Chuẩn bị cửa hàng Shopify để ra mắt

Trước khi bạn ra mắt cửa hàng, hãy thử đặt vài đơn hàng kiểm tra để xem cách thức hoạt động của quá trình thanh toán. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy xóa mật khẩu truy cập vào cửa hàng để mọi người có thể ghé thăm cửa hàng.

Đặt đơn hàng kiểm tra

Khi đặt đơn hàng kiểm tra, bạn có thể đảm bảo các tùy chọn cài đặt cho những nội dung sau đây của cửa hàng sẽ hoạt động chính xác:

Phí không áp dụng cho đơn hàng kiểm tra. Bạn nên đặt ít nhất một đơn hàng kiểm tra trong quá trình thiết lập cửa hàng hoặc khi thay đổi cài đặt thanh toán.

Mục này giải thích cách thử đặt hàng bằng Shopify Payments. Nếu không sử dụng Shopify Payments, bạn có thể đặt đơn hàng kiểm tra theo hai cách:

Bật chế độ thử nghiệm

Các bước thực hiện:

Mô phỏng giao dịch thành công

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập vào cửa hàng trực tuyến.
 2. Thêm một sản phẩm vào giỏ hàng.
 3. Theo dõi quá trình thanh toán của cửa hàng với vai trò khách hàng mua sản phẩm. Sử dụng những thông tin dưới đây khi bạn được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết của thẻ tín dụng trong quá trình thanh toán:
  • Tên trên thẻ: Nhập ít nhất hai từ.
  • Ngày hết hạn: Nhập ngày bất kỳ trong tương lai.
  • CVV: Nhập ba chữ số bất kỳ.
  • Số thẻ: Sử dụng các số sau:
Thông tin chi tiết thẻ tín dụng thử nghiệm
Loại thẻ Số thử nghiệm
Visa 4242424242424242
Mastercard 5555555555554444
American Express 378282246310005
Discover 6011111111111117
Diners Club 30569309025904
JCB 3530111333300000

Mô phỏng giao dịch thất bại

Nếu muốn xem thông báo lỗi thẻ tín dụng mà khách hàng có thể thấy trong quá trình thanh toán, bạn có thể mô phỏng một số giao dịch thất bại khác nhau:

 • Sử dụng số thẻ tín dụng 4000000000000002 để tạo thông báo thẻ bị từ chối.
 • Sử dụng số thẻ tín dụng 4242424242424241 để tạo thông báo số thẻ không chính xác.
 • Sử dụng số thẻ tín dụng 4000000000000259 để mô phỏng giao dịch bị khiếu nại.
 • Sử dụng tháng hết hạn không hợp lệ, ví dụ: 13, để tạo thông báo tháng hết hạn không hợp lệ.
 • Sử dụng năm hết hạn trong quá khứ để tạo thông báo năm hết hạn không hợp lệ.
 • Sử dụng số CVV 2 chữ số để tạo thông báo CVV không hợp lệ.

Gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến

Khi đã sẵn sàng ra mắt cửa hàng trực tuyến, bạn có thể gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

Có hai cách xóa mật khẩu của cửa hàng trực tuyến: vào trang Chủ đề hoặc trang Tùy chọn trong mục Cửa hàng trực tuyến trên trang quản trị Shopify.

Bạn có thể xóa mật khẩu của cửa hàng trực tuyến từ trang Chủ đề của cửa hàng trực tuyến trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề

 2. Sẽ có một biểu ngữ ghi: "Cửa hàng trực tuyến của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu." Nhấp vào Xóa mật khẩu. Nếu biểu ngữ không hiển thị thì cửa hàng trực tuyến của bạn không được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn cũng có thể xóa mật khẩu của cửa hàng trực tuyến từ trang Tùy chọn của cửa hàng trực tuyến trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

 2. Trong mục Bảo vệ bằng mật khẩu, bỏ chọn tùy chọn Hạn chế quyền truy cập đối với khách truy cập bằng mật khẩu.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí