Shopcodes

Med Shopifys app Shopcodes kan du generera QR-koder som dina kunder kan skanna för att bläddra bland eller köpa produkter. En QR-kod som genereras med Shopcodes-appen är ansluten till en specifik produkt och kan ha en av följande typer av länkar:

 • Länk till en produktsida för att länka till produktsidan i din webbshop. Kunder kan skanna denna QR-kod för att få ytterligare information om din produkt.
 • Länk till en betalningssida med en produkt i varukorgen för att skapa en kassa med den valda produkten. Du kan också automatiskt lägga till en rabattkod för att ge kunder som skannar koden ett specialerbjudande.

Du kan ladda ner genererade QR-koder som en zip-fil, som innehåller en PNG-fil, vilket rekommenderas för delning online, och en SVG-fil som är bäst för delning som utskrift.

Installera appen Shopcode

Shopcode-appen kräver följande behörigheter:

 • tillgång till produkter, produktförteckningar och kollektioner
 • tillgång till ordrar
 • hantera marknadsföringshändelser
 • tillgång till andra uppgifter, som till exempel prisregler

Steg:

 1. Gå till Shopcodes-appsidan.
 2. Klicka på Lägg till app. Om du inte är inloggad på ditt Shopify-konto, blir du uppmanad att logga in.
 3. Klicka på Installera app.

Skapa en Shopcode för att generera QR-koder

När du skapar en QR-kod kan du ställa in koden för att dirigera kunder till en produktsida i din webbshop eller att skicka dem direkt till din kassa som redan har den valda produkten.

Skapa en Shopcode från Shopcodes-appen

Du kan skapa nya Shopcodes för att generera QR-koder för valfri befintlig produkt i din Shopify-admin från Shopcodes-appen.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Shopcodes.

 3. Klicka på Skapa Shopcode.

 4. Ange en titel för QR-koden.

 5. Välj ett av följande alternativ för Skanningsdestination:

  • Välj Länk till en produktsida för att länka till produktsidan.
  • Välj Länk till betalningssidan med produkt i varukorgen och välj en länk som du vill att QR-koden ska ta dina kunder till när de skannar den.
 6. Valfritt: Välj någon av följande valfria inställningar:

  • Välj en specifik Variant att lägga till i varukorgen. Om produkten inte har varianter kommer varianten Standardnamn att väljas.
  • Om du vill tillämpa en rabattkod så väljer du en rabatt i avsnittet Rabatt och klickar sedan på Spara.
  • Markera Inkludera hjälptext i Shopcode? för att visa hjälptexten ovanför QR-koden.
 7. Klicka på skapa.

 8. Klicka på Ladda ner för att ladda ner QR-koderna.

Skapa en Shopcode från en produktsida

Du kan skapa en QR-kod för en specifik produkt med hjälp av Shopcodes-appen direkt från den produktens produktuppgiftssida. Om du vill skapa en Shopcode för en annan produkt så kan du istället skapa Shopcode från Shopcodes-appen.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på den produkt som du vill generera en QR-kod för.

 3. Klicka på Fler åtgärder och välj sedan Skapa en Shopcode.

 4. Ange en titel för QR-koden.

 5. Välj ett av följande alternativ för Skanningsdestination:

  • Välj Länk till en produktsida för att länka till produktsidan.
  • Välj Länk till betalningssidan med produkt i varukorgen och välj en länk som du vill att QR-koden ska ta dina kunder till när de skannar den.
 6. Valfritt: Välj någon av följande valfria inställningar:

  • Välj en specifik Variant att lägga till i varukorgen. Om produkten inte har varianter kommer varianten Standardnamn att väljas.
  • Om du vill tillämpa en rabattkod väljer du en rabatt i avsnittet Rabatt. Klicka på Spara.
  • Markera Inkludera hjälptext i Shopcode för att visa hjälptexten ovanför QR-koden.
 7. Klicka på skapa.

 8. Klicka på Ladda ner för att ladda ner QR-koderna.

Hantera dina Shopcodes

Befintliga Shopcodes kan redigeras, raderas eller laddas ner. Du kan hantera alla dina Shopcodes från Shopcodes-appen eller hantera Shopcodes för en viss produkt från den produktuppgiftssidan.

Du kan göra någon av följande ändringar av en befintlig Shopcode från Shopcodes-appen eller produktuppgiftssidan:

 • ändra titeln
 • ändra länken för skanningsdestinationen
 • ändra varianten
 • lägga till eller ta bort en rabattkod
 • inkludera eller exkludera hjälptexten

Du kan bara göra följande ändringar från appen Shopcodes:

 • ändra produkten som är ansluten till QR-koden
 • radera QR-koden

Redigera, radera eller ladda ner dina Shopcodes från Shopcodes-appen

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Shopcodes.

 3. Klicka på koden som du vill redigera eller radera.

 4. Utför någon av följande åtgärder:

  • Om du vill redigera en shopcode redigerar du information som du vill ändra och klickar sedan på Spara.
  • Klicka på Ladda ner för att ladda ner QR-koderna på nytt.
  • Radera Shopcode genom att klicka på Radera Shopcode.

Redigera eller ladda ner en Shopcode från en produktsida

Du kan redigera titeln, skanningsdestinationen, rabatterna eller hjälptext-inställningen för QR-koderna för en viss produkt på dess produktuppgiftssida i avsnittet Appblock.

Om du vill radera Shopcode, eller ändra vilken produkt QR-koden gäller för, så måste du istället hantera QR-koder från Shopcodes-appen. Du kan klicka på Redigera Shopcode och välja Öppna app för att navigera direkt till Shopcodes-appen.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på den produkt som du vill generera en QR-kod för.

 3. Klicka på + Appblock i avsnittet Appblock i valfri produktsida och välj Shopcodes.

 4. Klicka på namnet på koden som du vill redigera.

 5. Utför någon av följande åtgärder:

  • Redigera all information som du vill ändra och klicka sedan på Spara för att redigera Shopcode.
  • Klicka på Ladda ner för att ladda ner QR-koderna på nytt.

Vanliga användningar för produkt-QR-koder

Du kan använda QR-koder på många olika sätt för att förbättra ditt företag.

Använda QR-koder på förpackningen

Genom att införliva QR-koder i dina produktförpackningar kan du göra det enklare för offlineköpare att lära sig mer om dina produkter, eller uppmuntra befintliga kunder att göra upprepade inköp genom att skanna och gå direkt till utcheckningskassa via mobil, med en rabattkod om du vill belöna kundernas lojalitet.

Använda QR-koder på dina detaljhandelsskärmar

Om du visar en QR-kod i ditt detaljhandelsbutiksfönster kan du sälja även när dina dörrar är stängda för kunder genom att dirigera dem till din Shopify-butik.

Kör du en händelse eller ett popup-event där lagerutrymme är begränsat? Få kunder att skanna en QR-kod och köpa dina produkter på sin smartphone. Öppna butiken var som helst offline utan att behöva ha lagret till hands.

Använd QR-koder på ditt marknadsföringsmaterial

QR-koder kan användas för att marknadsföra andra produkter eller rabatter med förpackningsinsatser och via reklammaterial offline. Istället för att skriva in din webbplats URL manuellt kan du ta kunder direkt till produkten i din Shopify-butik lika snabbt som att ta fram din telefon och skanna koden.

Shopcodes-analys

Analyserna Försäljning som tillskrivs marknadsföring och Sessioner som tillskrivs marknadsföring för skanningar och konverteringar från dina Shopcodes från Shopcodes-appen.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Shopcodes.

 3. På Shopcodes indexsida visar du någon av följande analyser genom att klicka på relevant kolumn:

  • Klicka på Skanningar intill den kod som du vill visa en besöksrapport för.
  • Klicka på Konverteringar intill den kod som du vill visa en konverteringsrapport för.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis