Administrere kommentarer på bloggposter

Kommentarer kan være en plass for samtaler om forretningen og produktene dine. Du kan la kundene kommentere på blogginnlegg, deaktivere kommentarer eller tillate kommentarer som venter på moderering.

Tillat eller deaktiver kommentarer på en blogg

Når du oppretter en blogg, er kommentarer deaktivert som standard. Kommentarinnstillingene har tre alternativer:

  • Kommentarer er deaktiverte: Besøkende på bloggen kan ikke legge igjen kommentarer på innleggene.

  • Kommentarer er tillatt, men venter på moderering: Besøkende kan legge igjen kommentarer, men du må godkjenne kommentarene før de vises på bloggen.

  • Kommentarer er tillatt, og publiseres automatisk: Besøkende på bloggen kan legge igjen kommentarer og de vil vises på bloggen uten at du må gå gjennom dem.

Slik administrer du kommentarinnstillinger:

  1. Klikk på navnet til bloggen du vil redigere.

  2. I Kommentarer-seksjonen velger du alternativet du ønsker, og klikker på Lagre.

Godkjenn eller slett kommentarer

Hvis du velger å tillate kommentarer som venter på moderering, må du godkjenne alle kommentarene før de publiseres på bloggen. Du kan også godkjenne og slette flere kommentarer med en massehandling.

Steg:

  1. Velg minst én kommentar.

  2. Klikk Handlinger, og klikk deretter Godkjenn for å publisere de valgte kommentarene på bloggen, eller klikk Slett.

Fjern spamkommentarer

Shopify sjekker alle bloggkommentarer for tegn på søppelpost og flagger dem. Flaggede kommentarer vises ikke på bloggen, men de vises i Shopify-administrator. Du kan merke kommentarer som søppelpost manuelt.

Steg:

  1. Velg minst én kommentar.

  2. Klikk Handlinger, og klikk deretter på Merk som søppelpost.

  3. Valgfritt: Klikk Handlingerog klikk deretter på Slett for å fjerne søppelpostkommentarer fra administratoren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis