Thiết lập cửa hàng

Tùy thuộc vào số lượng sản phẩm bạn dự định cung cấp, việc thêm và sắp xếp hồ sơ niêm yết sản phẩm có thể là bước tốn thời gian nhất để thiết lập cửa hàng Shopify. Mặc dù vậy, sắp xếp cửa hàng là công việc đáng làm: nếu cửa hàng được sắp xếp hợp lý, khách hàng sẽ dễ sử dụng hơn, nhờ đó nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn.

Thêm sản phẩm khác vào cửa hàng

Quá trình thêm sản phẩm khác vào cửa hàng tương tự như quá trình thêm sản phẩm đầu tiên.

Các bước thực hiện:

Sắp xếp sản phẩm vào các bộ sưu tập

Bạn có thể tạo bộ sưu tập sản phẩm để sắp xếp sản phẩm, giúp khách hàng dễ tìm hơn. Ví dụ: Bạn có thể tạo các kiểu bộ sưu tập sau:

  • quần áo nam, quần áo nữ hoặc quần áo trẻ em
  • một loại mặt hàng nhất định, như đèn, đệm hoặc thảm
  • mặt hàng đang bán
  • các mặt hàng có kích cỡ hoặc màu sắc nhất định
  • sản phẩm theo mùa, chẳng hạn như thiệp và đồ trang trí ngày lễ

Bạn có thể tạo hai loại bộ sưu tập: bộ sưu tập tự động hoặc bộ sưu tập thủ công. Bộ sưu tập tự động sử dụng các điều kiện chọn lọc để tự động thêm các sản phẩm phù hợp. Bộ sưu tập thủ công gồm các sản phẩm cụ thể mà bạn chọn. Tìm hiểu thêm về loại bộ sưu tập.

Tạo bộ sưu tập tự động

Tạo bộ sưu tập thủ công

Thêm các trang thông tin "Giới thiệu" và "Liên hệ với chúng tôi" vào cửa hàng của bạn

Nếu có thông tin không thay đổi thường xuyên và bạn muốn khách hàng biết, ví dụ, chi tiết về tổ chức của bạn hay thông tin liên hệ với cửa hàng, bạn có thể tạo trang ở cửa hàng để giữ nội dung đó ở một vị trí cố định.

Trang bạn tạo sẽ không tự động hiển thị trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến. Bạn sẽ cần thêm đường liên kết đến trang này trong menu.

Các bước thực hiện:

Bạn cần menu và liên kết để giúp khách hàng khám phá cửa hàng. Theo mặc định, menu chính chứa liên kết đến trang chủ và trang danh mục, còn menu chân trang chứa liên kết đến trang tìm kiếm.

Các bước thực hiện:

Bước tiếp theo

Sau khi bạn hoàn tất thiết lập cửa hàng, đã đến lúc để chọn cài đặt quản lý cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí