3D-skanner

Du kan skanne og opprette 3D-modeller av produkter i Shopify-appen ved hjelp av 3D-skanneren. 3D-modeller er en flott måte å la kundene samhandle med produkter på. Kundene kan forhåndsvise 3D-modeller direkte i hjemmet, eller se produktet fra alle vinkler. Vurder hvordan en god 3D-modell kan være et supplement til detaljerte bilder av høy kvalitet av produktene.

Sett opp miljøet

Sørg for at du skanner modellen på et sted med god belysning. Bruk myk, diffus belysning for å fjerne synlige skygger på og rundt produktet. Hvis du har lamper eller andre lyskilder, bør du peke dem mot en vegg, taket eller gulvet for å reflektere lys på produktet. Plasser modellen på en flat, hvit eller lys overflate, og sørg for at det er plass til å bevege seg helt rundt produktet.

Produktkrav og -begrensninger

Enkelte fysiske egenskaper ved et produkt kan være vanskelig for 3D-skanneren å registrere godt nok til å utforme en nyttig 3D-modell. Før du starter skanningen, bør du sikre at produktet oppfyller minimumskravene, og har de fysiske egenskapene som vil føre til en 3D-modell av høy kvalitet.

Minimumsmål for produkter

Produkter må være minst 8 cm (3 tommer) i lengde, bredde og høyde for å registreres av 3D-skanneren.

Produktegenskaper

Produktets fysiske egenskaper påvirker maksimumskvaliteten på 3D-modellen direkte. Hvis produktet for eksempel har en glatt og reflekterende overflate, blir det vanskeligere for 3D-skanneren å registrere og generere en 3D-modell av høy kvalitet.

Følgende fysiske egenskaper vil sannsynligvis påvirke skanningens kvalitet:

Fysiske egenskaper ved et produkt som påvirker gjengivelseskvaliteten
Karakteristikk Positiv påvirkning Negativ påvirkning
Tekstur Teksturert Glatt
Mønster Variasjon Ikke noe mønster eller gjentagende mønster
Farge Variasjon Monokrom
Finish Matt Reflekterende
Stivhet Stiv Myk eller fleksibel
Tykkelse Tykk Tynne eller fine elementer, som hår eller pels
Mellomrom Små eller ingen mellomrom Store eller flere mellomrom

Skann produktet

Når miljø, belysning og produktet er satt opp er du klar til å skanne produktet. Du bruker sannsynligvis 10 til 15 minutter på å skanne og bygge en 3D-modell.

3D-skanneren krever tre separate skanninger for å opprette en modell. Du kan skanne produktet i en av følgende konfigurasjoner:

 • snu produktet og skann hver side.
 • la produktet stå i den opprinnelige posisjonen og skann fra en høy vinkel, deretter en lav vinkel.

3D-skanneren foreslår en av konfigurasjonene automatisk. Hvis den foreslåtte konfigurasjonen ikke gir mening, kan du velge den andre konfigurasjonen i stedet.

Skann og legg en modell direkte til et produkt

 1. Gå til Produkter fra Shopify-appen.
 2. Trykk på produktet du vil skanne, eller trykk på + for å opprette et nytt produkt.
 3. Trykk på + eller trykk på Legg til bilder, videoer eller 3D-modeller i seksjonen Medier.
 4. Trykk på 3D-skanner.
 5. Følg instruksjonene fra 3D-skanneren for å skanne produktet.
 6. Når alle skanninger er fullført, kan du trykke på Fortsett for å bygge modellen. La Shopify-appen være åpen og kjøre inntil 3D-modellen er behandlet.
 7. Når modellen er bygget, kan du se gjennom den ved å rotere modellen, se den fra alle vinkler og trykke på knappen med utvidelsesikonet for å se modellen i rommet.
 8. Trykk på Legg til produkt for å legge til modellen og gå tilbake til produktet.
 9. Trykk på Lagre for å laste opp 3D-modellen til produktets medier.

Skann en modell og lagre til enhetens filer

 1. Gå til Produkter fra Shopify-appen.
 2. Trykk på 3D-skanner.
 3. Følg instruksjonene fra 3D-skanneren for å skanne produktet.
 4. Når alle skanninger er fullført, kan du trykke på Fortsett for å bygge modellen. La Shopify-appen være åpen og kjøre inntil 3D-modellen er behandlet.
 5. Når modellen er bygget, kan du se gjennom den ved å rotere modellen, se den fra alle vinkler og trykke på knappen med utvidelsesikonet for å se modellen i rommet.
 6. Trykk på Lagre til Filer-appen for å flytte modellen til en mappe i Filer-appen.
 7. Trykk på Flytt for å lagre 3D-modellfilen på ønsket plassering.

Beste praksis og feilsøking

Hvis du har problemer med å gjennomføre skanningen eller få en 3D-modell av høy kvalitet, bør du prøve følgende trinn når du skanner produktet:

 • Du kan endre størrelsen på boksen rundt produktet ved å trekke i håndtakene for å sikre at hele produktet befinner seg inne i den virtuelle boksen.
 • Når du skanner, bør du sikre at produktet ikke beveger seg, og at det er sentrert i skanneren.
 • Trykk på Tilbakestill for å starte segmentskanningen på nytt når som helst.
 • Sørg for at du er stø på hånden. Flytt deg sakte og smidig rundt produktet under skanningen for å øke fokus og tydelighet i de innhentede bildene.
 • Hvis prikker på hjulet eller i punktskyen ikke fylles ut, kan du trykke på ikonet for den manuelle lukkeren nederst til høyre for å registrere flere bilder manuelt. Disse bildene kan bidra til å fylle inn hull i modellen.
 • Skann produktet i begge segmentkonfigurasjoner for å se hvilken konfigurasjon som gir det beste resultatet.

Ikke alle produkter kan gjøres om til en 3D-modell av høy kvalitet. Hvis du følger beste praksis for oppsett av miljøet og skanneprosessen, og fortsatt ikke kan lage en 3D-modell av høy kvalitet, er det sannsynlig at produktets fysiske egenskaper er årsaken til den lave kvaliteten.

Kompatible enheter

Følgende iOS-enheter er kompatible med 3D-skanneren:

3D-skannerkompatible enheter
Enhet Beskrivelse
iPhone Pro iPhone 12 Pro eller nyere med iOS 17 eller nyere
iPhone Pro Max iPhone 12 Pro Max eller nyere som kjører iOS 17 eller nyere
iPad Pro iPad Pro-modeller fra 2021 eller nyere med iPadOS 17 eller nyere

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis