Tạo bài viết trên Trang Facebook trong Shopify

Sau khi thiết lập Facebook Marketing trên Facebook và Instagram của Meta, bạn có thể tạo bài viết trên Trang miễn phí. Bài viết trên Trang Facebook có thể giúp bạn xây dựng tương tác trên Trang Facebook bằng cách cho phép khách truy cập nhấp vào liên kết trong bài viết để xem sản phẩm trong cửa hàng Shopify.

Tạo bài viết trên Facebook trong Shopify là hoạt động miễn phí vì đó không phải là một loại quảng cáo Facebook. Tuy nhiên, khi thiết lập Facebook và Instagram của Meta, bạn cần thêm thông tin thanh toán vào Facebook. Nếu không tạo quảng cáo Facebook trả phí trong Shopify, bạn sẽ không bị Facebook thu phí.

Tạo bài viết trên Facebook trong Shopify

Để chuẩn bị trước hoạt động tiếp thị, bạn có thể lưu hoạt động tiếp thị hoặc tự động hóa dưới dạng bản nháp. Sau đó, bạn có thể đăng hoạt động tiếp thị hoặc tự động hóa khi sẵn sàng sử dụng

Bước:

Nếu cần chỉnh sửa bài viết trên Facebook sau khi đăng trên Trang, bạn có thể chỉnh sửa từ Facebook.

Chi tiết về bài viết trên Facebook

  • Sản phẩm - Sản phẩm mà bạn muốn chia sẻ. Bạn cần thêm tối thiểu 2 sản phẩm và tối đa 5 sản phẩm.
  • Nội dung bài viết - Nội dung trong bài viết.
  • Thêm giảm giá - Bạn có thể thêm mã giảm giá vào nội dung bài viết. Nếu khách hàng nhấp vào lời kêu gọi hành động, mã giảm giá sẽ được thêm vào giỏ hàng của họ. Khách hàng cần thêm các sản phẩm đủ điều kiện được giảm giá vào giỏ hàng trước khi áp dụng giảm giá.
  • Schedule (Lên lịch) - Chọn ngày và thời gian đăng bài viết.

Thêm bài viết trên Facebook vào chiến dịch Shopify hiện có

Nếu cần chỉnh sửa bài viết trên Facebook sau khi đăng trên Trang, bạn có thể chỉnh sửa từ Facebook.

Xóa bài viết trên Facebook từ Shopify

Bạn có thể xóa hoạt động tiếp thị bạn đã tạo trong Shopify.

Khi bạn xóa một hoạt động trong Shopify, hoạt động đó sẽ bị xóa trên dịch vụ liên quan như Facebook hoặc Google, và mọi khoản chi tiêu quảng cáo có liên quan sẽ dừng lại. Mặc dù hoạt động sẽ bị xóa bên ngoài nền tảng Shopify nhưng bạn vẫn thấy trạng thái Đang bị xóa của hoạt động. Sau khi bị xóa hoàn toàn từ bên ngoài nền tảng Shopify, hoạt động sẽ bị xóa khỏi danh sách hoạt động trên Shopify. Sau khi xóa, hoạt động tiếp thị sẽ vĩnh viễn biến mất.

Cần xóa hoạt động tiếp thị được tạo bên ngoài Shopify khỏi dịch vụ đã tạo hoạt động đó.

Bước:

  1. Trong Shopify, vào mục Tiếp thị.

  2. Nhấp vào một chiến dịch tiếp thị hiện có.

  3. Nhấp vào Chỉnh sửa hoạt động bên cạnh hoạt động tiếp thị.

  4. Nhấp vào Xóa hoạt động, rồi nhấp vào Xóa hoạt động để xác nhận.

Bạn cũng có thể xóa bài viết từ Facebook nhưng trạng thái của bài viết không được cập nhật trong Shopify. Để xóa hoạt động tiếp thị liên quan, bạn cần xóa từ Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí