Sådan opretter du en e-mailmarkedsføringskampagne ved hjælp af Shopify Email

Du kan oprette, tilpasse, segmentere og planlægge e-mailmarkedsføringskampagner ved hjælp af Shopify Email. E-mailmarkedsføringskampagner kan være nyttige til at promovere salg, fremhæve nye produkter eller informere dine kunder om nye varer, der kommer på lager.

Du kan formatere mails, så de matcher dit butikslayouts udseende, dvs. dit brands farver, skrifttype og logo.

Du kan tilgå dine mailkampagner direkte fra din administrator, hvor du kan designe dine mailkampagner, så de passer til forskellige målgrupper og events. Du kan også gemme skabeloner, som du opretter, til senere brug.

Overvejelser i forbindelse med oprettelse af en e-mailmarkedsføringskampagne

Gennemgå følgende overvejelser, før du opretter en e-mailmarkedsføringskampagne ved hjælp af Shopify Email:

Opsæt en e-mailmarkedsføringsaktivitet

Shopify Email giver dig mulighed for at sende mails til segmenter af kunder, der abonnerer på e-mailmarkedsføring fra di butik. Få mere at vide om, hvordan du opretter kundesegmenter, for at sende mailkampagner til specifikke målgrupper.

Hvis du vil ændre din butiks Fra-mailadresse til udgående mailbeskeder, skal du gå til dine Shopify-butiksindstillinger.

Du skal tilføje et emne for mailen. Når du tilføjer et emne, gemmes din mailaktivitet under det navn. Du kan til enhver tid ændre dette.

Trin:

 1. Gå til Markedsføring i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret kampagne.

 3. Klik på Shopify Email.

 4. Vælg en mailskabelon.

 5. Klik på Til, og vælg derefter et kundesegment.

 6. Angiv et emne for mailen.

 7. Valgfrit: Indsæt en eksempeltekst for at tilpasse den tekst, der vises efter emnet i kundernes indbakker. For eksempel More fresh finds for your summer wardrobe.

Når du har opsat oplysningerne for mailaktiviteten, kan du tilpasse indholdet i mailen.

Sådan skifter du din mailadresse for afsender

Afsenders mailadresse er den mailadresse, der vises i feltet Fra i mails, som kunderne modtager fra dig. Nogle domæner kan kræver yderligere bekræftelse. Hvis dette ikke er tilfældet, vises din afsendermailadresse muligvis med via shopifyemail.com eller som store@shopifyemail.com.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Meddelelser i din Shopify-administrator.
 2. Indtast din mailadresse i feltet Afsenders mailadresse.
 3. Klik på Gem.

Tilpasning af dine mailbeskeder

Afhængigt af den type besked, du sender til dine kunder, kan du vælge mellem en række brandede skabeloner i Shopify Email. Nogle skabeloner inkluderer automatisk aktiver fra din butik, som f.eks. dit logo, dine produkter og dine farver.

Standardindholdet er i Shopify Email-skabeloner er baseret på de bedste fremgangsmåder inden for e-mailmarkedsføring og indeholder pladsholdertekst, -billeder og -links i afsnit, der er baseret på oplysninger fra din butik.

Du kan tilpasse selve indholdet til dine e-mailmarkedsføringsaktiviteter ved at tilføje, redigere eller fjerne afsnit. Ændringer gemmes kun i den specifikke e-mailmarkedsføringsaktivitet, som du redigerer.

Tilføj, rediger eller fjern et afsnit i mailens indhold

 1. Gå til Markedsføring i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret kampagne > Shopify Email

 3. Vælg en skabelon, som du vil tilpasse. Du kan foretage følgende ændringer af indholdet i brødteksten:

  • Hvis du vil tilføje et afsnit, skal du holde musen over det indhold i mailen, hvor du vil tilføje det nye afsnit, og derefter klikke på ikonet +.
  • Hvis du vil fjerne et afsnit fra mailens indhold, skal du først klikke på det for at åbne redigeringsmulighederne. Klik derefter på papirkurvsikonet for at fjerne afsnittet.
  • Klik på det afsnit, du vil redigere for at se redigeringsmulighederne. De tilgængelige redigeringsmuligheder afhænger af afsnittets type.

Tekst

Tekstafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • rediger tekst
 • rediger tekstens skrifttype, farve, vægt, justering eller anvende kursiv
 • tilføj et link

Ændringer af teksttypografien anvendes i hele mailen. Hvis du for eksempel indstiller din Overskrift 1 til skrifttypen Times New Roman, bliver al tekst i Overskrift 1 vist i Times New Roman.

Teksten Price kan ikke ændres. Prisen på et produkt skal ændres på selve produktet.

Knap

Knapafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • rediger skrifttype, størrelse, hjørner (firkantede, buede, afrundede), udfyldning (udfyldt eller kontur), tekstfarve, baggrundsfarve og justering
 • tilføj et link

Billede

Billedafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder

Du kan vælge et billede fra dine Shopify-filer eller uploade et nyt.

Betingelser
 • filstørrelse: højst 20 megabyte
 • opløsning: højst 20 megapixels
 • højde-bredde-forhold: mellem 100:1 og 1:100
 • filformat: jpg eller png

Sidehoved

Sidehovedafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas med butikkens logo eller butiksnavnet. Du kan også ændre skrifttype, tekststørrelse, tekstfarve, tekstjustering eller baggrundsfarve
 • kan skjules

Produkt

Produktafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas teksten, knappen, layoutet, baggrundsfarven, forholdet og tekstjusteringen
 • kan være et layout med flere kolonner for at fremhæve produkter i forskellige retninger
 • vælg et nyt produktbillede (ændrer ikke billedet i indstillingerne Produkt)
 • op til 9 produkter kan tilføjes

Prisen på et produkt kan kun ændres i afsnittet Produkt, hvor skabelonen henter sine produktoplysninger. Prisen kan ikke ændres i Shopify Email-editoren.

Hurtig betaling

Attributterne for et afsnit med hurtig betaling.
Redigeringsmuligheder
 • tilpasse tekst-, knapstil, layout, baggrundsfarve, forhold, billedstil og tekstjustering
 • vælg et nyt produktbillede (ændrer ikke billedet i indstillingerne Produkt)

Der kan kun vælges ét produkt med én variant til dette afsnit.

Hvis du har Shop Pay aktiveret for din butik, vises både knapperne Køb med Shop Pay og betal nu i afsnittet som standard. Du kan fravælge knappen Shop Pay for at skjule den, men knappen betal nu kan ikke skjules.

Du kan kun redigere knapstørrelsen og hjørnestilen for Shop Pay knap.

Gavekort

Gavekortafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas med nyt billede, tekst, knap, justering eller baggrundsfarve
 • kan skjules

Gavekort skal oprettes i administratoren, før du opretter en mailkampagne. De kan ikke oprettes eller redigeres via Shopify Email-editoren.

Rabat

Rabatafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas tekst, skriftstørrelse, tekstfarve og knap

Rabatter skal oprettes i administratoren, før du opretter en mailkampagne. De kan ikke oprettes eller redigeres via Shopify Email-editoren.

Billede med tekst

Attributter for afsnittet Billede med tekst.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas tekst, knap, billedstil, placering, afstand, justering og baggrundsfarve
 • sørg for, at der føjes et link til eventuelle knapper
 • skjul eller vis tekst og knapper, men billeder skal altid være valgt

Flere kolonner

Attributter for afsnittet Flere kolonner.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas kolonner med billedstil, placering, afstand, justering og baggrundsfarve
 • aktivér eller deaktiver forskellige elementer i hver kolonne (den første kolonne kan f.eks. have skjult billede og knap, men aktiveret tekst, mens den anden kolonnen kan have skjult billede og aktiveret tekst og knap)
 • skjul eller vis billeder, men tekst skal altid være inkluderet

Sidefod

Sidefodsafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas skrifttype, tekstfarve, linkfarve, baggrund og farve på skillelinje
 • vis butikkens adresse, telefonnummer og ikoner til sociale medier

Sidefodsafsnittet kan ikke fjernes.

Butikkens adresse og telefonnummer tilpasses i dine butiksindstillinger.

Hvis du vil føje links til sociale medier til din mail, skal du bruge temaet Brooklyn, Debut, Kagami, Minimal, Narrative eller Parallax.

Tilpasset Liquid

Attributterne for et tilpasset Liquid-afsnit.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas billedstørrelse og afsnitsstørrelse
 • oprette tilpassede knapper, afsnit med flere kolonner, billeder side om side, punktopstillinger og andet dynamisk indhold.

Du kan indtaste tilpasset Liquid og HTML i kodeeditoren.

Den kode, du indsætter, må ikke fylde mere end 50 KB.

Få mere at vide om de understøttede Liquid-variabler for Shopify Email.

Forhåndsvis en mail, før du sender den

 1. Klik på Send tekst i maileditoren for at få forhåndsvist mailen, som den vises hos dine kunder Du kan sende en testmail til den mailadresse, der er knyttet til din Shopify-butik.
 2. Klik på Gennemgå for at se en oversigt over mailaktivitet.
 3. Klik på Send, når du er klar til at sende mailen, og klik på Send igen for at bekræfte. Hvis du vil foretage ændringer i mailen, skal du klikke på Rediger indholdet i mailen.

Personlig tilpasning af dine mailbeskeder

Du kan føje personlig tekst til dine mailkampagner, f.eks. din kundes fornavn, efternavn, mailadresse, by, stat, provins og land. Hvis du føjer personligt indhold til et bestemt afsnit i din mailbesked, bruger Shopify Email automatisk kundens oplysninger i afsnittet, hvis disse oplysninger er registreret for den kunde, der modtager mailen. Du kan føje personlig tekst til din emnelinje, din eksempellinje og mailens brødtekst. Personlig tilpasning giver dine mailabonnenter en mere skræddersyet oplevelse, og det kan forbedre dine åbningsrater, konverteringer og interaktioner.

Du kan kun have to personlig tilpassede værdier i mailens emnelinje og eksempellinje. Du kan f.eks. bruge First name og Last name i emnelinjen, men du kan ikke bruge en tredje personlig tilpasset værdi. Du kan højst have ti personlig tilpassede værdier i brødteksten i dine mails. Du kan også tilføje standardoplysninger, der bruges, når kundeoplysningerne ikke er tilgængelige.

Trin:

 1. Gå til Markedsføring i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Opret kampagne > Shopify Email
 3. Vælg en skabelon, du vil tilpasse.
 4. Hvis du vil tilpasse en emnelinje, en eksempellinje, en overskrift eller en brødtekst personligt, skal du klikke på blyantsikonet i det relevante afsnit.
 5. Vælg den værdi, du vil tilpasse personligt, fra de viste valgmuligheder. Du kan f.eks. vælge City, hvis din mail skal indeholde kundens by.
 6. Valgfrit: Angiv en standardværdi, der bruges, hvis kundens oplysninger ikke er tilgængelige. Hvis du ikke angiver en standardværdi, vil pladsen til den personlig tilpassede tekst stå tom.
 7. Klik på Gem.

Oprettelse af mail med tilpasset kode med Liquid

Hvis du vil bruge tilpasset Liquid-kode, når du opretter mails, kan du enten tilføje et afsnit med tilpasset Liquid-kode eller oprette en mail, der er fuldt ud baseret på tilpasset Liquid-kode.

Alle mails, der oprettes med tilpasset Liquid-kode, skal indeholde {{unsubscribe_link}} -variablen. Hvis du har tilvalgt sporing af åbninger, er {{open_tracking}} -variablen også påkrævet. Mails med tilpasset Liquid-kode må ikke fylde mere end 500 KB.

Trin:

 1. Gå til Markedsføring i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret kampagne > Shopify Email

 3. Klik på Kod din egen.

 4. Valgfrit: Hvis du har gemt en fil på din lokale enhed med den kode, du vil bruge, skal du klikke på Importér. Importerede filer skal være .html format.

 5. Indsæt din Liquid-kode.

 6. Valgfrit: Klik på Gennemgå for at se en forhåndsvisning af, hvordan din mail vises hos kunderne.

Få mere at vide om de understøttede Liquid-variabler for Shopify Email.

Oprettelse og administration af nye skabeloner i Shopify Email

Alle e-mails, som du opretter i Shopify Email, kan redigeres og tilpasses. Du kan gemme tilpassede skabeloner, som du kan bruge som udgangspunkt for fremtidige kampagner.

Sådan opretter du en tilpasset skabelon

Du kan oprette og gemme tilpassede skabeloner, som du kan bruge som udgangspunkt for fremtidige kampagner.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Email.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Vælg en skabelon, du vil tilpasse.

 5. Navngiv din skabelon.

 6. Rediger din skabelon i Shopify Email-skabeloneditoren. Alle ændringer gemmes automatisk.

 7. Klik på Udført.

Brug af en tilpasset skabelon

Du kan bruge dine tilpassede skabeloner til fremtidige markedsføringskampagner.

Trin:

 1. Gå til Markedsføring eller Apps > Email i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Opret kampagne > Shopify Email
 3. Vælg en skabelon under Dine skabeloner. Når du har valgt din skabelon, kan du følge trinnene til at oprette en e-mailmarkedsføringskampagne.

Redigering af en tilpasset skabelon

Hvis du har brug for at ændre en eksisterende skabelon, kan du redigere den via listen Skabeloner i Email-appen.

Trin:

 1. I Shopify-administratoren under Apps skal du gå til Email > Skabeloner.
 2. Klik på menuknappen for at åbne de tilgængelige egenskaber for den skabelon, du vil administrere.
 3. Klik på en af følgende:
  • Klik på Dupliker for at kopiere den valgte skabelon.
  • Klik på Opret mail for at oprette en markedsføringskampagne ud fra den valgte skabelon.
  • Klik på Slet for at slette en skabelon.

Tilføjelse af hurtig betaling

Du kan føje hurtig betaling til din mail, hvilket giver kunderne mulighed for at købe produkter via et direkte link til betaling. Med dette afsnit kan du vælge et produkt eller en produktvariant og oprette en knap til betaling nu. Hvis du har Shop Pay aktiveret for din butik, vises knappen Køb med Shop Pay også.

Når kunder bruger ekspresbetaling, går de uden om produkt- og indkøbskurvsiderne for at få en hurtigere betalingsoplevelse. Hvis du bruger hurtigere betaling, kan det øge antallet af kundekonverteringer.

Knapperne til hurtig betaling gælder kun for et enkelt produkt, men du kan føje mere end ét afsnit til ekspresbetaling i en mail.

Sådan tilføjer du specialtegn i mails

Du kan bruge internationale tegn i emnelinjen og teksten på din mail.

Emnelinjer i mails understøtter emojis.

Send eller planlæg en mail

Det er en god idé at læse korrektur på indholdet i din mail, før du sender den. Shopify tjekker ikke stavefejl eller andre fejl. Du kan også sende en testmail til dig selv, hvis du vil se, hvordan mailen ser ud i indbakken.

Når du vælger at sende eller planlægge din mail, vises et foreslået fremtidigt tidspunkt med et Foreslået-badge ud for det. Det foreslåede tidspunkt er baseret på Shopifys data og optimeret til den bedste klikfrekvens. Hvis du vælger at sende din mail på det foreslåede tidspunkt, kan det medføre en bedre konverteringsrate.

Send en testmail

 1. Klik på Send test i maileditoren.
 2. Angiv op til fem mailadresser i afsnittet Mailadresser, som du vil sende testen til – én ad gangen.
 3. Klik på Send.

Gennemgå, og send din mail nu

 1. Klik på Gennemgå i maileditoren, når du er færdig med at redigere din mail.
 2. Valgfrit: For at foretage yderligere ændringer skal du klikke på Rediger mail for at gå tilbage til editoren. Du kan også klikke på Luk for at gå tilbage til den forrige side.
 3. Klik på Planlæg afsendelse.
 4. Vælg Nu. Hvis der er en omkostning for at sende mails, vises en forventet omkostning.
 5. Klik på Send.

Planlæg en mail

Når du er færdig med at redigere din mail, kan det være, at du ønsker at planlægge dens udgivelse til en senere dato. Hvis du har nået en mailgrænse, kan du planlægge mailen til udgivelse på den næste tilgængelige dato.

Du kan vælge at planlægge mailen til et tilpasset tidspunkt eller et foreslået tidspunkt.

Trin:

 1. Klik på Gennemgå i maileditoren.
 2. Klik på Planlæg afsendelse.
 3. Du har følgende valgmuligheder:

  • Hvis du vil vælge dit eget tilpassede afsendelsestidspunkt, skal du klikke på Tilpasset dato og klokkeslæt og angive oplysningerne i felterne Afsendelsesdato og Afsendelsestidspunkt.Hvis der er en omkostning for at sende mails, vises en forventet omkostning.
  • Hvis du vil vælge det foreslåede tidspunkt, der er optimeret til den bedste klikfrekvens, skal du klikke på den indstilling, der har badget Foreslået ud for den. Hvis der er en omkostning for at sende mails, vises en forventet omkostning.
 4. Klik på Planlæg.

Annuller eller rediger et afsendelsestidspunkt

Du kan annullere en planlagt mail for at stoppe afsendelsen af den på det valgte tidspunkt. Du kan også planlægge den på et andet tidspunkt.

Trin:

 1. Klik på kampagnen i Shopify Email.
 2. Klik på Rediger afsendelsesdato.
 3. Du har følgende valgmuligheder:
  • Klik på Fjern afsendelsesdato, hvis du vil annullere afsendelsen af mailen på det planlagte tidspunkt.
  • Hvis du vil ændre planen, skal du vælge et nyt tidspunkt og en ny dato og derefter klikke på Gem.

Administration af mailbegrænsninger

Mailgrænser afgør, hvor mange abonnenter, du kan maile i en bestemt tidsperiode. Disse mailgrænser er baseret på forskellige faktorer og hjælper med at undgå problemer med levering.

Antallet af mails, som du har sendt på en dag, beregnes ud fra, hvor mange mails der blev leveret til individuelle abonnenter på denne dag i stedet for antallet af mailkampagner, som du har sendt.

Hvis du støder på en mailgrænse, kan du gøre et af følgende:

 • Planlæg en mail til den næste tilgængelige dato.
 • Opret kundesegmenter, og skræddersy din mail til specifikke segmenter. Strategiske markedsføringsmedarbejdere opbygger e-mailmarkedsføring omkring deres målgruppe. Du kan oprette kundesegmenter for at målrette dig mod specifikke abonnenter med specifikke kampagner. Du kan også opdele din liste i mindre segmenter.

Hvis du vælger at sende din mail til et mindre kundesegment, kan du også vælge at redigere mailens indhold, så det er skræddersyet til denne målgruppe. Du kan duplikere mailen og sende den til et andet segment på et senere tidspunkt.

Du kan muligvis øge dine mailbegrænsninger ved at forbedre dine parametre for levering. Parametrene for levering påvirkes af følgende faktorer:

 • Afvisningsprocent: Afvisningsprocenten angiver, hvor mange af dine sendte mails, der blev “afvist” eller returneret til dig.
 • Spamprocent: Afvisningsprocenter, interaktioner fra dine abonnenter, og hvis dine kunder har markeret din mail som spam eller uønsket har alt sammen indflydelse på, om en mailudbyder anser din mail som spam.
 • Afmeldingsprocent: Hvis en kunde klikker på Frameld i en mail fra dig eller markerer en mail som spam, fjernes vedkommende fra din liste.
 • Klikfrekvens: Klikfrekvensen beregnes ved at dividere unikke klik med antallet af leverede mails. Få mere at vide om de bedste fremgangsmåder til forbedring af klikfrekvenser.
 • Frekvens for “lagt i indkøbskurv”: Frekvensen for “lagt i indkøbskurv” er den procentdel af besøgende, som lægger mindst én vare i sin indkøbskurv under sessionen.
 • Konverteringsrate: Konverteringsraten er den procentdel af abonnenter, som følger din mails opfordring til handling efter at have læst mailen, f.eks. hvis de køber det produkt, som du promoverede i mailen.

Hvis du vil øge dine mailgrænser, skal du sørge for, at din butik har en Shopify-abonnementsordning.

Hvis du har spørgsmål til planlægning eller omkring segmentering af kunder, kan du kontakte Shopify Support for at få yderligere hjælp.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis