Wytyczne i ograniczenia aplikacji Launchpad

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi tworzenia wydarzeń Launchpad, w tym ograniczeniami związanymi z kolekcjami, planowaniem i cennikami B2B.

Planowanie wydarzenia

 • Nie możesz uruchamiać ani planować wydarzeń nakładających się na siebie. Załóżmy na przykład, że masz zaplanowane wydarzenie, które nie ma daty zakończenia i chcesz zaplanować nowe wydarzenie. Aby utworzyć nowe wydarzenie, musisz edytować istniejące wydarzenie i wprowadzić datę zakończenia, która przypada przed datą rozpoczęcia nowego wydarzenia.
 • Zdarzenia muszą być zaplanowane tak, aby rozpoczynały się co najmniej pięć minut po zakończeniu poprzedniego zdarzenia.

Dodawanie i edytowanie produktów

 • Gdy dodajesz kolekcje do wydarzenia Launchpad, upewnij się, że żadna kolekcja nie zawiera więcej niż 1000 produktów.
 • Jeśli edytujesz cenę produktu podczas wydarzenia, po zakończeniu wydarzenia produkt powróci do ceny przed wydarzeniem. Jeśli chcesz często aktualizować dane produktu, zaplanuj krótsze wydarzenia, aby można było aktualizować dane między wydarzeniami.

Zarządzanie rabatami

 • Wszystkie rabaty procentowe w wydarzeniu mają zastosowanie do regularnych cen produktu, a nie do cen do porównania. Po rozpoczęciu wydarzenia sprzedażowego klienci widzą ceny sprzedaży określone dla danego wydarzenia. Jeśli produkty mają ceny do porównania, podczas trwania wydarzenia te wartości zmieniają się na regularne ceny produktów sprzed wyprzedaży. Po zakończeniu wydarzenia zarówno ceny regularne, jak i ceny do porównania zmieniają się ponownie na wartości, które miały przed wydarzeniem. Jeśli nie chcesz, aby ceny do porównania były wyświetlane podczas wydarzenia, usuń je z szablonu wydarzenia.
 • Jeśli utworzysz wydarzenie z rabatem do kolekcji, ceny produktów w tej kolekcji są zmieniane po uruchomieniu wydarzenia i po zakończeniu wydarzenia. Dodanie produktu do kolekcji podczas wydarzenia nie powoduje zastosowania rabatu. Usunięcie produktu z kolekcji podczas zdarzenia nie powoduje usunięcia rabatu, mimo że produkt nadal automatycznie wraca do normalnej ceny po zakończeniu wydarzenia.
 • Wydarzenia Launchpad mogą mieć wpływ na ceny hurtowe.
 • Klienci mogą używać kodów rabatowych podczas wydarzenia Launchpad. Jeśli klient zastosuje kod rabatowy dla produktu, który jest oferowany na wyprzedaży, kod rabatowy zostanie zastosowany do ceny promocyjnej. Na przykład w przypadku wydarzenia Launchpad koszulka kosztująca 1000 $ jest oferowana po cenie 500 $. Podczas wydarzenia klient, który ma kod rabatowy 10%, może kupić tę koszulkę za 450 $. Nie możesz używać aplikacji Launchpad do dezaktywacji kodów rabatowych, ale możesz użyć jednej z poniższych opcji, aby zapobiec używaniu kodów rabatowych podczas wydarzenia:
 • Możesz użyć skryptu, aby zapobiec stosowaniu kodu rabatowego podczas realizacji zakupu.
 • Możesz edytować szablon wydarzenia, aby usunąć pole Kod rabatowy z realizacji zakupu, aby klient nie mógł dodać żadnego kodu rabatowego podczas realizacji zakupu.
 • Możesz ręcznie dezaktywować kody rabatowe na czas trwania wydarzenia, a następnie je ponownie aktywować po zakończeniu wydarzenia. Ta opcja zwykle nie jest zalecana dla sklepów objętych planami Shopify Plus, szczególnie tych, które mają wiele kodów rabatowych.
 • Jeśli w ramach wydarzenia ustawisz rabat dla karty prezentowej, wartość karty prezentowej zostanie również zredukowana. Ponieważ karta prezentowa jest uznawana za formę waluty, nie można jej sprzedać za kwotę mniejszą od jej wartości za pomocą aplikacji Launchpad. Na przykład, karta prezentowa o wartości 50 $ z rabatem 50% będzie miała zarówno cenę, jak i wartość 25 $.
 • Ten sam produkt może zostać dodawany wielokrotnie do tego samego wydarzenia z różnymi cenami. W takim przypadku wszelkie różnice cenowe są rozstrzygane w następujący sposób:

Cenniki B2B

 • Rabaty utworzone przez wydarzenie Launchpad mają zastosowanie do produktów, które są zawarte w katalogach B2B. Jeśli klient B2B kupi towar objęty rabatem zarówno w ramach wydarzenia Launchpad, jak i katalogu B2B, zostaną zastosowane oba rabaty.
 • Jeśli klient jest zalogowany jako klient B2B i odwiedza w Twoim sklepie stronę produktu zarówno z rabatem w ramach wydarzenia Launchpad, jak i rabatem na podstawie katalogu B2B, ceny do porównania i tagi wyprzedaży nie są wyświetlane na stronach produktu ani kolekcji.

Aktywacja strony hasła

 • Jeśli aktywujesz stronę hasła w aplikacji Launchpad podczas tworzenia wydarzenia, ustawienia Twojego sklepu mogą zostać nadpisane.
  • Jeśli masz już aktywną stronę hasła dla swojego sklepu i nie aktywujesz jej w aplikacji Launchpad podczas tworzenia wydarzenia, strona hasła pozostanie aktywna w trakcie trwania wydarzenia. Nie zostanie ona usunięta, chyba że zrobisz to ręcznie w panelu administracyjnym Shopify, wybierając opcje Sklep online > Preferencje.
  • Jeśli masz już aktywną stronę hasła dla swojego sklepu i aktywujesz ją w aplikacji Launchpad podczas tworzenia wydarzenia, strona hasła zostanie usunięta po rozpoczęciu wydarzenia. Nie zostanie ona przywrócona po zakończeniu wydarzenia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo