Soạn bài viết blog

Sau khi tạo blog, bạn có thể bắt đầu soạn các bài viết blog. Bài viết có thể chứa cả văn bản và hình ảnh. Bạn có thể chọn đăng bài viết ngay hoặc cài đặt ngày đăng cụ thể.

Thêm bài viết vào blog

Bước:

 1. Nhập tiêu đề cho bài viết blog. Bài viết phải có tiêu đề thì mới lưu được.
 2. Nhập nội dung của bài viết blog. Trường này sử dụng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức nên bạn có thể định dạng cho nội dung của bài viết. Bạn cũng có thể thêm ảnh, nhúng video hoặc nội dung đa phương tiện khác hay chèn liên kết.
 3. Chọn cài đặt cho bài viết blog:

  • Tác giả: Trong menu thả xuống, chọn tên của người soạn bài viết. Menu thả xuống chỉ hiển thị tên của chủ cửa hàng và nhân viên cửa hàng.
  • Blog: Chọn tên của blog sẽ đăng bài viết. Nếu không muốn đăng một trong những blog hiện có, bạn có thể tạo một blog mới trong menu thả xuống.
 4. Không bắt buộc: Hiển thị hình ảnh trên trang đích của blog. Trong mục Hình ảnh nổi bật, nhấp vào Tải lên hình ảnh rồi chọn hình ảnh để tải lên.

 5. Không bắt buộc: Trích dẫn một đoạn trong bài viết blog của bạn trên trang đích của blog.

 6. Không bắt buộc: Thêm thẻ vào bài viết blog để sắp xếp bài viết theo danh mục hoặc chủ đề. Khách hàng có thể nhấp vào thẻ để tìm các bài viết blog khác thuộc cùng thể loại. Khi khách hàng tìm kiếm thẻ trong cửa hàng trực tuyến, những bài viết blog trùng khớp sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Nhập các thẻ, phân tách bằng dấu phẩy, vào trường Tags (Thẻ). Thẻ có thể chứa tối đa 255 ký tự.

 7. Không bắt buộc: Nếu đã tạo mẫu tùy chỉnh cho bài viết blog, bạn có thể chọn mẫu. Trong menu thả xuống Mẫu, chọn mẫu mà bạn muốn dùng cho bài viết.

 8. Không bắt buộc: Sửa cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm cho bài viết blog trong mục Xem trước cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm.

 9. Theo mặc định, các bài viết blog sẽ bị ẩn và không xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn đã sẵn sàng đăng bài viết, hãy chọn Hiển thị trong mục Hiển thị hoặc chọn ngày đăng cụ thể cho bài viết. Bạn có thể sửa hoặc xóa bài viết blog đã đăng bất cứ lúc nào.

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Sửa bài viết blog

Bạn có thể muốn sửa một bài viết blog hiện có để thay đổi nội dung, ngày đăng, tác giả hoặc chi tiết khác.

Bước:

Ẩn bài viết blog

Bước:

Xóa bài viết blog

Bước:

Thêm ảnh vào bài viết blog

Bài viết blog sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi bạn thêm ảnh cho phần nội dung. Bạn có thể thêm ảnh mà bạn đã tải lên Shopify, bao gồm cả ảnh sản phẩm, hoặc tải lên ảnh mới cho bài viết. Loại tệp ảnh phù hợp nhất cho bài viết blog là JPEG.

Bước:

Hiển thị đoạn trích của bài viết blog

Bạn có thể hiển thị các đoạn trích của một bài viết blog trên trang đích của blog. Tùy thuộc vào những gì mà chủ đề của bạn hỗ trợ, bạn có thể thêm hình ảnh, định dạng văn bản và liên kết cho đoạn trích. Nếu bạn không thêm đoạn trích blog, một phần nội dung của bài viết blog sẽ hiển thị mà không có ảnh, định dạng hay liên kết trong đó.

Bước:

Thêm thẻ vào bài viết blog

Bạn có thể dùng thẻ để sắp xếp bài viết blog theo thể loại hoặc chủ đề. Ví dụ: bạn có thể thêm thẻ cho tất cả các bài viết về mùa hè để tạo thể loại summer. Khách hàng có thể nhấp vào thẻ để tìm các bài viết blog khác thuộc cùng thể loại. Khi khách hàng tìm kiếm thẻ trong cửa hàng trực tuyến, những bài viết blog trùng khớp sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Bước:

Sửa cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm cho bài viết blog

Bạn có thể sửa nội dung xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho bài viết blog. Tiêu đề có tính mô tả và nội dung mô tả có thể giúp khách hàng mới tìm được cửa hàng trực tuyến của bạn và thuyết phục họ nhấp vào liên kết. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Bạn có thể xem trước và thay đổi cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm của bài viết blog để giúp khách hàng mới tìm ra cửa hàng trực tuyến của mình.

Bước:

Thay đổi địa chỉ web của blog

Bạn có thể thay đổi địa chỉ web của bài viết blog trong mục Xem trước cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm. Khi bạn tạo bài viết blog, URL và mã điều khiển sẽ được tạo tự động. Bạn có thể thay đổi hoặc rút ngắn địa chỉ web nhưng trong hầu hết mọi trường hợp, bạn có thể giữ nguyên địa chỉ mặc định.

Bước:

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí