Tạo quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook để bán sản phẩm trong Shopify

Bạn có thể sử dụng Facebook và Instagram của Meta để đồng bộ sản phẩm với danh mục trên Facebook nhằm tạo hoạt động tiếp thị cho sản phẩm trên Facebook.

Để tạo quảng cáo trên Facebook, Instagram, Messenger hoặc Audience Network, hãy sử dụng Trình quản lý quảng cáo của Meta.

Sau khi thiết lập Trình quản lý quảng cáo của Meta, bạn có thể tạo quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook. Quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook xuất hiện trên Facebook dưới dạng quảng cáo quay vòng trưng bày sản phẩm và có thể hỗ trợ khách hàng mới tìm ra cửa hàng trực tuyến của bạn.

Khi mua quảng cáo trên Facebook, bạn thanh toán qua tài khoản quảng cáo trên Facebook. Đảm bảo bạn hiểu Chính sách quảng cáo của Facebook trước khi tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook.

Để có thể tạo quảng cáo xây dựng đối tượng trên Facebook cho sản phẩm trong Shopify, bạn cần bán hàng bằng cách sử dụng cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm hiểu cách gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí