Generering av medier med Shopify Magic

Du kan endre produktbildene ved hjelp av kunstig intelligens med Shopify Magics integrasjon i bilderedigeringsprogrammet.

Du kan gjøre følgende handlinger med Shopify Magic i bilderedigeringsprogrammet:

Krav for redigering av bilder med Shopify Magic

Du må oppfylle følgende krav for å bruke Shopify Magic i bilderedigeringsprogrammet:

 • Kontospråket må være angitt til engelsk.
 • Du må bruke en datamaskin. Du kan ikke redigere bilder med Shopify Magic på mobile enheter.
 • Du må ha rettigheter til bildene Shopify Magic justerer for deg. Finn ut mer om Personvern.

Priser

Shopify Magic i bilderedigeringsprogrammet er i en begrenset periode tilgjengelig for alle Shopify-abonnementer (bortsett fra abonnementer i en gratis prøveperiode) uten ekstra kostnad.

Hensyn ved redigering av bilder med Shopify Magic

Før du begynner å bruke Shopify Magic i bilderedigeringsprogrammet, må du gå gjennom følgende hensyn:

 • Shopify Magic genererer og erstatter bare bakgrunnen i bilder. Den genererer ikke nye objekter i forgrunnen.
 • Målene på genererte bilder er som standard 1024 x 1024 piksler, eller 1 megapiksels (MP) oppløsning for bildets størrelsesforhold.

  • Bilder som er større enn 1 MP skaleres ned for segmentering og bildegenerering.
  • Bilder som er betydelig mindre enn 1 MP skaleres opp ved hjelp av kunstig intelligens for segmentering og bildegenerering, og skaleres deretter på nytt for å samsvare med originalbildet.
 • Modifiserte bilder lagres som standard som PNG-filer. Hvis det opprinnelige bildet er en JPEG-fil, lagres det som en JPEG-fil. Bilder med gjennomsiktig bakgrunn lagres imidlertid alltid som PNG-filer, uavhengig av det opprinnelige bildeformatet.

 • Objekter i forgrunnen som er delvis gjennomsiktige (for eksempel myggnett, tennisracketer eller glassartikler) kan mangle definerte omriss, og kan føre til lavere kvalitet på resultatet som genereres av kunstig intelligens.

 • Shopify Magic genererer fire scener av gangen ved hjelp av kunstig intelligens. Du kan generere sett med fire scener flere ganger under en redigeringsøkt, men ubrukte scener lagres ikke noe sted med mindre du lagrer bildene på enheten din. Når redigeringsprogrammet lukkes, slettes også ubrukte scener, og du har ikke tilgang til dem lenger.

 • Tekstbaserte bildeledetekster kan bare legge til innhold i bakgrunnsscenen. Du kan ikke fjerne eller ekskludere bestemte objekter i bakgrunnen ved hjelp av en tekstbasert ledetekst.

 • Et usynlig vannmerke legges på bilder som genereres med Shopify Magic. Vannmerket innhold kan fortsatt brukes for kommersielle formål. Usynlige vannmerker kan ikke fjernes.

Velg bildets motiv

Når du velger å Forbedre bakgrunnen i bilderedigeringsverktøyet, analyserer Shopify Magic bildet automatisk for å identifisere og skille ut forgrunnsobjektet fra bakgrunnen. Du kan imidlertid justere det Shopify Magic anser som deler av motivet manuelt dersom det automatiske utvalget ikke fanger opp det ønskede motivet fullt ut.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil endre bilde for.

 3. Klikk på Rediger ved bildet du vil endre i seksjonen Medier for å åpne bilderedigeringsverktøyet.

 4. Klikk på ikonet Forbedre bakgrunn i bilderedigeringsverktøyet.

 5. Meldingen Analyserer bilde vises, og motivet blinker omgitt av et omriss. Hvis det automatiske valget av motivet ikke er riktig, kan du klikke på Velg motiv.

 6. Gjør en av følgende, avhengig av hvordan du ønsker å justere valget av motiv:

  1. Klikk på et hvilket som helst område i bildet for å legge til utvalget i motivet. Det valgte området vises med et lilla overlegg. Det kan hende du må klikke på flere områder av et objekt for å velge hele motivet. Klikk på et sirkelformet utvalgspunkt på nytt for å angre områdeutvalget.
  2. Hold Skift-tasten nede, og klikk for å fjerne et område fra motivutvalget. Det kan hende du må klikke på flere områder i et utvalg for å oppheve valget av hele motivet. Klikk på et rødt utvalgspunkt på nytt for å angre fjerning av området.
 7. Klikk på Bruk når du er fornøyd med motivvalget.

Fjern bakgrunnen i et bilde

Du kan fjerne bildebakgrunnen for å gjøre bakgrunnen helt gjennomsiktig.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil endre bilde for.

 3. Klikk på Rediger ved bildet du vil endre i seksjonen Medier for å åpne bilderedigeringsverktøyet.

 4. Klikk på ikonet Forbedre bakgrunn i bilderedigeringsverktøyet.

 5. Kontroller at motivet er riktig valgt. Du kan justere motivvalget manuelt om nødvendig.

 6. Klikk på Fjern i seksjonen Fjern bakgrunn.

 7. Klikk på Ferdig.

 8. Klikk på Lagre eller Lagre som ny for å lagre bildet.

Klikk deretter på Tilbakestill til original hvis du ønsker å forkaste alle endringer i bildet.

Bytte ut bakgrunnen i et bilde

Du kan erstatte bakgrunnen i et bilde med en scene generert av kunstig intelligens eller en helfarge.

Erstatt bakgrunnen i et bilde med en scene generert av kunstig intelligens

Du kan erstatte bakgrunnen i et bilde med en annen bakgrunnscene generert av kunstig intelligens. Disse bakgrunnene er mer komplekse enn en helfarge, og kan bidra til å plassere produktet i den konteksten det skal brukes. Et bilde av en benk i et verksted kan for eksempel endres, slik at den samme benken fremstår i entreen i et hjem.

Scener genereres ved hjelp av en ledetekst som beskriver det eksisterende motivet og bakgrunnen du ønsker. Du kan også velge blant en liste med foreslåtte ledetekster for scene basert på ulike stiler, som Studio eller By, som du i tillegg kan tilpasse ytterligere.

Du kan også rapportere genererte bilder som inneholder upassende eller støtende innhold.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil endre bilde for.

 3. Klikk på Rediger ved bildet du vil endre i seksjonen Medier for å åpne bilderedigeringsverktøyet.

 4. Klikk på ikonet Forbedre bakgrunn i bilderedigeringsverktøyet.

 5. Kontroller at motivet er riktig valgt. Du kan justere motivvalget manuelt om nødvendig.

 6. Klikk på fanen Scene i seksjonen Erstatt bakgrunn.

 7. Beskriv motivet kort ved hjelp av nøkkelord eller korte fraser adskilt med komma i seksjonen Beskriv motivet.

 8. Legg til en tekstbasert ledetekst i seksjonen Beskriv bakgrunnen du ønsker for å beskrive den ønskede bakgrunnsscenen ved å utføre et av følgende trinn:

  1. Valgfritt: Klikk på Vis mer i seksjonen Forslag og klikk deretter på en av de forhåndsinnstilte scenene, for eksempel Studio eller City, for å legge til ledeteksten i seksjonen Beskriv bakgrunnen du ønsker. Du kan deretter endre den forhåndsinnstilte tekstbaserte ledeteksten slik du ønsker.
  2. Valgfritt: Beskriv kort, med dine egne ord, den ønskede bakgrunnscenen ved hjelp av nøkkelord eller korte fraser adskilt med komma.
 9. Klikk på Generer.

 10. Fire miniatyrbilder med nye versjoner av bildet vises sammen med originalbildet nederst i redigeringsprogrammet, slik at du kan se gjennom dem. Klikk på miniatyrbildet for å velge det bildet du ønsker å bruke i den endelige versjonen.

 11. Valgfritt: Klikk på Generer på nytt hvis du ønsker et nytt sett med bilder. Du ønsker kanskje også å justere ledeteksten.

 12. Klikk på Ferdig når du er fornøyd med resultatene.

 13. Klikk på Lagre eller Lagre som ny for å lagre bildet.

Klikk deretter på Tilbakestill til original hvis du ønsker å forkaste alle endringer i bildet.

Erstatt bakgrunnen i et bilde med en helfarge

Du kan erstatte bakgrunnen i et bilde med en helfarge. Forhåndsinnstilte fargeprøver hentes direkte fra det genererte bildet.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil endre bilde for.

 3. Klikk på Rediger ved bildet du vil endre i seksjonen Medier for å åpne bilderedigeringsverktøyet.

 4. Klikk på ikonet Forbedre bakgrunn i bilderedigeringsverktøyet.

 5. Kontroller at motivet er riktig valgt. Du kan justere motivvalget manuelt om nødvendig.

 6. Klikk på fanen Farge i seksjonen Erstatt bakgrunn.

 7. Velg bakgrunnsfargen du ønsker ved å gjøre én av følgende:

  1. Klikk på en av de forhåndsinnstilte fargeprøvene. Forhåndsinnstillingene inkluderer monokrome og dominante farger som automatisk hentes fra bildet, i tillegg til komplimentærfarger.
  2. Klikk på + i seksjonen Egendefinert for å skrive inn en fargekode, eller bruk fargevelgervinduet for å velge en farge manuelt.
 8. Klikk på Ferdig når du er fornøyd med resultatene.

 9. Klikk på Lagre eller Lagre som ny for å lagre bildet.

Klikk deretter på Tilbakestill til original hvis du ønsker å forkaste alle endringer i bildet.

Lagre genererte bilder på enheten din

Du kan lagre et bilde du genererer direkte på enhetens lokale lagringsenhet. Genererte bilder som ikke lagres går tapt når redigeringsøkten avsluttes.

Trinn:

 1. Følg trinnene for å generere et utvalg av bakgrunner endret av kunstig intelligens, men ikke klikk på Ferdig for å lukke redigeringsprogrammet.
 2. Klikk på miniatyrbildet for bildet du ønsker å lagre.
 3. Klikk på ikonet i forhåndsvisningen av bildet for å laste det ned til enhetens lokale lagringsenhet.

Rapporter innhold i genererte bilder

Shopify Magic bruker opplærte modeller som implementerer filtre og funksjoner som gjenkjenner og blokkerer skadelig eller støtende innhold. Du kan imidlertid rapportere genererte bilder manuelt dersom de likevel inneholder upassende eller skadelig innhold. Tilbakemeldingen din bidrar til å forbedre resultatet av scener som genereres av Shopify Magic.

Trinn:

Når du har fulgt trinnene for å generere et utvalg av scener fra kunstig intelligens og støter på upassende eller støtende innhold:

 1. Klikk på miniatyrbildet for bildet du vil rapportere.
 2. Klikk på flaggikonet ⚐ i forhåndsvisningen av bildet for å rapportere innholdet.
 3. Velg hva du ønsker å rapportere om bildet i dialogboksen Rapporter bilde.
 4. Valgfritt: Skriv inn spesifikk informasjon om hva du ønsker å rapportere i seksjonen Legg til mer informasjon.
 5. Klikk på Send inn.

Tips ved bruk av mediegenerering med Shopify Magic

Tipsene nedenfor kan bidra til å øke kvaliteten på innhold som genereres med kunstig intelligens, og bidra til å sikre at det samsvarer med merkevarens tone og personlighet.

Shopify Magic er for øyeblikket begrenset til å redigere bakgrunnen i produktbilder. Du kan ikke redigere, endre eller generere deler av det valgte motivet.

Optimalisere bilder før redigering med Shopify Magic

Ved å følge beste praksis vil produktbildene ha høyere kvalitet, og det kan føre til bedre resultater ved endring av bilder med Shopify Magic.

Vurder følgende beste praksis for produktbilder som egner seg for behandling med kunstig intelligens:

 • Bruk bilder som er nær 1 megapiksel (eller 1024 x 1024 piksler) i størrelse, da dette er dimensjonen som brukes for alle bilder generert av kunstig intelligens.
 • Bruk bilder med godt synlige produktkanter. Unngå bilder med uklare kanter eller andre skarphetseffekter som kan påvirke omrisset på produktet.
 • Bruk bilder som fremhever produktet tydelig i motivet, og på en enkel, kontrastfylt bakgrunn.
 • Unngå bilder med flere motiver eller objekter samtidig. Et bilde av én enkelt pose med hundemat skaper for eksempel bedre resultater enn et bilde av tre poser hundemat plassert sammen, eller et bilde av en pose med hundemat og flere dekorative hundeleker plassert rundt.
 • Unngå at andre objekter skjuler noen deler av produktet.
 • Hvis produktet er delvis gjennomsiktig (for eksempel et vinglass eller et myggnett), bør du unngå at andre objekter er synlige bak eller gjennom produktet.

Finn ut mer om å ta produktbilder.

Tilpasse mediegenerering med ledetekster

Når du genererer bakgrunnsscener med Shopify Magic, starter du med å velge en mal som ligger nærmest mulig ønsket resultat, for eksempel Studio eller Kjøkken, og redigerer deretter den forhåndsinnstilte teksten for å tilpasse ledeteksten.

Estetiske og stilmessige nøkkelord og fraser kan bidra til å forbedre sluttresultatet av gjengivelsen. Følgende typer beskrivende ord er eksempler på ord du kan vurdere:

 • Sted: innendørs, utendørs, under vann, i byen
 • Belysning: varmt og jevnt lys, lys fra omgivelsene, overskyet, neon, studiobelysning, fotografering med blits
 • Farge: livlig, nedtonet, lys, monokromatisk, svart-hvitt, pastell
 • Materiale eller tekstur: messing, bronse, gull, betong, stoff, vinyl, lerret, tre, musselin
 • Størrelse (relativ til motivet): ekstremt nærbilde, bredt bilde, 6" x 4" x 2"
 • Kameravinkel: skutt forfra, nærbilde, ovenfra

Når du utformer ledeteksten, bør du vurdere følgende beste praksis:

 • Ledetekster må være på minst 3–7 ord. Ideelt sett bør du formatere ledeteksten med korte nøkkelord eller fraser adskilt med komma.
 • Unngå lange lister med forespørsler og instruksjoner. I motsetning til en stor språkmodell (LLM) eller en chatbot kan du ikke føre en samtale med ledetekstverktøyet for generering av medier.
 • Hvis produktet ser for stort eller lite ut sammenlignet med konteksten i bakgrunnsscenen, bør du inkludere størrelsesinformasjon for å gjøre det enklere for generatoren å skalere bakgrunnen riktig til produktet. For eksempel lys i en krukke på 250 ml eller en koffert på 26" x 18".
 • For å unngå at objekter «flyter» i bakgrunnsscenen, bør du spesifisere hvordan objektet skal plasseres i forhold til bakgrunnen. For eksempel en drikkeflaske på et bord eller støvler som hviler på gulvet mot en vegg.
 • Ledetekster som legger til mennesker eller dyr i bakgrunnen kan føre til resultater med lavere kvalitet.
 • Hvis du ber om en annen type belysning enn den som er brukt til å fotografere motivet, kan det føre til resultater med lavere kvalitet som ikke ser riktige ut.
 • Du kan ikke fjerne eller ekskludere bestemte objekter i bakgrunnen ved hjelp av en ledetekst. Ledetekster som fjern furutrærne eller bygater, men ikke New York City vil for eksempel ikke fungere.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis