Tips til brug af Shopify Magic-tekstgenerering

Følgende tips og overvejelser kan være med til at forbedre kvaliteten af automatisk genereret tekst og hjælpe med at sikre, at den matcher dit brands tone og personlighed.

Overvejelser ved brug af automatisk tekstgenerering

Selvom Shopify Magic-modellerne har fået tilstrækkelig kontekst og viden til at kunne tage højde for deres medfødte tilbøjeligheder og risici for hallucinationer, skal du have følgende in mente:

 • Det er ikke al tekst, der genereres af store sprogmodeller (LLM, Large Language Models), der er af samme kvalitet. Store sprogmodeller kan nogle gange generere output, der er irrelevant, nonsens eller endda upassende. Det er vigtigt, at du gennemgår outputtet omhyggeligt for at sikre, at det er nøjagtigt og lever op til dine standarder. Det er dit eget ansvar at gennemgå al genereret tekst, før du udgiver det.
 • Sprogmodellerne er kun så objektive som de data, de lærer af. Hvis de data, der bruges til at oplære sprogmodellerne, er subjektive, kan den genererede tekst også være det. Ved automatisk genererede produktbeskrivelser kan du indberette skadeligt eller subjektivt indhold ved hjælp feedbackmulighederne i værktøjet.

Sådan vælger du den rette tone til dit genererede indhold

​ Tonen i butikken viser dine kunder dit brands personlighed, og den kan påvirke den måde, som dine kunder tænker, når de læser dit indhold. Tonen bør matche de oplysninger, du giver, situationen og kundernes forventninger, og den bør være i overensstemmelse med dit brand.

Når du genererer automatiske mails, produktbeskrivelser og tematekst, kan du vælge mellem foruddefinerede toner eller angive en tilpasset tone. Hvis du er i tvivl om, hvilken tone du skal vælge, kan du eksperimentere med tonen for at generere forskellige versioner af teksten og på den måde finde et godt match til dit produkt og din målgruppe.

Når du vælger en tone, ændres karaktertrækkene i det foreslåede indhold, så det matcher den valgte tone. Dette omfatter sprogbrug, sætningsstruktur og tegnsætning i forslagene.

Du kan vælge mellem disse foruddefinerede toner:

 • Ekspert: Skrevet fra en produkt- eller brancheeksperts vinkel. Denne tone lyder professionel ved at anvende videnskabelig og objektiv sprogbrug samt fakta.
 • Modig: Skrevet ud fra et synspunkt af en person, som udfordrer kunden til at være modig og eventyrlysten. Denne tone bruger stærke handlingsord til at motivere og inspirere.
 • Sjov: Skrevet ud fra et synspunkt af en person, som ikke tager sig selv eller livet alt for seriøst. Denne tone anvender et sjovt og skævt sprogbrug, herunder humor og slangudtryk.
 • Sofistikeret: Skrevet som et luksusbrand, der sælger eksklusive produkter. Denne tone lyder sofistikeret og dannet og anvender et sprogbrug, der appellerer til en købers ønske om høj kvalitet og god smag.
 • Overbevisende: Skrevet ud fra et synspunkt af en person, som passioneret tror på produktets værdi. Denne tone lyder overbevisende og inspirerende og anvender et sprogbrug, der appellerer til sanserne og fremkalder stærke følelser hos kunden. Tonen i emnelinjer og tekst til mails er som standard angivet til Overtalende.
 • Forstående: Skrevet ud fra et synspunkt af en person, som har sympati for kunden og gerne vil hjælpe. Denne tone lyder forstående og anvender et sprogbrug, der er venligt, imødekommende og ligetil.
 • Tilpasset tone: Hvis du vælger Tilpasset tone i rullemenuen Tone, kan du tilpasse tonen ved at tilføje beskrivelser, som f.eks. Sarkastisk og sjov. Når du har oprettet en tilpasset tone, er den tilgængelig som valgmulighed for alle produkter, du opretter beskrivelser til, medmindre du erstatter den tilpassede tonelabel med en anden, som f.eks. Selvsikker.

Brug af særlige instruktioner

Når du genererer tekst til mails og produktbeskrivelser, kan du give instrukser direkte til Shopify Magic for at udspecificere f.eks. indholdslængde eller format. Du kan f.eks. tilføje en instruks om at skrive indhold, der er på 40 ord eller derunder, skrive produktbeskrivelsen på et andet understøttet sprog eller erstatte nogle ord med emojier.

Hvis du vil tilføje en særlig instruktion, når du genererer automatisk tekst, skal du klikke på ikonet Særlige instruktioner og angive dine instruktioner i feltet Særlige instruktioner. Du kan skrive dine instruktioner som en enkel sætning, som f.eks. Indsæt emoji, eller en mere kompleks kommando, som f.eks. Brug udtryk og slang fra de amerikanske sydstater.

I nogle tilfælde vil de særlige instruktioner muligvis ikke blive tolket korrekt, og din genererede tekst vil muligvis ikke blive vist som forventet. Du kan prøve at generere teksten igen eller justere ordlyden af dine instruktioner, indtil du opnår det ønskede resultat. Hvis du giver flere instruktioner på samme tid, kan det også medføre svingende resultater. Du kan eventuelt simplificere instruktionerne for at opnå bedre resultater. Hvis du får andre resultater end de forventede (f.eks. tekster på engelsk, selvom du angav en instruktion om at skrive på spansk), kan du udtrykkeligt skrive, hvad du ikke ønsker at se i teksten. Du kan f.eks. skrive: Skriv ikke på engelsk. Skriv på spansk. Du kan også prøve at være så specifik som muligt. Du kan f.eks. skrive: Medtag 5 emojis i stedet for Medtag masser af emojis.

Giv feedback til forslag

Du kan give Shopify feedback om genererede forslag for at rapportere upassende eller skadeligt indhold. Din feedback hjælper med at forbedre kvaliteten af de forslag, der genereres af Shopify Magic.

Trin:

 1. Når du genererer automatisk tekst, skal du holde markøren over det foreslåede indhold og derefter gøre et af følgende:

  • Klik på ikonet med tomlen opad for at give positiv feedback.
  • Klik på ikonet med tomlen nedad for at give negativ feedback.
 2. Vælg mellem de foruddefinerede feedbacktyper, og angiv derefter yderligere detaljer, du vil tilføje.

 3. Klik på Send for at sende din feedback.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis