Danh sách kiểm tra để ra mắt trên Shopify Plus

Danh sách kiểm tra này cung cấp hướng dẫn và tài nguyên cho các cột mốc quan trọng khi bạn ra mắt trên Shopify Plus. Mỗi chủ đề đều bao gồm liên kết tài nguyên và ngữ cảnh bổ sung. Có thể bạn sẽ cần in danh sách kiểm tra này hoặc tải xuống dưới định dạng PDF để tham khảo trong suốt quá trình thiết lập.

Nếu bạn cần trợ giúp, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ Shopify Plus.

Bắt đầu

Làm quen với trang quản trị Shopify và thêm nhân viên cho cửa hàng.

Di chuyển dữ liệu

Trước khi di chuyển dữ liệu, xem kỹ tài liệu về di chuyển dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau để di chuyển dữ liệu:

Tùy chọn di chuyển dữ liệu
Tùy chọn di chuyển Mô tả
Nhập tệp CSV Nhập sản phẩmkhách hàng bằng tệp CSV ngay trên trang quản trị Shopify. Tùy chọn này phù hợp nhất với danh mục sản phẩm đơn giản hơn và danh sách khách hàng nhỏ hơn.
Ứng dụng di chuyển bên thứ ba Dùng ứng dụng di chuyển dữ liệu bên thứ ba để di chuyển dữ liệu nhằm loại bỏ công đoạn phỏng đoán ánh xạ trường bằng tệp CSV nhập.
Dịch vụ di chuyển Sử dụng các dịch vụ di chuyển bên thứ ba như LitExtensionCart2Cart có thể giúp bạn di chuyển dữ liệu nhanh hơn và dễ dàng hơn. Tìm hiểu thêm về các đối tác di chuyển trong Shopify Plus Partners Directory.
Tích hợp tùy chỉnh Nếu bạn đang làm việc với một công ty hoặc nhóm các nhà phát triển để ra mắt cửa hàng Plus trên Shopify, cân nhắc tạo giải pháp di chuyển dành riêng cho bạn bằng API Shopify. Nhà phát triển có thể sử dụng API REST hoặc GraphQL.

Thứ tự bạn nhập dữ liệu về sản phẩm, khách hàng và đơn hàng cũ rất quan trọng. Để đảm bảo có quyền truy cập vào lịch sử giao dịch hoàn chỉnh của khách hàng trong Shopify, bạn cần di chuyển theo thứ tự dưới đây. Các đơn hàng đã di chuyển cũng được liên kết với sản phẩm và khách hàng liên quan.

1. Di chuyển sản phẩm

Việc di chuyển dữ liệu sản phẩm sẽ nhập tất cả hồ sơ sản phẩm đăng tải, mẫu mã sản phẩm và bộ sưu tập sản phẩm vào Shopify. Trước khi nhập dữ liệu sản phẩm, cân nhắc lập kế hoạch cho bộ sưu tập dành cho cửa hàng Shopify để có thể chỉ định sản phẩm cho bộ sưu tập phù hợp trong quá trình di chuyển.

2. Di chuyển khách hàng

Sau khi di chuyển dữ liệu khách hàng, tất cả hồ sơ khách hàng sẽ có trên trang quản trị Shopify. Hồ sơ này bao gồm các thông tin như chi tiết liên hệ, địa chỉ và tùy chọn ưu tiên tiếp thị của khách hàng.

3. Di chuyển đơn hàng cũ

Việc di chuyển dữ liệu đơn hàng là để đảm bảo thông tin về doanh số sản phẩm và lịch sử mua hàng của khách hàng sẽ được chuyển đến cửa hàng Shopify của bạn. Ít nhất, hãy di chuyển tất cả đơn hàng cũ nằm trong thời hạn chính sách trả hàng của doanh nghiệp để khách hàng có thể truy cập vào lịch sử đặt hàng để xem mọi đơn hàng vẫn còn cho phép trả lại hoặc đổi hàng. Tuy nhiên, bạn nên nhập dữ liệu đơn hàng trong 2-5 năm qua.

4. Di chuyển thẻ quà tặng

Nếu định di chuyển thẻ quà tặng có thể dùng trong cửa hàng cũ thì bạn cần di chuyển dữ liệu thẻ quà tặng sang Shopify ngay trước khi ra mắt cửa hàng Shopify. Bạn không thể chỉnh sửa hoặc xóa thẻ quà tặng trong Shopify, nên nếu có khách hàng sử dụng thẻ quà tặng tại cửa hàng cũ sau khi bạn nhập dữ liệu thẻ quà tặng thì bạn sẽ không thể cập nhật thẻ quà tặng đó trong Shopify.

Trước khi di chuyển thẻ quà tặng, cần cân nhắc những điều sau:

 • Mã số thẻ quà tặng được mã hóa. Sau khi bạn tạo thẻ quà tặng, chỉ 4 chữ số cuối mới hiển thị trên trang quản trị Shopify. Nếu cần lưu hồ sơ mã số thẻ quà tặng, bạn nên duy trì cơ sở dữ liệu bên ngoài.
 • Chỉ có thể hủy kích hoạt thẻ quà tặng chứ không thể xóa. Bạn không thể sử dụng lại cùng một mã số thẻ quà tặng trong tương lai, ngay cả khi thẻ quà tặng gốc có mã số đó đã bị hủy kích hoạt.
 • Nếu bạn nhập thẻ quà tặng hiện có và thẻ này đã được chỉ định địa chỉ email của khách hàng thì để ngăn khách hàng nhận được thông báo khi bạn nhập thẻ, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ Shopify Plus để tạm thời hủy kích hoạt email thông báo về thẻ quà tặng.

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng di chuyển thẻ quà tặng bên thứ ba để di chuyển mọi thẻ quà tặng hiện có vào Shopify.

5. Di chuyển dữ liệu khác

Tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp, bạn có thể cần di chuyển dữ liệu khác. Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ Shopify Plus để yêu cầu tư vấn di chuyển. Bạn có thể di chuyển ưu đãi giảm giá và blog bằng ứng dụng di chuyển dữ liệu bên thứ ba.

Tạo và tải lên nội dung

Tạo nội dung như trang, bài viết blog và tải lên tệp cũng như hình ảnh. Sử dụng trường thông tin bổ sung và siêu đối tượng để tùy chỉnh cửa hàng Shopify.

Trang

Bạn có thể tạo các trang như Câu hỏi thường gặp, Giới thiệu hoặc Liên hệ với chúng tôi cho cửa hàng trực tuyến. Nếu đang sử dụng chủ đề trong Shopify Theme Store thì bạn có thể dùng chủ đề Online Store 2.0 để có thể tạo mẫu trang của riêng mình bằng các mục và khối.

Blog

Shopify có hệ thống quản lý nội dung nên bạn có thể tạo nhiều blog, mỗi blog có tập hợp các bài viết blog riêng để tương tác với khách hàng. Shopify cũng có các tính năng giúp bạn thêm thẻ tiêu đề, mô tả tóm tắt, và nhiều nội dung khác trên trang web. Bạn cũng có thể thiết lập chuyển hướng từ URL blog trước đây.

Tải lên tệp và hình ảnh

Đảm bảo rằng phương tiện và nội dung đáp ứng các yêu cầu về tệp.

Trường thông tin bổ sung

Trường thông tin bổ sung giúp bạn tùy chỉnh chức năng và giao diện của cửa hàng Shopify bằng cách cho phép bạn lưu thông tin chuyên biệt không được thu thập theo mặc định trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để theo dõi nội bộ hoặc hiển thị thông tin chuyên biệt trên cửa hàng trực tuyến bằng nhiều cách.

Siêu đối tượng

Bắt buộc phải có chủ đề Online Store 2.0 hoặc chủ đề của bên thứ ba tương thích để hiển thị các mục nhập siêu đối tượng trong trình tùy chỉnh chủ đề.

Thông báo

Sắp xếp dữ liệu

Sắp xếp khách hàng, sản phẩm và đơn hàng bằng thẻ. Phân nhóm sản phẩm bằng bộ sưu tập và tạo bộ sưu tập tự động bằng cách sử dụng trường thông tin bổ sung.

Bộ sưu tập

Bạn có thể nhóm các sản phẩm vào bộ sưu tập để giúp khách hàng dễ tìm theo danh mục hơn. Bạn có thể chọn hiển thị bộ sưu tập bên ngoài trên cửa hàng trực tuyến cho khách hàng hoặc sử dụng bộ sưu tập trong nội bộ cho bạn và nhân viên, ví dụ như để tạo bộ sưu tập sản phẩm miễn thuế.

Thẻ khách hàng, sản phẩm và đơn hàng

Để đảm bảo tính chính xác khi sử dụng thẻ, bạn phải sử dụng nhất quán định dạng viết hoa và giãn cách để tránh tạo thẻ bổ sung do nhầm lẫn.

Trường thông tin bổ sung

Bạn có thể tạo và chỉnh sửa định nghĩa trường thông tin bổ sung ngay trên trang quản trị Shopify bằng API hoặc ứng dụng.

Định cấu hình cài đặt trang quản trị Shopify

Thiết lập thông tin chi tiết cửa hàng, thêm nhân viên và định cấu hình cài đặt cửa hàng.

Chi tiết cửa hàng

Thiết lập hoặc thay đổi thông tin liên hệ của cửa hàng trực tuyến, địa chỉ và tên đăng ký kinh doanh, đơn vị tiền tệ của cửa hàng và đơn vị trọng lượng mặc định.

Người dùng và quyền

Thiết lập tài khoản nhân viên và cấp quyền cộng tác viên cho đối tác bất kỳ.

Thanh toán

Thiết lập thanh toán và phương thức thanh toán trong cửa hàng. Chỉ chủ cửa hàng mới có thể thiết lập Shopify Payments.

Khi bạn thiết lập cửa hàng Shopify, Shopify sẽ tạo tài khoản PayPal Express Checkout bằng địa chỉ email bạn dùng để đăng nhập vào cửa hàng. Bạn có thể sử dụng tài khoản này, sử dụng tài khoản của riêng mình hoặc hủy kích hoạt PayPal Express Checkout.

Tùy chỉnh trang thanh toán

Tùy chỉnh kiểu cách và hành vi thanh toán. Ví dụ: Bạn có thể chọn ngôn ngữ cho trang thanh toán và đặt tài khoản khách hàng hoặc một số trường trên trang thanh toán là không bắt buộc hoặc bắt buộc.

Ngoài các tùy chỉnh trang thanh toántrình biên tập thanh toán và tài khoản, gói mở rộng chức năng thanh toán cũng cấp cho bạn quyền truy cập vào API Checkout Branding.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh và mở rộng trang thanh toán bằng ứng dụng bên thứ ba. Đối tác hoặc đội ngũ phát triển của bạn có thể xây dựng ứng dụng thanh toán cho cửa hàng.

Tài khoản khách hàng

Vận chuyển và giao hàng

Nếu có các yêu cầu về vận chuyển phức tạp thì bạn có thể sử dụng ứng dụng vận chuyển bên thứ ba trong Shopify App Store.

Thuế và thuế nhập khẩu

Địa điểm

Địa điểm trong Shopify đại diện cho ứng dụng hoặc địa điểm thực tế nơi bạn bán sản phẩm, vận chuyển hoặc thực hiện đơn hàng và lưu kho hàng hóa.

Thẻ quà tặng

Thẻ quà tặng mặc định được đặt thành tự động thực hiện khi đơn hàng được thanh toán và khách hàng sẽ nhận được email thông báo. Bạn có thể thay đổi cài đặt thực hiện thành thực hiện thủ công tất cả các mặt hàng trong đơn hàng, bao gồm cả thẻ quà tặng.

Nếu đơn hàng có mức rủi ro trung bình hoặc cao, thẻ quà tặng trong đơn hàng đó sẽ không được thực hiện tự động. Bạn có thể thực hiện thẻ quà tặng theo cách thủ công từ trang chi tiết của đơn hàng.

Thị trường

Với Shopify Markets, bạn có thể thiết lập các quốc gia bổ sung để bán hàng đến đó và mở rộng quy mô doanh nghiệp ra quốc tế.

Quyền riêng tư của khách hàng

Định cấu hình cài đặt quyền riêng tư của khách hàng để tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu tại các khu vực bạn đang bán.

Ứng dụng và kênh bán hàng

Cài đặt sớm mọi ứng dụng cần thiết trong quá trình thiết lập cửa hàng để bạn có nhiều thời gian thử nghiệm trước khi ra mắt cửa hàng. Nếu bạn định dùng ứng dụng trong Shopify App Store, hãy kiểm tra kỹ các chức năng của ứng dụng trước khi cài đặt. Một số ứng dụng có thể có thời hạn dùng thử. Đảm bảo gỡ cài đặt ứng dụng trước khi kết thúc thời hạn dùng thử để tránh bị tính phí không cần thiết.

Một số ứng dụng có thể thêm mã vào chủ đề nên bạn cần ghi lại các thay đổi mà ứng dụng thực hiện với mã chủ đề và xóa mọi mã không mong muốn khi gỡ cài đặt ứng dụng.

Xem xét các đề xuất ứng dụng sau:

Miền

Pixel và sự kiện khách hàng

Thương hiệu

Thông báo

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung và thiết kế của thông báo. Là thương nhân Shopify Plus, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus và yêu cầu hủy kích hoạt thông báo qua email. Điều này có thể hữu ích khi bạn di chuyển dữ liệu hoặc khi bạn muốn gửi xác nhận đơn hàng và thông tin cập nhật từ hệ thống tự động hóa tiếp thị của riêng bạn.

Dữ liệu tùy chỉnh

Ngôn ngữ

Nếu muốn xây dựng cửa hàng đa ngôn ngữ, bạn có thể thêm ngôn ngữ bổ sung cho cửa hàng.

Chính sách

Bạn có thể thiết lập chính sách cửa hàng như chính sách hoàn tiền, chính sách vận chuyển, điều khoản dịch vụ hoặc chính sách quyền riêng tư. Bạn cũng có thể sử dụng trình tạo chính sách quyền riêng tư miễn phí.

Thiết lập cửa hàng trực tuyến

Chọn chủ đề cửa hàng trực tuyến và định cấu hình tùy chọn ưu tiên, menu điều hướng và tính năng lọc của cửa hàng trực tuyến.

Chủ đề

Bạn có thể khám phá chủ đề dành cho cửa hàng trực tuyến trong Shopify Theme Store. Bạn có thể chọn trong số các chủ đề miễn phí và trả phí. Chủ đề có thể có nhiều tính năng và phù hợp hơn với các nhu cầu kinh doanh cụ thể, ví dụ như danh mục sản phẩm lớn hoặc nhỏ. Bạn có thể tự cài đặt bản demo của chủ đề và xem trước chủ đề.

Nếu không tìm được chủ đề dựng sẵn đáp ứng yêu cầu của cửa hàng, bạn có thể cân nhắc hợp tác với một nhà phát triển hoặc công ty để xây dựng chủ đề của riêng bạn. Tìm hiểu thêm về xây dựng chủ đề Shopifyphương thức tối ưu.

Tùy chọn

Navigation (Điều hướng)

Lọc cửa hàng

Google Analytics

Tham khảo các tài nguyên sau để tìm hiểu thêm về việc sử dụng Google Analytics và các phương thức tối ưu:

Ứng dụng và tích hợp được Shopify hỗ trợ

Khám phá các ứng dụng và kênh bán hàng do Shopify phát triển để cải thiện và tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến.

Cân nhắc dùng các ứng dụng Shopify sau để giúp bạn tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và tùy chỉnh thêm chức năng của trang thanh toán:

 • Launchpad giúp bạn lên lịch, điều phối và khởi chạy các sự kiện như giảm giá, ra mắt sản phẩm và trả hàng về kho với khả năng đặt ra ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 • Shopify Functions hỗ trợ các tùy chỉnh đối với ưu đãi giảm giá, phương thức vận chuyển và thanh toán.
 • Shopify Flow giúp bạn tự động hóa các tác vụ và quy trình trong cửa hàng và các ứng dụng mà không cần viết mã.

Các ứng dụng và kênh bán hàng khác do Shopify phát triển gồm các ví dụ sau:

Shop Pay Trả góp

Với Shop Pay Trả góp, bạn có thể cung cấp cho khách hàng nhiều tùy chọn thanh toán hơn mà không cần dịch vụ bên thứ ba. Vì tiền trả góp được tích hợp với Shop Pay nên tất cả các khoản thanh toán trả góp đều có trong báo cáo quyết toán Shopify của bạn, giúp giảm bớt nhu cầu đối soát báo cáo từ các dịch vụ bên thứ ba.

Công cụ thuế của Shopify

Tích hợp tùy chỉnh

Nếu bạn đã khám phá các ứng dụng và tích hợp có sẵn và vẫn yêu cầu giải pháp tùy chỉnh thì bạn có thể xây dựng ứng dụng tùy chỉnh bằng API Shopify.

Tham khảo các tài nguyên sau để giúp bạn xây dựng ứng dụng của riêng mình:

Trải nghiệm cửa hàng tùy chỉnh

Nếu mô hình kinh doanh của bạn không phù hợp với bất kỳ kênh bán hàng hoặc ứng dụng nào mà Shopify và đối tác cung cấp, thì bạn có thể cân nhắc hợp tác với một nhà phát triển để xây dựng cửa hàng tùy chỉnh.

Ứng dụng và tích hợp bên thứ ba

Bạn có thể cài đặt ứng dụng và kênh bán hàng bên thứ ba trong Shopify App Store. Một số ứng dụng bên thứ ba thuộc Chương trình Shopify Plus Certified App, trong đó có các đề xuất hàng đầu của Shopify về giải pháp dành cho doanh nghiệp.

Nhiều hệ thống bên thứ ba có ứng dụng có trình kết nối tồn tại. Tìm kiếm Shopify App Store để kiểm tra xem ứng dụng có trình kết nối có tồn tại hay không thay vì tạo tích hợp tùy chỉnh.

Nếu bạn cần hỗ trợ tạo tích hợp tùy chỉnh, tham khảo các ứng dụng và tích hợp được Shopify hỗ trợ.

Đối tác tích hợp về hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Chương trình ERP toàn cầuChương trình ERP châu Âu của Shopify bao gồm một bộ ứng dụng ERP được chứng nhận và tích hợp trực tiếp với cửa hàng Shopify của bạn. Nếu ERP của bạn hiện chưa tích hợp với Shopify, hãy cân nhắc sử dụng đối tác tích hợp cung cấp trình kết nối turn-key được lưu trữ giữa ERP và Shopify.

Các công ty sau đây cung cấp trình kết nối và tích hợp cho nhiều ERP:

Tích hợp tùy chỉnh

Có thể bạn sẽ muốn quản lý hệ thống kết nối bên thứ ba thông qua trình kết nối tùy chỉnh bằng API Shopify. Dưới đây là một số tài nguyên để giúp bạn bắt đầu xây dựng ứng dụng riêng:

Nếu bạn cần hỗ trợ tạo tích hợp tùy chỉnh, tham khảo danh sách Đối tác tích hợp ERP.

Thiết lập Shopify Markets (Quốc tế hóa)

Bạn có thể thiết lập Shopify Markets để bán hàng xuyên biên giới và mở rộng hoạt động kinh doanh đến các quốc gia và khu vực khác. Shopify Markets Pro chỉ dành cho các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.

Tạo và quản lý Thị trường

Bạn có thể có tối đa 50 thị trường. Nếu có hơn 50 thị trường, bạn có thể kết hợp một số quốc gia vào một thị trường duy nhất. Nếu không, bạn có thể sử dụng tích hợp bên thứ ba với Markets API.

Shopify Payments đối với nhiều đơn vị tiền tệ

Bạn cần thiết lập Shopify Payments làm cổng thanh toán chính để tính nhiều đơn vị tiền tệ duy trì trong suốt quá trình thanh toán, qua đó khách hàng của từng thị trường sẽ mua bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ

Hồ sơ vận chuyển

Dịch và bản địa hóa

Thiết lập gói đăng ký

Bạn có thể xây dựng và quản lý gói đăng ký sản phẩm ngay trên trang quản trị Shopify.

Gói đăng ký không tương thích với B2B.

Di chuyển gói đăng ký

Để di chuyển gói đăng ký, bạn cần sử dụng Shopify Payments, Authorize.net, hoặc Stripe làm cổng thanh toán chính. Quy trình di chuyển gói đăng ký do các ứng dụng bên thứ ba quy định chứ không phải Shopify. Do đó, quá trình di chuyển sẽ khác nhau theo từng ứng dụng và được khởi tạo trong ứng dụng.

Ứng dụng gói đăng ký tùy chỉnh

Bạn cũng có thể tạo ứng dụng gói đăng ký của riêng mình cho quá trình thanh toán.

Quản lý gói đăng ký

Thiết lập B2B on Shopify

B2B on Shopify là một bộ tính năng cho phép bạn bán hàng theo hình thức doanh nghiệp tới doanh nghiệp (B2B) thông qua cửa hàng trực tuyến mà không cần sử dụng các ứng dụng bên thứ ba hoặc giải pháp thay thế.

Những lưu ý về B2B on Shopify

Cân nhắc những điều sau trước khi sử dụng B2B on Shopify:

 • B2B on Shopify chỉ hoạt động với tài khoản khách hàng mới.
 • Gói đăng ký không tương thích với B2B.
 • Shopify POS không tương thích với B2B.

Nếu B2B on Shopify không đáp ứng được nhu cầu bán buôn của bạn, cân nhắc dùng ứng dụng bán buôn bên thứ ba.

Tạo hoặc di chuyển công ty

Thiết lập danh mục B2B và quy tắc số lượng

Bạn có thể thêm hàng loạt bảng giá cho công ty. Quy tắc số lượng, ví dụ như đơn vị giao dịch và số lượng tối thiểu hoặc tối đa chỉ được hỗ trợ trong chủ đề Shopify miễn phí, phiên bản 8.0.0 trở lên.

Nhập lịch sử đặt hàng B2B

Bạn có thể nhập lịch sử đặt hàng B2B không phải Shopify bằng REST Admin API.

Chuẩn bị ra mắt cửa hàng

Trước khi ra mắt cửa hàng, bạn cần đảm bảo mọi thứ đều hoạt động như dự kiến trong cửa hàng. Bạn cũng cần thiết lập chuyển hướng URL, đơn hàng kiểm tra, thiết lập miền và kiểm tra lại ứng dụng và người dùng.

Chuyển hướng URL

Để đảm bảo quá trình chuyển tiếp mượt mà và tránh tác động tiêu cực đến lưu lượng truy cập và SEO, bạn cần tạo 301 lần chuyển hướng. Nếu không, liên kết cũ sẽ trở thành sự kiện 404 (liên kết chết) khiến khách hàng hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả tìm kiếm.

Đơn hàng kiểm tra

Kiểm tra kỹ quy trình đơn hàng. Đặt đơn hàng kiểm tra tại cửa hàng của bạn, sau đó thực hiện những đơn hàng này. Thử nghiệm càng nhiều trường hợp càng tốt. Ví dụ: Đơn hàng kiểm tra có các trường hợp sau:

 • mã giảm giá
 • khách hàng đã đăng nhập và đăng xuất
 • phương thức thanh toán khác nhau
 • mức phí vận chuyển khác nhau
 • địa chỉ giao hàng khác nhau (đặc biệt chú ý đến cách tính thuế)
 • thiết bị khác nhau
 • giao dịch không thành công

Sau khi đặt đơn hàng kiểm tra, kiểm tra các trường hợp sau:

Lập kế hoạch di chuyển delta

Di chuyển delta là việc chuyển mọi dữ liệu mới được thêm vào cửa hàng cũ sau thời điểm hạn chót mà bạn chọn cho lần di chuyển ban đầu. Phương thức thực hiện di chuyển delta có thể giống với phương thức bạn sử dụng cho lần di chuyển ban đầu. Tuy nhiên, cần cân nhắc một số yếu tố quan trọng:

 • Lượng dữ liệu cho di chuyển delta sẽ phụ thuộc vào khoảng thời gian từ ngày bạn ra mắt đến thời điểm hạn chót. Không có khoảng thời gian đúng hoặc sai giữa hai ngày này, nhưng thời gian ngắn hơn sẽ giúp quá trình di chuyển delta dễ dàng hơn.
 • Xem xét kỹ lưỡng những gì đã thay đổi đối với cửa hàng cũ sau thời điểm hạn chót. Sẽ có đơn hàng và khách hàng mới, nhưng nếu đã thêm sản phẩm hoặc nội dung mới thì có thể bạn cũng cần thêm sản phẩm hoặc nội dung đó vào cửa hàng mới và tạo chuyển hướng 301.
 • Bạn cũng nên đảm bảo rằng không có đơn hàng mới nào được đặt trên cửa hàng cũ trong khoảng thời gian ngắn cần thiết để các thay đổi DNS có hiệu lực. Trong thời gian này, có khả năng một số khách hàng sẽ được chuyển hướng đến cửa hàng cũ và một số khác được chuyển đến cửa hàng mới. Cân nhắc tắt chức năng thanh toán của cửa hàng cũ trong thời gian này.

Xem xét người dùng và quyền

Trước khi ra mắt, hãy dọn dẹp người dùng và cộng tác viên. Nếu đối tác hoặc người dùng không còn cần quyền truy cập, bạn nên xóa họ trước khi ra mắt.

Kiểm tra lại ứng dụng

Trước khi ra mắt, kiểm tra lại ứng dụng và xóa mọi ứng dụng hiện không được dùng cho sản phẩm. Ví dụ: Nếu bạn đã thêm một số ứng dụng khác nhau để so sánh chức năng của một tính năng nhất định, hãy xóa những ứng dụng sẽ không được dùng.

Miền

Để đẩy nhanh quá trình có hiệu lực của miền trong khi ra mắt, hãy giảm TTL có nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miền của bạn xuống 300 trước khi ra mắt. Thực hiện việc này khoảng một tuần trước khi ra mắt.

Bản ghi Shopify SPF DKIM

SPF và DKIM được dùng cùng dịch vụ gửi email để xác minh chữ ký của thư email. Điều này có thể làm tăng khả năng gửi email thành công và khiến email của bạn khó bị mạo danh hay tấn công giả mạo hơn.

Sao lưu dữ liệu cửa hàng

Theo mặc định, Shopify không sao lưu dữ liệu cửa hàng của bạn. Trước khi ra mắt cửa hàng, cân nhắc sao lưu dữ liệu cửa hàng theo cách thủ công hoặc bằng ứng dụng bên thứ ba.

Ra mắt cửa hàng trực tuyến

Để ra mắt cửa hàng Shopify, hủy kích hoạt chế độ thử nghiệm cho tài khoản Shopify Payments trong Cài đặt > Thanh toán của trang quản trị Shopify, sau đó hoàn tất các tác vụ sau:

Sau khi ra mắt cửa hàng trực tuyến

Ngay sau khi bạn ra mắt cửa hàng trực tuyến, hãy thực hiện những bước sau để đảm bảo quá trình chuyển đổi sang cửa hàng mới diễn ra suôn sẻ.

Thử nghiệm lệnh chuyển hướng và giải quyết lỗi 404

Sau khi ra mắt trang web, hãy kiểm tra mọi liên kết đã được bạn tạo lần chuyển hướng 301 để đảm bảo không có lỗi 404. Nếu xảy ra lỗi 404 trên trang web, bạn có thể tạo lần chuyển hướng URL để giải quyết lỗi nhằm duy trì xếp hạng SEO.

Gửi lời mời tạo tài khoản khách hàng

Nếu bạn nhập đơn hàng cũ và muốn cấp cho khách hàng quyền truy cập vào trang thông tin tài khoản của họ, bạn cần mời khách hàng kích hoạt tài khoản mới và thiết lập mật khẩu mới trong cửa hàng Shopify.

Nếu đang sử dụng tài khoản khách hàng cổ điển, bạn có thể gửi cho khách hàng lời mời tạo tài khoản trên cửa hàng của bạn.

Gửi lại sơ đồ trang web cho Google

Sau khi cửa hàng đi vào hoạt động, việc gửi lại sơ đồ trang web cho Google Console sẽ giúp Google tìm và lập chỉ mục cấu trúc trang web và nội dung mới của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí