Danh sách kiểm tra dành cho doanh nghiệp mới tham gia Shopify

Danh sách kiểm tra sẽ giúp bạn theo dõi tiến độ tạo cửa hàng Shopify. Danh sách kiểm tra thiết lập chung có thể giúp đảm bảo rằng cửa hàng được thiết lập đầy đủ trước khi bạn mở cửa cho khách hàng. Nếu bạn đang di chuyển sang Shopify từ nền tảng khác, danh sách kiểm tra di chuyển có thể giúp bạn dịch chuyển thông tin về khách hàng, sản phẩm và đơn hàng sang Shopify.

Ngoài ra còn có các danh sách kiểm tra chuyên biệt để thiết lập nhà hàng hoặc cửa hàng tạp hóa.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí