Tạo quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook để bán sản phẩm trong Shopify

Bạn có thể sử dụng Facebook và Instagram của Meta để đồng bộ sản phẩm với danh mục trên Facebook nhằm tạo hoạt động tiếp thị cho sản phẩm trên Facebook.

Để tạo quảng cáo trên Facebook, Instagram, Messenger hoặc Audience Network, hãy sử dụng Trình quản lý quảng cáo của Meta.

Sau khi thiết lập Trình quản lý quảng cáo của Meta và đã đồng bộ sản phẩm với Facebook, bạn có thể tạo quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook. Quảng cáo này có thể giúp khách hàng tìm hiểu thêm các sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.

Để tạo quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook, bạn cũng cần bán hàng qua cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm hiểu cách gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

Tìm hiểu quảng cáo nhắm mục tiêu lại động

Quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook quảng bá sản phẩm liên quan cho khách hàng đã truy cập cửa hàng trực tuyến. Facebook theo dõi hành vi của khách truy cập trên cửa hàng trực tuyến bằng Meta Pixel, sau đó xây dựng đối tượng khách truy cập hoạt động trên cửa hàng trong 30 ngày gần nhất. Quảng cáo nhắm mục tiêu lại động hiển thị dưới dạng quảng cáo quay vòng trên Facebook mang tính cá nhân cho từng khách truy cập và gồm các sản phẩm họ đã xem hoặc thêm vào giỏ hàng.

Khi thiết lập Facebook và Instagram của Meta, sản phẩm sẽ tự động hiển thị trên ứng dụng. Sản phẩm hiển thị trên Facebook và Instagram của Meta được đồng bộ vào danh mục sản phẩm trên Facebook dùng để tạo quảng cáo nhắm mục tiêu lại động. Tìm hiểu thêm về cách hiển thị sản phẩm trên các kênh bán hàng và ứng dụng.

Bạn có thể thấy lỗi đăng sản phẩm được liệt kê trong Facebook và Instagram của Meta. Bạn có thể xử lý những lỗi này từ trang chi tiết sản phẩm với sản phẩm có lỗi.

Tìm hiểu thêm về tạo quảng cáo nhắm mục tiêu lại động từ Trung tâm trợ giúp quảng cáo trên Facebook.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí