Tạo bài viết trên Trang Facebook để bán sản phẩm trong Shopify

Bạn có thể sử dụng Facebook và Instagram của Meta để đồng bộ sản phẩm với danh mục trên Facebook nhằm tạo hoạt động tiếp thị cho sản phẩm trên Facebook.

Để tạo quảng cáo trên Facebook, Instagram, Messenger hoặc Audience Network, hãy sử dụng Trình quản lý quảng cáo của Meta.

Sau khi thiết lập Trình quản lý quảng cáo của Meta, bạn có thể tạo bài viết miễn phí trên Trang. Bài viết trên Trang Facebook có thể giúp bạn xây dựng tương tác trên Trang Facebook bằng cách cho phép khách truy cập nhấp vào liên kết trong bài viết để xem sản phẩm trong cửa hàng Shopify.

Tạo bài viết trên Facebook là hoạt động miễn phí vì đó không phải là một loại quảng cáo Facebook. Tuy nhiên, khi thiết lập Facebook và Instagram của Meta, bạn cần thêm thông tin thanh toán vào Facebook. Nếu không tạo quảng cáo Facebook trả phí, bạn sẽ không bị Facebook thu phí.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí