Launchpad

Du kan använda Launchpad för att schemalägga, koordinera och exekvera händelser, till exempel försäljning, produktsläpp och lageråterställningar. När en händelse är aktiv kan du följa dess resultat via appens realtidsanalyspanel.

Du kan använda Launchpad-appen för att automatisera följande händelseuppgifter:

  • Ändra produktpriset vid början och slutet av en händelse.
  • Gör utvalda produkter tillgängliga för dina försäljningskanaler för att lansera dem på valt datum och tid.
  • Öka lagernivåer vid början av en händelse.
  • Planera kreativa och temamässiga anpassningar för att bättre framhäva de produkter som ingår i händelsen.
  • Schemalägg radobjekt och fraktskript för att ändra priser och bevilja rabatter i kassan.
  • Lösenordsskydda din webbutik under en viss tid innan ett händelse startar för att bygga upp intresse och förväntningar.
  • Samla in data om händelsens resultat.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis