Riktlinjer och begränsningar för Launchpad

Granska följande riktlinjer om hur du skapar Launchpad-händelser, inklusive begränsningar som är relaterade till produktserier och schemaläggning.

Schemalägga din händelse

 • Du kan inte köra eller schemalägga överlappande händelser. Om du exempelvis har en händelse planerad som inte har ett slutdatum och du vill schemalägga en ny händelse måste du redigera den befintliga händelsen så att den får ett slutdatum som infaller före startdatumet för den nya händelsen.
 • Händelser måste schemaläggas så att de börjar minst fem minuter efter att den föregående har avslutats.

Lägga till och redigera produkter

 • När du lägger till produktserier i ett Launchpad-evenemang ska du se till att ingen produktserie innehåller mer än 1 000 produkter.

 • Om du redigerar en produkts pris under en händelse återgår produkten till sitt pris innan händelsen när händelsen avslutas. Schemalägg kortare händelser så att detaljerna kan uppdateras mellan händelser om du behöver uppdatera detaljerna för en produkt ofta.

Hantera rabatter

 • Alla procentuella rabatter i en händelse gäller för de vanliga priserna för en produkt, inte för det ordinarie priset. När en reahändelse inleds ser dina kunder de reapriser som du angivit för händelsen. Om du har ordinarie priser för dina produkter kommer dessa värden att ändras till de vanliga priserna för produkterna under hela händelsen, så som de var innan rean. När händelsen slutar ändras både det vanliga priset och ordinarie pris till de värden som de hade före händelsen. Om du inte vill att ordinarie priser ska visas under en händelse ska du ta bort dem från ditt händelsetema.

 • Om du skapar en händelse som tillämpar en rabatt på en produktserie, ändras priserna för produkter i den produktserie när händelsen startar och när händelsen slutar. Om en produkt läggs till in produktserien under händelsen tillämpas inte rabatten. Om du tar bort en produkt från serien under händelsen kan du inte ta bort rabatten, även om produkten fortfarande automatiskt återgår till ett ordinarie pris när händelsen slutar.

 • Grossistpriser kan påverkas av Launchpad-evenemang.

 • Det går att lägga till samma produkt flera gånger till samma evenemang, till olika priser. När detta inträffar avgörs eventuella prisskillnader på följande sätt:

 • Kunder kan använda rabattkoder under ett Launchpad-evenemang. Om en kund tillämpar en rabattkod för en produkt som är till försäljning, tillämpas rabattkoden på försäljningspriset. Till exempel, under ett Launchpad-evenemang erbjuds en skjorta som kostar 1 000 USD för 500 USD. Under evenemanget kan en kund som har en rabattkod på 10 % köpa denna skjorta för 450 USD. Du kan inte använda Launchpad för att inaktivera rabattkoder, men du kan använda ett av följande alternativ för att förhindra att rabattkoder används under ett evenemang:

 • Om du anger en rabatt för ett presentkort som en del av din händelse kommer även värdet på presentkortet att minska. Eftersom ett presentkort betraktas som en form valuta kan du inte sälja ett presentkort för mindre än dess eget värde med Launchpad. Till exempel kommer ett presentkort på 50 USD som har 50 % rabatt att både ha ett pris och ett värde 25 USD.

Aktivera din lösenordssida

 • Om du aktiverar en lösenordssida från Launchpad-appen när du skapar en händelse kan den åsidosätta din butiks inställningar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis