Tự động tạo bài viết blog

Bạn có thể sử dụng Shopify Magic để soạn và chỉnh sửa bài viết blog bằng tính năng tạo văn bản tự động. Tính năng này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thu nhận thông tin bạn cung cấp, ví dụ như chủ đề blog, giọng văn và bất kỳ hướng dẫn đặc biệt nào để soạn bài viết blog.

Trước khi tạo văn bản tự động cho bài viết blog, hãy xem lại Mẹo sử dụng tính năng tạo văn bản của Shopify Magic.

Soạn thảo bài viết blog

Khi tạo bài viết blog, bạn có thể sử dụng Shopify Magic để tạo tiêu đề và nội dung. Theo mặc định, tiếng Anh Mỹ là phương ngữ được dùng cho gợi ý tiếng Anh. Dữ liệu ngôn ngữ mà trí tuệ nhân tạo sử dụng chủ yếu bắt nguồn từ Bắc Mỹ nên nội dung được tạo có thể bao gồm từ vựng và phương thức biểu đạt đặc thù của vùng miền đó. Bạn có thể thay đổi bất kỳ phần nào trong gợi ý nội dung sao cho khớp với kỳ vọng của khách hàng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Bài viết blog.
 2. Nhấp vào Add blog post (Thêm bài viết blog).
 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

  • Để tạo tiêu đề blog, nhấp vào biểu tượng Tạo văn bản trong trường Tiêu đề rồi viết mô tả về nội dung bài viết.
  • Để tạo nội dung blog, nhấp vào biểu tượng Tạo văn bản trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức của mục Nội dung rồi hoàn thành các bước sau:
   1. Viết mô tả về nội dung bài viết.
   2. Không bắt buộc: Chọn giọng văn mới trong menu thả xuống Giọng văn. Tìm hiểu thêm về cách chọn giọng văn.
   3. Không bắt buộc: Nhấp vào biểu tượng Hướng dẫn đặc biệt và viết mọi hướng dẫn bổ sung mà bạn muốn thêm vào trường Hướng dẫn đặc biệt. Tham khảo Sử dụng Hướng dẫn đặc biệt để biết thông tin về các loại hướng dẫn bạn có thể cung cấp.
 4. Nhấp vào Tạo.

 5. Không bắt buộc: Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Nhấp vào Tạo lại để xem các kết quả khác.
  • Chọn một giọng văn khác hoặc sửa đổi lời nhắc, sau đó nhấp vào Tạo lại.
 6. Nhấp vào Giữ để thêm nội dung gợi ý vào bài viết blog.

 7. Không bắt buộc: Chỉnh sửa và định dạng nội dung được tạo để phù hợp với thương hiệu.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi tạo nội dung blog, chọn Thêm bài viết vào blog để hoàn tất quá trình tạo bài viết blog, sau đó đăng bài viết lên blog.

Cải thiện gợi ý nội dung mà bạn nhận được

Khi bạn tạo gợi ý nội dung cho bài viết blog, hãy chú ý đến loại bài viết blog bạn mà muốn tạo. Cách tốt nhất để cải thiện các gợi ý được tạo là cung cấp thông tin chi tiết như mục tiêu của bài viết blog, loại thông tin bạn muốn chia sẻ và từ khóa cụ thể cho công cụ trí tuệ nhân tạo. Bạn cũng nên chọn giọng văn phù hợp nhất với thương hiệu của mình.

Để cải thiện kết quả tạo văn bản, cân nhắc thêm các loại thông tin sau vào bài viết blog:

 • Từ khóa sản phẩm: Nếu bạn viết về một sản phẩm cụ thể, hãy thử thêm tên và loại sản phẩm. Nếu tên sản phẩm không rõ ràng, hãy cung cấp từ khóa giúp mô tả sản phẩm hoặc danh mục, ví dụ như tách uống trà hoặc nến. Thêm mọi mã mô tả nêu bật những đặc điểm khiến sản phẩm trở nên độc đáo hoặc khiến ai đó muốn mua sản phẩm. Lời nhắc từ khóa có thể đơn giản hoặc phức tạp và bạn có thể diễn đạt lời nhắc trong một câu hoặc chỉ sử dụng từ khóa. Bạn cũng có thể thêm biểu tượng cảm xúc.
 • Từ khóa hoặc thuật ngữ quan trọng của thương hiệu: Tuy kết quả nội dung sẽ có nhiều cách diễn đạt khác nhau cho thông tin bạn cung cấp, các từ hoặc cụm từ đặc biệt thường sẽ được giữ nguyên, ví dụ như tên thương hiệu hoặc các từ mô tả độc nhất. Nếu bạn thêm tên thương hiệu vào lời nhắc tagline thương hiệu thì thông thường, tên thương hiệu sẽ có trong kết quả. Ví dụ: Nếu bạn mô tả son dưỡng môi bạc hà bằng từ khóa mint-astic thì những gợi ý được tạo ra thường có chứa từ đó.
 • Chi tiết khác của blog: Bạn cần cung cấp các thông tin chi tiết bổ sung liên quan đến loại nội dung bạn định tạo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí