Danh sách kiểm tra dành cho doanh nghiệp mới tham gia Shopify

Danh sách kiểm tra là cách theo dõi hiệu quả các bước và lưu ý quan trọng khi bạn mới sử dụng Shopify và thiết lập cửa hàng trực tuyến đầu tiên.

Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để tạo cửa hàng trực tuyến giúp công việc kinh doanh thêm phát đạt.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí