Aktywuj nową automatyzację przerwanych realizacji zakupu

Automatyzacja ponownego angażowania w przerwaną realizację zakupu umożliwia wysyłanie automatycznych wiadomości e-mail do klientów, którzy dodali produkt do koszyka i rozpoczęli realizację zakupu, ale ją przerwali.

Ustawienia automatyzacji przerwanej realizacji zakupu są przenoszone do sekcji Marketing w panelu administracyjnym Shopify. Nowe ustawienia zapewniają większą elastyczność projektowania i większą kontrolę nad tym, kiedy i do kogo mają być wysyłane e-maile dotyczące przerwanej realizacji zakupu. Przejdź do tej sekcji, aby aktywować nową automatyzację.

Możesz nadal korzystać z dotychczasowej wiadomości e-mail dotyczącej przerwanej realizacji zakupu w opcji Ustawienia > Realizacja zakupu do momentu jej usunięcia. Wówczas musisz przejść na nową automatyzację przerwanej realizacji zakupu w sekcji Marketing. Do momentu usunięcia możesz zapoznać się z odzyskiwaniem przerwanych realizacji zakupu, aby dowiedzieć się więcej.

Przejście na nową automatyzację przerwanych realizacji zakupu

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Marketing > Automatyzacje.
 2. Kliknij opcję Wyświetl szablony, a następnie wybierz szablon automatyzacji Przerwana realizacja zakupu.
 3. Opcjonalnie: Kliknij opcję Edytuj, aby edytować treść e-maila lub wprowadzić zmiany w workflow automatyzacji.
 4. Kliknij opcję Włącz automatyzację.
 5. Sprawdź informacje i kliknij Dalej.

Po włączeniu nowej automatyzacji możesz ją edytować i nią zarządzać, łącznie z jej wyłączaniem i włączaniem na stronie podsumowania automatyzacji.

Edytuj e-mail dotyczący przerwanej realizacji zakupu

Możesz zmienić listę klientów, do których wysyłany jest e-mail, temat, tekst podglądu i adres e-mail, z którego wysyłany jest e-mail.

Możesz również edytować treść e-maila dotyczącego przerwanej realizacji zakupu, korzystając z tych samych sekcji edycji e-maila, które są używane w aplikacji Shopify Email. Możesz wstawić tekst i dostosować projekt, dodając logo lub zmieniając schemat kolorów, aby odzwierciedlić specyfikę swojej marki sklepu. Możesz także dodać rabat, który klient może wykorzystać, gdy wróci do realizacji zakupu. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu wiadomości e-mail.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Marketing > Automatyzacje.
 2. Wybierz automatyzację Przerwana realizacja zakupu.
 3. Kliknij Edytuj > Edytuj e-mail.
 4. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi edycji e-maila, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.
 5. Opcjonalnie: Edytuj dowolne z poniższych pól:

  • Obok pola Do: możesz wybrać grupę klientów, do której ma zostać wysyłany e-mail.
  • Obok pola Temat: możesz zmienić domyślny temat e-maila na taki, który chcesz mieć w e-mailu dotyczącym przerwanej realizacji zakupu.
  • Obok pola Tekst podglądu: możesz podsumować wiadomość e-mail za pomocą tekstu wyświetlanego po wierszu tematu.
  • Obok pola Od: możesz kliknąć opcję Edytuj, aby otworzyć ustawienia adresu e-mail nadawcy w celu zmiany adres e-mail, z którego zostanie wysłany e-mail.
 6. Dostosuj swoją wiadomość e-mail za pomocą edytora sekcji Shopify Email.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Automatyczne wysyłanie klientowi wiadomości e-mail z linkiem do jego przerwanej realizacji zakupu

Aby automatycznie wysyłać e-maile dotyczące przerwanej realizacji zakupu, musisz utworzyć automatyzację. Każdy automatyczny e-mail zawiera link do porzuconego koszyka klienta, umożliwiający mu dokończenie zakupu, jeśli będzie chciał. Jeśli nie chcesz automatycznie wysyłać takich e-maili, możesz wysyłać je ręcznie.

Podczas tworzenia nowej automatyzacji przerwanej realizacji zakupu za pośrednictwem sekcji Marketing > Automatyzacje Twoje ustawienia zostaną przeniesione z poprzednich ustawień przerwanej realizacji zakupu. Jeśli utworzysz drugą automatyzację przerwanej realizacji zakupu, automatyzacja domyślnie ustawi 10-godzinny czas oczekiwania przed wysłaniem wiadomości e-mail do klientów, którzy subskrybują materiały marketingowe.

Do edycji workflow dla nowej automatyzacji przerwanej realizacji zakupu, w tym czasu oczekiwania, możesz użyć aplikacji Shopify Flow.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Marketing > Automatyzacje.
 2. Wybierz automatyzację Przerwana realizacja zakupu.
 3. Kliknij opcję Edytuj, a następnie użyj aplikacji Shopify Flow, aby edytować workflow.
 4. Kliknij opcję Włącz workflow po zakończeniu edycji.

Sytuacje, w których e-mail dotyczący przerwanej realizacji zakupu nie jest wysyłany

E-mail dotyczący ponownego zaangażowania w przerwaną realizację zakupu nie jest wysyłany w przypadku przerwanej realizacji zakupu w następujących okolicznościach:

 • Gdy klient nie sfinalizował wcześniej zakupu i nie subskrybował materiałów marketingowych.
 • Gdy klient utworzy co najmniej jedną przerwaną realizację zakupu, a następnie sfinalizuje zakup, zanim e-mail dotyczący przerwanej realizacji zakupu zostanie wysłany.
 • Gdy żadna z pozycji objęta procesem realizacji zakupu nie jest dostępna do zakupu.
 • Gdy wszystkie pozycje objęte procesem realizacji zakupu są darmowe i klient nie wchodzi na stronę wysyłki w celu dodania opłaty za wysyłkę lub opłata za wysyłkę nie obowiązuje.
 • Gdy realizacja zakupu zostanie przerwana w aplikacji Shop. Automatyzacja dotyczy tylko realizacji zakupu w sklepie online.
 • Gdy klient przerwał inny, nowszy proces realizacji zakupu, a czas oczekiwania od ostatniej przerwanej realizacji zakupu nie upłynął.

Jeśli skonfigurujesz swój sklep w taki sposób, aby automatycznie wysyłał e-maile dotyczące przerwanej realizacji zakupu, strona Automatyzacje będzie zawierać dane na temat wydajności.

Przeglądanie szczegółów realizacji workflow automatyzacji

Na stronie Automatyzacje możesz kliknąć konkretną automatyzację, aby wyświetlić szczegółowe dane na temat tej automatyzacji, np. informację o niedostarczeniu klientowi e-maila dotyczącego przerwanej realizacji zakupu. Każdy wysyłany e-mail jest określany jako przebieg i ma odpowiedni identyfikator.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Marketing > Automatyzacje.
 2. W obszarze Automatyzacja marketingowa wybierz automatyzację, której wyniki chcesz sprawdzić.
 3. W sekcji Workflow kliknij opcję Wyświetl ostatnią aktywność.
 4. Kliknij wysłany e-mail lub ID przebiegu, którego szczegóły chcesz sprawdzić.

Szczegóły e-maila lub ID przebiegu są wyświetlane w sekcji Wyniki.

Ręczne wysyłanie e-maila dotyczącego przerwanej realizacji zakupu

Możesz ręcznie wysłać klientowi e-mail dotyczący przerwanej realizacji zakupu. E-mail zawiera link do porzuconego koszyka klienta, umożliwiający mu dokończenie zakupu. E-mail dotyczący przerwanej realizacji zakupu możesz wysłać ręcznie, jeśli nie została skonfigurowana automatyzacja wysyłania lub jeśli klient poprosi o link do przerwanej realizacji zakupu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego przejdź do opcji Zamówienia > Przerwane realizacje zakupu.
 2. Kliknij liczbę przerwanych realizacji zakupu, które chcesz odzyskać.
 3. Kliknij adres e-mail klienta w obszarze informacji o kliencie.

Twój klient poczty e-mail uruchomi się z linkiem do przerwanej realizacji zakupu w treści wiadomości e-mail.

Jeśli klient dokończy zamówienie za pomocą tego linku, Status odzyskiwania na stronie przerwanej realizacji zakupu zostanie aktualizowany i będzie wyświetlany jako Odzyskany.

Przeglądanie swoich porzuconych koszyków

Możesz przejrzeć porzucone koszyki, aby znaleźć wzorce, które mogą pomóc w ustaleniu powodów, dla których Twoi klienci nie sfinalizowali zamówień.

Porzucone koszyki są przechowywane w panelu administracyjnym Shopify przez trzy miesiące. W każdy poniedziałek porzucone koszyki, które są starsze niż trzy miesiące, są usuwane z panelu administracyjnego.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij Przerwane realizacje zakupu.

Wyświetlanie zdarzeń płatności z przerwanej realizacji zakupu

Za każdym razem, gdy klient próbuje zapłacić za zamówienie, zdarzenie płatności jest odnotowywane w historii przerwanej realizacji zakupu. Możesz rozszerzyć zdarzenia płatności, aby uzyskać więcej szczegółów.

Zdarzenia płatności mogą być pomocne, jeśli klient próbuje złożyć zamówienie, a płatność nie powiedzie się. Jeśli klient skontaktuje się z Tobą, ponieważ jego płatność nie powiedzie się przy realizacji zakupu, możesz wyświetlić szczegóły zdarzenia płatności i użyć tych informacji, aby pomóc klientowi.

Jeśli klientowi udało się zapłacić przy realizacji zakupu, przejdź do osi czasu zamówienia, aby wyświetlić zdarzenia płatności.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego przejdź do opcji Zamówienia > Porzucone koszyki.

 2. Kliknij przerwaną realizację zakupu.

 3. W sekcji Historia kliknij zdarzenie płatności.

Raport dotyczący e-maili o przerwanych realizacjach zakupu

Raport Shopify dotyczący e-maili o przerwanych realizacjach zakupu pomaga zapoznać się ze skutecznością tych e-maili w zakresie zachęcania klientów do dokończenia transakcji. Jest on dostępny w sekcji Marketing w Shopify.

Raport informuje, ile sesji i zrealizowanych zamówień wynika z przesłania e-maila z przypomnieniem. Zawiera również informacje takie jak współczynniki konwersji, łączną kwotę sprzedaży, średnią wartość zamówienia, średnią liczbę sprzedanych produktów i liczbę klientów kupujących po raz pierwszy.

Raport zawiera dane tylko od 18 listopada 2019 r.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo