Thêm và quản lý bài viết blog

Bạn có thể viết và tạo bài viết blog của riêng mình hoặc sử dụng Shopify Magic để tự động tạo tiêu đề blog và nội dung bài viết blog.

Khi tạo bài viết blog, bạn có thể đăng bài viết ngay lập tức hoặc lên lịch đăng bài viết blog.

Thêm bài viết vào blog

Khi tạo bài viết blog, bạn có thể thêm hình ảnh, chèn liên kết, tạo bảng và nhúng video hoặc phương tiện khác. Trường Nội dung sử dụng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức để bạn có thể định dạng nội dung bài viết theo ý muốn.

Bài viết blog mặc định bị ẩn và không hiển thị trên cửa hàng trực tuyến khi bạn chưa đăng.

Bạn có thể chỉnh sửa, ẩn hoặc xóa bài viết blog bất kỳ lúc nào.

Bước:

Chỉnh sửa bài viết blog

Bạn có thể chỉnh sửa bài viết blog hiện có để thay đổi nội dung, ngày đăng, tác giả hoặc chi tiết khác của bài viết blog.

Bước:

Ẩn bài viết blog

Xóa bài viết blog

Thêm ảnh vào bài viết blog

Bạn có thể thêm ảnh vào nội dung bài viết blog để bài viết trở nên hấp dẫn hơn. Đó có thể là hình ảnh hiện có, ví dụ như hình ảnh sản phẩm, hoặc bạn có thể tải lên hình ảnh mới. Bạn nên sử dụng loại tệp JPEG cho hình ảnh bài viết blog để đạt kết quả tốt nhất.

Bước:

Hiển thị đoạn trích của bài viết blog

Bạn có thể hiển thị đoạn trích của một bài viết blog trên trang đích của blog. Tùy thuộc vào chủ đề của bạn, bạn có thể thêm hình ảnh, định dạng văn bản và liên kết cho đoạn trích. Nếu bạn không thêm đoạn trích thì một phần trong nội dung của bài viết blog sẽ hiển thị mà không có ảnh, định dạng hay liên kết trong đó.

Bước:

Thêm thẻ vào bài viết blog

Bạn có thể dùng thẻ để sắp xếp bài viết blog thành danh mục hoặc theo chủ đề. Ví dụ: Bạn có thể thêm thẻ cho tất cả các bài viết về mùa hè để tạo danh mục mùa hè. Khách hàng có thể nhấp hoặc chạm vào tên thẻ để tìm các bài viết blog khác trong cùng một danh mục. Khi khách hàng tìm kiếm thẻ trong cửa hàng trực tuyến, các bài viết blog phù hợp sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Thẻ có thể chứa tối đa 255 ký tự.

Bước:

Sửa cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm cho bài viết blog

Bạn có thể chỉnh sửa văn bản hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm cho bài viết blog. Tiêu đề có tính mô tả và nội dung mô tả có thể giúp khách hàng mới tìm được cửa hàng trực tuyến của bạn và thuyết phục họ nhấp vào liên kết. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Khi thực hiện thay đổi đối với cách liệt kê kết quả của công cụ tìm kiếm cho bài viết blog, bạn có thể xem trước giao diện danh sách kết quả đó.

Nếu bạn nhập hơn 70 ký tự cho tiêu đề hoặc 320 ký tự cho mô tả thì văn bản của bạn có thể bị cắt ngắn trong kết quả của công cụ tìm kiếm.

Bạn có thể thay đổi địa chỉ web cho bài viết blog nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần phải làm vậy. Nếu thực hiện thay đổi, bạn có tùy chọn đặt sẵn là Tạo lần chuyển hướng URL và địa chỉ web cũ sẽ chuyển hướng đến địa chỉ web mới.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí