Blog gönderilerindeki yorumları yönetme

Yorumlar işletmeniz ve ürünleriniz hakkında yapılacak görüşmeler için bir platform sağlar. Müşterilerin blog gönderilerinize yorum yapmasına izin verebilir, yorumları devre dışı bırakabilir veya yorumların denetlenerek yayınlanmasına izin verebilirsiniz.

Bir blogda yorumlara izin verme veya yorumları devre dışı bırakma

Yeni bir blog oluşturduğunuzda yorumlar varsayılan olarak devre dışıdır. Yorum ayarlarında üç seçenek vardır:

  • Yorumlar devre dışı: Blogunuzun ziyaretçileri gönderilere yorum yapamaz.

  • Yorumlara izin verilsin, denetim beklensin: Blogunuzun ziyaretçileri yorum yapabilir ancak bu yorumların blogunuzda görünmesi için yorumları incelemeniz gerekir.

  • Yorumlara izin verilsin ve yorumlar otomatik olarak yayınlansın: Blogunuzun ziyaretçileri yorum yapabilir ve bu yorumlar siz incelemeden blogunuzda görünür.

Yorum ayarlarını yönetmek için:

  1. Düzenlemek istediğiniz blogun adına tıklayın.
  2. Yorumlar bölümünde istediğiniz seçeneği belirleyip Kaydet'e tıklayın.

Yorumları onaylama veya silme

Denetim bekleyen yorumlara izin vermeyi seçerseniz, blogunuzda yayınlanmadan önce tüm yorumları onaylamanız gerekir. Bir toplu işlem kullanarak birden fazla yorumu onaylayabilir veya silebilirsiniz.

Basamak

  1. En az bir yorum seçin.
  2. İşlemler'e ve ardından seçilen yorumları blogunuzda yayınlamak için Onayla'ya tıklayın veya Sil seçeneğine tıklayın.

Spam yorumları kaldırma

Shopify, tüm blog yorumlarını spam belirtilerine karşı kontrol edip işaretler. İşaretlenen yorumlar blogunuzda gösterilmez ancak Shopify yöneticinizde görünür. Yorumları manuel şekilde spam olarak işaretleyebilirsiniz.

Basamak

  1. En az bir yorum seçin.
  2. İşlemler'e ve ardından Spam olarak işaretle'ye tıklayın.
  3. İsteğe bağlı: İşlemler'e ve ardından yöneticinizden spam yorumları kaldırmak için Sil'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene