ปุ่มลัดแป้นพิมพ์

คุณสามารถใช้ปุ่มลัดคีย์บอร์ดเพื่อนำทางส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ปุ่มลัดคีย์บอร์ดเบื้องต้น

ปุ่มลัดคีย์บอร์ดส่วนหนึ่งใช้งานได้ทุกที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คัดลอก

เมื่อคุณ คัดลอก คอมพิวเตอร์ของคุณจะจดจำข้อมูล (ข้อความหรือไฟล์) เพื่อให้คุณวางในที่อื่น ย้าย หรือทำซ้ำได้

ในการคัดลอก เลือกข้อความหรือไฟล์ แล้วกด ctrl + C บนคอมพิวเตอร์หรือ command + C บน Mac

วาง

เมื่อคุณ วาง คอมพิวเตอร์ของคุณจะทำซ้ำข้อมูล (ข้อความหรือไฟล์) ที่คุณได้คัดลอกก่อนหน้า ข้อความหรือไฟล์จะถูกวางในหน้าต่างและช่องข้อความที่คุณกำลังทำงาน

ในการวาง กด ctrl + V บนคอมพิวเตอร์หรือ command + V บน Mac

หา

ในหลายแอปพลิเคชัน คุณสามารถใช้คำสั่งค้นหาเพื่อค้นหาข้อความที่เฉพาะเจาะจง คำสั่งนี้พร้อมให้ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมประมวลผลคำ

ในการค้นหา กด ctrl + F บนคอมพิวเตอร์หรือ command + F บน Mac

การใช้ปุ่มลัดคีย์บอร์ดในผู้ดูแลระบบ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อย้ายไปมาระหว่างหน้าหรือเพิ่มรายการต่างๆ เช่น สินค้า หน้า และส่วนลดได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถดูรายการแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมดที่ใช้งานใน Shopify ได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify หากต้องการเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดให้กดปุ่ม ? ขณะใช้งานส่วนผู้ดูแล Shopify

ในการปิดรายการทางลัด ให้กดคีย์esc ปุ่มลัดคีย์บอร์ดจะทำงานไม่ว่ารายการนั้นจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ คุณสามารถปิดรายการของทางลัดโดยการคลิกที่ใดก็ตามในแผงควบคุมของ Shopify ด้านนอกหน้าต่างป๊อปอัป

ปุ่มลัดคีย์บอร์ดส่วนใหญ่จำเป็นต้องให้คุณกดหลายปุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าปุ่มลัดคีย์บอร์ดทำงานอย่างถูกต้อง ให้กดปุ่มลัดคีย์บอร์ดด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • คุณจะต้องกดปุ่มลัดในคำสั่งซื้อตามลำดับที่แสดงในรายการจากด้านซ้ายไปด้านขวา ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มสินค้า (ปุ่มลัด A P) จะไม่สามารถใช้การพิมพ์ P A ได้
  • ลำดับที่สมบูรณ์ของคีย์ทั้งหมดต้องพิมพ์ภายใน 1 วินาที

การใช้ปุ่มลัดคีย์บอร์ดในตัวแก้ไขธีม

ปุ่มลัดคีย์บอร์ดในตัวแก้ไขธีมปัจจุบันแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้:

  • ทั่วไป
  • เครื่องมือ
  • การนำทาง
  • ส่วนและบล็อก

คุณสามารถใช้ปุ่มลัดคีย์บอร์ดสำหรับการนำทางในแถบด้านข้างด้านซ้ายและเครื่องมือสลับได้อย่างรวดเร็ว เช่น ตัวตรวจสอบตัวอย่างและการอัปเดตความกว้างของหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

คุณสามารถดูรายการปุ่มลัดคีย์บอร์ดทั้งหมดที่มีได้โดยใช้ ctrl + / บน PC หรือ command + / บน Mac หากต้องการปิดรายการปุ่มลัด ให้กดปุ่ม esc หรือคลิกที่ใดก็ได้ในตัวแก้ไขธีมนอกหน้าต่างป๊อปอัป ปุ่มลัดคีย์บอร์ดจะทำงานไม่ว่ารายการนั้นจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม

ปุ่มลัดคีย์บอร์ดทั้งหมดจำเป็นต้องให้คุณกดหลายปุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าปุ่มลัดคีย์บอร์ดทำงานตามที่ตั้งใจไว้ ให้ใช้คีย์ตัวแก้ไขต่อไปนี้ร่วมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทอุปกรณ์ของคุณ:

  • บน PC ตัวอย่างของคีย์ตัวแก้ไข ได้แก่ Control, Shift, Alt, Windows
  • บน Mac ตัวอย่างของคีย์ตัวแก้ไข ได้แก่ Command, Control, Shift, Option

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี