Prissättning för Shopify e-post

Om din butik är på planen Basic, Shopify, Advanced Shopify eller Shopify Plus kan du skicka 10 000 e-postmeddelanden gratis varje kalendermånad med Shopify Email. När du har nått 300 000 e-postmeddelanden tillämpas volymrabatter. E-postmeddelanden beräknas utifrån varje enskild e-postadress som en e-postaktivitet skickas till. Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande som marknadsföring till 800 prenumeranter räknas det som att du skickar 800 e-postmeddelanden som marknadsföring. Oanvänt antal e-postmeddelanden förs inte över till efterföljande månad.

Månatliga gratis e-postmeddelanden

Du kan skicka 10 000 e-postmeddelanden gratis varje kalendermånad. E-postmeddelanden beräknas utifrån antal enskilda e-postadresser som du skickar ett specifikt e-postmeddelande till. Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande som marknadsföring till 800 prenumeranter räknas det som att du skickar 800 e-postmeddelanden som marknadsföring. Oanvänt antal e-postmeddelanden förs inte över till efterföljande månad.

De kostnadsfria 10 000 e-postmeddelandena delas över alla e-postkampanjer som du skickar under en kalendermånad. Om du till exempel skickar två e-postkampanjer i oktober, med 6 000 prenumeranter per kampanj, så delas kostnaden för 12 000 e-postmeddelanden upp på följande vis:

  • 10 000 gratis e-postmeddelanden
  • 2 000 e-postmeddelanden till en kostnad av 1 USD per 1 000 e-postmeddelanden, för totalt 2 USD.

Avgifter för ytterligare e-postmeddelanden

I början av varje månad har alla handlare med planerna Basic, Shopify, Advanced Shopify och Shopify Plus 10 000 gratis e-postmeddelanden att skicka ut. Kostnaden för e-post beräknas med hjälp av följande regler:

  • E-postmeddelanden räknas utifrån varje enskild e-postadress som en e-postaktivitet skickas till. Om du till exempel skickar 1 marknadsföringsmejl till 800 prenumeranter räknas det som 800 e-postmeddelanden.
  • Oanvända e-postmeddelanden överförs inte till följande månad.
  • Du kan skicka ytterligare e-postmeddelanden utöver de 10 000 som är gratis, till en kostnad av 1 USD per 1 000 ytterligare e-postmeddelanden upp till 300 000 e-postmeddelanden. När du har nått 300 000 e-postmeddelanden är din prissättning 0,65 USD per 1 000 ytterligare e-postmeddelanden. När du har nått 750 000 e-postmeddelanden är din prissättning 0,55 USD per 1 000 ytterligare e-postmeddelanden. Du debiteras inte för ytterligare e-postmeddelanden förrän kostnaden uppgår till 0,005 USD.
  • Shopify Email är tillgängligt i planerna Basic, Shopify, Advanced Shopify och Shopify Plus, och du debiteras endast för de e-postmeddelanden som du skickar.

Den beräknade kostnaden för ett e-postmeddelande baseras på antalet prenumeranter och antalet återstående kostnadsfria e-postmeddelanden vid den tidpunkt då du skickar e-postmeddelandet. Faktorer såsom variationer i din prenumerantlista, eller att du skickar ytterligare e-postmeddelanden före ett schemalagt e-postmeddelande, kan ändra den slutliga kostnaden för ett e-postmeddelande.

Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande som levereras till 12 000 prenumeranter så skickar du 2 000 extra e-postmeddelanden, utöver de 10 000 kostnadsfria e-postmeddelandena per månad. De extra 2 000 e-postmeddelandena har en kostnad på 1 USD per 1 000 levererade e-postmeddelanden. Total kostnad blir 2 USD.

Visa kostnader för Shopify e-post i din Shopify-faktura

Ytterligare kostnader för e-post läggs till din Shopify-faktura för tidigare månad som e-post för marknadsföring. Klicka visa uppgifter i avsnittet för fakturering i Shopify-administratören, för ytterligare uppgifter om kostnader för e-post-aktivitet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis