Quản lý danh sách người đăng ký nhận email

Bạn có thể sử dụng tiếp thị qua email để phát triển doanh nghiệp và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Gửi bản tin đến khách hàng đăng ký nhận thư là một cách hay để thông báo cho họ về sản phẩm mới và đợt giảm giá sắp tới.

Chú ý: Chỉ gửi email tiếp thị cho khách hàng đã chọn nhận tiếp thị qua email từ doanh nghiệp của bạn. Việc mua danh sách địa chỉ email và thêm những địa chỉ này vào danh sách người đăng ký của bạn có thể gây tổn hại uy tín của bạn và tác động tiêu cực đến khả năng chuyển phát email. Khi bạn gửi email cho người trong danh sách địa chỉ email không mong muốn mà bạn mua, bạn có nguy cơ làm giảm tỷ lệ mở và bị gắn cờ là thư rác.

Thu thập địa chỉ email từ khách hàng

Vì lý do pháp lý và quyền riêng tư, đảm bảo rằng bạn chỉ gửi email quảng cáo đến khách hàng đã đồng ý nhận tin tiếp thị từ cửa hàng trực tuyến. Khách hàng có thể đăng ký nhận email tiếp thị bằng cách thêm địa chỉ email vào biểu mẫu đăng ký nhận bản tin trong cửa hàng trực tuyến hoặc đánh dấu hộp kiểm tại trang thanh toán. Sau đó, bạn có thể gửi email xác nhận đăng ký đến khách hàng bằng cách chỉnh sửa cài đặt thanh toán.

Sau khi khách hàng chấp nhận thông tin tiếp thị từ cửa hàng trực tuyến của bạn, địa chỉ email của họ sẽ hiển thị trên trang Khách hàng của trang quản trị Shopify. Nhấp vào Người đăng ký nhận email để chỉ hiển thị khách hàng đã đồng ý nhận email quảng cáo.

Nếu người đăng ký nhấp vào liên kết Hủy đăng ký trong email họ nhận được hoặc đánh dấu email bạn gửi là thư rác, người đăng ký sẽ tự động bị xóa khỏi danh sách người đăng ký. Khi email bị gửi trả lại do có vấn đề với địa chỉ email, địa chỉ email sẽ tự động bị chặn khỏi những lần gửi email trong tương lai.

Thu thập email khách hàng khi thanh toán

Thu thập email của khách hàng từ trang chủ

Để thu thập địa chỉ email của khách hàng từ trang chủ, thêm mục đăng ký nhận bản tin vào cửa hàng trực tuyến. Với mục đăng ký nhận bản tin, bạn có thể thu thập địa chỉ email từ khách hàng và lưu vào phân khúc khách hàng Người đăng ký nhận email trên trang Khách hàng trong trang quản trị Shopify. Xem xét quá trình khách hàng truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn và cung cấp dịch vụ thu thập địa chỉ email tại các điểm chính như trang chủ và trang thanh toán.

Để được hỗ trợ thêm mục bản tin vào cửa hàng trực tuyến, xem tài liệu về chủ đề.

Các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng cũng là cách lý tưởng để nhanh chóng xây dựng danh sách người đăng ký, nhưng hãy đảm bảo cung cấp xác nhận kép để khách hàng biết rằng họ cũng đang đăng ký nhận tiếp thị qua email.

Nếu gần đây bạn có nhiều người đăng ký mới, hãy cân nhắc việc tạo phân khúc khách hàng cho người đăng ký mới để có thể gửi email chào mừng đến họ. Thêm mã giảm giá và liên kết đến cửa hàng trong email chào mừng để khuyến khích người đăng ký mới mua hàng. Email chào mừng cũng là cách thân thiện để người đăng ký không rút khỏi danh sách gửi thư của bạn.

Nhập danh sách khách hàng

Bạn có thể nhập danh sách khách hàng, nhưng trước tiên, bạn nên xem lại tất cả tên và địa chỉ email trong danh sách. Điều này sẽ giúp bạn tránh các lỗi khi gửi đi các chiến dịch email.

Địa chỉ email dựa trên vai trò

Địa chỉ email dựa trên vai trò bắt đầu bằng các từ như info@ hoặc support@. Những địa chỉ email này thường được chuyển hướng đến một đội ngũ, không phải một người duy nhất. Bạn nên xóa thủ công địa chỉ email dựa trên vai trò vì có khả năng những email này không được theo dõi đúng cách. Điều này có thể gây tổn hại cho tỷ lệ mở của bạn theo thời gian.

Email của tôi sẽ chỉ gửi đến những người đăng ký vào danh sách tiếp thị qua email đúng không?

Đúng vậy, bạn chỉ có thể gửi email đến những người đồng ý nhận email từ doanh nghiệp. Bạn sẽ nhìn thấy những khách hàng này được liệt kê với chỉ báo Chấp nhận tiếp thị trên trang khách hàng. Shopify Email lọc ra những khách hàng không chấp nhận tiếp thị qua email.

Số người đăng ký trong nhóm khách hàng của bạn trong Shopify Email có thể khác với số người đăng ký trong mục Khách hàng của trang quản trị Shopify. Để giữ uy tín cho người gửi là bạn cũng như duy trì khả năng chuyển phát theo thời gian, địa chỉ email của người đăng ký mà liên tục bị trả về sẽ không thể nhận được email qua Shopify Email.

Gửi chiến dịch email đến một phân khúc khách hàng cụ thể

Bạn có thể gửi chiến dịch email đến một phân khúc khách hàng cụ thể bằng cách vào ứng dụng Shopify Email hoặc trang Khách hàng. Trong quy trình này, bạn sẽ gửi chiến dịch email từ trang Khách hàng.

Trước khi bắt đầu, hãy tạo phân khúc khách hàng gồm những người đăng ký nhận email.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

  2. Nhấp vào Phân khúc.

  3. Trong chỉ mục phân khúc, nhấp vào một phân khúc khách hàng.

  4. Nhấp vào Sử dụng phân khúc.

  5. Cài đặt ứng dụng Shopify Email, nếu cần.

  6. Nhấp vào Email.

  7. Tạo chiến dịch email.

Xác nhận kép

Xác nhận kép yêu cầu khách hàng nhấp vào liên kết trong email để xác nhận họ muốn nhận tiếp thị qua email do bạn gửi. Email xác nhận sẽ được gửi tự động khi có người nhập địa chỉ email và đăng ký trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Tại một số quốc gia, luật pháp yêu cầu xác nhận kép và đây cũng là biện pháp tốt nhất để gửi nội dung tiếp thị cho những người có khả năng tương tác cao hơn. Khách hàng đăng ký nhận thư của bạn trước khi bạn bật xác nhận kép không cần xác nhận trạng thái của họ.

Bạn có thể tùy chỉnh email xác nhận kép bằng cách nhấp vào Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo) trong trang quản trị Shopify. Vì lý do pháp lý, email này không được chứa nội dung tiếp thị.

Nếu bạn bật xác nhận kép, bạn cần cập nhật tin nhắn xác nhận của biểu mẫu bản tin trong cửa hàng trực tuyến để nhắc khách hàng kiểm tra email xác nhận sau khi đăng ký. Việc cập nhật tin nhắn xác nhận có thể giúp đảm bảo nhiều người xác nhận hơn. Ví dụ: Tin nhắn xác nhận có thể thông báo như sau "Kiểm tra email để xác nhận đăng ký!".

Bạn chỉnh sửa tin nhắn xác nhận trên Trang quản trị Shopify bằng cách mở Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề > nút ... > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định. Tùy thuộc vào chủ đề của bạn, trường này được gắn nhãn Xác nhận trong mục Biểu mẫu bản tin hoặc Đăng thành công trong mục Đăng ký.

Lợi ích của xác nhận kép là gì?

Cho phép khách hàng đồng ý hoặc từ chối nhận email tiếp thị có thể giúp bạn tạo danh sách người đăng ký gắn kết hơn bằng cách tránh đưa những địa chỉ email không quan tâm hoặc không phù hợp vào nhóm email. Bạn có thể mất nhiều thời gian xây dựng danh sách hơn vì một số người dùng không tránh khỏi việc quên nhấp vào liên kết xác nhận được gửi đến, nhưng những người đăng ký thực sự quan tâm tới việc nhận email từ bạn là những người đem lại nhiều lợi ích nhất cho công việc kinh doanh của bạn.

Xóa người đăng ký khỏi danh sách người đăng ký

Để xóa người đăng ký khỏi danh sách người đăng ký, mở tab Khách hàng trong trang quản trị Shopify, nhấp vào khách hàng cụ thể bạn muốn thay đổi và chỉnh sửa thủ công trạng thái Tiếp thị qua email.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí