Prissetting for Shopify Email

Hvis butikken din har Basic-, Shopify-, Advanced Shopify- eller Shopify Plus-abonnementet, kan du sende 10 000 e-postmeldinger gratis hver kalendermåned med Shopify Email. Når du har nådd 300 000 e-postmeldinger, får du kvantumsrabatt. E-postmeldinger telles basert på hver individuelle e-postadresse det sendes en e-postaktivitet til. Hvis du for eksempel sender én e-postkampanje til 800 abonnenter, teller det som sending av 800 e-postkampanjer. Ubrukte e-postmengder overføres ikke til neste måned.

Månedlige gratis e-postmeldinger

Du kan sende 10 000 e-postmeldinger gratis hver kalendermåned. E-postmeldinger telles basert på antall individuelle e-postadresser du sender en bestemt e-postmelding til. Hvis du for eksempel sender én kampanje-e-post til 800 abonnenter, teller det som å sende 800 kampanje-e-poster. Ubrukte e-postmengder overføres ikke til neste måned.

De 10 000 gratis e-postmeldingene deles på tvers av alle e-postkampanjer som sendes innenfor en kalendermåned. Hvis du for eksempel sender to e-postkampanjer i oktober, med 6000 abonnenter per kampanje, blir kostnadsnedbrytningen for 12 000 e-postmeldinger slik:

  • 10 000 gratis e-postmeldinger
  • 2000 e-postmeldinger belastes til 1 USD per 1000 e-postmeldinger, totalt 2 USD.

Gebyrer for ytterligere e-postmeldinger

Alle forhandlere med Basic-, Shopify-, Advanced Shopify- og Shopify Plus-abonnementer har 10 000 gratis e-postmeldinger til utsendelse ved starten av hver måned. E-postkostnaden beregnes etter følgende regler:

  • E-poster telles basert på hver individuelle e-postadresse som en e-postaktivitet sendes til. Sending av én kampanje-e-post til 800 abonnenter teller for eksempel som 800 e-poster.
  • Ubrukte e-poster overføres ikke til den påfølgende måneden.
  • Du kan sende flere e-postmeldinger ut over de 10 000 gratis e-postmeldingene til en kostnad på 1 USD per 1000 ekstra e-postmeldinger, inntil 300 000 e-postmeldinger. Når du har nådd 300 000 e-postmeldinger er prisen 0,65 USD per 1000 ekstra e-postmeldinger. Når du har nådd 750 000 e-postmeldinger er prisen 0,55 USD per 1000 ekstra e-postmeldinger. Du faktureres ikke for ekstra e-postmeldinger før kostnaden når 0,005 USD.
  • Shopify Email er tilgjengelig for Basic-, Shopify-, Advanced Shopify- og Shopify Plus-abonnementer, og du belastes bare for e-postmeldingene du sender.

De beregnede kostnadene for en e-post er basert på antall abonnenter og antall gjenværende gratis e-poster på tidspunktet for sending av e-posten. Faktorer som endringer i abonnementslisten din, eller sending av ytterligere e-poster før en planlagt e-post, kan påvirke den endelige kostnaden for en e-post.

Hvis du for eksempel sender en e-postmelding som leveres til 12 000 abonnenter, sender du ytterligere 2000 e-postmeldinger ut over de gratis 10 000 e-postmeldingene hver måned. De ekstra 2000 e-postmeldingene koster 1 USD per 1000 leverte e-postmeldinger, totalt 2 USD.

Vise kostnader for Shopify Email på Shopify-fakturaen

Alle ytterligere e-postkostnader legges til på Shopify-fakturaen din for den forrige måneden som Markedsførings-e-poster. For flere detaljer om kostnaden for hver enkelt e-postaktivitet kan du klikke på Vis detaljer i Fakturering-seksjonen i Shopify-administrator.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis