Administrere kommentarer på bloggposter

Kommentarer kan være et sted for samtaler om bedriften og produktene dine. Du kan la kundene kommentere på blogginnlegg, deaktivere kommentarer eller tillate kommentarer i påvente av moderering.

Tillat eller deaktiver kommentarer på en blogg

Når du oppretter en ny blogg, er kommentarer deaktivert som standard. Kommentarinnstillingene har følgende tre alternativer:

 • Kommentarer er deaktiverte: Besøkende på bloggen kan ikke legge igjen kommentarer på innleggene.
 • Kommentarer er tillatt, i påvente av moderering: Besøkende på bloggen kan legge inn kommentarer, men du må gå gjennom kommentarene før de vises på bloggen.
 • Kommentarer er tillatt, og publiseres automatisk: Besøkende på bloggen kan legge inn kommentarer, og de vises på bloggen uten din gjennomgang.

Steg:

Godkjenn eller slett kommentarer

Hvis du velger å tillate kommentarer som venter på moderering, må du godkjenne alle kommentarer før de publiseres på bloggen. Du kan godkjenne eller slette flere kommentarer med en massehandling, men kun på en datamaskin.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Nettbutikk > Blogginnlegg.
 2. Klikk på Administrer kommentarer.
 3. Velg minst én kommentar.
 4. Klikk Handlinger, og klikk deretter Godkjenn for å publisere de valgte kommentarene på bloggen, eller klikk Slett.

Fjern spamkommentarer

Shopify sjekker alle bloggkommentarer for tegn på søppelpost og flagger dem. Flaggede kommentarer vises ikke i bloggen, men de vises i Shopify-administrator. Du kan bare merke kommentarer som søppelpost manuelt på en datamaskin.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Nettbutikk > Blogginnlegg.
 2. Klikk på Administrer kommentarer.
 3. Velg minst én kommentar.
 4. Klikk Handlinger, og klikk deretter på Merk som søppelpost.
 5. Valgfritt: Klikk Handlingerog klikk deretter på Slett for å fjerne søppelpostkommentarer fra administratoren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis