Thiết lập cửa hàng

Tùy thuộc vào số lượng sản phẩm bạn dự định cung cấp, việc thêm và sắp xếp hồ sơ niêm yết sản phẩm có thể là bước tốn thời gian nhất để thiết lập cửa hàng Shopify. Mặc dù vậy, sắp xếp cửa hàng là công việc đáng làm: nếu cửa hàng được sắp xếp hợp lý, khách hàng sẽ dễ sử dụng hơn, nhờ đó nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn.

Thêm sản phẩm khác vào cửa hàng

Quá trình thêm sản phẩm khác vào cửa hàng tương tự như quá trình thêm sản phẩm đầu tiên.

Các bước thực hiện:

Sắp xếp sản phẩm

Bạn có thể tạo bộ sưu tập sản phẩm để sắp xếp sản phẩm, giúp khách hàng dễ tìm hơn. Ví dụ: Bạn có thể tạo các kiểu bộ sưu tập sau:

 • quần áo nam, quần áo nữ hoặc quần áo trẻ em
 • một loại mặt hàng nhất định, như đèn, đệm hoặc thảm
 • mặt hàng đang bán
 • các mặt hàng có kích cỡ hoặc màu sắc nhất định
 • sản phẩm theo mùa, chẳng hạn như thiệp và đồ trang trí ngày lễ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang Bộ sưu tập, nhấp vào Create collection (Tạo bộ sưu tập).
 2. Nhập Tiêu đềMô tả của bộ sưu tập.
 3. Trong Kênh bán hàng, chọn trong số những kênh bán hàng đang hoạt động để đưa bộ sưu tập xuất hiện trên các kênh được chọn. Ví dụ về kênh bán hàng bao gồm cửa hàng trực tuyến Shopify, Shopify POS, Messenger, Amazon, Nút Mua và các kênh khác.
 4. Chọn cách thêm sản phẩm sản phẩm vào bộ sưu tập là thủ công hay tự động. Bạn không thể thay đổi kiểu bộ sưu tập sau khi đã chọn.
 5. Nếu bạn chọn Tự động, hãy thêm tiêu chí lựa chọn trong mục Conditions (Điều kiện). Tìm hiểu thêm về điều kiện cho bộ sưu tập.
 6. Nhấp vào Save collection (Lưu bộ sưu tập).
 7. Nếu bạn đang tạo bộ sưu tập theo cách thủ công thì bạn mới có thể thêm sản phẩm. Hãy nhớ nhấp vào Save (Lưu) sau khi thêm sản phẩm. Bạn có thể thêm cùng một sản phẩm vào nhiều bộ sưu tập.
 8. Nếu bạn đang tạo bộ sưu tập tự động thì sản phẩm đáp ứng điều kiện của bạn sẽ tự động được thêm vào. Chọn thứ tự sắp xếp từ menu thả xuống rồi nhấp vào Save (Lưu).

Thêm các trang thông tin "Giới thiệu" và "Liên hệ với chúng tôi" vào cửa hàng của bạn

Nếu có thông tin không thay đổi thường xuyên và bạn muốn khách hàng biết, ví dụ, chi tiết về tổ chức của bạn hay thông tin liên hệ với cửa hàng, bạn có thể tạo trang ở cửa hàng để giữ nội dung đó ở một vị trí cố định.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Add page (Thêm trang). Bạn sẽ được chuyển đến một trình biên tập trang web mới.

 2. Trong trình biên tập trang web này, nhập Tiêu đềNội dung vào hộp văn bản.

  Chọn tiêu đề trang web cụ thể và rõ ràng. Tiêu đề trang web được hiển thị trong tab hoặc thanh tiêu đề của trình duyệt. Tiêu đề trang web cũng dùng làm tiêu đề trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về SEO trang web.

 3. Trong trường Visibility (Khả năng hiển thị), bạn có thể chọn muốn đăng trang web hay không. Theo mặc định, trang web mới của bạn sẽ hiển thị khi bạn nhấp vào Save (Lưu). Chọn tùy chọn Ẩn nếu bạn muốn ẩn trang web mới khỏi cửa hàng trực tuyến hoặc nhấp vào Set a specific publish date (Đặt ngày đăng cụ thể) để chọn thời điểm đăng trang web.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu và đường liên kết đến cửa hàng

Bạn cần menu và liên kết để giúp khách hàng khám phá cửa hàng. Theo mặc định, menu chính chứa liên kết đến trang chủ và trang danh mục, còn menu chân trang chứa liên kết đến trang tìm kiếm.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang Navigation (Điều hướng), nhấp vào tên của menu bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Nhấp vào Add menu item (Thêm mục menu).

 3. Một mục menu mới sẽ hiển thị kèm hai trường mới. Nhập tên của liên kết bạn muốn thêm vào trường Name (Tên). Tên này sẽ hiển thị trong menu.

 4. Trong menu thả xuống bên dưới tên của đường liên kết, chọn loại liên kết:

- Trang chủ liên kết đến trang chủ của cửa hàng trực tuyến. - Bộ sưu tập liên kết đến một bộ sưu tập cụ thể. - Tất cả các bộ sưu tập liên kết đến chỉ mục của tất cả các bộ sưu tập. - Sản phẩm liên kết đến một sản phẩm cụ thể. - Tất cả các sản phẩm liên kết đến tất cả các sản phẩm. - Trang liên kết đến một trang cụ thể trong cửa hàng trực tuyến. - Blog liên kết đến blog của cửa hàng trực tuyến. - Trang tìm kiếm liên kết đến một trang tìm kiếm dành cho cửa hàng trực tuyến. - Địa chỉ web liên kết đến trang web nằm ngoài cửa hàng trực tuyến.

Nếu bạn chọn Bộ sưu tập, Sản phẩm, Trang hoặc Blog, một menu thả xuống sẽ hiển thị bên cạnh trường Link (Liên kết). Bạn có thể sử dụng menu thả xuống này để chọn đích đến cụ thể mà bạn muốn thêm vào phần điều hướng.

Nếu bạn chọn Địa chỉ trang web, trường văn bản sẽ hiển thị bên cạnh trường Link(Liên kết). Nhập URL của trang web đích.

 1. Nhấp vào Save menu (Lưu menu).

Bước tiếp theo

Sau khi bạn hoàn tất thiết lập cửa hàng, đã đến lúc để chọn cài đặt quản lý cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí