Bắt đầu

Sản phẩm bạn sắp bán và giao diện của cửa hàng là hai trong số những lựa chọn quan trọng nhất bạn sẽ thực hiện cho cửa hàng của mình. Thực hiện theo các hướng dẫn này để thêm sản phẩm đầu tiên, thử một số chủ đề khác nhau để xem chủ đề nào trông đẹp nhất, rồi thiết lập miền cho cửa hàng của bạn.

Thêm sản phẩm đầu tiên

Các bước thực hiện:

Chọn một chủ đề

Để giúp bạn bắt đầu, trang Chủ đề của quản trị viên đã thiết lập sẵn chủ đề mặc định khi bạn mở tài khoản Shopify. Nếu muốn tùy chỉnh chủ đề khác cho cửa hàng trực tuyến của mình, bạn cần thêm chủ đề vào mục quản trị viên.

Cách thêm chủ đề cho cửa hàng trực tuyến:

Thêm chủ đề miễn phí trong phần quản trị

Chủ đề miễn phí do Shopify phát triển. Trợ giúp tùy chỉnh dành cho chủ đề miễn phí được Shopify hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

Thêm chủ đề từ Cửa hàng chủ đề

Chủ đề trả phí là chủ đề do các nhà thiết kế bên thứ ba phát triển. Trợ giúp tùy chỉnh dành cho chủ đề trả phí là do các nhà thiết kế bên thứ ba cung cấp.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập vào Cửa hàng chủ đề Shopify để chọn một chủ đề. Nếu vẫn đang trong giai đoạn dùng thử miễn phí, bạn nên chọn chủ đề miễn phí để tránh phải trả phí.
 2. Sau khi chọn một chủ đề miễn phí, hãy nhấp vào Thêm chủ đề hoặc Bắt đầu bằng chủ đề này. Nếu bạn chọn chủ đề trả phí, hãy nhấp vào Mua chủ đề để mua chủ đề đó. Các chủ đề trả phí không hỗ trợ hoàn tiền. Để đảm bảo chủ đề phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể dùng thử chủ đề trả phí trước khi mua.
 3. Đối với chủ đề trả phí, nhấp vào mục Approve charge (Phê duyệt phí) để phê duyệt khoản thanh toán. Chủ đề sẽ được thêm vào trang Chủ đề ở phần quản trị.

Dùng thử chủ đề trả phí trong cửa hàng

Bạn có thể dùng thử chủ đề trả phí để xem chủ đề đó thể hiện các sản phẩm, màu sắc thương hiệu và phong cách của bạn như thế nào trước khi cam kết mua chủ đề đó. Khi xem trước chủ đề, bạn có thể tùy chỉnh bằng trình biên tập chủ đề. Mọi thay đổi bạn thực hiện sẽ được lưu lại sau khi bạn mua chủ đề. Bạn có thể xem trước tối đa 19 chủ đề trả phí để so sánh các chủ đề khác nhau trước khi mua.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập Cửa hàng chủ đề Shopify và chọn chủ đề trả phí.
 2. Nhấp vào Try theme (Dùng thử chủ đề). Bản xem trước của chủ đề sẽ được tải vào cửa hàng trực tuyến. Thanh công cụ ở cuối trang có ba nút: Đóng bản xem trước, Mua chủ đề và Tùy chỉnh chủ đề.
 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Để dừng xem trước chủ đề, nhấp vào Đóng bản xem trước.
  • Để mua chủ đề, nhấp vào Mua chủ đề.
  • Để sửa đổi cài đặt chủ đề bằng trình biên tập chủ đề, nhấp vào Tùy chỉnh chủ đề.

Ngay cả khi bạn quyết định không mua, chủ đề trả phí vẫn được thêm vào trang Chủ đề trong trang quản trị của bạn. Các chủ đề trả phí bạn đang dùng thử sẽ có nhãn Theme trial (Chủ đề dùng thử).

Thiết lập miền cho cửa hàng

Miền của cửa hàng là URL hoặc địa chỉ trang web mà khách hàng truy cập vào để tìm cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể mua một miền mới cho cửa hàng hoặc chuyển sang một miền có sẵn.

Mua miền mới từ Shopify

 1. Mua miền qua Shopify.
 2. Bật tính năng tự động gia hạn để đăng ký miền của bạn không hết hạn do nhầm lẫn.
 3. Đặt miền Shopify là miền chính để khách hàng nhìn thấy miền đó trong trình duyệt, trong kết quả tìm kiếm và trên truyền thông xã hội.
 4. Thiết lập tính năng chuyển tiếp email để khách hàng có thể gửi email cho bạn theo địa chỉ @mycustomdomain.com.
 5. Tự gửi cho mình một số email kiểm tra để đảm bảo bạn nhận được câu hỏi của khách hàng.

Mua miền mới từ nhà cung cấp bên thứ ba

 1. Mua miền tùy chỉnh từ nhà cung cấp bên thứ ba.
 2. Làm theo hướng dẫn dành cho miền tùy chỉnh để thiết lập miền gốc và miền phụ.

 3. Thiết lập miền chính của bạn để khách hàng nhìn thấy miền đó trong trình duyệt, trong kết quả tìm kiếm và trên truyền thông xã hội.

 4. Thiết lập dịch vụ lưu trữ email để khách hàng có thể gửi email cho bạn theo địa chỉ email miền tùy chỉnh của bạn.

Chuyển miền đã có

Nếu bạn muốn chuyển miền đã có để sử dụng trên cửa hàng Shopify của mình, hãy làm theo các bước này.

Bước tiếp theo

Sau khi bạn thêm sản phẩm đầu tiên, chọn một chủ đề và thiết lập miền, đã đến lúc tiếp tục thiết lập cửa hàng của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí