Thêm blog vào cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thêm blog vào cửa hàng trực tuyến, rồi đăng bài viết lên blog để cập nhật cho khách hàng về công việc kinh doanh hoặc sản phẩm của bạn. Bài viết blog sẽ thu hút lưu lượng truy cập vào trang web của bạn theo nhiều cách:

  • Cải thiện quy trình Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) của cửa hàng.
  • Cho phép bạn kể những câu chuyện giúp chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng.
  • Tăng mức độ tương tác của khách hàng.

Thêm blog

Cửa hàng trực tuyến có một blog mặc định tên là News. Bạn có thể giữ lại blog này hoặc tạo blog mới rồi tự đặt tên.

Tạo blog đầu tiên

Nếu bạn chưa tạo bài viết blog nào, hãy thực hiện các bước sau để tạo blog mới có tên tùy chỉnh. Để thực hiện các bước này, bạn cần tạo một bài viết blog cùng lúc.

Các bước thực hiện:

Sau khi tạo blog, bạn có thể thêm blog vào menu điều hướng chính.

Tạo blog bổ sung

Nếu bạn đã tạo ít nhất một bài viết blog, hãy thực hiện các bước sau để thêm blog bổ sung vào cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Sau khi tạo blog, bạn có thể thêm blog vào menu điều hướng chính.

Sửa tên blog

Bạn có thể sửa tên của blog.

Các bước thực hiện:

Sửa cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm cho blog

Bạn có thể sửa nội dung xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho blog. Sử dụng tiêu đề có tính mô tả và nội dung mô tả để giúp khách hàng mới tìm được cửa hàng trực tuyến của bạn và thuyết phục họ nhấp vào liên kết. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Bạn có thể xem trước và thay đổi cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm của blog để giúp khách hàng mới tìm ra cửa hàng trực tuyến của mình.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Search engine listing preview (Xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm), nhấp vào Edit website SEO (Chỉnh sửa SEO của trang web).
  2. Trong trường Page title (Tiêu đề trang), nhập tiêu đề mô tả. Tiêu đề này sẽ hiểu thị dưới dạng liên kết trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Bạn có thể nhập tới 55 ký tự trong tiêu đề.
  3. Nhập mô tả cho hồ sơ công cụ tìm kiếm. Hãy nhớ thêm từ khóa liên quan để giúp khách hàng tìm thấy liên kết của bạn và nhớ thêm tên doanh nghiệp. Bạn có thể nhập tới 320 ký tự trong nội dung mô tả.
  1. Bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ web trong mục URL and handle (URL và mã điều khiển). Trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần thay đổi địa chỉ web. Nếu bạn thực hiện thay đổi, hãy đảm bảo thiết lập chuyển hướng URL từ địa chỉ web cũ. URL không thể chứa dấu cách. Mã điều khiển được sử dụng trong thiết kế chủ đề.
  2. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi địa chỉ web của blog

Bạn có thể thay đổi địa chỉ web của blog trong mục Xem trước cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm của trang Sửa blog. Khi bạn tạo blog, URL và mã điều khiển sẽ được tạo tự động. Bạn có thể thay đổi hoặc rút ngắn địa chỉ web nhưng trong hầu hết mọi trường hợp, bạn có thể giữ nguyên địa chỉ mặc định.

Các bước thực hiện:

Liên kết đến blog bên ngoài

Trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thêm liên kết đến một blog do nền tảng bên thứ ba lưu trữ, chẳng hạn như WordPress, TumblrBlogger. Liên kết này có thể xuất hiện trong menu điều hướng chính hoặc trong một menu, tùy theo bạn chọn. Bạn có thể thiết lập menu và liên kết trong khu vực Điều hướng của Shopify.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí