Tiếp thị trên Facebook

Bạn có thể sử dụng Facebook và Instagram của Meta để đồng bộ sản phẩm với danh mục trên Facebook nhằm tạo hoạt động tiếp thị cho sản phẩm trên Facebook.

Để tạo quảng cáo trên Facebook, Instagram, Messenger hoặc Audience Network, hãy sử dụng Trình quản lý quảng cáo của Meta.

Sau khi thiết lập Facebook và Instagram của Meta, bạn có thể tạo các quảng cáo sau trên Facebook để nêu bật sản phẩm của mình trong Shopify:

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí