Kostnad för Shopify email

Från och med den 1 oktober 2020 får alla handlare med en betald Shopify-plan i början av varje månad 2 500 gratis e-post att skicka ut. E-postmeddelanden räknas utifrån varje enskild e-postadress som en e-postaktivitet skickas till. Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande som marknadsföring till 800 prenumeranter räknas det som 800 e-postmeddelanden. Oanvända e-postmeddelanden överförs inte till följande månad.

Du kan skicka som mest fem e-postkampanjer per vecka. Detta återställs var sjunde dag vid midnatt UTC.

Avgift för ytterligare e-postmeddelanden

Du kan skicka ytterligare e-postmeddelanden över de 2 500 som är gratis, till en kostnad av 0,001 USD per extra e-postmeddelande. Att skicka 1 000 ytterligare e-postmeddelanden skulle till exempel kosta 1 USD. Du debiteras inte för ytterligare e-postmeddelanden förrän kostnaden uppgår till 0,005 USD. Om du skickar fler än dina kostnadsfria 2 500 e-postmeddelanden under en månad får du en kostnadsuppskattning när du skickar eller schemalägger ett e-postmeddelande. Det finns ingen ytterligare prenumerationsplan och Shopify Email tar endast betalt för det du skickar.

Den beräknade kostnaden för ett e-postmeddelande baseras på antalet prenumeranter och antalet återstående kostnadsfria e-postmeddelanden vid den tidpunkt då du skickar e-postmeddelandet. Faktorer såsom variationer i din prenumerantlista, eller att du skickar ytterligare e-postmeddelanden före ett schemalagt e-postmeddelande, kan ändra den slutliga kostnaden för ett e-postmeddelande.

Exempel på kostnader för månatlig användning av Shopify email

Ett exempel på kostnadssammanställning per månad för Shopify email är: 0-2 500 e-postmeddelanden är gratis, 2 501-3 501 kostar 1 USD, 3 502-4 502 kostar 2 USD, och så vidare. Det finns ingen ytterligare prenumerationsplan och Shopify Email debiterar endast för det du skickar.

Visa kostnader för Shopify Email i din Shopify-faktura

Ytterligare kostnader för e-post läggs till din Shopify-faktura för tidigare månad som e-post för marknadsföring. Klicka visa uppgifter i avsnittet för fakturering i Shopify-administratören, för ytterligare uppgifter om kostnader för e-post-aktivitet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis