Chọn cài đặt quản lý cửa hàng

Trước khi ra mắt cửa hàng, bạn cần thực hiện những công việc sau:

 • Thêm loại bao bì.
 • Chọn phương thức thanh toán bạn sẽ chấp nhận và nơi nhận thanh toán.
 • Tùy chỉnh cài đặt thuế.
 • Thêm chính sách của cửa hàng vào trang thanh toán.

Thêm loại bao bì

Bạn có thể lưu kích thước và trọng lượng của loại bao bì ưu tiên trên trang cài đặt Vận chuyển và giao hàng trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

Thiết lập địa điểm (không bắt buộc)

Nếu có kế hoạch quản lý hàng trong kho và thực hiện đơn hàng từ nhiều nơi, bạn có thể dùng nhiều địa điểm. Sau khi thiết lập nhiều địa điểm, nếu bạn hết hàng ở một địa điểm nhưng vẫn còn hàng trong kho ở một địa điểm khác, Shopify sẽ phân chia đơn hàng để đơn hàng được thực hiện từ nhiều địa điểm.

Địa điểm của bạn có thể là cửa hàng bán lẻ, kho hàng, cửa hàng thời vụ, đơn vị cung ứng bán hàng trung gian hoặc địa điểm khác do bạn quản lý hoặc lưu kho hàng hóa. Nếu có nhiều địa điểm, bạn có thể thấy hàng trong kho ở toàn bộ doanh nghiệp một cách rõ ràng hơn.

Đối với hầu hết các gói Shopify, bạn có thể thiết lập tới sáu địa điểm.

Tạo địa điểm

Các bước thực hiện:

Sau khi bạn tạo địa điểm, địa điểm đó được thêm vào cuối danh sách ưu tiên thực hiện.

Nếu muốn kích hoạt nhiều địa điểm, bạn cần xác định trình tự ưu tiên thực hiện đơn hàng. Để biết thêm thông tin về việc thực hiện đơn hàng tại nhiều địa điểm, hãy xem phần Thiết lập địa điểm.

Thiết lập phương thức thanh toán

Shopify hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán nhưng cách đơn giản nhất để chấp nhận thanh toán trực tuyến qua Shopify là Shopify Payments.

Với Shopify Payments, bạn không cần thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba hoặc tài khoản thương nhân để nhận thanh toán. Shopify Payments được tích hợp hoàn toàn với cửa hàng của bạn và cho phép bạn quản lý doanh nghiệp cũng như quản lý tài chính trong cùng một công cụ.

Các bước thực hiện:

Sau khi thiết lập Shopify Payments, bạn có thể định cấu hình cài đặt hoặc thử giao dịch trên cửa hàng.

Thiết lập thuế

Với vai trò thương nhân, bạn cần phải tính thuế với mỗi đơn bán hàng, rồi báo cáo và chuyển khoản thuế đó cho chính phủ. Mặc dù các luật về thuế phức tạp và có thể thường xuyên thay đổi, bạn có thể cài đặt để Shopify tính toán các thuế bán hàng thông thường. Bạn cũng có thể thiết lập thông tin ghi đè thuế để giải quyết luật thuế và tình huống đặc biệt.

Shopify sử dụng nhiều thuế suất bán hàng mặc định được cập nhật thường xuyên. Nếu sử dụng thuế suất mặc định, bạn nên xác nhận đó là mức thuế suất hiện hành và chính xác. Bạn có thể ghi đè nếu cần thiết.

Đảm bảo cài đặt thuế cho cửa hàng chính xác và bạn cần nhớ nộp thuế của cửa hàng. Để biết thêm thông tin về các khoản thuế và cửa hàng Shopify, xem phần Thuế.

Quy trình chung để thiết lập thuế

Không có danh sách chính thức về các bước thiết lập thuế. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng quy trình này như hướng dẫn:

 1. Nếu bạn đang vận hành cửa hàng trực tuyến, hãy thiết lập các quốc gia bạn sẽ gửi hàng đến.
 2. Nếu bạn sử dụng Shopify POS để bán trực tiếp, cài đặt thuế suất theo địa điểm bán lẻ. Thuế suất POS mặc định dựa trên vị trí địa lý mà bạn bán hàng.
 3. Thiết lập thuế suất ở quốc gia và khu vực bạn sẽ bán và vận chuyển sản phẩm:

  • Nếu bạn sống tại các khu vực áp dụng thuế theo đăng ký như Hoa Kỳ, Canada, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Na Uy, Thụy Sĩ, Úc, New Zealand hoặc Singapore, hãy nhập đăng ký thuế để thu thuế.
  • Nếu bạn ở khu vực áp dụng thuế theo địa điểm, sử dụng giá trị mặc định hoặc chỉ định mức phí cho quốc gia và khu vực thuộc quốc gia đó. Ngoài ra, hãy chỉ định xem bạn có tính thuế khi vận chuyển hay không.
 4. Nếu bạn bán sản phẩm kỹ thuật số, hãy thiết lập các khoản thuế áp dụng cho những mặt hàng này.

 5. Ghi đè thuế suất hoặc miễn thuế cho sản phẩm, nếu cần. Mọi thông tin ghi đè bạn đặt được áp dụng cho việc bán hàng trực tuyến và bán hàng trên Shopify POS.

 6. Không bắt buộc: Thêm các khoản thuế vào toàn bộ giá sản phẩm. Khi bật tùy chọn này, không có khoản thuế nào thêm vào khoản thanh toán của khách hàng. Thay vào đó là tính toán để xác định thuế chiếm bao nhiêu phần trăm giá của sản phẩm.

Khi thiết lập các khoản thuế, bạn có thể truy cập và xem lại cài đặt trên trang Thuế và thuế nhập khẩu trong trang quản trị Shopify.

Thêm chính sách cửa hàng

Trước khi mua sản phẩm, khách hàng của bạn cần có quyền truy cập vào chính sách về hoàn tiền, quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ.

Bạn cần thêm chính sách cửa hàng bằng trang web riêng. Chính sách của bạn hiển thị dưới dạng liên kết ở cuối trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Đặt chính sách cửa hàng.

 2. Vào trang Pages (Trang) trong tab hoặc cửa sổ mới trên trình duyệt.

 3. Tạo trang mới.

 4. Trong cài đặt thanh toán của cửa hàng, sao chép từng chính sách vào khay nhớ tạm.

 5. Trên trang mới, dán nội dung từ khay nhớ tạm.

 6. Nhấp vào Save page (Lưu trang).

 7. Thêm liên kết đến trang chính sách để khách hàng có thể tìm thấy.

Bước tiếp theo

Sau khi chọn xong cài đặt quản lý cửa hàng, bạn có thể chuẩn bị ra mắt cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí