Tạo chiến dịch tiếp thị qua email bằng Shopify Email

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể tạo và gửi email trực tiếp từ Shopify Email. Bạn có thể tùy chỉnh hoặc xây dựng mẫu có thương hiệu của riêng mình. Bạn cũng có thể chọn nhóm khách hàng sẽ nhận được email của bạn.

Email nháp lưu tự động trong khi bạn chỉnh sửa và sẽ không được gửi đến khi bạn xác nhận rằng email đã sẵn sàng. Bạn cũng có thể lên lịch email trước để tự giúp mình lên kế hoạch cho cửa hàng.

Xem hướng dẫn của chúng tôi về các phương thức tối ưu để tiếp thị qua email trên Shopify để biết danh sách đầy đủ các gợi ý về nội dung, mẹo thiết kế và chiến lược.

Thiết lập hoạt động tiếp thị qua email

Shopify Email cho phép bạn gửi email đến các nhóm khách hàng đã đăng ký nhận tiếp thị qua email từ cửa hàng của bạn. Để gửi các chiến dịch email đến đối tượng cụ thể, hãy tìm hiểu thêm về cách tạo nhóm khách hàng.

Bạn cần thêm chủ đề cho email. Khi bạn thêm một chủ đề, hoạt động email sẽ được lưu cùng tên. Bạn có thể thay đổi điều này bất cứ lúc nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch).

 3. Nhấp vào Shopify Email.

 4. Chọn mẫu email.

 5. Nhấp vào trường To (Đến) để chọn trong danh sách nhóm khách hàng.

 6. Nhập chủ đề cho email.

 7. Không bắt buộc: Nhập văn bản xem trước để tùy chỉnh văn bản hiển thị sau chủ đề trong hộp thư đến của email dành cho khách hàng. Ví dụ: More fresh finds for your summer wardrobe.

Sau khi thiết lập chi tiết hoạt động của email, bạn có thể tùy chỉnh nội dung email.

Thay đổi địa chỉ email người gửi

Địa chỉ email người gửi là địa chỉ email xuất hiện trong trường From (Từ) trong email mà khách hàng nhận được từ bạn. Một số miền có thể yêu cầu xác thực bổ sung, hoặc địa chỉ email người gửi của bạn có thể xuất hiện kèm theo via shopifyemail.com hoặc dưới dạng store@shopifyemail.com.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào General (Tổng quát).

 2. Trong mục Store details (Thông tin chi tiết cửa hàng), ở phần Change email (Thay đổi email), thay đổi địa chỉ email của bạn.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh thông điệp email

Shopify Email cung cấp các mẫu có thương hiệu để giúp bạn quyết định loại thông điệp bạn muốn gửi cho khách hàng. Một số mẫu tự động thêm các phần tử từ cửa hàng, ví dụ như logo, sản phẩm và màu sắc. Có thể dễ dàng tùy chỉnh tất cả các mẫu email.

Hầu hết các mẫu đều bao gồm các mục tùy chỉnh sau:

 • Đầu trang - Nhập hình ảnh, tên cửa hàng và logo.
 • Văn bản - Nhập văn bản và liên kết.
 • Hình ảnh - Chọn hình ảnh trong cửa hàng Shopify, tải lên hình ảnh mới hoặc thêm hình ảnh từ Burst.
 • Sản phẩm - Liên kết đến một sản phẩm từ cửa hàng Shopify.
 • Chân trang - Thêm Địa chỉ cửa hàng, Số điện thoạiLiên kết truyền thông xã hội để tùy chỉnh nội dung ở phía dưới cùng email.

Nội dung mặc định của mẫu Shopify Email dựa trên các phương thức tiếp thị qua email tối ưu và bao gồm văn bản giữ chỗ, hình ảnh và liên kết trong các mục dựa trên thông tin từ cửa hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung cho hoạt động tiếp thị qua email bằng cách thêm, chỉnh sửa hoặc xóa mục. Thay đổi chỉ được lưu đối với hoạt động tiếp thị qua email cụ thể mà bạn đang chỉnh sửa.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa mục trong nội dung email

 1. Trong Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch) > Shopify Email

 3. Chọn mẫu bạn muốn tùy chỉnh. Bạn có thể thực hiện những thay đổi sau đối với nội dung email:

- Để thêm mục, dùng chuột di chuyển lên vị trí nội dung email mà bạn muốn thêm mục mới, rồi nhấp vào biểu tượng +. Bạn có thể thêm mục văn bản, hình ảnh hoặc sản phẩm. - Để xóa mục khỏi nội dung email, trước tiên, nhấp vào mục đó để mở tùy chọn chỉnh sửa, rồi nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa mục. - Để chỉnh sửa mục, trước tiên, nhấp vào mục đó để mở tùy chọn chỉnh sửa. Tùy chọn chỉnh sửa phụ thuộc vào loại mục:

Tùy chọn chỉnh sửa các mục của nội dung email
Loại mục Chứa Tùy chọn chỉnh sửa
Văn bản tiêu đề hoặc văn bản
 • chỉnh sửa văn bản
 • thay đổi màu chữ hoặc căn chỉnh
 • thêm liên kết
Thay đổi kiểu chữ được áp dụng cho toàn bộ email. Ví dụ: Nếu bạn đặt Heading 1 sử dụng phông chữ Times New Roman, mọi văn bản áp dụng Heading 1 sẽ có phông chữ Times New Roman.
Hình ảnh hình ảnh
 • chọn hình ảnh từ Shopify
 • tải lên hình ảnh mới
 • chọn hình ảnh từ Burst
 • thay đổi văn bản thay thế hình ảnh
Sản phẩm
 • hình ảnh sản phẩm
 • tiêu đề
 • mô tả
 • giá
 • nút liên kết đến sản phẩm
 • chọn sản phẩm mới hoặc nhiều sản phẩm
 • thay đổi hình ảnh sản phẩm
 • chỉnh sửa tiêu đề và mô tả
 • thay đổi màu, hình dạng, văn bản, phông chữ và cỡ phông chữ của nút
 • tùy chỉnh cột và bố cục sản phẩm
 • sắp xếp lại sản phẩm trong lưới
Thay đổi trong một mục sản phẩm của nội dung email không ảnh hưởng đến sản phẩm đó ở những vị trí khác trong Shopify. Bạn không thể thay đổi giá một sản phẩm trong email nhưng có thể ẩn giá và sử dụng một mục văn bản riêng để hiển thị giá bán.
Thanh chia thanh chia
 • thay đổi kiểu thanh chia
 • thay đổi độ dày của thanh chia
 • thay đổi chiều rộng của thanh chia
 • thay đổi màu thanh chia
Thẻ quà tặng
 • hình ảnh thẻ quà tặng
 • hình ảnh
 • tiêu đề
 • mô tả
 • nút
 • chọn thẻ quà tặng từ Shopify
 • tải lên hình ảnh mới
 • chỉnh sửa tiêu đề và mô tả
 • thay đổi màu, văn bản, hình dạng, phông chữ và cỡ phông chữ của nút
 1. Nhấp vào Send test (Gửi kiểm tra) để xem trước email như cách khách hàng sẽ thấy. Bạn có thể gửi email kiểm tra đến địa chỉ email liên kết với cửa hàng Shopify.

 2. Nhấp vào Review (Xem lại) để xem tổng quan về hoạt động email.

 3. Nếu bạn sẵn sàng gửi email, hãy nhấp vào Send (Gửi) rồi nhấp lại vào Send (Gửi) để xác nhận. Nếu bạn muốn thay đổi email, hãy nhấp vào Edit Email Content (Chỉnh sửa nội dung email).

Cá nhân hóa thông điệp email

Bạn có thể thêm văn bản cá nhân hóa vào các chiến dịch email như tên, họ, email, thành phố, tiểu bang, tỉnh và quốc gia của khách hàng. Nếu bạn thêm nội dung cá nhân hóa vào mục nhất định trong email, Shopify Email sẽ tự động sử dụng thông tin khách hàng trong mục đó, nếu có đối với khách hàng nhận được email. Bạn có thể thêm văn bản cá nhân hóa vào dòng chủ đề, dòng xem trước và văn bản nội dung email. Việc cá nhân hóa mang đến trải nghiệm phù hợp hơn cho người đăng ký nhận email cũng như có thể cải thiện tỷ lệ mở email, lượt chuyển đổi và mức độ tương tác.

Bạn chỉ có thể có hai giá trị cá nhân hóa trong dòng chủ đề và dòng xem trước của email. Ví dụ: Trong dòng chủ đề, bạn có thể sử dụng First nameLast name, nhưng không được dùng giá trị cá nhân hóa thứ ba. Bạn có thể có tối đa mười giá trị cá nhân hóa trong văn bản nội dung email. Bạn cũng có thể thêm thông tin mặc định được sử dụng khi không có thông tin khách hàng cụ thể.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Tiếp thị.
 2. Nhấp vào Tạo chiến dịch > Shopify Email.
 3. Chọn mẫu để tùy chỉnh.
 4. Để tùy chỉnh dòng chủ đề, dòng xem trước, đầu trang hoặc văn bản nội dung, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì trong mục phù hợp.
 5. Chọn giá trị bạn muốn cá nhân hóa từ các tùy chọn được hiển thị. Ví dụ: Chọn City nếu bạn muốn email bao gồm thành phố của khách hàng.
 6. Không bắt buộc: Nhập giá trị mặc định sẽ được sử dụng nếu không có thông tin khách hàng. Nếu bạn không nhập giá trị mặc định, khoảng cách cho văn bản cá nhân hóa sẽ bị bỏ trống.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh và tạo mẫu Shopify Email mới

Tất cả email bạn tạo bằng Shopify Email đều có thể chỉnh sửa và tùy chỉnh. Bạn không thể lưu các mẫu tùy chỉnh nhưng có thể sử dụng email trước đây đã gửi để bắt đầu. Chọn Previous emails (Email trước đây) khi tạo hoạt động email mới và bạn sẽ tạo bản sao của email cũ để sử dụng và chỉnh sửa dưới dạng bản nháp riêng.

Thêm ký tự đặc biệt vào email

Bạn có thể thêm ký tự quốc tế vào dòng chủ đề và văn bản của email. Shopify không dịch nội dung email nhưng bạn có thể dịch thủ công nội dung để gửi đến các nhóm khách hàng quốc tế.

Dòng chủ đề của email hỗ trợ biểu tượng cảm xúc.

Dịch nội dung email

Email chỉ được gửi bằng ngôn ngữ bạn viết email và không được dịch tự động. Bạn có thể tạo nhóm khách hàng để nhắm mục tiêu vào đối tượng khách hàng cụ thể dựa trên ngôn ngữ.

Gửi hoặc lên lịch email

Bạn nên soát lại nội dung email trước khi gửi. Shopify không kiểm tra lỗi chính tả hoặc các lỗi khác. Bạn có thể gửi email kiểm tra cho chính mình để xem email hiển thị như thế nào trong hộp thư đến.

Shopify Email cho phép gửi năm chiến dịch qua email mỗi tuần, tính năng này đặt lại bảy ngày một lần vào lúc nửa đêm theo múi giờ UTC. Bạn có thể gửi email cho tối đa 40.000 người đăng ký mỗi chiến dịch. Nếu bạn có hơn 40.000 người đăng ký, bạn có thể tạo nhóm khách hàng để nhắm mục tiêu vào những người đăng ký cụ thể bằng các chiến dịch nhất định hoặc để chia danh sách thành các nhóm nhỏ hơn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí