Chiến dịch tiếp thị qua email bằng Shopify Email

Bạn có thể tạo và gửi email bằng Shopify Email từ trang quản trị Shopify. Bạn có thể sử dụng mẫu email mặc định hoặc xây dựng mẫu có thương hiệu của riêng mình để email phù hợp với thẩm mỹ của cửa hàng. Bạn cũng có thể chọn phân khúc (nhóm) khách hàng sẽ nhận được email của bạn, điều này cho phép bạn điều chỉnh nội dung gửi đi theo mối quan tâm của từng phân khúc.

Email nháp sẽ được lưu tự động trong khi bạn chỉnh sửa và sẽ không được gửi đi cho đến khi bạn xác nhận rằng email đã sẵn sàng.

Xem hướng dẫn của chúng tôi về các phương thức tối ưu để tiếp thị qua email trên Shopify để biết danh sách đầy đủ các gợi ý về nội dung, mẹo thiết kế và chiến lược.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí