Riktlinjer och begränsningar för Launchpad

Granska följande riktlinjer om hur du skapar Launchpad-händelser, inklusive begränsningar som är relaterade till produktserier, schemaläggning och B2B-prislistor.

Schemalägga din händelse

 • Du kan inte köra eller schemalägga överlappande händelser. Om du exempelvis har en händelse planerad som inte har ett slutdatum och du vill schemalägga en ny händelse måste du redigera den befintliga händelsen så att den får ett slutdatum som infaller före startdatumet för den nya händelsen.
 • Händelser måste schemaläggas så att de börjar minst fem minuter efter att den föregående har avslutats.

Lägga till och redigera produkter

 • När du lägger till produktserier i ett Launchpad-evenemang ska du se till att ingen produktserie innehåller mer än 1 000 produkter.
 • Om du redigerar en produkts pris under en händelse återgår produkten till sitt pris innan händelsen när händelsen avslutas. Schemalägg kortare händelser så att detaljerna kan uppdateras mellan händelser om du behöver uppdatera detaljerna för en produkt ofta.

Hantera rabatter

 • Alla procentuella rabatter i en händelse gäller för de vanliga priserna för en produkt, inte för det ordinarie priset. När en reahändelse inleds ser dina kunder de reapriser som du har angett för händelsen. Om du har ordinarie priser för dina produkter kommer dessa värden att ändras till de vanliga priserna för produkterna under hela händelsen, så som de var innan rean. När händelsen slutar ändras både det vanliga priset och ordinarie pris till de värden som de hade före händelsen. Om du inte vill att ordinarie priser ska visas under en händelse kan du ta bort dem från ditt händelsetema.
 • Om du skapar en händelse som tillämpar en rabatt på en produktserie, ändras priserna för produkter i den produktserie när händelsen startar och när händelsen slutar. Om en produkt läggs till in produktserien under händelsen tillämpas inte rabatten. Om du tar bort en produkt från serien under händelsen kan du inte ta bort rabatten, även om produkten fortfarande automatiskt återgår till ett ordinarie pris när händelsen slutar.
 • Grossistpriser kan påverkas av Launchpad-evenemang.
 • Kunder kan använda rabattkoder under ett Launchpad-evenemang. Om en kund tillämpar en rabattkod för en produkt som är på rea så tillämpas rabattkoden på reapriset. Under ett Launchpad-evenemang erbjuds exempelvis en skjorta som kostar 1 000 USD för 500 USD. Under evenemanget kan en kund som har en rabattkod på 10 % köpa denna skjorta för 450 USD. Du kan inte använda Launchpad för att inaktivera rabattkoder, men du kan använda ett av följande alternativ för att förhindra att rabattkoder används under ett evenemang:
 • Du kan använda ett skript för att förhindra att en rabattkod tillämpas i kassan.
 • Du kan redigera ditt händelsetema för att ta bort fältet rabattkod från din kassa så att din kund inte kan lägga till en rabattkod när de ska betala.
 • Du kan inaktivera rabattkoder manuellt under en händelse och sedan aktivera dem igen efter att händelsen avslutats. Det här alternativet rekommenderas vanligtvis inte för butiker med Shopify Plus-planerna, särskilt inte sådana som har många rabattkoder.
 • Om du anger en rabatt för ett presentkort som en del av din händelse kommer även värdet på presentkortet att minska. Eftersom ett presentkort betraktas som en form valuta kan du inte sälja ett presentkort för mindre än dess eget värde med Launchpad. Till exempel kommer ett presentkort på 50 USD som har 50 % rabatt att både ha ett pris och ett värde 25 USD.
 • Det går att lägga till samma produkt flera gånger till samma evenemang, till olika priser. När detta inträffar avgörs eventuella prisskillnader på följande sätt:

B2B-prislistor

 • Rabatter som skapas av en Launchpad-händelse tillämpas på produkter som ingår i B2B-kataloger. Om en B2B-kund köper en artikel som rabatteras både av en Launchpad och en B2B-katalog tillämpas båda rabatterna.
 • Om en kund är inloggad som en B2B-kund och besöker en produktsida i din butik som rabatteras både av en Launchpad-händelse och en B2B-katalog, visas inte jämförelsepriser eller reataggar på produkt- eller produktseriesidor.

Aktivera din lösenordssida

 • Om du aktiverar en lösenordssida från Launchpad-appen när du skapar en händelse, så kan den åsidosätta dina butiksinställningar.
  • Om du redan har en aktiv lösenordssida för din butik och du inte aktiverar sidan i Launchpad när du skapar ditt evenemang så förblir lösenordssidan aktiv när ditt evenemang körs. Lösenordssidan tas inte bort om du inte gör det manuellt i din Shopify-administratör i Webbshop > Inställningar.
  • Om du redan har en aktiv lösenordssida för din butik och du aktiverar sidan i Launchpad när du skapar evenemanget så kommer din lösenordssida att tas bort när evenemanget inleds. Den återställs inte när ditt evenemang slutar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis