Kostnad för Shopify email

Från och med den 1 oktober 2020 kan du, om du har en betald Shopify-plan, skicka 2 500 e-postmeddelanden gratis varje kalendermånad med Shopify Email. E-postmeddelanden beräknas utifrån antal enskilda e-postadresser som du skickar ett specifikt e-postmeddelande som marknadsföring till. Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande som marknadsföring till 800 prenumeranter räknas det som 800 e-postmeddelanden som marknadsföring. Oanvänt antal e-postmeddelanden överförs inte till följande månad.

OBS! Du kan skicka som mest fem e-postkampanjer per vecka. Detta återställs var sjunde dag vid midnatt UTC.

Gratis e-postmeddelanden per månad

Du kan skicka 2 500 e-postmeddelanden gratis varje kalendermånad. E-postmeddelanden beräknas utifrån antal enskilda e-postadresser som du skickar ett specifikt e-postmeddelande till. Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande som marknadsföring till 800 prenumeranter räknas det som att du skickar 800 e-postmeddelanden som marknadsföring. Oanvänt antal e-postmeddelanden förs inte över till följande månad.

De kostnadsfria 2 500 e-postmeddelandena delas över alla e-postkampanjer som du skickar under en kalendermånad. Om du till exempel skickar två e-postkampanjer i oktober, med 2 000 prenumeranter per kampanj, är kostnadsuppdelningen för 4 000 e-postmeddelanden följande:

  • 2 500 gratis e-postmeddelanden
  • 1 500 e-postmeddelanden som kostar 0,001 USD per e-postmeddelande, för totalt 1,50 USD.

Avgift för ytterligare e-postmeddelanden

Du kan skicka ytterligare e-postmeddelanden över de 2 500 som är gratis, till en kostnad av 0,001 USD per extra e-postmeddelande. Till exempel, om du skickar ytterligare 1 000 e-postmeddelanden kostar det 1 USD. Du debiteras inte för ytterligare e-postmeddelanden förrän kostnaden uppgår till 0,005 USD. Om du skickar fler än dina kostnadsfria 2 500 e-postmeddelanden under en månad får du en kostnadsuppskattning när du skickar eller schemalägger ett e-postmeddelande. Det finns inga ytterligare avgifter för prenumerationsplanen eftersom Shopify Email endast tar betalt för det du skickar.

Den beräknade kostnaden för ett e-postmeddelande baseras på antalet prenumeranter och antalet återstående kostnadsfria e-postmeddelanden vid den tidpunkt då du skickar e-postmeddelandet. Faktorer såsom variationer i din prenumerantlista, eller att du skickar ytterligare e-postmeddelanden före ett schemalagt e-postmeddelande, kan ändra den slutliga kostnaden för ett e-postmeddelande.

Exempel på kostnader för månatlig användning av Shopify Email

Nedan följer ett exempel på uppdelning av kostnader per månad för Shopify-e-post. Det finns inga ytterligare avgifter för prenumerationsplanen eftersom Shopify Email endast tar betalt för det du skickar.

Exempel på kostnader för Shopify-e-post per månad
Antal e-postmeddelanden Kostnad
0 - 2 500 e-postmeddelanden Gratis
2 501 - 3 501 e-postmeddelanden 1 USD
3 502 - 4 502 e-postmeddelanden $2

Visa kostnader för Shopify Email i din Shopify-faktura

Ytterligare kostnader för e-post läggs till din Shopify-faktura för tidigare månad som e-post för marknadsföring. Klicka visa uppgifter i avsnittet för fakturering i Shopify-administratören, för ytterligare uppgifter om kostnader för e-post-aktivitet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis