Ta produktbilder

Når du bruker produktfotografi av høy kvalitet i butikken viser du kundene hva de får om de kjøper produktene. Nettbutikken ser mer profesjonell ut med produktfotografi av høy kvalitet, og det kan øke kundenes tillit til merkevaren.

Hvis du ønsker å ta bilder av høy kvalitet hjemme finnes det flere verktøy du kan bruke, og trinn du kan følge for å skape de beste resultatene.

Definisjoner for fotografering

 • Blenderåpning – blenderåpning er åpningen i kameraets objektiv der lyset slipper gjennom og inn i kameraet. Størrelsen kan endres for å styre hvor mye lys som når frem til sensoren eller filmen. Diameteren på blenderåpningen, også kjent som F-stop, påvirker eksponeringen og dybdeskarpheten.
 • Blenderprioritet – Blenderprioritet er en kameramodus der du manuelt angir blenderåpning, og kameraet automatisk velger en lukkertid.
 • Dybdeskarphet – dybdeskarphet definerer området med skarp fokus. En lavere F-stop gir lavere dybdeskarphet, eller et mindre fokusområde.
 • Eksponering – kameraeksponering er den totale mengden lys som når frem til filmen eller kamerasensoren når et bilde tas. Den fastslår den totale mengden lys eller mørke i et bilde.
 • F-stop – F-stop er objektivets fokuslengde. F-stop avgjør hvor mye lys som kan treffe sensoren gjennom kameraets blenderåpning.
 • ISO – ISO styrer sensitiviteten til sensoren. Jo høyere ISO, desto mer støy. Ofte er ISO 100 den laveste ISO-verdien du kan stille inn kameraet til, så still den her om du kan.
 • Lukkertid – lukkertid er den tiden objektivet er åpent og kamerasensoren er eksponert for lys når du tar et bilde. Lave lukkertider fanger uskarpheten i motiver i bevegelse. Høye lukkertider lar deg fange et millisekund i tiden.
 • Hvitbalanse – hvitbalanse er en justering som gjøres i bildet for å kompensere for lystemperaturen som opplyser motivet. Kameraer har noen forhåndsinnstilte verdier basert på de vanligste opplysningstypene, men dette kan også stilles inn manuelt før eller etter bildet tas.

Verktøy for produktfotografering

Et godt fotografi er bygget opp av en rekke valg som omfatter lyssetting, eksponering, stilsetting og etterbehandlingsbeslutninger.

Hvis du vil ta så profesjonelle bilder som mulig hjemmefra, vil du kanskje ønske å bruke noe eller alt av følgende utstyr:

 • riktig sted (et rom med et vindu)
 • et kamera
 • et stativ
 • et bord
 • en hvit bakgrunn
 • tape
 • hvite reflektorkort laget av plater eller papir

1. Velge et sted

Hvis du ikke er ekspert på fotografering og ikke eier fotolys, trenger du et rom med et vindu du kan ta bilder ved siden av. Lyspærer og innebygde kamerablitser kan skape hard kontrast, lysrefleksjoner og uønskede fargeendringer i bildene.

Du kan plassere oppsettet nærmere vinduet for å skape mykere lys og mørkere, mykere skygger. Du kan også plassere oppsettet lenger unna for å gi et enda jevnere lys, men med skarpere og lettere skygger.

2. Velge et kamera

Du bør ta produktbilder med det beste kameraet du har tilgjengelig.

Selv om et kamera av høyere kvalitet kan skape bilder av høyere kvalitet, trenger du ikke profesjonelt utstyr for å skape gode resultater. Du kan bruke et rimelig DSLR, et systemkamera eller en smarttelefon.

3. Velge et stativ

Det kan hende du trenger et stativ for å stabilisere kameraet. Stativer er viktigere når du bruker manuelle kamerainnstillinger, spesielt under dårlige lysforhold.

Hvis du for eksempel bruker en smarttelefon foran et stort vindu trenger du kanskje ikke et stativ, selv om det fortsatt kan være nyttig for å gi stabilitet.

Hvis du bruker et manuelt DSLR kan det hende du må bruke et stativ for å stabilisere kameraet hvis du har lav blenderåpning og tregere lukkertid. Når du bruker disse innstillingene slipper du inn mest mulig lys samtidig som du har størst dybdeskarphet, men du skaper også en mulighet for uklarheter.

4. Velge overflate

Du kan bruke et hvilket som helst bord, plassert i nærheten av et vindu. En god vanlig bordbredde for produktfotografi er mellom 60 og 70 centimeter.

5. Skape en hvit bakgrunn

Sørg for at produktene er hovedfokus i bildet ved å fjerne visuelle forstyrrelser. Hvis du bruker en ren, hvit bakgrunn produktet kan stå på sikrer du at produktet blir hovedfokus.

Det finnes en rekke muligheter for bakgrunner, avhengig av budsjettet ditt. Sjekk lokale varehus eller kontorbutikker for hvit papp, eller ta en titt på nettet.

Du kan også kjøpe en mer profesjonell fotografibakgrunn, kalt en sweep, som er papir på rull. Hvis du har planer om å ta mye produktfotografier, kan en rull være nyttig, fordi når den brukte delen blir skitten kan du skjære den bort og rulle ut en ny bit.

6. Sikre settet med teip

Du kan bruke teip eller klemmer for å feste pappen eller papirrullen, avhengig av hva slags bord du bruker, slik at pappen eller papiret bues riktig i en 90 graders vinkel.

7. Bruke et reflekteringskort

Hvis du ønsker deg mer kontroll over lyset i bildet kan du enten bruke en hvit plate for å reflektere lys, eller en sort plate for å absorbere lys.

Når du lyser opp produktet med naturlig lys er det en lys side der lyset treffer, samt en skyggeside. Skyggesiden kan av og til bli for mørk, så du kan bruke noe hvitt for å reflektere lyset tilbake i skyggene for å lysne skyggene.

Alternativt kan du bruke en sort plate for å gjøre skyggene dypere. Dette er nyttig hvis du fotograferer et hvitt produkt på hvit bakgrunn. Du kan bruke en sort plate i sidene, rett utenfor bildet og bak produktet, for å skape en mørk kant rundt det hvite produktet.

Det kan hende du kan kjøpe plater i et varehus eller en kunstbutikk. Det kan også hende at du kan balansere et ark hvitt papir, eller bruke en papplate.

Fotograferingsinnstillinger og -teknikker

Nedenfor ser du en liste over trinn du kan ta for å sette opp fotograferingssettet og justere kamerainnstillingene:

 1. Sette opp bordet
 2. Sette opp bakgrunnen
 3. Justere kamerainnstillingene
 4. Sette opp produktet
 5. Sette opp reflektorkortet
 6. Ta bildet og evaluere
 7. Redigere bildene
 8. Optimalisere bilder for nettstedet

1. Sette opp bordet

Plasser bordet så nær vinduet som mulig, uten at du treffer skyggen fra vinduskarmen. Start med vinduene 90 grader til høyre eller venstre for oppsettet. Sørg for at det ikke skinner direkte sollys på settet.

Du kan også prøve å rotere settet slik at vinduet ligger i en 45 graders vinkel mot settet, eller prøve med vinduet rett mot settet for en annen type naturlig lys.

Slå av alle andre lys i rommet du fotograferer i, da andre lyskilder vil forurense settet.

2. Sette opp bakgrunnen

Hvis du ønsker en sømløs hvit bakgrunn, kan du bruke en buet bakgrunn. I produktfotografering brukes ofte en sweep, som betyr at du setter opp bakgrunnen eller papiret slik at det bues fra å ligge flatt på bordet til å være loddrett. Du må kanskje rulle opp bakgrunnen for å få den riktige formen.

Et eksempeloppsett er å plassere et bord mot veggen og teipe bakgrunnen til veggen og bordet. Hvis du ikke har en vegg kan du lage noe du kan feste baksiden av buen til.

Plasser produktet midt i den flate delen av buen, og la det være nok luft til at det er plass til det hvite reflektorkortet senere.

3. Justere kamerainnstillinger

Før du begynner å justere eksponeringsinnstillingene på kameraet må du kontrollere at kameraet er satt til følgende innstillinger:

 1. Sett hvitbalansen (WB) til automatisk.
 2. Slå av blitsinnstillingen.
 3. Sett bildeinnstillingene til den høyeste kvaliteten. Se etter L for stor størrelse eller Superfine-kvalitet.
 4. Sett ISO-verdien til 100.

Alternativ A: Sett kameraet i manuell (M) modus

Du kan mest kontroll over fotograferingen når du bruker manuell modus. I manuell modus angir du både F-stop og lukkertid separat.

Steg:

 1. Sett F-stop til det høyeste tallet, som gir deg størst dybdeskarphet.
 2. Juster lukkertiden slik at den er lys nok til at bildet eksponeres godt nok i bildeforhåndsvisningen.

Alternativ B: Bruk blenderprioritetsmodus (AV)

I blenderprioriteringsmodus angir du F-stop, og deretter justerer kameraet lukkertiden slik at den fungerer med F-stopverdien du har valgt.

Steg:

 1. Sett F-stop til det høyeste tallet.
 2. Valgfritt: Hvis lukkertiden som velges av kameraet virker feil kan det hende du må bruke eksponeringskompensasjonshjulet for å tilføre lys.

Alternativ C: Automatisk eksponering

 1. Hvis du har et eksponeringskompensasjonshjul, kan det hende du må legge til +1 eller +1½ for å få riktig eksponering. Hvis du bare har forhåndsinnstillinger å velge blant, kan du prøve å velge en forhåndsinnstilling for lave lysforhold, som Solnedgang.

4. Sette opp produktet

Ta deg tid til å plassere produktet riktig i oppsettet. Ta noen testbilder for å sikre at alle de viktige detaljene ved produktet er synlige. Du må kanskje gjøre mange små bevegelser for at alt skal være riktig satt opp fra kameraets synsvinkel.

Hvis produktet for eksempel er en flaske, bør du passe på at skriften på etiketten er midtstilt.

5. Sette opp reflektorkortet

Hvis du bruker et hvitt reflektorkort kan du prøve ulike vinkler og se hvordan lyssettingen endres. Lyset reflekteres i kortet og fyller ut skyggene.

6. Ta bildet og evaluere

Ta deg tid til å se på bildet når du tar de første bildene. Tenk over hva som fungerer, hva som ikke fungerer og hva du kan gjøre for å få et bedre resultat.

Ta bilder fra flere vinkler slik at kundene får ulike perspektiver av produktet. Noen kunder foretrekker kanskje nærbilder, mens andre vil se hele produktet rett forfra.

Dette er noen kameravinkler du kan prøve:

 • øyenivå, som viser produktet som om du ser det rett fremfor deg.
 • høy vinkel, som viser produktet som om man ser ned på det.
 • lav vinkel, som viser produktet som om du ser opp på det.
 • fugleperspektiv, som viser produktet som om man står over det.

7. Retusjere bilder

Når du har ferdige bilder du er fornøyd med kan du bruke et bilderedigeringsprogram for å retusjere områder som trenger forbedring, for eksempel lysne bakgrunnen til ren hvit.

Det finnes en rekke tilgjengelige bilderedigeringsprogrammer, og avhengig av ditt budsjett kan du også leie inn en profesjonell som gjør retusjeringen for deg. Du kan også se etter apper i Shopify App Store eller leie inn en Shopify-partner.

8. Optimalisere og endre størrelse på bilder for nettstedet

Du ønsker kanskje å bruke et bilderedigeringsverktøy for å optimalisere og redusere størrelsen på høykvalitetsbilder slik at de passer for nett. Store bilder kan føre til at nettstedet lastes inn tregere. En god bildestørrelse å sikte etter er maksimalt 200 KB, og et lavere tall er bedre.

Det finnes en rekke verktøy og programvare på nett som du kan bruke for å optimalisere bilder for nett. Du kan også bruke en app fra Shopify App Store, eller leie inn en Shopify-partner for å hjelpe deg.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis