Opret en e-mailmarkedsføringskampagne ved hjælp af Shopify Email

Fra din Shopify-administrator kan du oprette og sende mails direkte fra Shopify Email. Du kan tilpasse eller udvikle dine egne brandede skabeloner. Du kan også vælge, hvilket segment (gruppe) af kunder der skal modtage dine mails.

Der gemmes automatisk en kladde af mailen, mens du redigerer, og vil ikke blive sendt, før du bekræfter, at mailen er klar. Du kan også planlægge mails i forvejen for at hjælpe dig med at planlægge forud for din butik.

Se vores guide til Shopifys bedste fremgangsmåder for e-mailmarkedsføring for at få en komplet liste over indholdsforslag, designertips og strategier.

Opsæt en e-mailmarkedsføringsaktivitet

Shopify Email giver dig mulighed for at sende mails til segmenter af kunder, der abonnerer på e-mailmarkedsføring fra di butik. Få mere at vide om, hvordan du opretter kundesegmenter, for at sende mailkampagner til specifikke målgrupper.

Du skal tilføje et emne for mailen. Når du tilføjer et emne, gemmes din mailaktivitet under det navn. Du kan til enhver tid ændre dette.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Markedsføring i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret kampagne.

 3. Klik på Shopify Email.

 4. Vælg en mailskabelon.

 5. Klik på Til, og vælg derefter et kundesegment.

 6. Angiv et emne for mailen.

 7. Valgfri: Angiv eksempeltekst, hvis du vil tilpasse teksten, der vises efter emnet i kundens indbakke. For eksempel: More fresh finds for your summer wardrobe.

Når du har opsat oplysningerne for mailaktiviteten, kan du tilpasse indholdet i mailen.

Sådan skifter du din mailadresse for afsender

Din mailadresse for afsender er den mailadresse, der vises i feltet Fra i de beskeder, som dine kunder modtager fra dig. Nogle domæner kan kræve yderligere bekræftelse. Hvis dette ikke er tilfældet vises din mailadresse for afsender muligvis med via shopifyemail.com, eller som store@shopifyemail.com.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Meddelelser i din Shopify-administrator.
 2. Indtast din mailadresse i feltet Afsenders mailadresse.
 3. Klik på Gem.

Tilpasning af dine mailbeskeder

Afhængigt af den type besked, du sender til dine kunder, kan du vælge mellem en række brandede skabeloner i Shopify Email. Nogle skabeloner inkluderer automatisk aktiver fra din butik, som f.eks. dit logo, dine produkter og dine farver.

Standardindholdet er i Shopify Email-skabeloner er baseret på de bedste fremgangsmåder inden for e-mailmarkedsføring og indeholder pladsholdertekst, -billeder og -links i afsnit, der er baseret på oplysninger fra din butik.

Du kan tilpasse selve indholdet til dine e-mailmarkedsføringsaktiviteter ved at tilføje, redigere eller fjerne afsnit. Ændringer gemmes kun i den specifikke e-mailmarkedsføringsaktivitet, som du redigerer.

Tilføj, rediger eller fjern et afsnit i mailens indhold

 1. Gå til Markedsføring i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret kampagne > Shopify Email

 3. Vælg en skabelon, som du vil tilpasse. Du kan foretage følgende ændringer af indholdet i brødteksten:

  • Hvis du vil tilføje et afsnit, skal du holde musen over det indhold i mailen, hvor du vil tilføje det nye afsnit, og derefter klikke på ikonet +.
  • Hvis du vil fjerne et afsnit fra mailens indhold, skal du først klikke på det for at åbne redigeringsmulighederne. Klik derefter på papirkurvsikonet for at fjerne afsnittet.
  • Klik på det afsnit, du vil redigere, for at se redigeringsmulighederne. Redigeringsmulighederne afhænger af afsnittets type.

Tekst

Tekstafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • rediger tekst
 • rediger tekstens skrifttype, farve, vægt, justering eller anvende kursiv
 • tilføj et link

Ændringer af teksttypografien anvendes i hele mailen. Hvis du for eksempel indstiller din Overskrift 1 til skrifttypen Times New Roman, vil alt tekst i Overskrift 1 blive vist i Times New Roman.

Teksten Price kan ikke ændres. Prisen på et produkt skal ændres på selve produktet.

Knap

Knapafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • rediger skrifttype, størrelse, hjørner (firkantede, buede, afrundede), udfyldning (udfyldt eller kontur), tekstfarve, baggrundsfarve og justering
 • tilføj et link

Billede

Billedafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder

Du kan vælge et billede fra dine Shopify-filer eller uploade et nyt.

Betingelser
 • filstørrelse: højst 20 megabyte
 • opløsning: højst 20 megapixels
 • højde-bredde-forhold: mellem 100:1 og 1:100
 • filformat: jpg eller png

Sidehoved

Sidehovedafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas med butikkens logo eller butiksnavnet. Du kan også ændre skrifttype, tekststørrelse, tekstfarve, tekstjustering eller baggrundsfarve
 • kan skjules

Produkt

Produktafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas teksten, knappen, layoutet, baggrundsfarven, forholdet og tekstjusteringen
 • kan være et layout med flere kolonner for at fremhæve produkter i forskellige retninger
 • vælg et nyt produktbillede (ændrer ikke billedet i indstillingerne Produkt)
 • op til 9 produkter kan tilføjes

Prisen på et produkt kan kun ændres i afsnittet Produkt, hvor skabelonen henter sine produktoplysninger. Prisen kan ikke ændres i Shopify Email-editoren.

Hurtig betaling

Attributterne for et afsnit med hurtig betaling.
Redigeringsmuligheder
 • tilpasse tekst-, knapstil, layout, baggrundsfarve, forhold, billedstil og tekstjustering
 • vælg et nyt produktbillede (ændrer ikke billedet i indstillingerne Produkt)

Der kan kun vælges ét produkt med én variant til dette afsnit.

Hvis du har Shop Pay aktiveret for din butik, vises både knapperne Køb med Shop Pay og betal nu i afsnittet som standard.Du kan fravælge knappen Shop Pay for at skjule den, men knappen betal nu kan ikke skjules.

Du kan kun redigere knapstørrelsen og hjørnestilen for Shop Pay knap.

Gavekort

Gavekortafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas med nyt billede, tekst, knap, justering eller baggrundsfarve
 • kan skjules

Gavekort skal tidligere have været aktiveret for butikken. De kan ikke oprettes eller redigeres ved hjælp af Shopify Email-editoren.

Rabat

Rabatafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas tekst, skriftstørrelse, tekstfarve og knap

Rabatter skal tidligere findes i butikken. De kan ikke oprettes eller redigeres fra Shopify Email-editoren.

Billede med tekst

Attributter for afsnittet Billede med tekst.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas tekst, knap, billedstil, placering, afstand, justering og baggrundsfarve
 • sørg for, at der føjes et link til eventuelle knapper
 • skjul eller vis tekst og knapper, men billeder skal altid være valgt

Flere kolonner

Attributter for afsnittet Flere kolonner.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas kolonner med billedstil, placering, afstand, justering og baggrundsfarve
 • aktivér eller deaktiver forskellige elementer i hver kolonne (den første kolonne kan f.eks. have skjult billede og knap, men aktiveret tekst, mens den anden kolonnen kan have skjult billede og aktiveret tekst og knap)
 • skjul eller vis billeder, men tekst skal altid være inkluderet

Sidefod

Sidefodsafsnittets attributter.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas skrifttype, tekstfarve, linkfarve, baggrund og farve på skillelinje
 • vis butikkens adresse, telefonnummer og ikoner til sociale medier

Sidefodsafsnittet kan ikke fjernes.

Butikkens adresse og telefonnummer tilpasses i dine butiksindstillinger.

Hvis du vil føje links til sociale medier til din mail, skal du bruge temaet Brooklyn, Debut, Kagami, Minimal, Narrative eller Parallax.

Tilpasset Liquid

Attributterne for et tilpasset Liquid-afsnit.
Redigeringsmuligheder
 • tilpas billedstørrelse og afsnitsstørrelse
 • oprette tilpassede knapper, afsnit med flere kolonner, billeder side om side, punktopstillinger og andet dynamisk indhold.

Du kan indtaste tilpasset Liquid og HTML i kodeeditoren.

Den kode, du har indtastet, må ikke være større end 50 KB.

Få mere at vide om de understøttede Liquid-variabler for Shopify Email.

Forhåndsvis en mail, før du sender den

 1. Klik på Send tekst i maileditoren for at få forhåndsvist mailen, som dine kunder vil se den. Du kan sende en testmail til den mailadresse, der er knyttet til din Shopify-butik.
 2. Klik på Gennemgå for at se en oversigt over mailaktivitet.
 3. Klik på Send, når du er klar til at sende mailen, og klik på Send igen for at bekræfte. Hvis du vil foretage ændringer i mailen, skal du klikke på Rediger indholdet i mailen.

Personlig tilpasning af dine mailbeskeder

Du kan føje personlig tekst til dine mailkampagner, f.eks. din kundes fornavn, efternavn, mailadresse, by, stat, provins og land. Hvis du føjer personligt indhold til et bestemt afsnit i din mailbesked, bruger Shopify Email automatisk kundens oplysninger i afsnittet, hvis disse oplysninger er registreret for den kunde, der modtager mailen. Du kan føje personlig tekst til din emnelinje, din eksempellinje og mailens brødtekst. Personlig tilpasning giver dine mailabonnenter en mere skræddersyet oplevelse, og det kan forbedre dine åbningsrater, konverteringer og interaktioner.

Du kan kun have to personlig tilpassede værdier i mailens emnelinje og eksempellinje. Du kan f.eks. bruge First name og Last name i emnelinjen, men du kan ikke bruge en tredje personlig tilpasset værdi. Du kan højst have ti personlig tilpassede værdier i brødteksten i dine mails. Du kan også tilføje standardoplysninger, der bruges, når kundeoplysningerne ikke er tilgængelige.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Markedsføring i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Opret kampagne > Shopify Email.
 3. Vælg en skabelon, du vil tilpasse.
 4. Hvis du vil tilpasse en emnelinje, en eksempellinje, en overskrift eller en brødtekst personligt, skal du klikke på blyantsikonet i det relevante afsnit.
 5. Vælg den værdi, du vil tilpasse personligt, fra de viste valgmuligheder. Du kan f.eks. vælge City, hvis din mail skal indeholde kundens by.
 6. Valgfrit: Angiv en standardværdi, der bruges, hvis kundens oplysninger ikke er tilgængelige. Hvis du ikke angiver en standardværdi, vil pladsen til den personlig tilpassede tekst stå tom.
 7. Klik på Gem.

Oprettelse og administration af nye skabeloner i Shopify Email

Alle e-mails, som du opretter i Shopify Email, kan redigeres og tilpasses. Du kan gemme tilpassede skabeloner, som du kan bruge som udgangspunkt for fremtidige kampagner.

Opret og gem en tilpasset mailskabelon

Du kan oprette og gemme tilpassede skabeloner, som du kan bruge som udgangspunkt for fremtidige kampagner.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Markedsføring i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret kampagne > Shopify Email

 3. Klik på Opret skabelon.

 4. Rediger din skabelon i Shopify Email-editoren.

 5. Vælg Gem som skabelon.

 6. Navngiv din skabelon.

 7. Klik på Gem.

Skabelonerne gemmes under Email > Skabeloner.

Brug af en tilpasset skabelon

Du kan bruge dine tilpassede skabeloner til fremtidige markedsføringskampagner.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Markedsføring i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret kampagne > Shopify Email

 3. Vælg din skabelon i sektionen Mine skabeloner. Når du har valgt din skabelon, kan du følge trinnene til at oprette en e-mailkampagne.

Redigering af en tilpasset skabelon

Hvis du har brug for at ændre en eksisterende skabelon, kan du redigere den via listen Skabeloner i appen Email.

Fremgangsmåde:

 1. I Shopify-administratoren under Apps skal du gå til Email > Skabeloner.
 2. Klik på menuknappen for at åbne de tilgængelige egenskaber for den skabelon, du vil administrere.
 3. Klik på en af følgende:
  • Klik på Dupliker for at kopiere den valgte skabelon.
  • Klik på Opret mail for at oprette en markedsføringskampagne ud fra den valgte skabelon.
  • Klik på Slet for at slette en skabelon.

Tilføjelse af hurtig betaling

Du kan føje ekspresbetaling til din mail, hvilket giver kunderne mulighed for at købe produkter via et direkte link til betaling. Med dette afsnit kan du vælge et produkt eller en produktvariant og oprette en knap til betaling nu. Hvis du har Shop Pay aktiveret for din butik, vises knappen*Køb med Shop Pay* også.

Når kunder bruger ekspresbetaling, går de uden om produkt- og indkøbskurvsiderne for at få en hurtigere betalingsoplevelse. Hvis du bruger hurtigere betaling, kan det øge antallet af kundekonverteringer.

Knapperne til hurtig betaling gælder kun for et enkelt produkt, men du kan føje mere end ét afsnit til ekspresbetaling i en mail.

Sådan tilføjer du specialtegn i mails

Du kan bruge internationale tegn i emnelinjen og teksten på din mail.

Emnelinjer i mails understøtter emojis.

Oversættelse af mailindhold

Mails sendes kun på det sprog, som du skriver dem på, og de oversættes ikke automatisk. Du kan oprette kundesegmenter for at målrette mod en specifik målgruppe blandt dine kunder baseret på sprog.

Send eller planlæg en mail

Det er en god idé at læse korrektur på indholdet i din mail, før du sender den. Shopify tjekker ikke stavefejl eller andre fejl. Du kan også sende en testmail til dig selv, hvis du vil se, hvordan mailen ser ud i indbakken.

Når du vil sende eller planlægge din mail, vises et foreslået fremtidigt tidspunkt med et Foreslået-badge ud for det. Det foreslåede tidspunkt er baseret på Shopifys data og optimeret til den bedste klikfrekvens. Hvis du vælger at sende din mail på det foreslåede tidspunkt, kan det medføre en bedre konverteringsrate.

Send en testmail

 1. Klik på Send test i maileditoren.
 2. Angiv op til fem mailadresser i afsnittet Mailadresser, som du vil sende testen til – én ad gangen.
 3. Klik på Send.

Gennemgå, og send din mail nu

 1. Klik på Gennemgå i maileditoren, når du er færdig med at redigere din mail.
 2. Valgfrit: For at foretage yderligere ændringer skal du klikke på Rediger mail for at gå tilbage til editoren. Du kan også klikke på Luk for at gå tilbage til den forrige side.
 3. Klik på Planlæg afsendelse.
 4. Vælg Nu. Hvis der er en omkostning for at sende mails, vises en forventet omkostning.
 5. Klik på Send for at sende.

Planlæg en mail

Når du er færdig med at redigere din mail, kan det være, at du ønsker at planlægge dens udgivelse til en senere dato. Hvis du har nået en mailgrænse, kan du planlægge mailen til udgivelse på den næste tilgængelige dato.

Du kan vælge at planlægge mailen til et tilpasset tidspunkt eller et foreslået tidspunkt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Gennemgå i maileditoren.
 2. Klik på Planlæg afsendelse.
 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil vælge dit eget tilpassede afsendelsestidspunkt, skal du klikke på Tilpasset dato og klokkeslæt og angive oplysningerne i felterne Afsendelsesdato og Afsendelsestidspunkt.Hvis der er en omkostning for at sende mails, vises en forventet omkostning.
  • Hvis du vil vælge det foreslåede tidspunkt, der er optimeret til den bedste klikfrekvens, skal du klikke på den indstilling, der har badget Foreslået ud for den. Hvis der er en omkostning for at sende mails, vises en forventet omkostning.
 4. Klik på Planlæg.

Annuller eller rediger et afsendelsestidspunkt

Du kan annullere en planlagt mail for at stoppe afsendelsen af den på det valgte tidspunkt. Du kan også planlægge den på et andet tidspunkt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på kampagnen i Shopify Email.
 2. Klik på Rediger afsendelsesdato.
 3. Gør et af følgende:
  • Klik på Fjern afsendelsesdato, hvis du vil annullere afsendelsen af mailen på det planlagte tidspunkt.
  • Hvis du vil ændre planen, skal du vælge et nyt tidspunkt og en ny dato og derefter klikke på Gem.

Mailgrænser

Mailgrænser afgør, hvor mange abonnenter, du kan maile i en bestemt tidsperiode. Disse mailgrænser er baseret på forskellige faktorer og hjælper med at undgå problemer med levering.

Antallet af mails, som du har sendt på en dag, beregnes ud fra, hvor mange mails der blev leveret til individuelle abonnenter på denne dag i stedet for antallet af mailkampagner, som du har sendt.

Hvis du støder på en mailgrænse, kan du gøre et af følgende:

 • Planlæg en mail til den næste tilgængelige dato.
 • Opret kundesegmenter, og skræddersy din mail til specifikke segmenter. Strategiske markedsføringsmedarbejdere opbygger e-mailmarkedsføring omkring deres målgruppe. Du kan oprette kundesegmenter for at målrette dig mod specifikke abonnenter med specifikke kampagner. Du kan også opdele din liste i mindre segmenter.

Du kan muligvis øge dine mailgrænser ved at forbedre dine parametre for levering. Parametrene for levering påvirkes af følgende:

 • Afvisningsprocent: Afvisningsprocenten angiver, hvor mange af dine sendte mails, der blev “afvist” eller returneret til dig.
 • Spamprocent: Afvisningsprocenter, interaktioner fra dine abonnenter, og hvis dine kunder har markeret din mail som spam eller uønsket har alt sammen indflydelse på, om en mailudbyder anser din mail som spam.
 • Afmeldingsprocent: Hvis en kunde klikker på Frameld i en mail fra dig eller markerer en mail som spam, fjernes vedkommende fra din liste.
 • Klikfrekvens: Klikfrekvensen beregnes ved at dividere unikke klik med antallet af leverede mails. Få mere at vide om de bedste fremgangsmåder til forbedring af klikfrekvenser.
 • Frekvens for “lagt i indkøbskurv”: Frekvensen for “lagt i indkøbskurv” er den procentdel af besøgende, som lægger mindst én vare i sin indkøbskurv under sessionen.
 • Konverteringsrate: Konverteringsraten er den procentdel af abonnenter, som følger din mails opfordring til handling efter at have læst mailen, f.eks. hvis de køber det produkt, som du promoverede i mailen.

Hvis du har spørgsmål til planlægning eller omkring segmentering af kunder, kan du kontakte vores supportteam for at få yderligere hjælp.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis