kliknij flagę ⚐, aby zgłosić treści.
 3. W oknie dialogowym Zgłoś obraz wybierz to, co chcesz zgłosić na temat obrazu.
 4. Opcjonalnie: W sekcji Dodaj więcej szczegółów wprowadź konkretne informacje o tym, co chcesz zgłosić.
 5. Kliknij przycisk Prześlij.

Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji generowania multimediów Shopify Magic

Poniższe wskazówki mogą pomóc Ci poprawić jakość treści generowanych przez AI i zapewnić zgodność z charakterem Twojej marki.

Obecnie Shopify Magic ogranicza się tylko do edycji tła obrazu produktu. Nie możesz edytować, zmieniać ani generować części wybranego obiektu.

Optymalizacja obrazów przed edycją za pomocą narzędzia Shopify Magic

Stosowanie pewnych standardowych najlepszych praktyk pomoże Ci osiągnąć wyższą jakość zdjęć produktów i lepsze wyniki podczas modyfikowania obrazu za pomocą narzędzia Shopify Magic.

Rozważ zastosowanie poniższych najlepszych praktyk dotyczących obrazów produktów przyjaznych dla AI:

 • Używaj obrazów o rozmiarze zbliżonym do 1 megapiksela (lub 1024 x 1024 pikseli), ponieważ jest to ostateczny wymiar używany dla wszystkich obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję.
 • Używaj obrazów z wyraźnie widocznymi krawędziami produktów. Unikaj obrazów z rozmytymi krawędziami lub innymi efektami ostrości, które mogą wpływać na kontury produktu.
 • Używaj obrazów z wyraźnie widocznym produktem w kadrze, umieszczonym na prostym tle kontrastującym.
 • Unikaj obrazów z wieloma tematami lub obiektami w kadrze. Na przykład obraz pojedynczego worka karmy dla psów zapewnia wyniki wyższej jakości niż obraz trzech zestawionych razem worków karmy dla psów lub obraz worka karmy dla psów i kilku otaczających go dekoracyjnych zabawek dla psów.
 • Unikaj kadrów, w których inne obiekty zasłaniają jakąkolwiek część produktu.
 • Jeśli produkt jest częściowo przezroczysty (np. kieliszek do wina lub moskitiera), unikaj kadrów, w których inne obiekty są widoczne z tyłu lub przez produkt.

Dowiedz się więcej o fotografowaniu produktów.

Dostosowywanie generowania multimediów za pomocą podpowiedzi

Podczas generowania scenerii tła za pomocą narzędzia Shopify Magic najpierw wybierz szablon najbardziej zbliżony do rezultatu, który chcesz osiągnąć, np. Studio lub Kuchnia, a następnie edytuj wstępnie ustawiony tekst, aby dostosować podpowiedź.

Słowa i frazy kluczowe dotyczące estetyki i stylu mogą pomóc w ostatecznym dopracowaniu renderingu. Niektóre przykłady do rozważenia obejmują następujące typy deskryptorów:

 • Lokalizacja: wnętrza, świeże powietrze, pod wodą, w mieście
 • Oświetlenie: ciepłe, równomierne oświetlenie, nastrojowe, pochmurne, neonowe, oświetlenie studyjne, fotografowanie z lampą błyskową
 • Kolor: wibrujący, stonowany, jasny, monochromatyczny, czarno-biały, pastelowy
 • Materiał lub tekstura: mosiądz, brąz, złoto, beton, tkanina, płótno, winyl, drewno, muślin
 • Rozmiar (w stosunku do obiektu): ekstremalne zbliżenie, szerokie ujęcie, 6” x 4” x 2”
 • Kąt aparatu: ujęcie z przodu, zbliżenie, z góry

Podczas tworzenia podpowiedzi tekstowej rozważ zastosowanie poniższych najlepszych praktyk:

 • Podpowiedzi tekstowe powinny mieć co najmniej 3-7 słów. Najlepiej sformatować podpowiedź za pomocą krótkich słów kluczowych lub fraz oddzielonych przecinkami.
 • Unikaj długich list żądań i instrukcji. W przeciwieństwie do dużego modelu językowego (LLM) lub chatbota, podpowiedź tekstowa do generowania multimediów nie jest konwersacyjna.
 • Jeśli produkt wydaje się być zbyt duży lub zbyt mały w porównaniu z kontekstem scenerii tła, dołącz informacje o rozmiarze, które pomogą generatorowi prawidłowo skalować tło do produktu. Na przykład świeca w słoiku 235 ml lub walizka o rozmiarze 66 x 46 cm.
 • Aby uniknąć „pływania” obiektów w scenerii tła, określ, w jaki sposób obiekt powinien być umocowany w stosunku do tła. Na przykład butelka z napojem stojąca na stole lub buty stojące na podłodze przy ścianie.
 • Podpowiedzi dodające osoby lub zwierzęta do scenerii tła mogą obniżać jakość wyników.
 • Wybór podpowiedzi innego rodzaju oświetlenia niż to, które zostało użyte do sfotografowania obiektu, może skutkować wynikami gorszej jakości wyglądającymi na niedopasowane.
 • Za pomocą tekstowej podpowiedzi scenerii nie można usuwać ani wykluczać określonych obiektów tła. Na przykład podpowiedzi, takie jak usuń drzewa sosnowe lub ulice miejskie, ale nie z Nowego Jorku nie będą działać.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo