การสร้างสื่อด้วย Shopify Magic

ด้วยการผสานการทำงานของ Shopify Magic เข้ากับเครื่องมือแก้ไขรูปภาพ คุณจึงสามารถแก้ไขรูปภาพสินค้าโดยใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ด้วย Shopify Magic ในเครื่องมือแก้ไขรูปภาพได้

ข้อกำหนดในการแก้ไขรูปภาพด้วย Shopify Magic

หากต้องการใช้งาน Shopify Magic ในเครื่องมือแก้ไขรูปภาพ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • ต้องตั้งค่าภาษาของบัญชีผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ
 • คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คุณไม่สามารถแก้ไขรูปภาพด้วย Shopify Magic บนอุปกรณ์มือถือได้
 • คุณต้องมีสิทธิในรูปภาพทั้งหมดที่คุณให้ Shopify Magic แก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

การกำหนดราคา

Shopify Magic ในเครื่องมือแก้ไขรูปภาพมีให้ใช้งานในแผน Shopify ทุกแผน (ยกเว้นในการทดลองใช้งานฟรี) ในระยะเวลาจำกัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขรูปภาพด้วย Shopify Magic

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้แอป Shopify Magic ให้ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

 • Shopify Magic สร้างและแทนที่เฉพาะพื้นหลังของรูปภาพเท่านั้น โดยจะไม่สร้างองค์ประกอบในพื้นหน้าขึ้นมาใหม่
 • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ขนาดของรูปภาพที่สร้างขึ้นคือ 1024 x 1024 พิกเซล หรือความละเอียด 1 เมกะพิกเซล (MP) สำหรับอัตราส่วนภาพของคุณ

  • รูปภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 MP จะถูกลดขนาดลงเพื่อการแบ่งส่วนและการสร้างรูปภาพ
  • รูปภาพที่มีขนาดเล็กกว่า 1 MP อย่างมากจะถูกเพิ่มขนาดโดยใช้ AI เพื่อการแบ่งส่วนและการสร้างรูปภาพ จากนั้นจะถูกปรับขนาดใหม่เพื่อให้ตรงกับรูปภาพต้นฉบับ
 • ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพที่แก้ไขจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ PNG หากรูปภาพต้นฉบับเป็น JPEG รูปภาพจะถูกบันทึกเป็น JPEG อย่างไรก็ตาม รูปภาพที่มีพื้นหลังโปร่งใสจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ PNG เสมอ ไม่ว่ารูปแบบของรูปภาพต้นฉบับจะเป็นอย่างไรก็ตาม

 • องค์ประกอบที่มีความโปร่งใสเป็นบางส่วน (เช่น มุ้งกันยุง ไม้เทนนิส หรือเครื่องแก้ว) อาจไม่มีเค้าโครงที่ชัดเจน และจึงส่งผลให้ผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI มีคุณภาพต่ำลง

 • Shopify Magic สร้างฉากที่สร้างโดย AI ได้ 4 ฉากในครั้งเดียว คุณสามารถสร้างชุดฉากที่มี 4 ฉากได้หลายครั้งในระหว่างเซสชันการแก้ไขรูปภาพ แต่ระบบจะไม่จัดเก็บฉากที่ไม่ได้ใช้งาน เว้นแต่ว่าคุณจะบันทึกรูปภาพเหล่านั้นไปยังอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณปิดเครื่องมือแก้ไข ฉากที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมดจะถูกลบและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกครั้ง

 • พรอมต์สำหรับสร้างรูปภาพที่เป็นข้อความนั้นสามารถเพิ่มเนื้อหาได้เฉพาะในฉากพื้นหลังเท่านั้น คุณไม่สามารถลบหรือแยกวัตถุในพื้นหลังโดยเฉพาะออกได้โดยใช้พรอมต์ข้อความ

 • ระบบจะเพิ่มลายน้ำที่มองไม่เห็นในรูปภาพที่สร้างขึ้นด้วย Shopify Magic โดยยังคงสามารถใช้งานเนื้อหาที่มีลายน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าได้ และไม่สามารถลบลายน้ำที่มองไม่เห็นได้

เลือกองค์ประกอบของภาพ

เมื่อคุณเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพพื้นหลังในเครื่องมือแก้ไขรูปภาพ Shopify Magic จะวิเคราะห์รูปภาพโดยอัตโนมัติเพื่อระบุและแยกองค์ประกอบออกจากพื้นหลัง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับสิ่งที่ Shopify Magic คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบด้วยตนเองได้ หากการเลือกอัตโนมัติไม่สามารถตรวจจับภาพองค์ประกอบที่คุณต้องการได้ทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกสินค้าที่มีรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วน สื่อ ให้คลิก แก้ไข บนรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไขเพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขรูปภาพ

 4. คลิกไอคอน เพิ่มประสิทธิภาพพื้นหลัง ในเครื่องมือแก้ไขรูปภาพ

 5. ข้อความว่า กำลังวิเคราะห์รูปภาพ จะแสดงขึ้นและองค์ประกอบจะกระพริบโดยมีเส้นขอบล้อมรอบวัตถุไว้ หากการเลือกองค์ประกอบแบบอัตโนมัติไม่สามารถตรวจจับวัตถุได้ทั้งหมด ให้คลิก เลือกองค์ประกอบ

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการปรับแต่งการเลือกองค์ประกอบ

  1. คลิกที่พื้นที่ใดก็ได้ในรูปภาพเพื่อเพิ่มการเลือกนั้นไปยังองค์ประกอบ โดยพื้นที่ที่เลือกจะแสดงการวางซ้อนที่เป็นสีม่วง คุณอาจต้องคลิกวัตถุในหลายตำแหน่งเพื่อเลือกองค์ประกอบทั้งชิ้น คลิกจุดเลือกแบบวงกลมอีกครั้งเพื่อเลิกทําการเลือกพื้นที่ดังกล่าว
  2. กด Shift ค้างไว้ จากนั้นคลิกเพื่อลบพื้นที่ออกจากการเลือกองค์ประกอบ คุณอาจต้องคลิกส่วนที่เลือกในหลายตำแหน่งเพื่อยกเลิกการเลือกองค์ประกอบทั้งชิ้น คลิกจุดเลือกสีแดงอีกครั้งเพื่อเลิกทําการลบพื้นที่
 7. เมื่อคุณพอใจกับการเลือกองค์ประกอบของคุณแล้ว ให้คลิก ใช้

ลบพื้นหลังของรูปภาพ

คุณสามารถลบพื้นหลังของรูปภาพเพื่อทำให้พื้นหลังทั้งหมดโปร่งใสได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกสินค้าที่มีรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วน สื่อ ให้คลิก แก้ไข บนรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไขเพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขรูปภาพ

 4. คลิกไอคอน เพิ่มประสิทธิภาพพื้นหลัง ในเครื่องมือแก้ไขรูปภาพ

 5. ยืนยันว่าได้เลือกองค์ประกอบถูกต้องแล้ว คุณสามารถปรับการเลือกชื่อเรื่องได้ด้วยตนเอง หากจําเป็น

 6. ในส่วนลบพื้นหลัง ให้คลิก “ลบ

 7. คลิกที่เสร็จสิ้น

 8. คลิก “บันทึก” หรือ “บันทึกเป็นรูปภาพใหม่” เพื่อบันทึกรูปภาพ

หากคุณต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในรูปภาพ ให้คลิก “เปลี่ยนกลับเป็นรูปภาพเดิม

การแทนที่พื้นหลังของรูปภาพ

คุณสามารถแทนที่พื้นหลังของรูปภาพด้วยฉากที่สร้างโดย AI หรือ สีทึบได้

แทนที่พื้นหลังของรูปภาพด้วยฉากที่สร้างโดย AI

คุณสามารถแทนที่พื้นหลังของรูปภาพด้วยฉากพื้นหลังอื่นที่สร้างโดย AI ได้ พื้นหลังเหล่านี้จะมีความซับซ้อนกว่าพื้นหลังที่เป็นสีทึบ และสามารถช่วยจัดตำแหน่งสินค้าของคุณให้อยู่ในบริบทที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น รูปภาพม้านั่งในเวิร์กช็อปอาจถูกปรับแก้ให้ย้ายไปอยู่ที่ประตูทางเข้าบ้านแทน

ฉากจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้พรอมต์ข้อความเพื่ออธิบายองค์ประกอบและพื้นหลังที่มีอยู่ที่คุณต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกได้จากรายการพรอมต์สำหรับฉากที่แนะนำโดยอิงตามรูปแบบฉาก เช่น สตูดิโอ หรือ เมือง ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานรูปภาพที่สร้างขึ้นซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายได้อีกด้วย

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกสินค้าที่มีรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วน สื่อ ให้คลิก แก้ไข บนรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไขเพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขรูปภาพ

 4. คลิกไอคอน เพิ่มประสิทธิภาพพื้นหลัง ในเครื่องมือแก้ไขรูปภาพ

 5. ยืนยันว่าได้เลือกองค์ประกอบถูกต้องแล้ว คุณสามารถปรับการเลือกชื่อเรื่องได้ด้วยตนเอง หากจําเป็น

 6. ในส่วนเปลี่ยนพื้นหลัง ให้คลิกที่แท็บ “ฉาก

 7. ในส่วน อธิบายองค์ประกอบ ให้อธิบายองค์ประกอบแบบย่อด้วยคำสำคัญหรือวลีสั้นๆ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

 8. ในส่วนอธิบายพื้นหลังที่คุณต้องการ ให้เพิ่มพรอมต์ข้อความเพื่ออธิบายฉากพื้นหลังที่คุณต้องการ โดยเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนคำแนะนำ ให้คลิก “ดูเพิ่มเติม” จากนั้นคลิกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับฉากหนึ่งรายการ เช่น Studio หรือ City เพื่อเพิ่มพรอมต์ในส่วนอธิบายพื้นหลังที่คุณต้องการ โดยคุณสามารถแก้ไขพรอมต์ข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ตามต้องการ
  2. ตัวเลือกเสริม: อธิบายฉากพื้นหลังที่คุณต้องการด้วยข้อความของคุณเองแบบย่อด้วยคำสำคัญหรือวลีสั้นๆ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
 9. คลิก “สร้าง

 10. รูปภาพขนาดย่อ 4 ภาพพร้อมรูปภาพเวอร์ชันใหม่ รวมถึงรูปภาพต้นฉบับจะแสดงที่ด้านล่างของเครื่องมือแก้ไขเพื่อให้คุณดูตัวอย่าง คลิกที่รูปภาพขนาดย่อเพื่อเลือกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ในเวอร์ชันสุดท้าย

 11. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการชุดรูปภาพอื่นอีก ให้คลิก “สร้าง” อีกครั้ง ทั้งนี้ คุณยังสามารถปรับพรอมต์ข้อความได้อีกด้วย

 12. เมื่อคุณพอใจกับผลลัพธ์แล้ว ให้คลิก “เสร็จสิ้น

 13. คลิก “บันทึก” หรือ “บันทึกเป็นรูปภาพใหม่” เพื่อบันทึกรูปภาพ

หากคุณต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในรูปภาพ ให้คลิก “เปลี่ยนกลับเป็นรูปภาพเดิม

แทนที่พื้นหลังของรูปภาพด้วยสีทึบ

คุณสามารถแทนที่พื้นหลังของรูปภาพด้วยสีทึบได้ โดยระบบจะเลือกตัวอย่างสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยตรงจากรูปภาพที่สร้างขึ้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกสินค้าที่มีรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วน สื่อ ให้คลิก แก้ไข บนรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไขเพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขรูปภาพ

 4. คลิกไอคอน เพิ่มประสิทธิภาพพื้นหลัง ในเครื่องมือแก้ไขรูปภาพ

 5. ยืนยันว่าได้เลือกองค์ประกอบถูกต้องแล้ว คุณสามารถปรับการเลือกชื่อเรื่องได้ด้วยตนเอง หากจําเป็น

 6. ในส่วนแทนที่พื้นหลัง ให้คลิกแท็บสี

 7. เลือกสีพื้นหลังที่คุณต้องการโดยเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  1. คลิกตัวอย่างสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหนึ่งสี ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามีสีขาวดำและสีหลัก โดยระบบจะเลือกสีโดยตรงจากรูปภาพ ซึ่งรวมถึงสีคู่ตรงข้ามด้วย
  2. ในส่วนแบบกำหนดเอง ให้คลิก + เพื่อพิมพ์รหัสสีหรือใช้หน้าต่างเครื่องมือเลือกสีเพื่อเลือกสีด้วยตนเอง
 8. เมื่อคุณพอใจกับผลลัพธ์แล้ว ให้คลิก “เสร็จสิ้น

 9. คลิก “บันทึก” หรือ “บันทึกเป็นรูปภาพใหม่” เพื่อบันทึกรูปภาพ

หากคุณต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในรูปภาพ ให้คลิก “เปลี่ยนกลับเป็นรูปภาพเดิม

บันทึกรูปภาพที่สร้างขึ้นในอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถบันทึกรูปภาพทั้งหมดที่คุณสร้างไปยังพื้นที่จัดเก็บภายในของอุปกรณ์โดยตรงได้ รูปภาพที่สร้างขึ้นซึ่งไม่ได้บันทึกไว้จะหายไปเมื่อเซสชันการแก้ไขเสร็จสิ้น

ขั้นตอน:

 1. ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อสร้างการเลือกพื้นหลังที่แก้ไขด้วย AI แต่ไม่ คลิก “เสร็จสิ้น” เพื่อปิดเครื่องมือแก้ไข
 2. คลิกรูปภาพขนาดย่อของรูปภาพที่คุณต้องการบันทึก
 3. ในตัวอย่างรูปภาพ ให้คลิก “” เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพไปยังพื้นที่จัดเก็บภายในของอุปกรณ์

รายงานเนื้อหาในรูปภาพที่สร้างขึ้น

Shopify Magic ใช้โมเดลที่ได้รับการเทรนซึ่งใช้ฟิลเตอร์และการป้องกันเพื่อระบุและบล็อกเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรายงานรูปภาพที่สร้างขึ้นที่ยังมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายด้วยตนเองได้ ความคิดเห็นของคุณจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของฉากที่สร้างโดย Shopify Magic ได้

ขั้นตอน:

หลังจากที่คุณดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อสร้างการเลือกฉากที่สร้างโดย AI และพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกที่รูปภาพขนาดย่อของรูปภาพที่คุณต้องการรายงาน
 2. ในตัวอย่างรูปภาพ ให้คลิกไอคอนธง ⚐ เพื่อรายงานเนื้อหา
 3. ในกล่องโต้ตอบรายงานรูปภาพ ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการรายงานเกี่ยวกับรูปภาพ
 4. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ป้อนข้อมูลเฉพาะของสิ่งที่คุณต้องการรายงาน
 5. คลิกส่ง

เคล็ดลับในการใช้เครื่องมือการสร้างสื่อ Shopify Magic

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI และช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาตรงกับน้ำเสียงและตัวตนของแบรนด์ของคุณ

ขณะนี้ Shopify Magic ถูกจำกัดให้แก้ไขได้เพียงพื้นหลังของรูปภาพสินค้าเท่านั้น คุณจะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือสร้างบางส่วนขององค์ประกอบที่เลือกได้

การปรับรูปภาพให้เหมาะสมก่อนแก้ไขด้วย Shopify Magic

เมื่อปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดตามมาตรฐานแล้ว รูปภาพสินค้าของคุณจะมีคุณภาพสูงขึ้น และส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าและที่เชื่อถือได้ เมื่อแก้ไขรูปภาพโดยใช้ Shopify Magic

พิจารณาหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับรูปภาพสินค้าที่เหมาะสำหรับใช้กับ AI ต่อไปนี้

 • ใช้รูปภาพที่มีขนาดประมาณ 1 ล้านพิกเซล (หรือ 1024 x 1024 พิกเซล) เนื่องจากเป็นขนาดสูงสุดที่ใช้สำหรับรูปภาพที่สร้างโดย AI ทั้งหมด
 • ใช้รูปภาพที่เห็นขอบสินค้าได้ชัดเจน หลีกเลี่ยงรูปภาพที่มีขอบเบลอหรือเอฟเฟกต์ความคมชัดอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อเค้าโครงสินค้าของคุณ
 • ใช้รูปภาพที่มีสินค้าของคุณอย่างเด่นชัดในกรอบ และบนพื้นหลังที่ตัดกันอย่างชัดเจน
 • หลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพที่มีองค์ประกอบหรือวัตถุหลายอย่างในกรอบ ตัวอย่างเช่น รูปภาพอาหารสุนัขถุงเดียวจะให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงกว่ารูปภาพอาหารสุนัขสามถุงที่ตั้งไว้ด้วยกัน หรือรูปภาพถุงอาหารสุนัขและของเล่นสุนัขลวดลายต่างๆ หลายชิ้นที่วางอยู่รอบๆ
 • หลีกเลี่ยงการวางวัตถุอื่นๆ ที่จะกีดขวางส่วนต่างๆ ของสินค้า
 • หากสินค้าของคุณมีความโปร่งใสเป็นบางส่วน (เช่น แก้วไวน์ หรือมุ้งกันยุง) ให้หลีกเลี่ยงการวางวัตถุอื่นที่สามารถมองเห็นผ่านสินค้า หรือที่ด้านหลังสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพสินค้า

การปรับแต่งการสร้างสื่อด้วยพรอมต์ข้อความ

เมื่อสร้างฉากพื้นหลังด้วย Shopify Magic ให้เริ่มต้นด้วยการเลือกเทมเพลตที่ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการมากที่สุด เช่น สตูดิโอ หรือห้องครัว จากนั้นแก้ไขข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อปรับแต่งพรอมต์

คำสำคัญและวลีที่เกี่ยวกับความงามและสไตล์จะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์สุดท้ายที่จะสร้างได้ ตัวอย่างบางส่วนที่ควรพิจารณา ซึ่งประกอบด้วยประเภทของตัวอธิบายต่อไปนี้

 • ตำแหน่งที่ตั้ง: ในอาคาร, กลางแจ้ง, ใต้น้ำ, ในเมือง
 • แสง: แสงอุ่นแบบสม่ำเสมอ, แสงแวดล้อม, ฟ้าครึ้ม, แสงนีออน, แสงไฟสตูดิโอการถ่ายภาพด้วยแฟลช
 • สี: สีสดใส, สีธรรมชาติ, สีสว่าง, สีเดียว, สีขาวดำ, สีพาสเทล
 • วัสดุหรือพื้นผิว: ทองเหลือง, ทองแดง, ทอง, คอนกรีต, ผ้า, ไวนิลผ้าใบ, ไม้, ผ้ามัสลิน
 • ขนาด (เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ): ระยะใกล้มาก, ภาพมุมกว้าง, 6” x 4” x 2”
 • มุมกล้อง: ภาพด้านหน้า, ภาพระยะใกล้, ภาพด้านบน

เมื่อสร้างพรอมต์ข้อความ ให้พิจารณาหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้

 • พรอมต์ข้อความควรมีความยาวอย่างน้อย 3-7 ตัวอักษร แนะนำให้จัดรูปแบบพรอมต์ด้วยคำสำคัญหรือวลีสั้นๆ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
 • หลีกเลี่ยงรายการคําขอและคําแนะนําแบบยาว ช่องใส่พรอมต์ข้อความสำหรับการสร้างสื่อไม่เหมาะสำหรับการสนทนา ซึ่งต่างจากแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) หรือแชทบอท
 • หากสินค้าของคุณดูใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับบริบทของฉากพื้นหลัง ให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดเพื่อให้เครื่องมือสร้างปรับขนาดพื้นหลังให้เข้ากับสินค้าของคุณได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น แก้วเทียนหอม ขนาด 8 ออนซ์ หรือ กระเป๋าเดินทางขนาด 26” x 18”
 • หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้วัตถุ “ลอย” อยู่ในฉากพื้นหลัง ให้ระบุว่าควรวางวัตถุให้เข้ากับพื้นหลังอย่างไร ตัวอย่างเช่น ขวดเครื่องดื่มวางอยู่บนโต๊ะ หรือ รองเท้าบูทวางอยู่บนพื้นชิดผนัง
 • พรอมต์ที่เพิ่มผู้คนหรือสัตว์ไปยังฉากพื้นหลังอาจส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณภาพลดลง
 • การใส่พรอมต์ประเภทแสงที่แตกต่างจากที่ใช้ถ่ายภาพองค์ประกอบอาจส่งผลให้ได้ผลลัพธ์คุณภาพต่ำลงและดูไม่เข้ากัน
 • คุณไม่สามารถลบหรือแยกวัตถุในพื้นหลังโดยเฉพาะออกได้โดยใช้พรอมต์ข้อความสำหรับฉาก ตัวอย่างเช่น พรอมต์อย่าง ลบต้นสนออก หรือ ถนนในเมือง แต่ไม่ใช่นครนิวยอร์ก จะไม่ทำงาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี