Tạo chiến dịch tiếp thị qua email bằng Shopify Email

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể tạo và gửi email trực tiếp từ Shopify Email. Bạn có thể tùy chỉnh hoặc xây dựng mẫu có thương hiệu của riêng mình. Bạn cũng có thể chọn phân khúc (nhóm) khách hàng sẽ nhận được email của bạn.

Email nháp sẽ được lưu tự động trong khi bạn chỉnh sửa và sẽ không được gửi đi cho đến khi bạn xác nhận rằng email đã sẵn sàng. Bạn cũng có thể lên lịch gửi email trước để tự lên kế hoạch trước cho cửa hàng.

Xem hướng dẫn của chúng tôi về các phương thức tối ưu để tiếp thị qua email trên Shopify để biết danh sách đầy đủ các gợi ý về nội dung, mẹo thiết kế và chiến lược.

Thiết lập hoạt động tiếp thị qua email

Shopify Email cho phép bạn gửi email đến các phân khúc khách hàng đã đăng ký nhận tiếp thị qua email từ cửa hàng của bạn. Để gửi các chiến dịch email đến đối tượng cụ thể, hãy tìm hiểu thêm về cách tạo phân khúc khách hàng.

Bạn cần thêm chủ đề cho email. Khi bạn thêm một chủ đề, hoạt động email sẽ được lưu cùng tên. Bạn có thể thay đổi điều này bất cứ lúc nào.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch).

 3. Nhấp vào Shopify Email.

 4. Chọn mẫu email.

 5. Nhấp vào Đến rồi chọn phân khúc khách hàng.

 6. Nhập chủ đề cho email.

 7. Không bắt buộc: Nhập văn bản xem trước để tùy chỉnh văn bản hiển thị sau tiêu đề trong hộp thư đến của email khách hàng. Ví dụ: More fresh finds for your summer wardrobe.

Sau khi thiết lập chi tiết hoạt động của email, bạn có thể tùy chỉnh nội dung email.

Thay đổi địa chỉ email người gửi

Địa chỉ email người gửi là địa chỉ email hiển thị trong trường Từ trong email mà khách hàng nhận được từ bạn. Một số miền có thể yêu cầu xác thực bổ sung, hoặc địa chỉ email người gửi của bạn có thể hiển thị kèm theo via shopifyemail.com hoặc dưới dạng store@shopifyemail.com.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thông báo.
 2. Trong mục Email người gửi, nhập địa chỉ email của bạn.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh thông điệp email

Tùy thuộc vào loại thư bạn sẽ gửi đến khách hàng, bạn có thể chọn từ nhiều mẫu có thương hiệu trong Shopify Email. Một số mẫu sẽ tự động chứa nội dung của cửa hàng, ví dụ như logo, sản phẩm và màu sắc.

Nội dung mặc định của mẫu Shopify Email dựa trên các phương thức tiếp thị qua email tối ưu và bao gồm văn bản giữ chỗ, hình ảnh và liên kết trong các mục dựa trên thông tin từ cửa hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung cho hoạt động tiếp thị qua email bằng cách thêm, chỉnh sửa hoặc xóa mục. Thay đổi chỉ được lưu đối với hoạt động tiếp thị qua email cụ thể mà bạn đang chỉnh sửa.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa mục trong nội dung email

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch) > Shopify Email.

 3. Chọn mẫu bạn muốn tùy chỉnh. Bạn có thể thực hiện những thay đổi sau đối với nội dung email:

  • Để thêm mục, dùng chuột di chuyển lên vị trí nội dung email mà bạn muốn thêm mục mới, rồi nhấp vào biểu tượng +.
  • Để xóa mục khỏi nội dung email, trước tiên, nhấp vào mục đó để mở tùy chọn chỉnh sửa, rồi nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa mục.
  • Nhấp vào mục bạn muốn chỉnh sửa để xem các tùy chọn chỉnh sửa. Tùy chọn chỉnh sửa phụ thuộc vào loại mục.

Văn bản

Thuộc tính của mục văn bản.
Tùy chọn chỉnh sửa
 • chỉnh sửa văn bản
 • thay đổi phông chữ, màu chữ, độ đậm, căn chỉnh hoặc áp dụng chữ nghiêng
 • thêm liên kết

Thay đổi về kiểu chữ được áp dụng cho toàn bộ email. Ví dụ: Nếu bạn đặt Heading 1 để sử dụng phông chữ Times New Roman, mọi văn bản áp dụng Heading 1 sẽ có phông chữ Times New Roman.

Không thể thay đổi nội dung của mục Giá. Chỉ có thể thay đổi giá sản phẩm trong chính sản phẩm đó.

Nút

Thuộc tính của mục nút.
Tùy chọn chỉnh sửa
 • thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu góc (vuông, cong, tròn), tô (đồng nhất hoặc viền ngoài), màu chữ, màu nền và căn chỉnh
 • thêm liên kết

Hình ảnh

Thuộc tính của mục hình ảnh.
Tùy chọn chỉnh sửa

Có thể chọn hình ảnh trong các tệp trên Shopify hoặc tải lên hình ảnh mới.

Yêu cầu
 • kích cỡ tệp: tối đa 20 megabyte
 • độ phân giải: tối đa 20 megapixel
 • tỷ lệ khung hình: từ 100:1 đến 1:100
 • định dạng tệp: jpg hoặc png

Đầu trang

Thuộc tính của mục đầu trang.
Tùy chọn chỉnh sửa
 • tùy chỉnh với logo hoặc tên cửa hàng, hoặc thay đổi phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn chỉnh văn bản hoặc màu nền
 • có thể ẩn

Sản phẩm

Thuộc tính của mục sản phẩm.
Tùy chọn chỉnh sửa
 • tùy chỉnh văn bản, nút, bố cục, màu nền, tỷ lệ và căn chỉnh văn bản
 • có thể là bố cục nhiều cột để làm nổi bật sản phẩm theo các hướng khác nhau
 • chọn hình ảnh sản phẩm mới (không thay đổi hình ảnh trong Cài đặt sản phẩm)
 • có thể thêm tối đa 9 sản phẩm

Chỉ có thể thay đổi giá sản phẩm trong mục Sản phẩm mà mẫu đã lấy chi tiết sản phẩm. Không thể thay đổi giá sản phẩm trong trình chỉnh sửa của Shopify Email.

Thanh toán nhanh

Các thuộc tính của mục thanh toán nhanh.
Tùy chọn chỉnh sửa
 • tùy chỉnh văn bản, kiểu nút, bố cục, màu nền, tỷ lệ, kiểu hình ảnh và căn chỉnh văn bản
 • chọn hình ảnh sản phẩm mới (không thay đổi hình ảnh trong cài đặt sản phẩm)

Chỉ có thể chọn một sản phẩm có một mẫu mã cho mục này.

Nếu bạn đã kích hoạt Shop Pay trong cửa hàng, cả nút Mua bằng Shop Pay và nút Thanh toán ngay sẽ mặc định hiển thị trong mục này. Bạn có thể bỏ chọn nút Shop Pay để ẩn nút này, nhưng không thể ẩn nút Thanh toán ngay.

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa kích cỡ nút và kiểu dáng góc của nút Shop Pay.

Thẻ quà tặng

Thuộc tính của mục thẻ quà tặng.
Tùy chọn chỉnh sửa
 • tùy chỉnh với hình ảnh, văn bản, nút, căn chỉnh hoặc màu nền mới
 • có thể ẩn

Cửa hàng cần phải kích hoạt thẻ quà tặng từ trước đó. Không thể tạo hoặc chỉnh sửa thẻ quà tặng trong trình chỉnh sửa của Shopify Email.

Ưu đãi giảm giá

Thuộc tính của mục giảm giá.
Tùy chọn chỉnh sửa
 • tùy chỉnh văn bản, cỡ chữ, màu chữ và nút

Cửa hàng cần phải có ưu đãi giảm giá từ trước đó. Không thể tạo hoặc chỉnh sửa ưu đãi giảm giá trong trình chỉnh sửa của Shopify Email.

Hình ảnh có chữ

Thuộc tính của mục hình ảnh có chữ.
Tùy chọn chỉnh sửa
 • tùy chỉnh văn bản, nút, kiểu hình ảnh, vị trí, khoảng cách, căn chỉnh và màu nền
 • đảm bảo nút nào cũng được thêm liên kết
 • ẩn hoặc bỏ ẩn văn bản và nút, nhưng phải luôn chọn hình ảnh

Nhiều cột

Thuộc tính của mục nhiều cột.
Tùy chọn chỉnh sửa
 • tùy chỉnh kiểu hình ảnh, vị trí, khoảng cách, căn chỉnh và màu nền cho cột
 • bật hoặc tắt các phần tử khác nhau trong mỗi cột (ví dụ: cột đầu tiên có thể ẩn hình ảnh và nút nhưng bật văn bản và cột thứ hai có thể ẩn hình ảnh nhưng bật văn bản và nút)
 • ẩn hoặc bỏ ẩn hình ảnh, nhưng phải luôn thêm văn bản

Chân trang

Thuộc tính của mục chân trang.
Tùy chọn chỉnh sửa
 • tùy chỉnh phông chữ, màu chữ, màu liên kết, nền và màu thanh chia
 • hiển thị địa chỉ cửa hàng, số điện thoại và biểu tượng truyền thông xã hội

Không thể xóa mục chân trang.

Tùy chỉnh địa chỉ cửa hàng và số điện thoại trong phần cài đặt cửa hàng.

Để thêm liên kết truyền thông xã hội vào email, bạn cần sử dụng chủ đề Brooklyn, Debut, Kagami, Minimal, Narrative hoặc Parallax.

Liquid tùy chỉnh

Thuộc tính của mục Liquid tùy chỉnh.
Tùy chọn chỉnh sửa
 • tùy chỉnh kích cỡ hình ảnh và kích cỡ mục
 • tạo nút tùy chỉnh, mục gồm nhiều cột, hình ảnh cạnh nhau, danh sách đánh dấu đầu dòng và các nội dung động khác.

Bạn có thể nhập Liquid và HTML tùy chỉnh vào trình chỉnh sửa mã.

Mã bạn nhập không được vượt quá kích thước 50 kilobyte (KB).

Tìm hiểu thêm về biến Liquid được hỗ trợ dành cho Shopify Email.

Xem trước email trước khi gửi

 1. Trong trình biên tập email, nhấp vào Gửi kiểm tra để xem trước giao diện email hiển thị cho khách hàng. Bạn có thể gửi email kiểm tra đến địa chỉ email liên kết với cửa hàng Shopify của bạn.
 2. Nhấp vào Xem lại để xem tổng quan về hoạt động email.
 3. Khi bạn sẵn sàng gửi email, hãy nhấp vào Gửi rồi nhấp lại vào Gửi để xác nhận. Nếu bạn muốn thay đổi email, hãy nhấp vào Chỉnh sửa nội dung email.

Cá nhân hóa thông điệp email

Bạn có thể thêm văn bản cá nhân hóa vào các chiến dịch email như tên, họ, email, thành phố, tiểu bang, tỉnh và quốc gia của khách hàng. Nếu bạn thêm nội dung cá nhân hóa vào mục nhất định trong email, Shopify Email sẽ tự động sử dụng thông tin khách hàng trong mục đó, nếu có đối với khách hàng nhận được email. Bạn có thể thêm văn bản cá nhân hóa vào dòng chủ đề, dòng xem trước và văn bản nội dung email. Việc cá nhân hóa mang đến trải nghiệm phù hợp hơn cho người đăng ký nhận email cũng như có thể cải thiện tỷ lệ mở email, lượt chuyển đổi và mức độ tương tác.

Bạn chỉ có thể có hai giá trị cá nhân hóa trong dòng chủ đề và dòng xem trước của email. Ví dụ: Trong dòng chủ đề, bạn có thể sử dụng First nameLast name, nhưng không được dùng giá trị cá nhân hóa thứ ba. Bạn có thể có tối đa mười giá trị cá nhân hóa trong văn bản nội dung email. Bạn cũng có thể thêm thông tin mặc định được sử dụng khi không có thông tin khách hàng cụ thể.

Bước:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Tiếp thị.
 2. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch) > Shopify Email.
 3. Chọn mẫu để tùy chỉnh.
 4. Để tùy chỉnh dòng chủ đề, dòng xem trước, đầu trang hoặc văn bản nội dung, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì trong mục phù hợp.
 5. Chọn giá trị bạn muốn cá nhân hóa từ các tùy chọn được hiển thị. Ví dụ: Chọn City nếu bạn muốn email bao gồm thành phố của khách hàng.
 6. Không bắt buộc: Nhập giá trị mặc định sẽ được sử dụng nếu không có thông tin khách hàng. Nếu bạn không nhập giá trị mặc định, khoảng cách cho văn bản cá nhân hóa sẽ bị bỏ trống.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo email được mã hóa tùy chỉnh bằng Liquid

Nếu muốn sử dụng mã Liquid tùy chỉnh trong quá trình tạo email, bạn có thể thêm mục Liquid tùy chỉnh hoặc tạo email hoàn toàn từ mã Liquid tùy chỉnh.

Tất cả email được tạo bằng Liquid được mã hóa tùy chỉnh phải chứa biến {{unsubscribe_link}} . Nếu bạn chọn sử dụng tính năng theo dõi lượt mở thì cũng bắt buộc phải có biến {{open_tracking}} này. Email Liquid được mã hóa tùy chỉnh không được vượt quá 500 KB.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch) > Shopify Email.

 3. Nhấp vào Viết mã cho riêng bạn.

 4. Không bắt buộc: Nếu bạn đã lưu tệp vào thiết bị cục bộ có mã bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Nhập. Tệp đã nhập phải có định dạng .html.

 5. Nhập mã Liquid của bạn.

 6. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem lại để xem trước giao diện email hiển thị cho khách hàng.

Tìm hiểu thêm về biến Liquid được hỗ trợ dành cho Shopify Email.

Tạo và quản lý mẫu Shopify Email mới

Bạn có thể chỉnh sửa và tùy chỉnh tất cả email bạn tạo bằng Shopify Email. Bạn có thể lưu mẫu tùy chỉnh để sử dụng làm cơ sở bắt đầu cho các chiến dịch trong tương lai.

Tạo và lưu mẫu email tùy chỉnh

Bạn có thể tạo và lưu mẫu tùy chỉnh để sử dụng làm cơ sở bắt đầu cho các chiến dịch trong tương lai.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch) > Shopify Email.

 3. Nhấp vào Tạo mẫu.

 4. Trong trình biên tập Shopify Email, chỉnh sửa mẫu.

 5. Chọn Lưu làm Mẫu.

 6. Đặt tên cho mẫu.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Mẫu được lưu trong mục Email > Mẫu.

Sử dụng mẫu tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng mẫu tùy chỉnh cho mọi chiến dịch tiếp thị trong tương lai.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch) > Shopify Email.

 3. Chọn mẫu trong mục Mẫu của tôi. Sau khi chọn mẫu, bạn có thể làm theo các bước để tạo chiến dịch tiếp thị qua email.

Chỉnh sửa mẫu tùy chỉnh

Nếu cần thay đổi một mẫu hiện có, bạn có thể chỉnh sửa mẫu đó trong danh sách Mẫu của ứng dụng Email.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, mục Ứng dụng, chuyển đến Email > Mẫu.
 2. Nhấp vào nút menu tùy chọn để mở các tùy chọn sẵn có dành cho mẫu bạn muốn quản lý.
 3. Nhấp vào một trong những tùy chọn sau:
  • Nhấp vào Nhân bản để nhân bản mẫu được chọn.
  • Nhấp vào Tạo email để tạo chiến dịch tiếp thị từ mẫu được chọn.
  • Nhấp vào Xóa để xóa mẫu.

Thêm phương thức thanh toán nhanh

Bạn có thể thêm phương thức thanh toán nhanh vào email để cho phép khách hàng mua sản phẩm qua liên kết thanh toán trực tiếp. Với mục này, bạn có thể chọn một sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm và tạo nút Thanh toán ngay. Nếu bạn đã kích hoạt Shop Pay trong cửa hàng, nút Mua bằng Shop Pay cũng sẽ hiển thị.

Khi khách hàng sử dụng phương thức thanh toán nhanh, họ sẽ bỏ qua trang giỏ hàng và sản phẩm để tiến hành thanh toán nhanh. Sử dụng phương thức thanh toán nhanh có thể giúp gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.

Nút thanh toán nhanh chỉ áp dụng cho một sản phẩm, nhưng bạn có thể thêm nhiều mục thanh toán nhanh vào email.

Thêm ký tự đặc biệt vào email

Bạn có thể thêm ký tự quốc tế vào dòng chủ đề và nội dung của email.

Dòng chủ đề của email hỗ trợ biểu tượng cảm xúc.

Dịch nội dung email

Email chỉ được gửi bằng ngôn ngữ bạn viết và không được dịch tự động. Bạn có thể tạo phân khúc khách hàng để nhắm mục tiêu vào đối tượng khách hàng cụ thể dựa trên ngôn ngữ.

Gửi hoặc lên lịch gửi email

Bạn nên soát lại nội dung email trước khi gửi. Shopify không kiểm tra lỗi chính tả hoặc các lỗi khác. Bạn có thể gửi email kiểm tra cho chính mình để xem email hiển thị như thế nào trong hộp thư đến.

Khi bạn gửi hoặc lên lịch gửi email, bạn sẽ thấy thời gian đề xuất trong tương lai hiển thị cùng huy hiệu Đề xuất bên cạnh. Thời gian đề xuất dựa trên dữ liệu của Shopify và được tối ưu hóa để có tỷ lệ nhấp chuột tốt nhất. Nếu chọn gửi email vào thời gian đề xuất, bạn sẽ có thể đạt tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.

Gửi email kiểm tra

 1. Trong trang chỉnh sửa email, nhấp vào Gửi kiểm tra.
 2. Trong mục Địa chỉ email, nhập tối đa năm địa chỉ email cùng lúc mà bạn muốn gửi kiểm tra.
 3. Nhấp vào Send (Gửi).

Xem lại và gửi email ngay

 1. Trong trang chỉnh sửa email, sau khi soạn email xong, nhấp vào Xem lại.
 2. Không bắt buộc: Để chỉnh sửa thêm, nhấp vào Sửa email để quay lại trang chỉnh sửa hoặc Thoát để quay lại trang trước đó.
 3. Nhấp vào Lên lịch gửi.
 4. Chọn Ngay. Nếu mất phí để gửi email thì chi phí ước tính sẽ hiển thị.
 5. Nhấp vào Gửi để gửi.

Lên lịch email

Khi chỉnh sửa xong email, bạn có thể lên lịch gửi email sau. Nếu đã đạt đến giới hạn email, bạn có thể lên lịch email cho ngày khả dụng tiếp theo.

Bạn có thể chọn lên lịch gửi email vào thời gian tự chọn hoặc thời gian đề xuất.

Bước:

 1. Trong trang chỉnh sửa email, nhấp vào Xem lại.
 2. Nhấp vào Lên lịch gửi.
 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để chọn thời gian gửi tùy chọn của riêng bạn, nhấp vào Ngày giờ tự chọn và nhập thông tin chi tiết vào các trường Ngày gửiThời gian gửi. Nếu mất phí để gửi email thì chi phí ước tính sẽ hiển thị.
  • Để chọn thời gian đề xuất được tối ưu hóa nhằm mang lại tỷ lệ nhấp chuột cao nhất, nhấp vào tùy chọn có huy hiệu Đề xuất bên cạnh. Nếu mất phí để gửi email thì chi phí ước tính sẽ hiển thị.
 4. Nhấp vào Schedule (Lên lịch).

Hủy hoặc lên lịch lại thời gian gửi

Bạn có thể hủy email đã lên lịch để ngăn gửi email vào thời điểm đã chọn. Bạn cũng có thể lên lịch lại cho lần gửi khác.

Bước:

 1. Trong Shopify Email, nhấp vào chiến dịch.
 2. Nhấp vào Sửa ngày gửi.
 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Để hủy việc gửi email vào thời điểm đã lên lịch, nhấp vào Xóa ngày gửi.
  • Để lên lịch lại, chọn ngày và giờ mới, sau đó nhấp vào Lưu.

Giới hạn email

Giới hạn email xác định số lượng người đăng ký bạn có thể gửi email trong một khoảng thời gian. Giới hạn email được xác định bởi nhiều yếu tố và giúp ngăn chặn các sự cố gửi thư.

Số lượng email bạn đã gửi trong một ngày được tính theo số lượng email được gửi đến những người đăng ký nhận email hôm đó thay vì số lượng chiến dịch email bạn đã gửi.

Thực hiện một trong những thao tác sau nếu bạn đạt đến giới hạn gửi email:

 • Lên lịch email cho ngày khả dụng tiếp theo.
 • Tạo phân khúc khách hàng và điều chỉnh email theo các phân khúc nhất định. Những nhà tiếp thị có tư duy chiến lược sẽ xây dựng phương pháp tiếp thị qua email theo đối tượng khách hàng. Bạn có thể tạo phân khúc khách hàng để nhắm mục tiêu vào những người đăng ký cụ thể bằng các chiến dịch cụ thể hoặc chia danh sách thành các phân khúc nhỏ hơn.

Bạn có thể tăng giới hạn gửi email bằng cách cải thiện chỉ số gửi thư. Các yếu tố sau sẽ tác động đến chỉ số gửi thư:

 • Tỷ lệ từ chối: Tỷ lệ từ chối cho biết số lượng email bạn gửi sẽ bị "từ chối" hoặc gửi trả lại cho bạn.
 • Tỷ lệ thư rác: Tỷ lệ từ chối, mức độ tương tác từ người đăng ký và nếu khách hàng đánh dấu email của bạn là thư rác đều có thể ảnh hưởng đến việc email của bạn có bị nhà cung cấp dịch vụ email xem là thư rác hay không.
 • Tỷ lệ hủy đăng ký: Nếu khách hàng nhấp vào Hủy đăng ký trong email mà bạn gửi hoặc đánh dấu email là thư rác, họ sẽ bị xóa khỏi danh sách của bạn.
 • Tỷ lệ nhấp chuột: Tỷ lệ nhấp chuột được tính bằng cách chia lượt nhấp duy nhất cho số lượng email đã gửi. Tìm hiểu thêm về các phương thức tốt nhất để cải thiện tỷ lệ nhấp chuột trong email.
 • Tỷ lệ thêm vào giỏ hàng: Tỷ lệ thêm vào giỏ hàng là tỷ lệ khách truy cập đặt ít nhất một mặt hàng vào giỏ hàng trong phiên truy cập.
 • Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi là tỷ lệ người đăng ký làm theo lời kêu gọi hành động của email sau khi đọc email, chẳng hạn như mua sản phẩm mà bạn đã quảng cáo trong email.

Nếu có thắc mắc về việc lên lịch hoặc tạo phân khúc khách hàng, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được hỗ trợ thêm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí