Wytyczne i ograniczenia aplikacji Launchpad

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi tworzenia wydarzeń Launchpad, w tym ograniczeniami związanymi z kolekcjami i harmonogramami.

Planowanie wydarzenia

 • Nie możesz uruchamiać ani planować wydarzeń nakładających się na siebie. Załóżmy na przykład, że masz zaplanowane wydarzenie, które nie ma daty zakończenia i chcesz zaplanować nowe wydarzenie. Aby utworzyć nowe wydarzenie, musisz edytować istniejące wydarzenie i wprowadzić datę zakończenia, która przypada przed datą rozpoczęcia nowego wydarzenia.
 • Zdarzenia muszą być zaplanowane tak, aby rozpoczynały się co najmniej pięć minut po zakończeniu poprzedniego zdarzenia.

Dodawanie i edytowanie produktów

 • Gdy dodajesz kolekcje do wydarzenia Launchpad, upewnij się, że żadna kolekcja nie zawiera więcej niż 1000 produktów.

 • Jeśli edytujesz cenę produktu podczas wydarzenia, po zakończeniu wydarzenia produkt powróci do ceny przed wydarzeniem. Jeśli chcesz często aktualizować dane produktu, zaplanuj krótsze wydarzenia, aby można było aktualizować dane między wydarzeniami.

Zarządzanie rabatami

 • Wszystkie rabaty procentowe w wydarzeniu mają zastosowanie do regularnych cen produktu, a nie do cen do porównania. Po rozpoczęciu wydarzenia sprzedaży klienci widzą ceny sprzedaży określone dla danego wydarzenia. Jeśli produkty mają ceny do porównania, podczas trwania wydarzenia te wartości zmieniają się na regularne ceny produktów sprzed wyprzedaży. Po zakończeniu wydarzenia zarówno ceny regularne, jak i ceny do porównania zmieniają się ponownie na wartości, które miały przed wydarzeniem. Jeśli nie chcesz, aby ceny do porównania były wyświetlane podczas wydarzenia, usuń je z szablonu wydarzenia.

 • Jeśli utworzysz wydarzenie z rabatem do kolekcji, ceny produktów w tej kolekcji są zmieniane po uruchomieniu wydarzenia i po zakończeniu wydarzenia. Dodanie produktu do kolekcji podczas wydarzenia nie powoduje zastosowania rabatu. Usunięcie produktu z kolekcji podczas zdarzenia nie powoduje usunięcia rabatu, mimo że produkt nadal automatycznie wraca do normalnej ceny po zakończeniu wydarzenia.

 • Wydarzenia Launchpad mogą mieć wpływ na ceny hurtowe.

 • Ten sam produkt może być dodawany wielokrotnie do tego samego wydarzenia z różnymi cenami. W takim przypadku wszelkie różnice cenowe są rozstrzygane w następujący sposób:

 • Klienci mogą używać kodów rabatowych podczas wydarzenia Launchpad. Jeśli klient zastosuje kod rabatowy dla produktu, który jest oferowany na wyprzedaży, kod rabatowy zostanie zastosowany do ceny promocyjnej. Na przykład w przypadku wydarzenia Launchpad koszulka kosztująca 1000 $ jest oferowana po cenie 500 $. Podczas wydarzenia klient, który ma kod rabatowy 10%, może kupić tę koszulkę za 450 $. Nie możesz używać aplikacji Launchpad do wyłączania kodów rabatowych, ale możesz użyć jednej z poniższych opcji, aby zapobiec używaniu kodów rabatowych podczas wydarzenia:

 • Jeśli w ramach wydarzenia ustawisz rabat dla karty prezentowej, wartość karty prezentowej zostanie również zredukowana. Ponieważ karta prezentowa jest uznawana za formę waluty, nie można jej sprzedać za kwotę mniejszą od jej wartości za pomocą aplikacji Launchpad. Na przykład, karta prezentowa o wartości 50 $ z rabatem 50% będzie miała zarówno cenę, jak i wartość 25 $.

Włączanie strony hasła

 • Jeśli aktywujesz stronę hasła w aplikacji Launchpad podczas tworzenia wydarzenia, może nadpisać ustawienia Twojego sklepu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo