Tworzenie kampanii e-mail marketingu za pomocą Shopify Email

Możesz tworzyć, dostosowywać, segmentować i planować kampanie e-mail marketingu za pomocą Shopify Email. Kampanie e-mail marketingu mogą ułatwiać promowanie sprzedaży, prezentowanie nowych produktów lub informowanie klientów o nowościach.

Możesz formatować wiadomości e-mail zgodnie z kolorystyką, czcionką i logo marki, tak aby pasowały do Twojego sklepu.

Bezpośrednio z panelu administracyjnego możesz modyfikować styl kampanii e-mailowych, tak aby pasowały do różnych grup odbiorców i wydarzeń. Możesz także zapisać utworzone szablony, aby użyć ich w przyszłości.

Uwagi dotyczące tworzenia kampanii e-mail marketingu

Zanim utworzysz kampanię e-mail marketingu za pomocą Shopify Email, zapoznaj się z poniższymi uwagami:

 • Niektórzy dostawcy e-maili nie są zgodni z Shopify lub wymagają dostosowania ustawień domeny. Więcej informacji znajdziesz w sekcji dotyczącej konfigurowania adresu e-mail na tej stronie.
 • Wiadomości e-mail są wysyłane w języku, w jakim je zapisujesz i nie są tłumaczone automatycznie. Możesz utworzyć segmenty klientów, aby na podstawie języka dotrzeć do konkretnej grupy klientów.
 • W zależności od planu subskrypcji Shopify Twoja firma ma różne limity e-maili. Dowiedz się więcej, jak zarządzać limitami e-maili.

Konfigurowanie działania e-mail marketingu

Shopify Email umożliwia wysyłanie e-maili do segmentów klientów, którzy subskrybują e-mail marketing Twojego sklepu. Jeśli chcesz wysyłać kampanie e-mailowe do określonych grup odbiorców, dowiedz się więcej o tworzeniu segmentów klientów.

Aby zmienić adres nadawczy e-mail swojego sklepu dla wysyłanych e-maili, przejdź do ustawień swojego sklepu Shopify.

Musisz dodać temat do e-maila. Gdy dodasz temat, Twoje działanie związane z e-mailem zostanie zapisane pod tą nazwą. Możesz to zmienić w dowolnym momencie.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Marketing.

 2. Kliknij Utwórz kampanię.

 3. Kliknij Shopify Email.

 4. Wybierz szablon e-maila.

 5. Kliknij Do, a następnie wybierz segment klientów.

 6. Wprowadź temat wiadomości e-mail.

 7. Opcjonalnie: wprowadź tekst podglądu, aby dostosować tekst wyświetlany po temacie w skrzynkach odbiorczych klientów poczty e-mail. Na przykład, More fresh finds for your summer wardrobe.

Po skonfigurowaniu szczegółów e-maila możesz dostosować treść e-maila.

Zmiana adresu e-mail nadawcy

Adres e-mail nadawcy to adres e-mail pojawiający się w polu Od w wiadomościach, które klienci od Ciebie otrzymują. Niektóre domeny mogą wymagać dodatkowego uwierzytelnienia, w przeciwnym razie adres e-mail nadawcy może pojawić się z via shopifyemail.com lub jako store@shopifyemail.com.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia >Powiadomienia.
 2. W sekcji Adres e-mail nadawcy wprowadź swój adres e-mail.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosowywanie wiadomości e-mail

W zależności od rodzaju wiadomości, które wysyłasz do klientów, możesz dokonać wyboru spośród wielu firmowych szablonów dostępnych w aplikacji Shopify Email. Niektóre szablony automatycznie zawierają elementy z Twojego sklepu, takie jak logo, produkty i kolory.

Domyślną treść szablonów e-maili Shopify opracowano zgodnie z najlepszymi praktykami związanymi z e-mail marketingiem. Obejmuje ona tekst zastępczy, obrazy i linki w sekcjach dobrane na podstawie informacji z Twojego sklepu.

Możesz dostosować treści do działań e-mail marketingu, dodając, edytując lub usuwając sekcje. Zmiany są zapisywane tylko w konkretnym działaniu e-mail marketingu, które edytujesz.

Dodaj, edytuj lub usuń sekcję treści e-maila

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Marketing.

 2. Kliknij Utwórz kampanię > Shopify Email.

 3. Wybierz szablon, który chcesz dostosować. W treści e-maila możesz wprowadzić następujące zmiany:

  • W celu dodania sekcji użyj myszy, aby najechać kursorem na treść wiadomości e-mail w miejscu, w którym ma być wstawiona nowa sekcja, a następnie kliknij ikonę +.
  • Aby usunąć sekcję z e-maila, najpierw kliknij ją, aby otworzyć opcje edycji, a następnie kliknij ikonę kosza, aby usunąć sekcję.
  • Kliknij sekcję, którą chcesz edytować, aby sprawdzić opcje edycji. Opcje edycji zależą od typu sekcji.

Tekst

Atrybuty sekcji tekstu.
Opcje edycji
 • edytuj tekst
 • zmień czcionkę tekstu, kolor, wagę, wyrównanie lub zastosuj kursywę
 • dodaj link

Zmiany stylu tekstu dotyczą całej wiadomości e-mail. Na przykład, jeśli ustawisz dla Nagłówka 1 czcionkę Times New Roman, każdy tekst ustawiony jako Nagłówek 1 będzie miał czcionkę Times New Roman.

Tekstu Ceny nie można zmienić. Cena produktu musi zostać zmieniona w samym produkcie.

Przycisk

Atrybuty sekcji przycisku.
Opcje edycji
 • zmień czcionkę, rozmiar, style rogów (kwadratowe, zakrzywione, zaokrąglone), wypełnienie (jednolite lub konturowe), kolor tekstu, kolor tła i wyrównanie
 • dodaj link

Obraz

Atrybuty sekcji obrazu.
Opcje edycji

Można wybrać obraz z plików Shopify lub załadować nowy obraz.

Wymagania
 • rozmiar pliku: maksymalnie 20 megabajtów
 • rozdzielczość: maksymalnie 20 megapikseli
 • współczynnik proporcji: od 100:1 do 1:100
 • format pliku: jpg lub png

Nagłówek

Atrybuty sekcji nagłówka.
Opcje edycji
 • dostosuj za pomocą logo bądź nazwy sklepu lub zmień czcionkę, rozmiar tekstu, kolor tekstu, wyrównanie tekstu lub kolor tła
 • można ukryć

Produkt

Atrybuty sekcji produktu.
Opcje edycji
 • dostosuj tekst, przycisk, układ, kolor tła, proporcje i wyrównanie tekstu
 • może być układem wielokolumnowym wyróżniającym produkty w różnych orientacjach
 • wybierz nowy obraz produktu (obraz w ustawieniach produktu nie zmieni się)
 • można dodać do 9 produktów

Cenę produktu można zmienić tylko w sekcji Produkty, z której szablon pobiera szczegóły produktu. Nie można jej zmienić w edytorze Shopify Email.

Ekspresowa realizacja zakupu

Atrybuty sekcji ekspresowej realizacji zakupu.
Opcje edycji
 • dostosuj tekst, styl przycisku, układ, kolor tła, proporcje, styl obrazu i wyrównanie tekstu
 • wybierz nowy obraz produktu (obraz w ustawieniach produktu nie zmieni się)

Dla tej sekcji można wybrać tylko jeden produkt z jednym wariantem.

Jeśli masz aktywowaną usługę Shop Pay w swoim sklepie, domyślnie wyświetlany jest w tej sekcji zarówno przycisk Kup za pomocą Shop Pay, jak i Realizuj zakup teraz. Możesz odznaczyć przycisk Shop Pay, aby go ukryć, ale przycisk Realizuj zakup teraz nie może zostać ukryty.

Możesz edytować tylko rozmiar i styl rogu przycisku Shop Pay.

Karta prezentowa

Atrybuty sekcji karty prezentowej.
Opcje edycji
 • dostosuj za pomocą nowego obrazu, tekstu, przycisku, wyrównania lub koloru tła
 • można ukryć

Karty prezentowe należy utworzyć w panelu administracyjnym przed utworzeniem kampanii e-mailowej. Nie można ich tworzyć ani edytować za pomocą edytora Shopify Email.

Rabat

Atrybuty sekcji rabatu.
Opcje edycji
 • dostosuj tekst, rozmiar czcionki, kolor tekstu i przycisk

Rabaty należy utworzyć w panelu administracyjnym przed utworzeniem kampanii e-mailowej. Nie można ich tworzyć ani edytować za pomocą edytora Shopify Email.

Obraz z tekstem

Atrybuty sekcji obrazu z tekstem.
Opcje edycji
 • dostosuj tekst, przycisk, styl obrazu, położenie, odstępy, wyrównanie i kolor tła
 • upewnij się, że do każdego przycisku został dodany link
 • ukryj lub wyświetl tekst i przyciski, zawsze wybierając obrazy

Wielokolumnowa

Atrybuty sekcji wielokolumnowej.
Opcje edycji
 • dostosuj kolumny za pomocą stylu obrazu, położenia, odstępów, wyrównania i koloru tła
 • włącz lub wyłącz różne elementy w każdej kolumnie (przykład: pierwsza kolumna może mieć ukryty obraz i przycisk, ale wyświetlony tekst, a druga kolumna może mieć obraz ukryty, ale wyświetlony tekst i przycisk)
 • ukryj lub wyświetl obrazy, zawsze uwzględniając tekst

Stopka

Atrybuty sekcji stopki.
Opcje edycji
 • dostosuj czcionkę, kolor tekstu, kolor linku, tło i kolor separatora
 • wyświetl adres sklepu, numer telefonu i ikony mediów społecznościowych

Sekcji stopki nie można usunąć.

Adres sklepu i numer telefonu są dostosowywane w ustawieniach sklepu.

Aby dodać do swojego e-maila linki do mediów społecznościowych, musisz użyć szablonu Brooklyn, Debut, Kagami, Minimal, Narrative lub Parallax.

Niestandardowy kod Liquid

Atrybuty niestandardowej sekcji Liquid.
Opcje edycji
 • dostosowanie rozmiaru obrazu i rozmiaru sekcji
 • tworzenie niestandardowych przycisków, sekcji z wieloma kolumnami, obrazów wyświetlanych obok siebie, listy wypunktowanych i innych dynamicznych treści.

Możesz wprowadzić niestandardowy Liquid i HTML w edytorze kodu.

Wprowadzony kod nie może przekraczać 50 kilobajtów (KB).

Dowiedz się więcej o obsługiwanych zmiennych Liquid dla Shopify Email.

Wyświetl podgląd e-maila przed wysłaniem

 1. W edytorze e-maili kliknij opcję Wyślij test, aby wyświetlić podgląd e-maila, który będzie wyświetlany Twoim klientom. Możesz wysłać testową wiadomość e-mail na adres e-mail powiązany z Twoim sklepem Shopify.
 2. Kliknij opcję Sprawdź, aby wyświetlić przegląd aktywności dotyczącej e-maila.
 3. Gdy przygotujesz się e-mail do wysłania, kliknij opcję Wyślij, a potem jeszcze raz Wyślij w celu potwierdzenia. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany do e-maila, kliknij opcję Edytuj treść e-maila.

Personalizacja wiadomości e-mail

Możesz dodać do swoich kampanii e-mailowych spersonalizowany tekst, np. imię, nazwisko, email, miasto, stan, województwo i kraj klienta. Jeśli dodasz spersonalizowaną treść do określonej sekcji wiadomości e-mail, Shopify Email automatycznie użyje danych klienta w tej sekcji, jeżeli są one dostępne dla klienta otrzymującego e-mail. Możesz dodać spersonalizowany tekst do tematu, podglądu i treści wiadomości e-mail. Personalizacja zapewnia bardziej zindywidualizowane doświadczenie dla subskrybentów e-maili i może poprawić wskaźniki otwarć, konwersje i zaangażowanie.

Możesz mieć tylko dwie wartości personalizacji w wierszu tematu i podglądu wiadomości e-mail. Na przykład w wierszu tematu można użyć First name i Last name, ale nie można użyć trzeciej wartości personalizacji. W treści wiadomości e-mail możesz mieć maksymalnie dziesięć wartości personalizacji. Możesz także dodać informacje domyślne, które są używane, gdy konkretne informacje o kliencie nie są dostępne.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Marketing.
 2. Kliknij Utwórz kampanię > Shopify Email.
 3. Wybierz szablon do dostosowania.
 4. Aby spersonalizować wiersz tematu, wiersz podglądu, nagłówek lub tekst podstawowy, kliknij ikonę ołówka w odpowiedniej sekcji.
 5. Z wyświetlanych opcji wybierz wartość, którą chcesz spersonalizować. Na przykład wybierz City, jeśli chcesz, aby Twój e-mail zawierał miasto klienta.
 6. Opcjonalnie: Wprowadź domyślną wartość, która będzie używana, jeśli informacje o kliencie są niedostępne. Jeśli nie wprowadzisz wartości domyślnej, miejsce na spersonalizowany tekst pozostanie puste.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Tworzenie e-maila z niestandardowym kodem Liquid

Jeśli chcesz użyć niestandardowego kodu Liquid przy tworzeniu e-maila, możesz dodać niestandardową sekcję Liquid lub utworzyć e-mail w całości za pomocą niestandardowego kodu Liquid.

Wszystkie wiadomości e-mail utworzone za pomocą niestandardowego kodu Liquid muszą zawierać zmienną {{unsubscribe_link}} . Jeśli wybranośledzenie otwarć, wymagana jest także zmienna {{open_tracking}} . Wiadomości e-mail z niestandardowym kodem Liquid nie mogą przekraczać 500 KB.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Marketing.

 2. Kliknij Utwórz kampanię > Shopify Email.

 3. Kliknij opcję Koduj samodzielnie.

 4. Opcjonalnie: Jeśli masz plik zapisany na urządzeniu lokalnym z kodem, którego chcesz używać, kliknij opcję Importuj. Importowane pliki muszą mieć format .html.

 5. Wprowadź kod liquid.

 6. Opcjonalnie: Kliknij opcję Sprawdź, aby zobaczyć podgląd e-maila wyświetlanego klientom.

Dowiedz się więcej o obsługiwanych zmiennych Liquid dla Shopify Email.

Tworzenie nowych szablonów Shopify Email i zarządzanie nimi

Wszystkie wiadomości e-mail utworzone za pomocą aplikacji Shopify Email można edytować i dostosowywać. Możesz zapisać niestandardowe szablony, aby wykorzystać je jako punkt wyjścia dla przyszłych kampanii.

Tworzenie niestandardowego szablonu

Możesz tworzyć i zapisywać niestandardowe szablony, aby wykorzystać je jako punkt wyjścia dla przyszłych kampanii.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Email.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Wybierz szablon do dostosowania.

 5. Nazwij swój szablon.

 6. W edytorze szablonów Shopify Email edytuj swój szablon. Wszystkie zmiany zostaną zapisane automatycznie.

 7. Kliknij Gotowe.

Korzystanie z niestandardowego szablonu

Możesz użyć niestandardowych szablonów na potrzeby dowolnych kampanii marketingowych, które będziesz w przyszłości prowadzić.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź sekcji Marketing lub Aplikacje > E-mail.
 2. Kliknij Utwórz kampanię > Shopify Email.
 3. W sekcji Twoje szablony wybierz szablon. Po wybraniu szablonu możesz wykonać działania w celu utworzenia kampanii e-mail marketingu.

Edycja niestandardowego szablonu

Jeśli chcesz zmienić istniejący szablon, możesz go edytować z listy szablonów w aplikacji Email.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify w obszarze Aplikacje przejdź do opcji: Email > Szablony.
 2. Kliknij przycisk menu przepełnienia, aby otworzyć dostępne opcje dla szablonu, którym chcesz zarządzać.
 3. Kliknij jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij opcję Duplikuj, aby zduplikować wybrany szablon.
  • Kliknij opcję Utwórz e-mail, aby utworzyć kampanię marketingową z wybranego szablonu.
  • Kliknij opcję Usuń, aby usunąć szablon.

Dodawanie ekspresowej realizacji zakupu

Do wiadomości e-mail możesz dodać sekcję ekspresowej realizacji zakupu, aby umożliwić klientom kupowanie produktów za pomocą bezpośredniego linku do realizacji zakupu. W tej sekcji możesz wybrać produkt lub wariant produktu i utworzyć przycisk Realizuj zakup teraz. Jeśli w swoim sklepie masz aktywowaną usługę Shop Pay wyświetla się również przycisk Kup za pomocą Shop Pay.

Gdy klienci korzystają z ekspresowej realizacji zakupu, pomijają strony produktu i koszyka, aby szybciej zrealizować zakup. Korzystanie z przyspieszonej realizacji zakupu może zwiększyć wskaźnik konwersji klientów.

Przyciski ekspresowej realizacji zakupu dotyczą tylko jednego produktu, ale możesz dodać więcej niż jedną ekspresową realizację zakupu do wiadomości e-mail.

Dodawanie znaków specjalnych do e-maili

Możesz dodawać znaki międzynarodowe do tematów i tekstów e-maili.

Linie tematu e-maila obsługują symbole emoji.

Wysyłanie lub planowanie e-maili

Przed wysłaniem e-maila warto sprawdzić jego treść. Shopify nie sprawdza literówek ani innych błędów. Możesz wysłać do siebie testową wiadomość e-mail i zobaczyć, jak prezentuje się w skrzynce odbiorczej.

Gdy wyślesz e-mail lub zaplanujesz jego wysłanie, pojawi się sugerowany czas przypadający w przyszłości z wyświetlonym obok znaczkiem Sugerowane. Sugerowany czas jest oparty na danych Shopify i zoptymalizowany pod kątem najlepszego współczynnika klikalności. Wysłanie e-maila w sugerowanym czasie może Ci pomóc uzyskać lepszy współczynnik konwersji.

Wyślij e-mail testowy

 1. W edytorze e-maili kliknij opcję Wyślij test.
 2. W sekcji Adresy e-mail wprowadź maksymalnie pięć adresów e-mail, na które chcesz wysłać test, jeden po drugim.
 3. Kliknij opcję Wyślij.

Sprawdź i wyślij e-mail teraz

 1. Po zakończeniu edycji e-maila w edytorze e-maili kliknij opcję Sprawdź.
 2. Opcjonalnie: W celu wprowadzenia dodatkowych zmian kliknij opcję Edytuj e-mail, aby wrócić do edytora, lub opcję Wyjście, aby wrócić do poprzedniej strony.
 3. Kliknij opcję Planuj wysyłkę.
 4. Wybierz opcję Teraz. Jeśli wysyłanie wiadomości e-mail wiąże się z kosztami, wyświetli się ich szacunkowa wysokość.
 5. Kliknij opcję Wyślij.

Zaplanuj e-mail

Po zakończeniu edycji e-maila możesz zaplanować wysłanie go w późniejszym czasie. Jeśli limit e-maili zostanie wyczerpany, możesz zaplanować wysłanie wiadomości w następnym dostępnym dniu.

Możesz zaplanować wysłanie wiadomości e-mail w niestandardowym lub sugerowanym czasie.

Kroki:

 1. W edytorze e-maili kliknij opcję Sprawdź.
 2. Kliknij opcję Planuj wysyłkę.
 3. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  • Aby wybrać własny niestandardowy czas wysyłki, kliknij opcję Niestandardowa data i godzina i wprowadź szczegóły w polu Data wysłania i Godzina wysłania. Jeśli wysyłanie wiadomości e-mail wiąże się z kosztami, wyświetli się ich szacunkowa wysokość.
  • Aby wybrać sugerowany czas, zoptymalizowany pod kątem najlepszego wskaźnika klikalności, kliknij opcję z wyświetlonym obok niej znaczkiem Sugerowane. Jeśli wysyłanie wiadomości e-mail wiąże się z kosztami, wyświetli się ich szacunkowa wysokość.
 4. Kliknij opcję Planuj.

Anuluj lub zmień termin wysyłki

Możesz anulować zaplanowaną wiadomość e-mail, aby uniemożliwić jej wysłanie w wybranym czasie. Możesz również zmienić termin jej wysyłki.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify Email kliknij kampanię.
 2. Kliknij opcję Edytuj datę wysłania.
 3. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:
  • Aby anulować wysłanie e-maila w zaplanowanym czasie, kliknij opcję Usuń datę wysłania.
  • Aby zmienić termin, wybierz nową godzinę i datę, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie limitami e-maili

Limity e-maili określają liczbę subskrybentów, do których możesz wysyłać e-maile w danym okresie. Zależą one od kilku czynników i pomagają zapobiec problemom z dostarczaniem.

Liczba e-maili wysłanych w ciągu danego dnia jest obliczana na podstawie liczby e-maili dostarczonych do pojedynczych subskrybentów tego dnia, a nie liczby wysłanych kampanii e-mailowych.

Jeśli napotkasz limit e-maili, możesz wybrać jedną z następujących opcji:

 • Zaplanuj e-mail na następny dostępny dzień.
 • Utwórz segmenty klientów i dostosuj swój e-mail do określonych segmentów. Strategiczni marketingowcy budują e-mail marketing wokół swoich odbiorców. Możesz utworzyć segmenty klientów, aby skierować konkretne kampanie do określonych subskrybentów lub podzielić listę na mniejsze segmenty.

Jeśli zdecydujesz się wysłać e-mail do mniejszego segmentu klientów, możesz również edytować zawartość e-maila, aby ją dostosować do takiej grupy odbiorców. Możesz skopiować e-mail i wysłać go później do innego segmentu.

Możesz zwiększyć limity e-maili, poprawiając wskaźniki doręczeń. Na wskaźniki doręczeń mają wpływ następujące czynniki:

 • Współczynnik odrzuceń: Współczynnik odrzuceń wskazuje, ile z wysłanych przez Ciebie wiadomości e-mail zostaje „odbitych” lub zwróconych do Ciebie.
 • Wskaźnik spamu: To, czy dany e-mail będzie postrzegany jako spam przez dostawcę poczty e-mail, zależy od wskaźników odrzuceń, zaangażowania subskrybentów i oznaczenia e-maila przez klientów jako spamu lub śmieci.
 • Wskaźnik rezygnacji z subskrypcji: Jeśli klient kliknie opcję Anuluj subskrypcję w otrzymanym od Ciebie e-mailu lub oznaczy e-mail jako spam, zostanie usunięty z Twojej listy.
 • Współczynnik klikalności: Współczynnik klikalności jest obliczany poprzez podzielenie unikalnych kliknięć przez liczbę dostarczonych wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o najlepszych praktykach dotyczących e-maili w celu poprawy współczynników klikalności.
 • Wskaźnik dodań do koszyka: Wskaźnik dodań do koszyka to procent odwiedzających, którzy w trakcie sesji umieszczają co najmniej jedną pozycję w koszyku.
 • Współczynnik konwersji: Współczynnik konwersji to procent subskrybentów, którzy po przeczytaniu wiadomości e-mail reagują pozytywnie na wezwanie do działania, np. kupują produkt reklamowany w e-mailu.

Aby zwiększenie limitów e-maili było możliwe, sklep musi korzystać z planu subskrypcji Shopify.

Jeśli masz pytania dotyczące planowania lub segmentowania klientów, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać pomoc.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo