Prissetting for Shopify Email

Hvis butikken din har et betalt abonnement kan du sende 10 000 e-postmeldinger gratis hver kalendermåned med Shopify Email. E-poster telles basert på hver enkelt e-postadresse som en e-postaktivitet sendes til. Hvis du for eksempel sender én kampanje-e-post til 800 abonnenter, teller det som å sende 800 kampanje-e-poster. Ubrukte e-postmengder overføres ikke til neste måned.

Månedlige gratis e-postmeldinger

Du kan sende 10 000 e-postmeldinger gratis hver kalendermåned. E-postmeldinger telles basert på antall individuelle e-postadresser du sender en bestemt e-postmelding til. Hvis du for eksempel sender én kampanje-e-post til 800 abonnenter, teller det som å sende 800 kampanje-e-poster. Ubrukte e-postmengder overføres ikke til neste måned.

De 10 000 gratis e-postmeldingene deles på tvers av alle e-postkampanjer som sendes innenfor en kalendermåned. Hvis du for eksempel sender ut to e-postkampanjer i oktober, med 6000 abonnenter per kampanje, blir kostnadsnedbrytningen for 12 000 e-postmeldinger som følger:

  • 10 000 gratis e-postmeldinger
  • 2000 e-poster som belastes til 0,001 USD per e-post, totalt 2 USD.

Gebyrer for ytterligere e-postmeldinger

Etter 10 000 e-postmeldinger koster hver e-postmelding 0,001 USD. Ytterligere 1000 e-postmeldinger koster for eksempel 1 USD. Du blir ikke fakturert for ytterligere e-postmeldinger inntil kostnaden når 0,005 USD. Du betaler bare for det du bruker, da Shopify Email fakturerer basert på e-postmeldinger som sendes til abonnenter.

De beregnede kostnadene for en e-post er basert på antall abonnenter og antall gjenværende gratis e-poster på tidspunktet for sending av e-posten. Faktorer som endringer i abonnementslisten din, eller sending av ytterligere e-poster før en planlagt e-post, kan påvirke den endelige kostnaden for en e-post.

Hvis du for eksempel sender en e-postmelding som leveres til 12 000 abonnenter, sender du ytterligere 2000 e-postmeldinger over de 10 000 gratis e-postmeldingene per måned. De ekstra 2000 e-postmeldingene koster 0,001 USD per leverte e-postmelding, så 2,000 x $0.001 = $2 USD.

Se Shopify Email-kostnader på Shopify-fakturaen

Alle ytterligere e-postkostnader legges til på Shopify-fakturaen din for den forrige måneden som Markedsførings-e-poster. For flere detaljer om kostnaden for hver enkelt e-postaktivitet kan du klikke på Vis detaljer i Fakturering-seksjonen i Shopify-administrator.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis