Thêm blog vào cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thêm blog vào cửa hàng trực tuyến, rồi đăng bài viết lên blog để cập nhật cho khách hàng về công việc kinh doanh hoặc sản phẩm của bạn. Bài viết blog sẽ thu hút lưu lượng truy cập vào trang web của bạn theo nhiều cách:

  • Cải thiện quy trình Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) của cửa hàng.
  • Cho phép bạn kể những câu chuyện giúp chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng.
  • Tăng mức độ tương tác của khách hàng.

Thêm blog

Cửa hàng trực tuyến có một blog mặc định tên là News. Bạn có thể giữ lại blog này hoặc tạo blog mới rồi tự đặt tên.

Tạo blog đầu tiên

Nếu bạn chưa tạo bài viết blog nào, hãy thực hiện các bước sau để tạo blog mới có tên tùy chỉnh. Để thực hiện các bước này, bạn cần tạo một bài viết blog cùng lúc.

Các bước thực hiện:

Sau khi tạo blog, bạn có thể thêm blog vào menu điều hướng chính.

Tạo blog bổ sung

Nếu bạn đã tạo ít nhất một bài viết blog, hãy thực hiện các bước sau để thêm blog bổ sung vào cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Sau khi tạo blog, bạn có thể thêm blog vào menu điều hướng chính.

Sửa tên blog

Bạn có thể sửa tên của blog.

Các bước thực hiện:

Sửa cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm cho blog

Bạn có thể chỉnh sửa văn bản hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm cho blog. Tiêu đề có tính mô tả và nội dung mô tả có thể giúp khách hàng mới tìm được cửa hàng trực tuyến của bạn và thuyết phục họ nhấp vào liên kết. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Khi thực hiện thay đổi đối với cách liệt kê kết quả công cụ tìm kiếm của blog, bạn có thể xem trước giao diện danh sách kết quả đó.

Nếu bạn nhập hơn 70 ký tự cho tiêu đề hoặc 320 ký tự cho mô tả thì văn bản của bạn có thể bị cắt ngắn trong kết quả của công cụ tìm kiếm.

Bạn có thể thay đổi địa chỉ web cho blog nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần phải làm vậy. Nếu thực hiện thay đổi, bạn có tùy chọn đặt sẵn là Tạo lần chuyển hướng URL và địa chỉ web cũ sẽ chuyển hướng đến địa chỉ web mới.

Các bước thực hiện:

Liên kết đến blog bên ngoài

Trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thêm liên kết đến một blog do nền tảng bên thứ ba lưu trữ, chẳng hạn như WordPress, TumblrBlogger. Liên kết này có thể hiển thị trong menu điều hướng chính hoặc trong một menu, tùy theo bạn chọn.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí