Generere blogginnlegg automatisk

Du kan bruke Shopify Magic til å skrive og redigere blogginnlegg ved hjelp av automatisk tekstgenerering. Denne funksjonen bruker kunstig intelligens (KI) for å bruke opplysninger du oppgir, som bloggemne, tone og eventuelle spesielle instruksjoner, og skrive et blogginnlegg.

Før du genererer automatisk tekst for blogginnlegg, må du gå gjennom Tips for bruk av tekstgenerering med Shopify Magic.

Lag et utkast til et blogginnlegg

Når du oppretter et blogginnlegg, kan du bruke Shopify Magic til å generere en tittel og innhold. Amerikansk engelsk er standarddialekten som brukes til engelske forslag. Språkdataene som brukes av den kunstige intelligensen er i hovedsak fra nord-amerikanske kilder, så det genererte innholdet kan inneholde språk og uttrykk som er lokale for dette området. Du kan endre alle deler av innholdsforslagene slik at de samsvarer med kundenes forventninger.

Trinn:

 1. Gå til Nettbutikk > Blogginnlegg fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Legg til blogginnlegg.
 3. Gjør en av følgende:

  • For å generere en bloggtittel, klikker du på ikonet Generer tekst i feltet Tittel, og skriver deretter en beskrivelse av hva innlegget handler om.
  • For å generere blogginnhold, klikker du på ikonet Generer tekst i redigeringsprogrammet for rik tekst i seksjonen Innhold, og gjennomfører deretter følgende trinn:
   1. Skriv en beskrivelse av hva innlegget skal handle om.
   2. Valgfritt: Velg en ny tone fra rullegardinmenyen Tone. Finn ut mer om valg av tone.
   3. Valgfritt: Klikk på ikonet Spesielle instruksjoner og skriv inn eventuelle tilleggsinstruksjoner som du vil legge til i feltet Spesielle instruksjoner. Se Bruke spesielle instruksjoner for å få informasjon om hvilke typer instruksjoner du kan oppgi.
 4. Klikk på Generer.

 5. Valgfritt: Gjør en av følgende:

  • Klikk på Generer på nytt for å se andre resultater.
  • Velg en annen tone eller endre opplysningene, og klikk på Generer på nytt.
 6. Klikk på Behold for å legge til det foreslåtte innholdet i blogginnlegget.

 7. Valgfritt: Rediger og formater det genererte innholdet slik at det passer merkevaren.

 8. Klikk på Lagre.

Når du har generert blogginnholdet, kan du se Legg til et innlegg i bloggen for å fullføre opprettelsen av blogginnlegget, og deretter publisere det til bloggen.

Forbedre innholdsforslagene du mottar

Når du genererer innholdsforslag for blogginnlegg, bør du tenke på hva slags type blogginnlegg du vil skape. Den beste måten å forbedre genererte forslag på er å gi KI-verktøyet detaljer som målene med blogginnlegget, hva slags type informasjon du vil dele og bestemte nøkkelord. Du bør også velge en tone som passer merkevaren.

For å forbedre resultatene fra tekstgenerering, bør du vurdere å legge til følgende typer informasjon i blogginnlegg:

 • Produktnøkkelord: Hvis du skriver om et bestemt produkt, bør du prøve å legge til navnet på produktet og produkttypen. Hvis produktnavnet er generelt, bør du oppgi nøkkelord som beskriver produktet eller kategorien, som tekopper eller lys. Legg til eventuelle beskrivende ord som fremhever hva som gjør produktet unikt, eller hvorfor folk vil kjøpe det. Søkeordene kan være enkle eller komplekse, og du kan skrive en hel setning eller bare bruke nøkkelord. Du kan også inkludere emojier.
 • Viktige søkeord eller terminologi: Selv om resultatene inneholder ulike ord for informasjonen du oppgir, beholdes ofte spesielle ord eller fraser, som merkevarenavn eller unike beskrivende ord. Hvis du inkluderer merkevarens navn i informasjonen du oppgir, vil det vanligvis inkluderes i resultatene. Hvis du for eksempel beskriver en leppepomade med mynte som mynt-astisk i søkeordene, inneholder de genererte forslagene ofte dette begrepet.
 • Andre bloggdetaljer: Eventuelle andre detaljer som er relevante for den typen innhold du genererer bør oppgis.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis