Tạo quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook trong Shopify

Sau khi thiết lập Facebook Marketing trên Facebook và Instagram của Meta và đã đồng bộ sản phẩm với Facebook, bạn có thể tạo hoạt động tiếp thị trong Shopify cho quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook. Quảng cáo này có thể giúp khách hàng tìm hiểu thêm các sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.

Để tạo quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook, bạn cũng cần bán hàng qua cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm hiểu cách gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

Tìm hiểu quảng cáo nhắm mục tiêu lại động

Quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook quảng bá sản phẩm liên quan cho khách hàng đã truy cập cửa hàng trực tuyến. Facebook theo dõi hành vi của khách truy cập trên cửa hàng trực tuyến bằng Facebook pixel, sau đó xây dựng đối tượng khách truy cập hoạt động trên cửa hàng trong 30 ngày gần nhất. Quảng cáo nhắm mục tiêu lại động hiển thị dưới dạng quảng cáo quay vòng trên Facebook mang tính cá nhân cho từng khách truy cập và gồm các sản phẩm họ đã xem hoặc thêm vào giỏ hàng.

Khi thiết lập Facebook và Instagram của Meta, sản phẩm sẽ tự động hiển thị trên ứng dụng. Sản phẩm hiển thị trên Facebook và Instagram của Meta được đồng bộ vào danh mục sản phẩm trên Facebook dùng để tạo quảng cáo nhắm mục tiêu lại động. Tìm hiểu thêm về cách hiển thị sản phẩm trên các kênh bán hàng và ứng dụng.

Bạn có thể thấy lỗi đăng sản phẩm được liệt kê trong Facebook và Instagram của Meta. Bạn có thể xử lý những lỗi này từ trang chi tiết sản phẩm với sản phẩm có lỗi.

Tìm hiểu thêm về tạo quảng cáo nhắm mục tiêu lại động từ Trung tâm trợ giúp quảng cáo trên Facebook.

Tạo quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook trong Shopify

Khi tạo hoạt động tiếp thị bằng quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook, bạn có thể sử dụng mẫu quảng cáo để thiết lập quảng cáo. Bạn có thể xem trước quảng cáo trước khi đăng. Chế độ xem trước sử dụng sản phẩm ngẫu nhiên từ cửa hàng để cho bạn biết quảng cáo sẽ trông như thế nào.

Bước:

 1. Trong Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào Tạo hoạt động.

 3. Nhấp vào Quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook.

 4. Nhập tên và văn bản quảng cáo cho hoạt động của bạn.

 5. Đặt ngân sách.

 6. Đặt ngày và thời gian bắt đầu. Bạn cũng có thể chọn đặt ngày và thời gian kết thúc.

 7. Nhấp vào Đăng hoạt động.

Tạm dừng quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook từ Shopify

Tạm dừng quảng cáo khiến quảng cáo ngừng chạy và ngừng chi tiêu của bạn vào quảng cáo.

Bước:

 1. Trong Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào tên chiến dịch.

 3. Nhấp vào hoạt động chiến dịch dành cho quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trên Facebook.

 4. Nhấp vào Pause activity (Tạm dừng hoạt động).

Xem báo cáo hoạt động tiếp thị dành cho quảng cáo nhắm mục tiêu lại động trong Shopify

 1. Trong Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào tên chiến dịch.

 3. Di chuột đến một hoạt động chiến dịch, rồi nhấp vào View report (Xem báo cáo). Tìm hiểu thêm về báo cáo hoạt động tiếp thị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí