Blog gönderilerindeki yorumları yönetme

Yorumlar işletmeniz ve ürünleriniz hakkında yapılacak görüşmeler için bir platform sağlar. Müşterilerin blog gönderilerinize yorum yapmasına izin verebilir, yorumları devre dışı bırakabilir veya yorumların denetlenerek yayınlanmasına izin verebilirsiniz.

Not: Bir bloga yönelik yorumları etkinleştirebilmek için bu blogda en az bir gönderi yayınlamanız gerekir.

Bir blogda yorumlara izin verme veya yorumları devre dışı bırakma

Yeni bir blog oluşturduğunuzda yorumlar varsayılan olarak devre dışıdır. Yorum ayarlarında üç seçenek vardır:

  • Yorumlar devre dışı: Blogunuzun ziyaretçileri gönderilere yorum yapamaz.

  • Yorumlara izin verilsin, denetim beklensin: Blogunuzun ziyaretçileri yorum yapabilir ancak bu yorumların blogunuzda görünmesi için yorumları incelemeniz gerekir.

  • Yorumlara izin verilsin ve yorumlar otomatik olarak yayınlansın: Blogunuzun ziyaretçileri yorum yapabilir ve bu yorumlar siz incelemeden blogunuzda görünür.

Yorum ayarlarını yönetmek için:

  1. Düzenlemek istediğiniz blogun adına tıklayın.

  2. Yorumlar bölümünde istediğiniz seçeneği belirleyip Kaydet'e tıklayın.

Yorumları onaylama veya silme

Yorumların denetlenerek yayınlanmasına izin vermeyi seçerseniz, yorumların blogunuzda yayınlanması için onayınız gerekir. Ayrıca, Toplu işlem seçeneğini kullanarak birden fazla yorumu onaylayabilir veya silebilirsiniz.

Basamak

  1. En az bir yorum seçin.

  2. İşlemler'e ve ardından seçilen yorumları blogunuzda yayınlamak için Onayla'ya tıklayın veya Sil seçeneğine tıklayın.

İpucu: Bir blog gönderisinin ayrıntılar sayfasında da blog gönderisine ait yorumları denetleyebilirsiniz.

Spam yorumları kaldırma

Shopify, tüm blog yorumlarını spam belirtilerine karşı kontrol edip işaretler. İşaretlenen yorumlar blogunuzda gösterilmez ancak Shopify yöneticinizde görünür. Yorumları manuel şekilde spam olarak işaretleyebilirsiniz.

Basamak

  1. En az bir yorum seçin.

  2. İşlemler'e ve ardından Spam olarak işaretle'ye tıklayın.

  3. İsteğe bağlı: İşlemler'e ve ardından yöneticinizden spam yorumları kaldırmak için Sil'e tıklayın.

Not: Seçili bir yorum yanlışlıkla spam olarak işaretlenmişse, İşlemler açılır listesinden Spam işaretini kaldır seçeneğine tıklayabilirsiniz. Böylece işaret kaldırılır ve spam filtrelerinin iyileştirilmesine yardımcı olması için Shopify'a bildirim gönderilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene