Tiếp thị trên Facebook

Bạn có thể sử dụng Facebook và Instagram của Meta để đồng bộ sản phẩm với danh mục trên Facebook nhằm tạo hoạt động tiếp thị trên Facebook trực tiếp từ Shopify.

Để có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook trong Shopify, bạn cần cấu hình cài đặt tiếp thị Facebook trong Facebook và Instagram của Meta. Sau khi thiết lập, bạn có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook từ mục Tiếp thị của trang quản trị Shopify.

Sau khi thiết lập Facebook và Instagram của Meta, bạn có thể tạo các hoạt động tiếp thị sau trong Shopify:

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí